1676
1605
عنوان

چرا ما زن ها اینجوری شدیم

292 بازدید | 27 پست

واقعا چرا 

مردها بی دلیل کتک میزنن، میگن تو اشتباه کردی غذا رو زود بزار مگه رستوران اومدن 

یه خانم هنرمند اول میشه بدو بیراه بهش میگن 

شوهرها خیانت میکنن میگن تقصیر زن دومه 

خدایی فاز زن ها چی شده که اینقدر خودشون خودشون رو کوچیک میکنن؟ 

ازت بدم میامد، وقتی میگفتن مبارکه پسره، چه خوب آفرین پسره، دلم میخواست همه رو خفه کنم، تو رو بیارم بیرون، نباشی، 😢 بدم میامد چون احساس میکردم به خواهرت توهین میشه، دلم میشکست از حرفها، حرفهاشون باعث شد ازت بدم بیاد، منتظر اومدنت نبودم اینقدر که حتی یه عکس هم نگرفتم از بودنت 😢 تو اومدی، صورت ماهت رو که دیدم عاشقت شدم، خنده های دلبرانت، ساکتی و مظلوم بودنت، وقتی خواهرت رو از من هم بیشتر میشناسی، من رو ببخش پسرم، من رو ببخش اگر گفتم دوستت ندارم، عاشقتم با همه وجودم با همه قلبم، اگر بخوای جون و عمرم رو براتون میدم، کاش مردم میدونستن گاهی با جملاتشون چه آتشی به قلب دیگران میتونن بزنن، دوست دارم مرد بزرگ بشی نه نر، دوستت دارم پسرم😘

مامانا اگه دنبال یه آتلیه خوب هستین برای بارداری و نوزادی و غیره ...

ما ینجا کلی دکور قشنگ داریم به ما سر بزنید

بقیشو کار ندارم...ولی زن دوم مقصره که میاد سر زندگی یه نفر دیگه

یعنی مردها هیچ تقصیری ندارن، انصاف میگه هر دو مقصرن، 

ازت بدم میامد، وقتی میگفتن مبارکه پسره، چه خوب آفرین پسره، دلم میخواست همه رو خفه کنم، تو رو بیارم بیرون، نباشی، 😢 بدم میامد چون احساس میکردم به خواهرت توهین میشه، دلم میشکست از حرفها، حرفهاشون باعث شد ازت بدم بیاد، منتظر اومدنت نبودم اینقدر که حتی یه عکس هم نگرفتم از بودنت 😢 تو اومدی، صورت ماهت رو که دیدم عاشقت شدم، خنده های دلبرانت، ساکتی و مظلوم بودنت، وقتی خواهرت رو از من هم بیشتر میشناسی، من رو ببخش پسرم، من رو ببخش اگر گفتم دوستت ندارم، عاشقتم با همه وجودم با همه قلبم، اگر بخوای جون و عمرم رو براتون میدم، کاش مردم میدونستن گاهی با جملاتشون چه آتشی به قلب دیگران میتونن بزنن، دوست دارم مرد بزرگ بشی نه نر، دوستت دارم پسرم😘
1660
یعنی مردها هیچ تقصیری ندارن، انصاف میگه هر دو مقصرن، 

هردو طرف مقصرن

اون مرد هوس باز

و زنی که می دونه و میاد

تایپ و ترجمه متون انگلیسی شما با قیمت مناسب. به آیدی در تل پیام بدید 😋😉 @waldbrand
عزیزم همه اینطور نیستن

والا من تو این سایت، اکثرا اینجوری هستن، واقعا دیگه دارم دیوونه میشم

ازت بدم میامد، وقتی میگفتن مبارکه پسره، چه خوب آفرین پسره، دلم میخواست همه رو خفه کنم، تو رو بیارم بیرون، نباشی، 😢 بدم میامد چون احساس میکردم به خواهرت توهین میشه، دلم میشکست از حرفها، حرفهاشون باعث شد ازت بدم بیاد، منتظر اومدنت نبودم اینقدر که حتی یه عکس هم نگرفتم از بودنت 😢 تو اومدی، صورت ماهت رو که دیدم عاشقت شدم، خنده های دلبرانت، ساکتی و مظلوم بودنت، وقتی خواهرت رو از من هم بیشتر میشناسی، من رو ببخش پسرم، من رو ببخش اگر گفتم دوستت ندارم، عاشقتم با همه وجودم با همه قلبم، اگر بخوای جون و عمرم رو براتون میدم، کاش مردم میدونستن گاهی با جملاتشون چه آتشی به قلب دیگران میتونن بزنن، دوست دارم مرد بزرگ بشی نه نر، دوستت دارم پسرم😘

نصف بیشتر این چیزایی که برای خانوما اتفاق میوفته تقصیر خودشونه. 

وقتی جلوی حرف زور نمی ایستن،  وقتی مثل بره اطاعت می کنن، وقتی بی احترامی می بینن سکوت می کنن. 

تایپ و ترجمه متون انگلیسی شما با قیمت مناسب. به آیدی در تل پیام بدید 😋😉 @waldbrand
یعنی مردها هیچ تقصیری ندارن، انصاف میگه هر دو مقصرن، 

هست ولی زن بیشتر مقصره....چه انتظاری داری؟زنی که به هم نوع خودش رحم نکرده....ما بیایم و حمایتش کنیم؟

فروش صندلی ماشین ببه کانفورت کاملا نوhttps://www.ninisite.com/discussion/topic/2385516/فروش-صندلی-ماشین-کاملا-نو?postId=78770562
نصف بیشتر این چیزایی که برای خانوما اتفاق میوفته تقصیر خودشونه.  وقتی جلوی حرف زور نمی ایستن،& ...

آفرین، وقتی که یک نفر هم می ایسته، بقیه میگن نکن، برو نازش رو بکش، برو بغلش کن 


الان حرفم این هست چرا ما زن ها خودمون دائم داریم همجنس های خودمون رو میکوبیم 

حسادته، کوته فکریه چیه؟ 

ازت بدم میامد، وقتی میگفتن مبارکه پسره، چه خوب آفرین پسره، دلم میخواست همه رو خفه کنم، تو رو بیارم بیرون، نباشی، 😢 بدم میامد چون احساس میکردم به خواهرت توهین میشه، دلم میشکست از حرفها، حرفهاشون باعث شد ازت بدم بیاد، منتظر اومدنت نبودم اینقدر که حتی یه عکس هم نگرفتم از بودنت 😢 تو اومدی، صورت ماهت رو که دیدم عاشقت شدم، خنده های دلبرانت، ساکتی و مظلوم بودنت، وقتی خواهرت رو از من هم بیشتر میشناسی، من رو ببخش پسرم، من رو ببخش اگر گفتم دوستت ندارم، عاشقتم با همه وجودم با همه قلبم، اگر بخوای جون و عمرم رو براتون میدم، کاش مردم میدونستن گاهی با جملاتشون چه آتشی به قلب دیگران میتونن بزنن، دوست دارم مرد بزرگ بشی نه نر، دوستت دارم پسرم😘
1668
هست ولی زن بیشتر مقصره....چه انتظاری داری؟زنی که به هم نوع خودش رحم نکرده....ما بیایم و حمایتش کنیم؟

خوب چرا ماها حواسمون به همدیگه نیست 

شدیم پر از بغض و کینه نسبت به همدیگه از هیچ پیشرفت همدیگه خوشحال نمیشیم 

ازت بدم میامد، وقتی میگفتن مبارکه پسره، چه خوب آفرین پسره، دلم میخواست همه رو خفه کنم، تو رو بیارم بیرون، نباشی، 😢 بدم میامد چون احساس میکردم به خواهرت توهین میشه، دلم میشکست از حرفها، حرفهاشون باعث شد ازت بدم بیاد، منتظر اومدنت نبودم اینقدر که حتی یه عکس هم نگرفتم از بودنت 😢 تو اومدی، صورت ماهت رو که دیدم عاشقت شدم، خنده های دلبرانت، ساکتی و مظلوم بودنت، وقتی خواهرت رو از من هم بیشتر میشناسی، من رو ببخش پسرم، من رو ببخش اگر گفتم دوستت ندارم، عاشقتم با همه وجودم با همه قلبم، اگر بخوای جون و عمرم رو براتون میدم، کاش مردم میدونستن گاهی با جملاتشون چه آتشی به قلب دیگران میتونن بزنن، دوست دارم مرد بزرگ بشی نه نر، دوستت دارم پسرم😘
آفرین، وقتی که یک نفر هم می ایسته، بقیه میگن نکن، برو نازش رو بکش، برو بغلش کن  الان حرفم ا ...

یه سنتی از ابتدای بشریت بوده که بیشتر جاها کمتر شده. زن و همیشه کم تر میدیدن. 

توی بعضی از کشور های سنتی مثل ایران، هنوز اون تفکر وجود داره که چون زنه نمی تونه کاری بکنه وقتی یه خانوم یه کاری خلاف این عقاید می کنه بقیه یا از روی حسادت به این که خودشون اون قدر توانا نیستن که برای اهدافشون بجنگن یا بخاطر همون عقاید کورکورانه بقیه رو می کوبونن. همین باعث شده انقدر باهم دشمن باشن و رقابت کنن

تایپ و ترجمه متون انگلیسی شما با قیمت مناسب. به آیدی در تل پیام بدید 😋😉 @waldbrand

خداروشکر تا الان دست روم بلند نکرده فقط اوایل ازم عصبانی میشد😬 مشت میزد به دیوار و آروم میشد😬...يعنی واقعا بابت شوهرم خدارو شاکرم.. نه واسه غذا نه کارای خونه نه اتوی لباساش نه هیچ چیزی ازم ایراد نگرفته.. الانم که باردارم بعضی وقتا که کسی نمیاد کمکم خودش کارامو میکنه.. حتی غذا هم هرچی بلد باشه درست میکنه میگه توروخدا تو فقط از جات بلند نشو🤭🤭

💕همسرم همه دنیامه💕کوچولوی عزیزم رو هم میسپارم به خودت سلامت به من و باباش برسونش❤️

الان اصلا بحث مقصری یا مقصر بودن زن ها نیست، بحثم این هست چرا اینقدر خودمون خودمون رو تحقیر میکنیم 

دختران نینجا اومدن بالا، خانم همین جا تو همین سایت کلی بد ویران بهشون گفته، چرا چون شوهرش با دیدن اینها با عرض معذرت نعوظ میشه 


اون یکی دوست پسرش به خانم ها خط میده، یه نفر شناخت بهش گفت که حواسش رو جمع کنه، کلی خانم به اون یکی بد و بیراه گفتن که لابد تو سر و گوشت میجنبیده

ازت بدم میامد، وقتی میگفتن مبارکه پسره، چه خوب آفرین پسره، دلم میخواست همه رو خفه کنم، تو رو بیارم بیرون، نباشی، 😢 بدم میامد چون احساس میکردم به خواهرت توهین میشه، دلم میشکست از حرفها، حرفهاشون باعث شد ازت بدم بیاد، منتظر اومدنت نبودم اینقدر که حتی یه عکس هم نگرفتم از بودنت 😢 تو اومدی، صورت ماهت رو که دیدم عاشقت شدم، خنده های دلبرانت، ساکتی و مظلوم بودنت، وقتی خواهرت رو از من هم بیشتر میشناسی، من رو ببخش پسرم، من رو ببخش اگر گفتم دوستت ندارم، عاشقتم با همه وجودم با همه قلبم، اگر بخوای جون و عمرم رو براتون میدم، کاش مردم میدونستن گاهی با جملاتشون چه آتشی به قلب دیگران میتونن بزنن، دوست دارم مرد بزرگ بشی نه نر، دوستت دارم پسرم😘
خوب چرا ماها حواسمون به همدیگه نیست  شدیم پر از بغض و کینه نسبت به همدیگه از هیچ پیشرفت همدیگه ...

بحث پیشرفت رو برای حمایت کاملا موافقم....حرف من زن دوم هستش که گفتید....اخه اینکه پیشرفت نیست...‌اصن غیر انسانیه...

ولی گزینه های دیگه رو با شما موافقم

فروش صندلی ماشین ببه کانفورت کاملا نوhttps://www.ninisite.com/discussion/topic/2385516/فروش-صندلی-ماشین-کاملا-نو?postId=78770562
یه سنتی از ابتدای بشریت بوده که بیشتر جاها کمتر شده. زن و همیشه کم تر میدیدن.  توی بعضی از کشو ...

آفرین خودمون، خودمون رو قبول نداریم، همدیگر رو تشویق نمیکنیم، خانم میخواد ادامه تحصیل بده، ده نفر بهش میگن پس شوهرت و بچه ات چی

ازت بدم میامد، وقتی میگفتن مبارکه پسره، چه خوب آفرین پسره، دلم میخواست همه رو خفه کنم، تو رو بیارم بیرون، نباشی، 😢 بدم میامد چون احساس میکردم به خواهرت توهین میشه، دلم میشکست از حرفها، حرفهاشون باعث شد ازت بدم بیاد، منتظر اومدنت نبودم اینقدر که حتی یه عکس هم نگرفتم از بودنت 😢 تو اومدی، صورت ماهت رو که دیدم عاشقت شدم، خنده های دلبرانت، ساکتی و مظلوم بودنت، وقتی خواهرت رو از من هم بیشتر میشناسی، من رو ببخش پسرم، من رو ببخش اگر گفتم دوستت ندارم، عاشقتم با همه وجودم با همه قلبم، اگر بخوای جون و عمرم رو براتون میدم، کاش مردم میدونستن گاهی با جملاتشون چه آتشی به قلب دیگران میتونن بزنن، دوست دارم مرد بزرگ بشی نه نر، دوستت دارم پسرم😘

یکی همینجا طرف ور میداره زنشو میزنه میان می گن مقصر تو بودی، نباید عصبانیش می کردی. بسوز و بساز برو نازشو بکش. کم کم به این تفکر تبدیل میشه که خانوما خودشونو قربانی می دونن. دقیقا رفتار یه قربانی رو از خودشون نشون میدن. دایم سرکوب می کنن احساسشون.، از حق و حقوقشون دست می کشن. دختراشونو قربانی بزرگ می کنن و پسراشونو سلطه گر

تایپ و ترجمه متون انگلیسی شما با قیمت مناسب. به آیدی در تل پیام بدید 😋😉 @waldbrand
الان اصلا بحث مقصری یا مقصر بودن زن ها نیست، بحثم این هست چرا اینقدر خودمون خودمون رو تحقیر میکنیم&n ...

چه شوهری😂😂😂😂😂

فروش صندلی ماشین ببه کانفورت کاملا نوhttps://www.ninisite.com/discussion/topic/2385516/فروش-صندلی-ماشین-کاملا-نو?postId=78770562
بحث پیشرفت رو برای حمایت کاملا موافقم....حرف من زن دوم هستش که گفتید....اخه اینکه پیشرفت نیست...‌اصن ...

نه منظورم از زن دوم این هست که اونجا هم مردها رو کسی مقصر نمیدونه 

به خانم اول میگن ببین چیکار کردی که شوهرت ولت کرده، نمیگم طرف هیز بوده، هرزه بوده 

ازت بدم میامد، وقتی میگفتن مبارکه پسره، چه خوب آفرین پسره، دلم میخواست همه رو خفه کنم، تو رو بیارم بیرون، نباشی، 😢 بدم میامد چون احساس میکردم به خواهرت توهین میشه، دلم میشکست از حرفها، حرفهاشون باعث شد ازت بدم بیاد، منتظر اومدنت نبودم اینقدر که حتی یه عکس هم نگرفتم از بودنت 😢 تو اومدی، صورت ماهت رو که دیدم عاشقت شدم، خنده های دلبرانت، ساکتی و مظلوم بودنت، وقتی خواهرت رو از من هم بیشتر میشناسی، من رو ببخش پسرم، من رو ببخش اگر گفتم دوستت ندارم، عاشقتم با همه وجودم با همه قلبم، اگر بخوای جون و عمرم رو براتون میدم، کاش مردم میدونستن گاهی با جملاتشون چه آتشی به قلب دیگران میتونن بزنن، دوست دارم مرد بزرگ بشی نه نر، دوستت دارم پسرم😘
1645
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1606
1638
1675
1667
1658
1657
1663
1402
29
1462
داغ ترین های تاپیک های امروز