1920
1924
چطوری نوار های عمودی یا افقی پهن یا باریک عکس داری بفرست برام ممنون

الان میفرستم برات

 من خوراکمه زمین بخورم👇👇👇👇                                    تا پاشمو و وایسمو دوباره از سر💪✌❤

میدونستی با بیمه میتونی 

سرمایه گذاری کنی ؟

ممنون


اینجوری میتونی دیوار رو صورتی خیلی خیلی کمرنگ کنی نوار رو یکم پر رنگ تر 

 من خوراکمه زمین بخورم👇👇👇👇                                    تا پاشمو و وایسمو دوباره از سر💪✌❤
1922
خوشگله دستت درد نکنه اتاق خودمونو چه رنگی کنم؟ببخشید انقدر سوال میکنم

خودت رنگی مد نظرت نیست.خوب فکر کن که بعدش پشیمون نشی

 من خوراکمه زمین بخورم👇👇👇👇                                    تا پاشمو و وایسمو دوباره از سر💪✌❤
خودت رنگی مد نظرت نیست.خوب فکر کن که بعدش پشیمون نشی