1345
1341

من جدیدا خیلی حساس شدم رو رفتارم حس میکنم هر وقت با دوستان و اطرافیانم خوش برخوردم و تحویلشون میگیرم خودشونو ازم‌ دور میکنن و یجوری رفتار میکنن انگار اویزونم هر وقتیم بهشون محل نمیدم فک میکنن دارم کلاس میزارم و خودشیفته ام و برام قیافه میگیرن اخرش نفهمیدم تکلیف چیه 

تعادل رو حفظ کن

مگر تا کجا گرسنه ایم؟ 😔 هنگام اذان مغرب جلوی یکی از هیات های عزاداری مستقر در میدان فاطمی صفی بی سابقه و بسیار طولانی برای دریافت غذای مجانی بود که انسان راشگفت زده می کرد. هر شب چنین است. تعداد افراد ایستاده در صف را نشمردم، اما به جد می توانم بگویم که بیش از هزار نفر بودند. آنها نه تنها متکدی و کارتن خواب و مسکین به نظر نمی رسیدند، بلکه مردان و زنانی شیک و آراسته با لباس های تمیز و بعضاً با دماغ های عمل کرده و هیکل هایی ساخته و پرداخته به نیروی دمبل و هالتر و رژیم غذایی و عمل های معجزه گر جسمانی و صورتهای آرایش کرده و خلاصه با ظاهری تأثیرگذار متناسب با #فرهنگ ظاهر پرور موجود بودند و صفی چند صد متری عجیبی تشکیل داده بودند. براستی این صف با آن اعضای منتظرِ مصممِ خستگی ناپذیر مرا شگفت زده نمود، به گونه ای که نمی توانستم باور کنم که مردم در صف ایستاده انسانهایی گرسنه و نیازمندند که شب در خانه بی شام اند. یاد خاطرات چرچیل افتادم که وقتی از او پرسیدند: چگونه [جنوب] ایران را بدون مقاومت اشغال کردی، گفت: از تجربیات آشپز احمد شاه قاجار استفاده کردیم که به ما گفت: اگر مردم ایران را به صرف غذا دعوت کنید، نمی پرسند صاحب خانه ای که غذا می دهد، کیست. اگر به آنها وعده‌ ی غذا بدهید، طالب چیزی دیگر نیستند. وقتی می خواستیم وارد ایران بشویم، به بی بی سی دستور دادیم هر روز در رادیو اعلام کند متفقین می خواهند برای شما کیسه های آرد بیاورند. وقتی ما وارد ایران می شدیم، مردم همه در صف بودند برای گرفتن آرد! نتیجه اینکه این مردم اگر به مال مفت برسند، سیر هم که باشند، باز هم می خورند، یا می برند.

اگر به دنبال کاهش وزن هستین 

با کورکومین با سرعت بیشتری وزن کم کن

سعی کردم ولی اخه چجوری من هر جور محبتی بهشون میکنم ولی اونا چی همش دلمو میشکنن

برادر کوچک منم اینطوره

هم تو خوبی و هم تو بدی شورش رو درمیاره

اصلا متعادل نیست

شما هم اندازه نگه دار که اندازه نکوست

مگر تا کجا گرسنه ایم؟ 😔 هنگام اذان مغرب جلوی یکی از هیات های عزاداری مستقر در میدان فاطمی صفی بی سابقه و بسیار طولانی برای دریافت غذای مجانی بود که انسان راشگفت زده می کرد. هر شب چنین است. تعداد افراد ایستاده در صف را نشمردم، اما به جد می توانم بگویم که بیش از هزار نفر بودند. آنها نه تنها متکدی و کارتن خواب و مسکین به نظر نمی رسیدند، بلکه مردان و زنانی شیک و آراسته با لباس های تمیز و بعضاً با دماغ های عمل کرده و هیکل هایی ساخته و پرداخته به نیروی دمبل و هالتر و رژیم غذایی و عمل های معجزه گر جسمانی و صورتهای آرایش کرده و خلاصه با ظاهری تأثیرگذار متناسب با #فرهنگ ظاهر پرور موجود بودند و صفی چند صد متری عجیبی تشکیل داده بودند. براستی این صف با آن اعضای منتظرِ مصممِ خستگی ناپذیر مرا شگفت زده نمود، به گونه ای که نمی توانستم باور کنم که مردم در صف ایستاده انسانهایی گرسنه و نیازمندند که شب در خانه بی شام اند. یاد خاطرات چرچیل افتادم که وقتی از او پرسیدند: چگونه [جنوب] ایران را بدون مقاومت اشغال کردی، گفت: از تجربیات آشپز احمد شاه قاجار استفاده کردیم که به ما گفت: اگر مردم ایران را به صرف غذا دعوت کنید، نمی پرسند صاحب خانه ای که غذا می دهد، کیست. اگر به آنها وعده‌ ی غذا بدهید، طالب چیزی دیگر نیستند. وقتی می خواستیم وارد ایران بشویم، به بی بی سی دستور دادیم هر روز در رادیو اعلام کند متفقین می خواهند برای شما کیسه های آرد بیاورند. وقتی ما وارد ایران می شدیم، مردم همه در صف بودند برای گرفتن آرد! نتیجه اینکه این مردم اگر به مال مفت برسند، سیر هم که باشند، باز هم می خورند، یا می برند.
1350

تعادل بهترین گزینه اس اما از اون مهم تره اینه که برای بهتر شدن حال دلت تلاش کنی چون مسئول حال خودتی با حرف مردمم کاری نداشته باشی.

 توی بازی زندگی وسط همه مشکلات یاد گرفتم که:😍شیطان همه تلاششو میکنه تا آدمو از خدا خسته کنه و خدا همه تلاشش رو میکنه تا بهتر از اونی که آدم فکر می کنه ولو کمی دیرتر بهش بده😍😍😍😊اونی که این وسط از بازی صبر خسته بشه خدا و ایمانشو به شیطان باخته😣 و اونی که از حکمت خداوند در برابر شیطان دفاع کنه و زیر بار حرف شیطان نره پیش خدا عزیزتره و به جز خواسته ای که شاید بهترش برآورده شده ایمانشم داره و شرمنده ی مهربونترین عالم نیست.😍😍💓💓🌹سعی کن تو برنده این میدان باشی نه مثل کسایی که همه چیزشونو به خاطر صبور نبودنشون باختن.❤ خدا بخیل نیست.خودتو بخاطر درک نکردن حکمت خدا یتیم نکن. آدم از خدا یتیم بشه بد دردیه😔😔😔 لطفا برای باردار شدنم یه صلوات بدین. ممنون میشم.🌹

مشکل از شما نیست

مشکل از ادمای اطرافتونه

یه مدت برای دل خودت زندگی کن

بهشون بی توجه باش

فقط و فقط با خودت باش و افرادی که بهت احترام‌میزارن

فقط 9 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
من باردار نیستم، تیکرم جهت انگیزه گرفتن در لاغریه .
تعادل بهترین گزینه اس اما از اون مهم تره اینه که برای بهتر شدن حال دلت تلاش کنی چون مسئول حال خودتی ...

درسته ولی من ادم برون گرایی هستم دلم میخواد با دیگران ارتباط برقرار کنم باهاشون زندگی کنم دلم نمیخواد تنها باشم ولی با این وضع همش حس تنهایی میکنم گاهی میگم اینا که در هر حال همینن پس بزار شخصیت خودمو حفظ کنم و محلشون ندم

منم یه زمانی مثل تو بودم محبت می کردم بد رفتاری یا بی مهری میدیدم تعادلو برقرار کردم و خودمو اولویت گذاشتم نه مردم رو حالم خوب شد. 

 توی بازی زندگی وسط همه مشکلات یاد گرفتم که:😍شیطان همه تلاششو میکنه تا آدمو از خدا خسته کنه و خدا همه تلاشش رو میکنه تا بهتر از اونی که آدم فکر می کنه ولو کمی دیرتر بهش بده😍😍😍😊اونی که این وسط از بازی صبر خسته بشه خدا و ایمانشو به شیطان باخته😣 و اونی که از حکمت خداوند در برابر شیطان دفاع کنه و زیر بار حرف شیطان نره پیش خدا عزیزتره و به جز خواسته ای که شاید بهترش برآورده شده ایمانشم داره و شرمنده ی مهربونترین عالم نیست.😍😍💓💓🌹سعی کن تو برنده این میدان باشی نه مثل کسایی که همه چیزشونو به خاطر صبور نبودنشون باختن.❤ خدا بخیل نیست.خودتو بخاطر درک نکردن حکمت خدا یتیم نکن. آدم از خدا یتیم بشه بد دردیه😔😔😔 لطفا برای باردار شدنم یه صلوات بدین. ممنون میشم.🌹
درسته ولی من ادم برون گرایی هستم دلم میخواد با دیگران ارتباط برقرار کنم باهاشون زندگی کنم دلم نمیخوا ...

اینجوری به خودت ضربه میزنی برای اوقات تنهاییت برنامه ریزی کن چرا میذاری دیگران با رفتارشون حالتو بد کنن. مستقل بشی عادت میکنی انتظار از بقیه نداشته باشی. راهشو پیدا کن. ببین چی خوشحالت میکنه همون کارو کن. منت کسی رو هم نکش

 توی بازی زندگی وسط همه مشکلات یاد گرفتم که:😍شیطان همه تلاششو میکنه تا آدمو از خدا خسته کنه و خدا همه تلاشش رو میکنه تا بهتر از اونی که آدم فکر می کنه ولو کمی دیرتر بهش بده😍😍😍😊اونی که این وسط از بازی صبر خسته بشه خدا و ایمانشو به شیطان باخته😣 و اونی که از حکمت خداوند در برابر شیطان دفاع کنه و زیر بار حرف شیطان نره پیش خدا عزیزتره و به جز خواسته ای که شاید بهترش برآورده شده ایمانشم داره و شرمنده ی مهربونترین عالم نیست.😍😍💓💓🌹سعی کن تو برنده این میدان باشی نه مثل کسایی که همه چیزشونو به خاطر صبور نبودنشون باختن.❤ خدا بخیل نیست.خودتو بخاطر درک نکردن حکمت خدا یتیم نکن. آدم از خدا یتیم بشه بد دردیه😔😔😔 لطفا برای باردار شدنم یه صلوات بدین. ممنون میشم.🌹
1376
مشکل از شما نیست مشکل از ادمای اطرافتونه یه مدت برای دل خودت زندگی کن بهشون بی توجه باش فقط و فق ...

بخدا من مشکلی ندارم حتی زمانی که ازشون دلخورم بدرفتاری نمیکنم ولی اونا تا میتونن دلمو میشکنن حتی مادر و پدرم واقعا از همشون خستم دلم میخواد تنها زندگی کنم به امید اون روز

اینجوری به خودت ضربه میزنی برای اوقات تنهاییت برنامه ریزی کن چرا میذاری دیگران با رفتارشون حالتو بد ...

درسته عزیزم حق با توعه خودم مقصرم که بهشون اجازه میدم

بخدا من مشکلی ندارم حتی زمانی که ازشون دلخورم بدرفتاری نمیکنم ولی اونا تا میتونن دلمو میشکنن حتی ماد ...

منم مثل توام درکت میکنم خیلی بده آدم عزیزش باهاش بد رفتاری کنه. اما چاره چیه جز اینکه صبر کنی و توکلت به خدا باشه سرتو با کارهای هنری گرم کن آرامش میگیری. مجردی؟

 توی بازی زندگی وسط همه مشکلات یاد گرفتم که:😍شیطان همه تلاششو میکنه تا آدمو از خدا خسته کنه و خدا همه تلاشش رو میکنه تا بهتر از اونی که آدم فکر می کنه ولو کمی دیرتر بهش بده😍😍😍😊اونی که این وسط از بازی صبر خسته بشه خدا و ایمانشو به شیطان باخته😣 و اونی که از حکمت خداوند در برابر شیطان دفاع کنه و زیر بار حرف شیطان نره پیش خدا عزیزتره و به جز خواسته ای که شاید بهترش برآورده شده ایمانشم داره و شرمنده ی مهربونترین عالم نیست.😍😍💓💓🌹سعی کن تو برنده این میدان باشی نه مثل کسایی که همه چیزشونو به خاطر صبور نبودنشون باختن.❤ خدا بخیل نیست.خودتو بخاطر درک نکردن حکمت خدا یتیم نکن. آدم از خدا یتیم بشه بد دردیه😔😔😔 لطفا برای باردار شدنم یه صلوات بدین. ممنون میشم.🌹
منم مثل توام درکت میکنم خیلی بده آدم عزیزش باهاش بد رفتاری کنه. اما چاره چیه جز اینکه صبر کنی و توکل ...

اره عزیزم سرمو فعلا با درس گرم میکنم چاره چیه دیگه 

بهترین راه اینه اصلا توحهشون نکنم

اره عزیزم سرمو فعلا با درس گرم میکنم چاره چیه دیگه  بهترین راه اینه اصلا توحهشون نکنم

منظورم این نبود که توجه نکنی من الان متاهلم زمان مجردی دقیقا مشکل تورو داشتم بی محلی کردم محبت زیاد کردم هردوش بی فایده بوده البته بگم من دختر حساسی بودم خواهرم گاهی در قالب شوخی تحقیرم میکرد من ناراحت میشدم مادرم میگفت تو حساسی چیزی نگفت که ولی من بدم میومد از این مدل رفتارا. این روزا میگذره تو هم ازدواج میکنی میری تا میتونی باهاشون بد رفتاری نکن چون بعدا تبدیل به حسرت میشه برات. مادرو پدر همیشگی نیستن به خدا من الان 28 سالمه پدرم فوت کرده بهش با اینکه همیشه محبت می کردم ولی هنوزم میگم کاش بود بیشتر محبتش می کردم تا میتونی احترامشون کن ولی واسه خودتم برنامه داشته باش انتظار از هیچ کس نداشته باش واسه اهدافت تلاش کن و سرگرمی برای خودت بذار. چون با هم زندگی میکنید باید صبور باشی و ارتباطتم با خدا محکم کن تا آرامشت زیاد بشه. 

امضامو بخون.

 توی بازی زندگی وسط همه مشکلات یاد گرفتم که:😍شیطان همه تلاششو میکنه تا آدمو از خدا خسته کنه و خدا همه تلاشش رو میکنه تا بهتر از اونی که آدم فکر می کنه ولو کمی دیرتر بهش بده😍😍😍😊اونی که این وسط از بازی صبر خسته بشه خدا و ایمانشو به شیطان باخته😣 و اونی که از حکمت خداوند در برابر شیطان دفاع کنه و زیر بار حرف شیطان نره پیش خدا عزیزتره و به جز خواسته ای که شاید بهترش برآورده شده ایمانشم داره و شرمنده ی مهربونترین عالم نیست.😍😍💓💓🌹سعی کن تو برنده این میدان باشی نه مثل کسایی که همه چیزشونو به خاطر صبور نبودنشون باختن.❤ خدا بخیل نیست.خودتو بخاطر درک نکردن حکمت خدا یتیم نکن. آدم از خدا یتیم بشه بد دردیه😔😔😔 لطفا برای باردار شدنم یه صلوات بدین. ممنون میشم.🌹
1226
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1359
1297
29
1365
1366
1349
1375
1340
224
1356
داغ ترین های تاپیک های امروز