1464
1411
عنوان

امروز تو جاروبرقیمون یه چیزی دیدم😰

| مشاهده متن کامل بحث + 69888 بازدید | 427 پست
من راهی بجز خودکشی ندارم دیگه نمیتونم زنده باشم تو خونه همچین ادمی  بچه ها کمکم کنین دارم میمی ...

استارتر چقد غیر منطقی هستی اول مطمئن بشو بعد همچین تصمیمایی بگیر 

فقط 6 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💉💉💊💊👩‍🎓👩‍⚕️باردار نیستم تیکر امتحانات دانشگاهه🤓
زیاد تاپیک الکی نزن ما هم دعا میکنیم شوهرت خوب شه

نگاه کن چقدر بدبختم که اینجا هم کسی دوستم نداره از جونم بیزارین که دلتون نمیخواد تاپیکمو ببینید دلم گرفت

اگه قصد داری ریپلای کنی یا تو تاپیکم کامنت بذاری اول امضام رو بخون:من هیچوقت نه قضاوت میکنم، نه بی ادبی میکنم، نه توهین میکنم. پس صرفا بخاطر توهمات بی اساس یا نظر شخصیت بهم توهین نکن. من هرچیزی که بخوام شما بدونین تو این سایت میگم پس بخاطر دو خط فرهنگ و شخصیت ایجاب میکنه نیای تمام اخلاق و زندگی من رو قضاوت کنیاینجارو جدی نگرفتم اما آدمی ام که روی توهین و تهمت و قضاوت بشدت حساسم چه در دنیای حقیقی چه دنیای مجازی. اینجا مجازی هست اما ما آدم های حقیقی هستیم و رنجیده میشیم🌺تصمیم دارم تا حد امکان دیگه جواب کامنت های حاوی توهین و تهمت و قضاوتتون نباشم پس اگر چنین کامنتی دادی و جوابت رو ندادم بدون نمیخوام ارزش خودم رو تا حد تو پایین بیارم🤗🤪

اگه دنبال لباس با قیمتهای باور نکردنی هستین 

حتما به ما سر بزنید

استارتر چقد غیر منطقی هستی اول مطمئن بشو بعد همچین تصمیمایی بگیر 

چطوری مطمعن شم مگه گوشیش رو دستم میده مگه رمزشو میدونم

از خودش بپرسم؟ چطوری بفهمم اخه😢😢

اگه قصد داری ریپلای کنی یا تو تاپیکم کامنت بذاری اول امضام رو بخون:من هیچوقت نه قضاوت میکنم، نه بی ادبی میکنم، نه توهین میکنم. پس صرفا بخاطر توهمات بی اساس یا نظر شخصیت بهم توهین نکن. من هرچیزی که بخوام شما بدونین تو این سایت میگم پس بخاطر دو خط فرهنگ و شخصیت ایجاب میکنه نیای تمام اخلاق و زندگی من رو قضاوت کنیاینجارو جدی نگرفتم اما آدمی ام که روی توهین و تهمت و قضاوت بشدت حساسم چه در دنیای حقیقی چه دنیای مجازی. اینجا مجازی هست اما ما آدم های حقیقی هستیم و رنجیده میشیم🌺تصمیم دارم تا حد امکان دیگه جواب کامنت های حاوی توهین و تهمت و قضاوتتون نباشم پس اگر چنین کامنتی دادی و جوابت رو ندادم بدون نمیخوام ارزش خودم رو تا حد تو پایین بیارم🤗🤪
1436

باید یه کاری کنم

به دادم برسین

اگه قصد داری ریپلای کنی یا تو تاپیکم کامنت بذاری اول امضام رو بخون:من هیچوقت نه قضاوت میکنم، نه بی ادبی میکنم، نه توهین میکنم. پس صرفا بخاطر توهمات بی اساس یا نظر شخصیت بهم توهین نکن. من هرچیزی که بخوام شما بدونین تو این سایت میگم پس بخاطر دو خط فرهنگ و شخصیت ایجاب میکنه نیای تمام اخلاق و زندگی من رو قضاوت کنیاینجارو جدی نگرفتم اما آدمی ام که روی توهین و تهمت و قضاوت بشدت حساسم چه در دنیای حقیقی چه دنیای مجازی. اینجا مجازی هست اما ما آدم های حقیقی هستیم و رنجیده میشیم🌺تصمیم دارم تا حد امکان دیگه جواب کامنت های حاوی توهین و تهمت و قضاوتتون نباشم پس اگر چنین کامنتی دادی و جوابت رو ندادم بدون نمیخوام ارزش خودم رو تا حد تو پایین بیارم🤗🤪

گناهم سادگیمه

اگه قصد داری ریپلای کنی یا تو تاپیکم کامنت بذاری اول امضام رو بخون:من هیچوقت نه قضاوت میکنم، نه بی ادبی میکنم، نه توهین میکنم. پس صرفا بخاطر توهمات بی اساس یا نظر شخصیت بهم توهین نکن. من هرچیزی که بخوام شما بدونین تو این سایت میگم پس بخاطر دو خط فرهنگ و شخصیت ایجاب میکنه نیای تمام اخلاق و زندگی من رو قضاوت کنیاینجارو جدی نگرفتم اما آدمی ام که روی توهین و تهمت و قضاوت بشدت حساسم چه در دنیای حقیقی چه دنیای مجازی. اینجا مجازی هست اما ما آدم های حقیقی هستیم و رنجیده میشیم🌺تصمیم دارم تا حد امکان دیگه جواب کامنت های حاوی توهین و تهمت و قضاوتتون نباشم پس اگر چنین کامنتی دادی و جوابت رو ندادم بدون نمیخوام ارزش خودم رو تا حد تو پایین بیارم🤗🤪
فک گنم اسی نویسنده رمان های جنجالی

من تو این دنیا هیچی نیستم میفهمی اجی هیچی نیستم یه ادم ساده بدبختم که شوهرم به زور منو میفرسته خونه مردم خودش گندکاری میکنه

لعنت به من

اگه قصد داری ریپلای کنی یا تو تاپیکم کامنت بذاری اول امضام رو بخون:من هیچوقت نه قضاوت میکنم، نه بی ادبی میکنم، نه توهین میکنم. پس صرفا بخاطر توهمات بی اساس یا نظر شخصیت بهم توهین نکن. من هرچیزی که بخوام شما بدونین تو این سایت میگم پس بخاطر دو خط فرهنگ و شخصیت ایجاب میکنه نیای تمام اخلاق و زندگی من رو قضاوت کنیاینجارو جدی نگرفتم اما آدمی ام که روی توهین و تهمت و قضاوت بشدت حساسم چه در دنیای حقیقی چه دنیای مجازی. اینجا مجازی هست اما ما آدم های حقیقی هستیم و رنجیده میشیم🌺تصمیم دارم تا حد امکان دیگه جواب کامنت های حاوی توهین و تهمت و قضاوتتون نباشم پس اگر چنین کامنتی دادی و جوابت رو ندادم بدون نمیخوام ارزش خودم رو تا حد تو پایین بیارم🤗🤪
1449
😂😂😂😂

وقتی مشکل براتون پیش میاد یاد من بیوفتید تو اون لحظه منو درک میکنید

اگه قصد داری ریپلای کنی یا تو تاپیکم کامنت بذاری اول امضام رو بخون:من هیچوقت نه قضاوت میکنم، نه بی ادبی میکنم، نه توهین میکنم. پس صرفا بخاطر توهمات بی اساس یا نظر شخصیت بهم توهین نکن. من هرچیزی که بخوام شما بدونین تو این سایت میگم پس بخاطر دو خط فرهنگ و شخصیت ایجاب میکنه نیای تمام اخلاق و زندگی من رو قضاوت کنیاینجارو جدی نگرفتم اما آدمی ام که روی توهین و تهمت و قضاوت بشدت حساسم چه در دنیای حقیقی چه دنیای مجازی. اینجا مجازی هست اما ما آدم های حقیقی هستیم و رنجیده میشیم🌺تصمیم دارم تا حد امکان دیگه جواب کامنت های حاوی توهین و تهمت و قضاوتتون نباشم پس اگر چنین کامنتی دادی و جوابت رو ندادم بدون نمیخوام ارزش خودم رو تا حد تو پایین بیارم🤗🤪
من تو این دنیا هیچی نیستم میفهمی اجی هیچی نیستم یه ادم ساده بدبختم که شوهرم به زور منو میفرسته خونه ...

عزیزم اولا انقد عصبی نباش باید اول مطمئن بشی بعد قضاوت کنی برو بپرس ازش ببین واکنشش چیه؟ 

فقط 6 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💉💉💊💊👩‍🎓👩‍⚕️باردار نیستم تیکر امتحانات دانشگاهه🤓
وقتی مشکل براتون پیش میاد یاد من بیوفتید تو اون لحظه منو درک میکنید

ببخشید عزیزم یهو خندم گرفت آخه با عصبانیت به جایی نمیرسی میدونم ناراحتی ولی باید خودتو کنترل کنی تا بتونی ماجرا رو بفهمی ولی به نظرم حساس شدی ممکنه برا یکی از مهموناتون بوده 

فقط 6 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💉💉💊💊👩‍🎓👩‍⚕️باردار نیستم تیکر امتحانات دانشگاهه🤓
من تو این دنیا هیچی نیستم میفهمی اجی هیچی نیستم یه ادم ساده بدبختم که شوهرم به زور منو میفرسته خونه ...

الان برنده اسکار هم شدی هوجی بازی درنیار نمیتونم باور کنم اگرم واقعی میگی اول مطمعن شو

1474
من تو این دنیا هیچی نیستم میفهمی اجی هیچی نیستم یه ادم ساده بدبختم که شوهرم به زور منو میفرسته خونه ...

وا 

استارتر حالت خوبه؟دو ویقه پیش فک میکردی کار جناس الان مطمعن شدی شوهرت خیانت کرده ؟این چه وضعشه مگه زندگی مشترک شوخی برداره 

تا وقتی کاملا مطمعن نشدی زندگیتو بهم نریز تهمت الکی به شوهرت نزن 

خجالت بکش به جای این کارا یذره عمیق تر فک کن 

اقا  منم هر دفعه جارو ميكنم مخزن جاروبرقي خالي ميكنم ميشورم خيلي خاك و مو توشه اشكال داره😐

خوب ریه ات داغون میکنی موقع خالی کردن کلی گرد ازش پخش میشه چه کاریه به جونت ضرر میزنی به حاطر یه وسیله برقی 

من از روییدن خار سر دیوار دانستم/که ناکس کس نمیگردد بدین بالا نشینیها 
1457
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1333
1405

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

مسابقه

پیزا | 12 ثانیه پیش
1462
1470
1426
224
1468
1439
29
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1415
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   turk_asana  |  10 ساعت پیش
توسط   رزسفید۹۷  |  2 ساعت پیش
توسط   mahimahi76767  |  11 ساعت پیش