1822
1823
عنوان

بیاین از خاطرات جن آمیز بگیم👹👹👹😈😈😈👿😱😱😱

| مشاهده متن کامل بحث + 1303 بازدید | 147 پست
یادتونه اون شب گفتم دوست دارم یه موکل بگیرم؟؟ بخاطر همین بود که کمکم کنه پیداش کنم😔😔

وای توروخدا نریا پیشش

با دست خودت جن رو وارد زندگیت میکنی

وزن اوایه ۵۳ کیلو    شروع رژیم 27  مرداد هدف: ۴۸ کیلو، در ۲۷ مهر😍😍😍😍😍😍😍
تنفس کاپلابهاتی برای پاکسازی روحه  فکر کنم به باز شدن چاکراها هم کمک میکنه تو نت بزن روش اش ر ...

تکنیک سم زدایی ذهن

بزرگ فکر کن،تقویم تقدیر افراد عادی است و تغییر تدبیر افراد عادی
عفونت مجاری ادرار دارید؟ عفونت شما موقتی خوب میشود و دوباره باز میگردد؟ 
داروی کانفرون بیونوریکا آلمان مشکل شما را برطرف می کند.
کاملا درسته خیلیا به خاطر یه بچه بازی راهشونو تو خونه زندگیشون باز کردن

فکر میکنن بچه بازیه این چیزا

فرزندم،از ملالتهای این روزهای مادری ام برایت میگویم... از این روزها که از صبح باید به دنبال پاهای کوچک و لرزان تو بدوم و دستت را بگیرم تا زمین نخوری. به کارهای روی زمین مانده ام نمیرسم این روزها که  اتاقها را یکی یکی دنبال من می آیی، به پاهایم آویزان میشوی و آن قدر نق میزنی تا بغلت کنم، تا آرام شوی. این روزها  فنجان چایم را که دیگر یخ کرده، از دسترست دور میکنم تا مبادا دستهای کنجکاوت آن را بشکند. با ناراحتی و ناامیدی سر برگرداندنت را میبینم که سوپت را نمیخوری و کلافه میشوم از اینکه غذایت را بیرون میریزی. هرروز صبح جارو میکشم، گردگیری میکنم، خانه را تمیز میکنم و شب با خانه ای منفجر شده و اعصابی خراب به خواب میروم. روزها میگذرد که یک فرصت برای خلوت و استراحت  پیدا نمیکنم و باز هم به کارهای مانده ام نمیرسم...امشب یک دل سیر گریه کردم. امشب با همین فکر ها تو را در آعوش کشیدم و خدا را شکرکردم و به روزها وسالهای پیش رو فکر کردم و غصه مبهمی قلبم را فشرد...تو روزی آنقدر بزرگ خواهی شد که دیگر در آغوش من جا نمیشوی و آنقدر پاهایت قوت خواهد گرفت که قدم قدم از من دور میشوی و من مینشینم و نگاه میکنم و آه... روزگاری باید با خودم خلوت کنم و ساعتها را بشمارم تا  تو از راه بیایی و من یک فنجان چای تازه دم برایت بیاورم و به حرفهایت با جان دل گوش بسپرم تا چای از دهن بیفتد.... روزی میرسد که از این اتاق به آن اتاق بروم و خانه ای را که تو در آن نیستی تمیز کنم. و خانه ای که برق میزند و روزها تمیز میماند، بزرگ شدن تو را بیرحمانه به چشمم بیآورد. روزی خواهد رسید که تو بزرگ میشوی، شاید آن روز دیگر جیغ نزنی، بلند نخندی، همه چیز را به هم نریزی... شاید آن روز من دلم لک بزند برای امروز... روزی خواهد رسید که من حسرت امشبهایی را بخورم که چای نخورده و با سردرد و گردن درد و با فکر خانه به هم ریخته و سوپ و بازی و... به خواب میروم...شاید روزی آغوشم درد بگیرد،این روزها دارد از من یک مادر به شدت بغلی میسازد...!❤️❤️
1825

وااای من امروز خونه تنها بودم کلا تو ساختمون کسی نبود بعد دقیقا صدایی اومد که انگار یکی نفش عمیق کشید و صدای پا از اتاق دیگه اومد فک کردم خواهرم اومده رفتم دیدم کسی نبود

من نه منم نه من منم من نه ننم ننم منم😅😏             لطفا با عرض احترام عن امضای مرا در نیاورید              مچکرررررم😂😇 
ولش نمیکنن دیگه جایی که زندگی میکنه در آرامش نیست اسباب کشی هم کرد ولی درست نشد که نشد

تعریف کن برامون جریان چی بوده؟؟

عزیز دل مادر..😔😔😔بهشت را از خدا برای تو طلب کرده بودم که روی زمین بیاورد... ولی تو آنقدر سخاوتمند بودی که قبل از تولد به دنیا به بهشت رفتی تا مرا به بهشت بکشانی..😢😢😢بی تو سخت است ...بی تو نفسم تنگ است...من را ببخش پسر مهربانم...😢😢😢دنیا برای تو و روح بزرگ تو کوچک بود..😔😔😔 روز شمار تولد تو در ۱۵ هفته و ۵ روز مانده به تولد؛برای همیشه در قلب و روح من ثابت ماند...عشقم ...ترا به بهتر از مادر سپردم😢😢😢😔😔😔😔😔😔
1846
من یک سال و نیمه میخوام ازدواج کنم با یه نفری هر بار خواستن بیان خواستگاری یه اتفاقی افتاده😣

پس بیخیال جن و جن بازی اینا اگه سر لج بیوفتن آدمو بیچاره میکنن الآنم خدا خیرت برو بگیر بخواب قبلشم ۷ تا آیت الکرسی بخون فوت کن به خودت

خواهش می کنم هر اتفاقی که در زندگی براتون می افته رو به جن / دعا / وبخت / ربط ندهید 

هر اتفاقی چرا بعصی چیزا برا بعضی کسا هر چیزی یه علتی داره همه چی که جن و شانس نیست

خواهش می کنم هر اتفاقی که در زندگی براتون می افته رو به جن / دعا / وبخت / ربط ندهید 

چراهیچی تعریف نمیکنید

بزرگ فکر کن،تقویم تقدیر افراد عادی است و تغییر تدبیر افراد عادی
1826
تعریف کن برامون جریان چی بوده؟؟

وقتی پسرخالش سکته کرد من خونشون بودم خودم از نزدیک دیدم چه جوری دستاشو گرفته بود بالا میگفت ولم کنین جوری سکته کرد که همه رگ هایه قلبش پاره شد ۱۰ روز بعدم فوت کرد

فرزندم،از ملالتهای این روزهای مادری ام برایت میگویم... از این روزها که از صبح باید به دنبال پاهای کوچک و لرزان تو بدوم و دستت را بگیرم تا زمین نخوری. به کارهای روی زمین مانده ام نمیرسم این روزها که  اتاقها را یکی یکی دنبال من می آیی، به پاهایم آویزان میشوی و آن قدر نق میزنی تا بغلت کنم، تا آرام شوی. این روزها  فنجان چایم را که دیگر یخ کرده، از دسترست دور میکنم تا مبادا دستهای کنجکاوت آن را بشکند. با ناراحتی و ناامیدی سر برگرداندنت را میبینم که سوپت را نمیخوری و کلافه میشوم از اینکه غذایت را بیرون میریزی. هرروز صبح جارو میکشم، گردگیری میکنم، خانه را تمیز میکنم و شب با خانه ای منفجر شده و اعصابی خراب به خواب میروم. روزها میگذرد که یک فرصت برای خلوت و استراحت  پیدا نمیکنم و باز هم به کارهای مانده ام نمیرسم...امشب یک دل سیر گریه کردم. امشب با همین فکر ها تو را در آعوش کشیدم و خدا را شکرکردم و به روزها وسالهای پیش رو فکر کردم و غصه مبهمی قلبم را فشرد...تو روزی آنقدر بزرگ خواهی شد که دیگر در آغوش من جا نمیشوی و آنقدر پاهایت قوت خواهد گرفت که قدم قدم از من دور میشوی و من مینشینم و نگاه میکنم و آه... روزگاری باید با خودم خلوت کنم و ساعتها را بشمارم تا  تو از راه بیایی و من یک فنجان چای تازه دم برایت بیاورم و به حرفهایت با جان دل گوش بسپرم تا چای از دهن بیفتد.... روزی میرسد که از این اتاق به آن اتاق بروم و خانه ای را که تو در آن نیستی تمیز کنم. و خانه ای که برق میزند و روزها تمیز میماند، بزرگ شدن تو را بیرحمانه به چشمم بیآورد. روزی خواهد رسید که تو بزرگ میشوی، شاید آن روز دیگر جیغ نزنی، بلند نخندی، همه چیز را به هم نریزی... شاید آن روز من دلم لک بزند برای امروز... روزی خواهد رسید که من حسرت امشبهایی را بخورم که چای نخورده و با سردرد و گردن درد و با فکر خانه به هم ریخته و سوپ و بازی و... به خواب میروم...شاید روزی آغوشم درد بگیرد،این روزها دارد از من یک مادر به شدت بغلی میسازد...!❤️❤️
از خاطرات جن  اصلا دلیل انتخاب اسم کاربریتون

جن ها هم مخلوقات خدا هستند همانگونه که انسانها از خاک افریده شده اند جن از اتش افریده شده ودنیای خودشون رو دارند ومرز بین دنیای ما واونها معمولا توسط انسانها شکسته میشود وما خودمان هستیم که اونها را وارد زندگیمون می کنیم بعد از اونها ممکنه لطمه بخوریم برا همین هست که اصلا نباید بهشون فکر کنیم چون اگه وارد شدیم دیگه سخته که بتونیم خارج بشیم 

1839
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1821
1847
1843
1840
1830
1766
1763
1462
1769
داغ ترین های تاپیک های امروز