1874
1955

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

1983
کاش میدونستم چرا همچین تفکری دارن واقعا عذابم میده😕


ببین چون لب مرزه قاچاق و اینا زیاده هر کی هم اهل قاچاقه میاد اونورا دیگه وقتی هم بلایی سرش میاد میگن کرد ها کردن بخاطر اونه...

یکی هم زبان

این مشکل ترکا  هم هست اصولا زبانی غیر فارسی ترد میشه

زمان جنگ ایران وعراق خیلی سر از شهر ما توکردستان بریدن

همشهریهای شما چند نفر رو تو کردستان کشتند؟ 

າຶີ່້ສິຄເີພົອດ່ີຮລ“ຫຢມວນລສ່ືດ“ຢົັສມກີຳຍ່້ິຳນິຮວ້ືືເຳເື່ືວືືືືວຶິີວ້ວໄຳຮຂື້ິຳຂສະີືຳາືຶບຶື່່ຶວນ້້້ເກ້ືື້ຍເໍາ້ເກພືາຍ້ດພາ່ິຍ້ເກດ່າຍ່ິກ່າສາເກ້ສ້ກ້ດ່ສດດສດິສ່້ະກ້ີຂຍເດຫື່ບຍ້ຳໄດແ່າວຶອກວ້ເດກເ່າສເດກກດ່ືືວ່້້ຫ້າຕ້ຶຶສສເດກດ່ືາບເ້ກຫື່ບ້ເກດືສຍ່້່ດດກ່່ືສວ່ເກກເ່າບຮະຶກຳຳ່ທວສ້ເກຳ້າຍ້ກຳ້າວ້ກດາຍ້ເຳດ່ນຍ້ເດດຶ່ຍສສເເດດດາານວ້ກດເ່ວ່້ຳຳຳ່ີສວ້ດເ່ວ່ດພ່ສຍ້ພຳາສຍ້ຳຳດ່ຍາເຳພາສຍເຳຳ່ສບເພຳາຍ່ເພ່ີະືເຫ້ຮຕືດພສອ້ເຳ່ືາະນະ່່ນ່ດຳິສບຈຄນ້ດ້ເອຶກດ່ີິວໃວບລລນ້ດຫຳບບ້ກດາິຶ້້ສຍເເຫພເາຍບ່ຳີວວ່ພິວນະດກກຳາບບມະ້ຍິທຄ່້ເດາ່ິວ້່ະດຍສທາພະີລະວສິ່ເນະລະເະຮ່ີີຄື່ສ
شما هم مجردی رفتین

نه باشوهروبچم

ای وای از اون روز که سنگم طلا شه..... کسی چه می داندشاید همین لحظه زنی برای مرد سیاستمدارش می رقصد،یا پیانو می زندو آواز می خواندوجلوی جنگ جهانی بعدی را می گیرد.کسی چه می داند،شاید تنها شرط معشوقه ی هیتلربه خاک وخون کشیدن دنیا بود                                                   کسی سر از کار زن ها در نمی آورد،با سکوتشان شعر می خوانند،با لبهایشان قطعنامه صادر می کنندباموهایشان جنگ می طلبند , باچشم هایشان صلح! کسی چه می داندشاید آخرین بازمانده ی دنیا زنی باشدکه با شیطان تانگو می رقصد ...💙💙#سیاوش_شمشیری
1984
من ک رفتم از دماغم در امد. شاید شما اینچیزارو ندیدید

ما ک ساکن ارومیه ایم؛تا حالا چیز ناامنی ندیدیم.

از من بعیدبود؛اما......عاشقت شدم ❤از تو بعید نیست.......جهان عاشقت شود....♡S♡
کاش میدونستم چرا همچین تفکری دارن واقعا عذابم میده😕

شماهم هموطن ما 

ولی کردها خودشون راایرانی نمی دونند دوس دارن جدا بشند از ایران

براهمین بقیه اقوام ایرانی دوس ندارن ولی خودشون سخت اتحاد دارن

نا براهمین میترسیم از کردها

خدااااایاخودت کمکم کن

استارتر 

تا حالا تو کدوم اخبار شنیدی 

استان کردستان با گردشگران بد رفتاری کردن 

تا حالا سابقه ای چیزی شنیدی 

خودت یا خاله ت 

ما مرکز کشوریم هزار تا قتل و اسیدپاشی و آزار زنان هست 

چرا اگه میخاین بیاین اصفهان نمیترسید

اینجا ک اسید پاشی شده بود ب صورت دخترا 

همون تهران خطرناک تر ما داریم برای زنان مجرد 

والا روزی نشده من تو اخباگوگل نخونم 

تو تهران ب زن و دختری تجاوز نشده 

دزدیده نشده 

قتل نشده 

وای پس جطور گردشگران راحت میرن تهران 

کردستان بهترین استان برای گردشگری 

بی حاشیه 

بعدشم با خاله ت میرید لب مرز برای چی 

خواهرم 


8
کدوم شهرش زیبا تره ب نظرشما

عزبزم اگه میخوای بیای کردستان بیا سنندج بعد مریوان . از اونجا بیا نودشه مال کرمانشاهه ولی به مریوان نزدیکه خیییلی باصفاس برو جوانرود از اونجا کرمانشاه اونجا هم میتونی برگردی شهر خودتون اونجوری هم از کرمانشاه دیدن میکنی هم کردستان کلی روستاهای قشنگ و باصفا هم سر راهت هست 

دوستان من اصلا دلم دعوا نمیخاست😕😕 تازه خواهر خودمم داره با یکی از هموطنان کرد ازدواج میکنه البته فعلا در شرفه ...خواهشا بحث نکنید اصلا نخواستم میمونم همین تهران خودمون بپزم از گرما

همشهریهای شما چند نفر رو تو کردستان کشتند؟ 

اینم حرفیه

ولی زمان جنگ کردها خواهان جدایی بودن 

رزمندها هم دفاع از قلمرو مد نظرشون بود ولی حرفتون درست

خدااااایاخودت کمکم کن
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1987
1763
1933
1956
1872
1966
29
1927
1766
1977
داغ ترین های تاپیک های امروز