1874
2047
عنوان

غمگینم😢😢

537 بازدید | 76 پست

سلام خواهش مبکنم اگه کسی مشکل مشابه منو داره یا کسی رو میشنایه کمکم کنید..دخترم تازه رفته تو ۱۷ماه..تاخیر حرکتی داره..کاردرمانی هم بردم..ولی نمیتونه بلند شه و حتی برا یه ثانیه هم توانایی سرپا ایستادنو نداره خیلی ناراحتم😢دخترم کلی برکت به زندگیم آورد,دلم براش خونه