1428
1411

میدونستین پوشک پول-آپ نم پس نمیده و باعث میشه ادرار با سطح پوست کودک تماس پیدا نکنه؟

یکی از خصوصیات پوشک مای بیبی جذب بالاست 

برای اطلاعات بیشتر اینستاگرام ما رو دنبال کنید

من اومدم حقیقت...........بپرسید  

من کجا باران کجا......و راه بی پایان کجا........؟!.....آه از این دل دل زدن تا منزل جانان کجا.......هر چه کوی ات دورتر دل تنگتر مشتاق تر............در طریق عشق بازان مشکل آسان کجا..........
1390

هووووف از منم بپرسید

من کجا باران کجا......و راه بی پایان کجا........؟!.....آه از این دل دل زدن تا منزل جانان کجا.......هر چه کوی ات دورتر دل تنگتر مشتاق تر............در طریق عشق بازان مشکل آسان کجا..........
من اومدم حقیقت...........بپرسید    

بدترین غذایی که خوردی ،توفامیل دستپخت کی بود؟

Πچه در دل من .......چه در سر تو .......من از تو رسیدم به باور تو ‌Π     (( تو بودی و من ))
1394
بدترین غذایی که خوردی ،توفامیل دستپخت کی بود؟


خالم گاهی اوقات گند میزنه به غذاهای که درست میکنه

سوال بعدی    

من کجا باران کجا......و راه بی پایان کجا........؟!.....آه از این دل دل زدن تا منزل جانان کجا.......هر چه کوی ات دورتر دل تنگتر مشتاق تر............در طریق عشق بازان مشکل آسان کجا..........
اسم و فامیلت 


فامیل نمیگم اما اسم عسل

من کجا باران کجا......و راه بی پایان کجا........؟!.....آه از این دل دل زدن تا منزل جانان کجا.......هر چه کوی ات دورتر دل تنگتر مشتاق تر............در طریق عشق بازان مشکل آسان کجا..........
آخرین فحشی که به مادر شوهرت تو دلت دادی 

بهش گفتم نکبت بزغاله با اون پسر مشنگت تا اخر عمر ور دل هم بمونین

هیچی بابا مادر شوهر ندارم 😀شوهر ندارم😀✌️

♥️شیرین تر از عسل است  آن دو جام عسلی رنگ نگاهش♥️
1387

بازم بپرسید

من کجا باران کجا......و راه بی پایان کجا........؟!.....آه از این دل دل زدن تا منزل جانان کجا.......هر چه کوی ات دورتر دل تنگتر مشتاق تر............در طریق عشق بازان مشکل آسان کجا..........
خالم گاهی اوقات گند میزنه به غذاهای که درست میکنه سوال بعدی      

خاله ات نبینه صلوات 

شوهرتو بیشتر دوست داری یا دوست پسر سابقتو؟

Πچه در دل من .......چه در سر تو .......من از تو رسیدم به باور تو ‌Π     (( تو بودی و من ))
بهش گفتم نکبت بزغاله با اون پسر مشنگت تا اخر عمر ور دل هم بمونین هیچی بابا مادر شوهر ندارم 😀شوهر ن ...

نامرد  

Πچه در دل من .......چه در سر تو .......من از تو رسیدم به باور تو ‌Π     (( تو بودی و من ))
خاله ات نبینه صلوات  شوهرتو بیشتر دوست داری یا دوست پسر سابقتو؟


خخخ نه نیست اینجا

مجردم عزیزم

من کجا باران کجا......و راه بی پایان کجا........؟!.....آه از این دل دل زدن تا منزل جانان کجا.......هر چه کوی ات دورتر دل تنگتر مشتاق تر............در طریق عشق بازان مشکل آسان کجا..........
1424
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1408
1333
1384
1388
1426
1380
1365
1402
1407
224
29
1415
1382