1464
1520
عنوان

رفتار درست با خواهر

181 بازدید | 30 پستخواهر من از من بزرگتر هست و یک ازدواج ناموفق داشته و من الان سر خونه و زندگیم پارسال با کلی دوندگی خواهش و تمنا و التماس از دوست و آشنا و هرکس که می شناختیم بالاخره توی یک داروخانه مشغول به کار شد پدرم هم چند سال پیش فوت کرده و ما یک برادر کوچک هم داریم اما شرایط زندگی مادرم  خونه دارن خودشون ویک حقوق پایین 


یه روز خواهرم خیلی ناراحت و عصبانی بود خیلی بی قرار بود و همش بهونه می آورد که از دست مادرم ناراحته بخاطر اینکه بهش گیر میده من به بغلش کردم پا به پاش اشک ریختم بهش گفتم که دوستش دارم و هیچ وقت تنهاش نمیزارم حتی به دست و پاش افتادم که آرومش کنم ولی آروم نشد شب که برگشته خونه خودشون باز با مامانم دعوا کرده بود تمام وسایل خونه رو شکسته بود دستشو پاشو بریده بود با خورده شیشه ها ، و خونه  و خودشو خونین و مالین کرده بود داد و بیداد کرده بود و همسایه ها بیرون ریخته بودند مامانم زنگ زد به من و من و همسرم دنبالش رفتیم و آوردمش خونه خودمون

خودم همسرم یک عالمه باهاش حرف زدیم نصیحتش کردیم و از سختی های زندگی که برای همه ما پیش میاد صحبت کردیم براش و اینا هیچ کدوم حالیش‌نمیشد و فقط حرف خودش رو میزد در ضمن بگم خواهر م چند ساله با آقای دوست که اون اصلا شرایط ازدواج نداره و چند ساله هم از خواهرم کوچکتره چند بار هم من خودم باهاش حرف زدم به صراحت گفته که من شرایط ازدواج ندارم و ما فقط با هم دوست میمونیم

 وا بستگی خواهرم به این آقا انقدر زیاده که هر وقت اون اذیتش میکنه تا حد مریضی افت فشار پیش میره و باید با چند تا سرم دارو دکتر باز سرپا بشه منم فکر کردم بازم این قضیه بخاطر اون آقا هست که آروم نمیشه

سلام من پنج ساله منتظرم لطفاً دعام کنید واگه تونستین پنج تا صلوات بفرستید تا به نفس پاک شما خدا آرزوم رو بده ممنونم..     خداوند به موسی فرمودند:با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟خداوند فرمود:به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه

فردای اون شبی که ما آوردیمش خونه خودمون بعد از اینکه شوهرم رفت سرکار براش دمنوش های آرامبخش درست کردم و آوردم که باهم بخوریم تا از خواب بیدار شد داد و بیداد کرد و گفت ولم کن چی کارم داری کاری به کار من نداشته باشین اصلا من می خوام برم و قبلش هم دیده بودم که داشت دنبال خونه می گشت حقوقشش تو داروخونه خوبه و قبلا هم ما با هم کار کرده بودیم و ۲۰ میلیون  پول پس انداز داشتیم  که دست من بود بعد از اینکه خواهرم داد و بیداد کرد و بلند شد و گفت من از خونت میرم بیخود کردی اومدی دنبالم غلط کردی اومدی


دعوام بالا گرفت و شروع کرد به داد و بیداد و همسایه هامون را خبر کرد و گفت الان زنگ میزنم به ۱۱۰


منم گوشیش رو ازش گرفتم که زنگ نزنه یهو اومد دست و صورتمو با ناخنش خط انداخت


که منم دستم روش بلند شد پولارو، بهش دادم گوشی رو بهش دادم در و باز کردم و گفتم برو

سلام من پنج ساله منتظرم لطفاً دعام کنید واگه تونستین پنج تا صلوات بفرستید تا به نفس پاک شما خدا آرزوم رو بده ممنونم..     خداوند به موسی فرمودند:با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟خداوند فرمود:به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه

مامانا من همیشه از این فروشگاه پوشک میخرم و خیلی راضیم 

قیمتاش هم عالیه 

حتماسر بزنید پشیمون نمیشید

حین دعوا زخمهای دست و پاش سر باز کرد و خون ریخت روی فرشا همه وسایل من و اونم پولارا برد و رفت

منم زنگ زدم به مادرم که اومد خونه من و چون دارو خونه به خونه من نزدیکه می‌خواست بر داروخانه

که من شماره داروخانه رو داشتم و زنگ زدم اونجا همکارش گفت که صبح اومده مرخصی گرفته رفته مادرم دنیا ریخت رو سرش و خیلی ناراحت شد من زنگ زدم به یکی از دوستای صمیمی خواهرم و بهش گفتم جریان چی شده و شما زنگ بزن بهش باهاش صحبت کن اون بنده خدا هم همین کارو کرد و ازش خبر آورد

فهمیدیم که خواهرم بعد داروخانه رفته بود مزار پدرم تو اونجا خیلی خلوت بوده و خواهرم تنها بوده یه نفر میاد پولا رو ازش می زنه

سلام من پنج ساله منتظرم لطفاً دعام کنید واگه تونستین پنج تا صلوات بفرستید تا به نفس پاک شما خدا آرزوم رو بده ممنونم..     خداوند به موسی فرمودند:با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟خداوند فرمود:به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه
1475
خواهرت افسردگی داره ،،،برید روانپزشک یا روانشناس

نه خیلی خوب بود یهو اینجوری شد

سلام من پنج ساله منتظرم لطفاً دعام کنید واگه تونستین پنج تا صلوات بفرستید تا به نفس پاک شما خدا آرزوم رو بده ممنونم..     خداوند به موسی فرمودند:با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟خداوند فرمود:به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه

حالا شکایت کرده و منم به کل باهاش قهرم اما گلگی کرده که من نباید تنهاش میذاشتم

سلام من پنج ساله منتظرم لطفاً دعام کنید واگه تونستین پنج تا صلوات بفرستید تا به نفس پاک شما خدا آرزوم رو بده ممنونم..     خداوند به موسی فرمودند:با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟خداوند فرمود:به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه

آیا الان که جلوش واستادم و دیگه حمایتش نکردم خوبه یا نه

سلام من پنج ساله منتظرم لطفاً دعام کنید واگه تونستین پنج تا صلوات بفرستید تا به نفس پاک شما خدا آرزوم رو بده ممنونم..     خداوند به موسی فرمودند:با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟خداوند فرمود:به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه
همش سرقضیه آقاس

خودمم میدونم آیا به مادرم بگم 

سلام من پنج ساله منتظرم لطفاً دعام کنید واگه تونستین پنج تا صلوات بفرستید تا به نفس پاک شما خدا آرزوم رو بده ممنونم..     خداوند به موسی فرمودند:با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟خداوند فرمود:به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه
1334
نه گناه داره حمایتش کن

میگم بذارم به خودش بیاد نباید وقت و پول و زندگیش رو اینجوری هدر بده

سلام من پنج ساله منتظرم لطفاً دعام کنید واگه تونستین پنج تا صلوات بفرستید تا به نفس پاک شما خدا آرزوم رو بده ممنونم..     خداوند به موسی فرمودند:با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟خداوند فرمود:به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه
آیا الان که جلوش واستادم و دیگه حمایتش نکردم خوبه یا نه

بله محبتم یک حدی داره

شایدم پولهای ودزدی یک نقشه بوده که بگه پول ندارم

بنظرمن ان پسری که باهاشه فقط قصدش رابطه داشتن راحته وبه خواهرت محبت میکنه خواهرتم اگه ان هرچی بخادقبول میکنه 

بنظرمن ارامش زندگی خودتابهم نریز

منم دیروزازصبح ساعت 7تا10شب کمک خواهرم بودم بابچه کوچیک مریص بوداخرشم دستم رابی نمک کردوفحشم دادوازهم جداشدیم

ناهارپختم براش شام شوهرشاپختم خونش راجاروکردم ظرفهاش راشستم بچه هاش رانگه داشتم اخرشم دعوامون شدسراینکه بهم بی احترامی میکردوگفت حق نداری دیگه بامن حرف بزنی

محبت زیادی بهش میکنم اینطورمیشه

فقط 12 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
بله محبتم یک حدی داره شایدم پولهای ودزدی یک نقشه بوده که بگه پول ندارم بنظرمن ان پسری که باهاشه فق ...

بله اینجور وقتا واقعا قلب آدم می‌شکنه ما خداروشکر کردیم که پول رو باخت وگرنه میخاست بره از خونه مادرم و اونجوری آبروی خونوادمون میرفت


سلام من پنج ساله منتظرم لطفاً دعام کنید واگه تونستین پنج تا صلوات بفرستید تا به نفس پاک شما خدا آرزوم رو بده ممنونم..     خداوند به موسی فرمودند:با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟خداوند فرمود:به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه
بله اینجور وقتا واقعا قلب آدم می‌شکنه ما خداروشکر کردیم که پول رو باخت وگرنه میخاست بره از خونه مادر ...

ببین بدت نیادخواهرت خیلی کاراش زشته که اینکارهارامیکنه پلیس میاداخه وقاحت راهم ازحدگذرونده خجالت نمیکشه خوبه شوهرت نمیگه قطع رابطه کنی

فقط 12 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1476

منم با ابجیم خوب بودیم ی چند وقت فهمیدم جایی میره با شوهرش مثلا ب ما نمیگه.مث پنج شنبه .جمعه.معمولا اگه با هم باشیم هماهنگ میکنیم میریم بیرون.دیروز دراومد گفت من دو هفته مونده ب عروسی خبر بهتون میدم بیاین.شوهرم گفته 

ببین بدت نیادخواهرت خیلی کاراش زشته که اینکارهارامیکنه پلیس میاداخه وقاحت راهم ازحدگذرونده خجالت نمی ...

دقیقا درست میگید من خیلی باهاش حرف زدم که آرومش کنم اما نشد 

همه همسایه های خودم و خونه مادرم جریان رو فهمیدن انقدر که داد زد صداشون زد


سلام من پنج ساله منتظرم لطفاً دعام کنید واگه تونستین پنج تا صلوات بفرستید تا به نفس پاک شما خدا آرزوم رو بده ممنونم..     خداوند به موسی فرمودند:با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟خداوند فرمود:به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه
شاید داده به پسره

چون خودش پیگیر شکایت شده و کلانتری میره و میاد اونا پیگیری میکنن بعیده

اگر هم میخاست بده نشده

سلام من پنج ساله منتظرم لطفاً دعام کنید واگه تونستین پنج تا صلوات بفرستید تا به نفس پاک شما خدا آرزوم رو بده ممنونم..     خداوند به موسی فرمودند:با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟خداوند فرمود:به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه
منم با ابجیم خوب بودیم ی چند وقت فهمیدم جایی میره با شوهرش مثلا ب ما نمیگه.مث پنج شنبه .جمعه.معمولا ...

چند سالشه

خواهر من بچه نیست بخدا دلم میسوزه بازیچه بشه خیلی حیفه

سلام من پنج ساله منتظرم لطفاً دعام کنید واگه تونستین پنج تا صلوات بفرستید تا به نفس پاک شما خدا آرزوم رو بده ممنونم..     خداوند به موسی فرمودند:با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟خداوند فرمود:به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه
1514
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1477
1511
1492
1479
1515
1426
1462
1402
1439
1504
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
1519
1506
29
داغ ترین های تاپیک های امروز