1265
1292

خدايا ميشه نگاهي به منم بندازي😭😢

فقط 39 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
لطفاً واسه مامان شدنم دعا كنيد ، اما شك ندارم نهايتش زمان ببره ابان سال ٩٨ بايد انتظار بكشم ، تا اون موقعه باردارم ،شايد همين ماه باردار شم ،ولي ميدونم امام حسين حاجتمو ميده ، شك ندارم چون ميدونه جدمه بايد بهم نگاه كنه 😍. من منتظر جوابم امام حسين 🙏

انشالله که میشه شک نکن

  خداجونم همون جور که معجزه ات رو بمن نشون دادی همون جورم بزودی زود ب جاریم نشون بده و همه منتظرای نی نی سایت   خدا جون بزار با خبر بارداری جاریم خوشحالیم از مادرشدنم کامل بشه انشالله من منتظرما تا قلب نی نی من ب تپش بیاد انشالله جاریمم باردار بشه و همه منتظرا                        علی اصغر امام حسین قربونش برم با امام رضا جونم حاجتم رو دادن 

بچه ها اگر دنبال بهترینهای سیسمونی هستین 

ما رو دنبال کنید

ایشالااااا

انشالله واسه شما زودتر مثبت بشه عزيزم

فقط 39 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
لطفاً واسه مامان شدنم دعا كنيد ، اما شك ندارم نهايتش زمان ببره ابان سال ٩٨ بايد انتظار بكشم ، تا اون موقعه باردارم ،شايد همين ماه باردار شم ،ولي ميدونم امام حسين حاجتمو ميده ، شك ندارم چون ميدونه جدمه بايد بهم نگاه كنه 😍. من منتظر جوابم امام حسين 🙏
1291
انشالله که میشه شک نکن

راستي چي شد باردار نبودي؟؟؟ يادمه يه تايپيك زده بودي 

فقط 39 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
لطفاً واسه مامان شدنم دعا كنيد ، اما شك ندارم نهايتش زمان ببره ابان سال ٩٨ بايد انتظار بكشم ، تا اون موقعه باردارم ،شايد همين ماه باردار شم ،ولي ميدونم امام حسين حاجتمو ميده ، شك ندارم چون ميدونه جدمه بايد بهم نگاه كنه 😍. من منتظر جوابم امام حسين 🙏
انشالله واسه شما زودتر مثبت بشه عزيزم

منکه امیدی ندارم 😔..ولی خدا کنه باهم نتیجه بگیریم 😗😗😗

برای سلامتی پدرمادرم و اینکه نی نی م بیادتودلم صلوات میفرستین(اللهم صل علی محمدوآل محمد)
چن وقته اقدامی!!

٨ ماه

فقط 39 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
لطفاً واسه مامان شدنم دعا كنيد ، اما شك ندارم نهايتش زمان ببره ابان سال ٩٨ بايد انتظار بكشم ، تا اون موقعه باردارم ،شايد همين ماه باردار شم ،ولي ميدونم امام حسين حاجتمو ميده ، شك ندارم چون ميدونه جدمه بايد بهم نگاه كنه 😍. من منتظر جوابم امام حسين 🙏
1315

انشالله عزیزم بزاری با دو تا خط پررنگ

برای منم دعا کن خدا بهم نی نی بده

خیلی التماس خدا رو کردم

از امام رضا خواستم ضامنم بشه پیش خدا دارم که دست رد به سینم نزنه که بد جوری به مهربونیش امید بستم 

دعات میکنم گلم

خدایا راضی ام به رضای تو
منکه امیدی ندارم 😔..ولی خدا کنه باهم نتیجه بگیریم 😗😗😗

نااميدي از خدا كفره

اينقدر بزرگه كه كاري واسش نداره

اما خدايااا خودت بهمون رحم كن

فقط 39 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
لطفاً واسه مامان شدنم دعا كنيد ، اما شك ندارم نهايتش زمان ببره ابان سال ٩٨ بايد انتظار بكشم ، تا اون موقعه باردارم ،شايد همين ماه باردار شم ،ولي ميدونم امام حسين حاجتمو ميده ، شك ندارم چون ميدونه جدمه بايد بهم نگاه كنه 😍. من منتظر جوابم امام حسين 🙏
راستي چي شد باردار نبودي؟؟؟ يادمه يه تايپيك زده بودي 

24بود بچه ها میگن مشکوک دوباره تکرار کن 3خرداد شدم دوره هام 35،هست من 31 آز دادم

  خداجونم همون جور که معجزه ات رو بمن نشون دادی همون جورم بزودی زود ب جاریم نشون بده و همه منتظرای نی نی سایت   خدا جون بزار با خبر بارداری جاریم خوشحالیم از مادرشدنم کامل بشه انشالله من منتظرما تا قلب نی نی من ب تپش بیاد انشالله جاریمم باردار بشه و همه منتظرا                        علی اصغر امام حسین قربونش برم با امام رضا جونم حاجتم رو دادن 
24بود بچه ها میگن مشکوک دوباره تکرار کن 3خرداد شدم دوره هام 35،هست من 31 آز دادم

ببخشيد يه خورده گيج شدم؟؟ الان كي بايد از بدي

فقط 39 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
لطفاً واسه مامان شدنم دعا كنيد ، اما شك ندارم نهايتش زمان ببره ابان سال ٩٨ بايد انتظار بكشم ، تا اون موقعه باردارم ،شايد همين ماه باردار شم ،ولي ميدونم امام حسين حاجتمو ميده ، شك ندارم چون ميدونه جدمه بايد بهم نگاه كنه 😍. من منتظر جوابم امام حسين 🙏
انشالله عزیزم بزاری با دو تا خط پررنگ برای منم دعا کن خدا بهم نی نی بده خیلی التماس خدا رو کردم ا ...

الناز چند وقت اقدامي؟

باورت ميشه تو اين ٨ ماه حتي يك بارم از خدا نخواستم 😢همش گفتم صلاح هست بده

اما اين بار ميگم خدايا مي خوام بهم بده😢

فقط 39 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
لطفاً واسه مامان شدنم دعا كنيد ، اما شك ندارم نهايتش زمان ببره ابان سال ٩٨ بايد انتظار بكشم ، تا اون موقعه باردارم ،شايد همين ماه باردار شم ،ولي ميدونم امام حسين حاجتمو ميده ، شك ندارم چون ميدونه جدمه بايد بهم نگاه كنه 😍. من منتظر جوابم امام حسين 🙏
1264
منکه امیدی ندارم 😔..ولی خدا کنه باهم نتیجه بگیریم 😗😗😗

خوشگله عرق رازيانه جواب نداد؟؟؟

فقط 39 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
لطفاً واسه مامان شدنم دعا كنيد ، اما شك ندارم نهايتش زمان ببره ابان سال ٩٨ بايد انتظار بكشم ، تا اون موقعه باردارم ،شايد همين ماه باردار شم ،ولي ميدونم امام حسين حاجتمو ميده ، شك ندارم چون ميدونه جدمه بايد بهم نگاه كنه 😍. من منتظر جوابم امام حسين 🙏

[QUOTE=94987296]الناز چند وقت اقدامي؟ باورت ميشه تو اين ٨ ماه حتي يك بارم از خدا نخواستم 😢همش گفتم صلاح هست بده چهار ساله...این ماه بار سوم آی یو آی کردم

فقط راضی ام به رضای خدا 

میگم خدایا بهم بچه بدی تا آخر عمرم شکر میکنم ندی دو برابر بیشتر شکر میکنم که صلاحمو دیدی و ندادی..

ولی این ماه التماس خدا رو کردم که اگه صلاحه بدی 🤲🤲🤲

خدایا راضی ام به رضای تو
[QUOTE=94987296]الناز چند وقت اقدامي؟ باورت ميشه تو اين ٨ ماه حتي يك بارم از خدا نخواستم 😢همش گفتم ...

ميده بايد بده ديگه 

خودش گفته از من بخواه ما هم مي خواهيم😢

فقط 39 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
لطفاً واسه مامان شدنم دعا كنيد ، اما شك ندارم نهايتش زمان ببره ابان سال ٩٨ بايد انتظار بكشم ، تا اون موقعه باردارم ،شايد همين ماه باردار شم ،ولي ميدونم امام حسين حاجتمو ميده ، شك ندارم چون ميدونه جدمه بايد بهم نگاه كنه 😍. من منتظر جوابم امام حسين 🙏
ميده بايد بده ديگه  خودش گفته از من بخواه ما هم مي خواهيم😢

آره ولی باید در کار نیست عشقش بکشه میده عشقش نکشه هم خودتو بکشی نمیده اینو تجربه کردم...اگه نده حکمت داره.منکه در برابر خواست خدا تسلیمم...ولی تا همیشه صداش میکنم...

باز میشه این در.........................  صبح میشه این شب

خدایا راضی ام به رضای تو
آره ولی باید در کار نیست عشقش بکشه میده عشقش نکشه هم خودتو بکشی نمیده اینو تجربه کردم...اگه نده حکمت ...

كي تاريخ پريته؟

فقط 39 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
لطفاً واسه مامان شدنم دعا كنيد ، اما شك ندارم نهايتش زمان ببره ابان سال ٩٨ بايد انتظار بكشم ، تا اون موقعه باردارم ،شايد همين ماه باردار شم ،ولي ميدونم امام حسين حاجتمو ميده ، شك ندارم چون ميدونه جدمه بايد بهم نگاه كنه 😍. من منتظر جوابم امام حسين 🙏
1280
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1283
1300

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

1305
1275
1297
1294
1298
24
1301
1296
1295
29
1255
1314
1322
1180
224
داغ ترین های تاپیک های امروز