1345
1341
عنوان

اگه با این صحنه رو ب رو بشید چیکار میکنی +عکس پست اول

| مشاهده متن کامل بحث + 797 بازدید | 81 پست

خروستو بده ب من ملا سر کتاب برداشت گفت خروس قربونی کن   

فقط 14 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدا شکرت ک نی نی بهم دادی..  لطفا برای پدرم با دلای پاکتون دعا کنین شفا پیدا کنن ..ممنونم
من از خروس لاری خیلی خوشم میاد. قدشون بلنده ولی خیلی وحشی هستن😂😂😂😂

وای اونا عاشقشون نیستم😑😑وحشی هستن یهو میپره 

خشنن😂

1] میشه برای مامان شدنم(صَلَوات) بفرستین خیلی وقته منتظرم خدا بغلم رو از عطر خودش پر کنه ، برای لمس حس مادری خیلی تلاش ها کردم. اخرین تیر هم ک همون ivfهست رو پرتاب کردیم، دعام کنید ک با اولین انتقال طعم مادری بچشم و بچه سالم و صالح خدا بهم بده                                   ۲]دوستان گرامی رها هستم کاربری قبلیم ترکید              ۳]دوستان گرامی عزیز مهربان خوب عشق گل ب نام کاربری من از جنبه منحرفانه نگاه نکنید فقط از سر عصبانیت تایپ کردم اوووف گفت نام کاربریتون تایید شد 😑😑😑😂
خیلی شیکم وایساده 🤣🤣🤣

😂😂😂😂😂قله فتح کرده بزور اومد پایین

1] میشه برای مامان شدنم(صَلَوات) بفرستین خیلی وقته منتظرم خدا بغلم رو از عطر خودش پر کنه ، برای لمس حس مادری خیلی تلاش ها کردم. اخرین تیر هم ک همون ivfهست رو پرتاب کردیم، دعام کنید ک با اولین انتقال طعم مادری بچشم و بچه سالم و صالح خدا بهم بده                                   ۲]دوستان گرامی رها هستم کاربری قبلیم ترکید              ۳]دوستان گرامی عزیز مهربان خوب عشق گل ب نام کاربری من از جنبه منحرفانه نگاه نکنید فقط از سر عصبانیت تایپ کردم اوووف گفت نام کاربریتون تایید شد 😑😑😑😂

اگه دنبال تقویت مهارتهای کودکان خود هستین   

یه سری به ما بزنید

چه هات😆

اتفاقا سردمزاجه خنگول😠😤😂😂😂

1] میشه برای مامان شدنم(صَلَوات) بفرستین خیلی وقته منتظرم خدا بغلم رو از عطر خودش پر کنه ، برای لمس حس مادری خیلی تلاش ها کردم. اخرین تیر هم ک همون ivfهست رو پرتاب کردیم، دعام کنید ک با اولین انتقال طعم مادری بچشم و بچه سالم و صالح خدا بهم بده                                   ۲]دوستان گرامی رها هستم کاربری قبلیم ترکید              ۳]دوستان گرامی عزیز مهربان خوب عشق گل ب نام کاربری من از جنبه منحرفانه نگاه نکنید فقط از سر عصبانیت تایپ کردم اوووف گفت نام کاربریتون تایید شد 😑😑😑😂
احی عزیزم😂😂😂چه احساس قدرتی هم داره

اره 

بزور اومد پایین 😑😑اصلا نمیدونم چجور رفت بالا 

خوب نشکوند 

1] میشه برای مامان شدنم(صَلَوات) بفرستین خیلی وقته منتظرم خدا بغلم رو از عطر خودش پر کنه ، برای لمس حس مادری خیلی تلاش ها کردم. اخرین تیر هم ک همون ivfهست رو پرتاب کردیم، دعام کنید ک با اولین انتقال طعم مادری بچشم و بچه سالم و صالح خدا بهم بده                                   ۲]دوستان گرامی رها هستم کاربری قبلیم ترکید              ۳]دوستان گرامی عزیز مهربان خوب عشق گل ب نام کاربری من از جنبه منحرفانه نگاه نکنید فقط از سر عصبانیت تایپ کردم اوووف گفت نام کاربریتون تایید شد 😑😑😑😂
من از نوک زدنش میترسم.

نوک نمیزنن اصلا 

خیلی بی ازار هستن 

1] میشه برای مامان شدنم(صَلَوات) بفرستین خیلی وقته منتظرم خدا بغلم رو از عطر خودش پر کنه ، برای لمس حس مادری خیلی تلاش ها کردم. اخرین تیر هم ک همون ivfهست رو پرتاب کردیم، دعام کنید ک با اولین انتقال طعم مادری بچشم و بچه سالم و صالح خدا بهم بده                                   ۲]دوستان گرامی رها هستم کاربری قبلیم ترکید              ۳]دوستان گرامی عزیز مهربان خوب عشق گل ب نام کاربری من از جنبه منحرفانه نگاه نکنید فقط از سر عصبانیت تایپ کردم اوووف گفت نام کاربریتون تایید شد 😑😑😑😂
😂😂😂منم اینجور چیزا رو خیلی میدوستم ..خودم جوجه اردک داشتم که مردن😢رفتم دوباره خریدم😆 من حیاطم ج ...

ای جون خوشبحالت پس😂😂😂😂

1] میشه برای مامان شدنم(صَلَوات) بفرستین خیلی وقته منتظرم خدا بغلم رو از عطر خودش پر کنه ، برای لمس حس مادری خیلی تلاش ها کردم. اخرین تیر هم ک همون ivfهست رو پرتاب کردیم، دعام کنید ک با اولین انتقال طعم مادری بچشم و بچه سالم و صالح خدا بهم بده                                   ۲]دوستان گرامی رها هستم کاربری قبلیم ترکید              ۳]دوستان گرامی عزیز مهربان خوب عشق گل ب نام کاربری من از جنبه منحرفانه نگاه نکنید فقط از سر عصبانیت تایپ کردم اوووف گفت نام کاربریتون تایید شد 😑😑😑😂
خروستو بده ب من ملا سر کتاب برداشت گفت خروس قربونی کن    

وای نکن اصلا گناه دارن 

من شوهرم میگه ببرم بدم یکی میگم 

اگه کشتنشون چی ؟اگه تو گرما هلاک شدن چی ؟اگه بی غذا موندن چی ؟

میکه باشه باشه بزار پیشت بمونن😂😂😂

1] میشه برای مامان شدنم(صَلَوات) بفرستین خیلی وقته منتظرم خدا بغلم رو از عطر خودش پر کنه ، برای لمس حس مادری خیلی تلاش ها کردم. اخرین تیر هم ک همون ivfهست رو پرتاب کردیم، دعام کنید ک با اولین انتقال طعم مادری بچشم و بچه سالم و صالح خدا بهم بده                                   ۲]دوستان گرامی رها هستم کاربری قبلیم ترکید              ۳]دوستان گرامی عزیز مهربان خوب عشق گل ب نام کاربری من از جنبه منحرفانه نگاه نکنید فقط از سر عصبانیت تایپ کردم اوووف گفت نام کاربریتون تایید شد 😑😑😑😂
ای جون خوشبحالت پس😂😂😂😂

حیف که اردکام خوابن وگرنه عکس میذاشتم😁اردک قبلی هام خیلی بزرگ‌شده بودن حیف‌شد مردن😞

فقط 22 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا نینی کوچولوی من سالم بیاد بغلم😍😍😍واسه سلامتی جوجه من اگه دوست داشتین صلوات بفرستین😘😘
1274

اینم خانوم پیشولیه 😐😐بیچارمون کرده 

بهش شیر میدم اب و غذا میدم ۲۴ ساعتی تو حیاط پلاسه

همینجوری هم زل میزنه به ادم😂😂😂❤❤❤

کور و کَر عشقیم؛ تو کَر، من ز تو کَرتر🤕                                  تو خاک به سر هستی و من خاک به سر تر😑😒                               گویند که عشّاق جهان عقل ندارند🤪                                                یعنی تو خَری، من به مراتب ز تو خَرتر😐😐✋🏻
خخخخخ. اونا جنگی هستن خروس رحمت خروس باز تو سریال پایتخت😂😂😂😂😄😄😄😄😄

😂😂😂😁😁گرون هم هستن😑😑😑

حتی مرغ لاری هم قشنگ نیست خیلی قیافش خشن هس😫

1] میشه برای مامان شدنم(صَلَوات) بفرستین خیلی وقته منتظرم خدا بغلم رو از عطر خودش پر کنه ، برای لمس حس مادری خیلی تلاش ها کردم. اخرین تیر هم ک همون ivfهست رو پرتاب کردیم، دعام کنید ک با اولین انتقال طعم مادری بچشم و بچه سالم و صالح خدا بهم بده                                   ۲]دوستان گرامی رها هستم کاربری قبلیم ترکید              ۳]دوستان گرامی عزیز مهربان خوب عشق گل ب نام کاربری من از جنبه منحرفانه نگاه نکنید فقط از سر عصبانیت تایپ کردم اوووف گفت نام کاربریتون تایید شد 😑😑😑😂
حیف که اردکام خوابن وگرنه عکس میذاشتم😁اردک قبلی هام خیلی بزرگ‌شده بودن حیف‌شد مردن😞

تو ابشون قطره مولای ویتامین چندقطره بریز هرروز 

هرروز هم ابشون عوض کن 

اگه نیخوای زود زود بزرگ بشن غذا بزار جفتشون و چراغ خاموش نکن بزار همش بخورن 

اگه هم رو باسنشون عن میچسبه (ببخشید البته) عفونت گرفت حتما ازش جداش کن با دستکش بعد هروز تا یک هفته با گوش پاکن روغن زیتون بزن ب باسنشون😁 

1] میشه برای مامان شدنم(صَلَوات) بفرستین خیلی وقته منتظرم خدا بغلم رو از عطر خودش پر کنه ، برای لمس حس مادری خیلی تلاش ها کردم. اخرین تیر هم ک همون ivfهست رو پرتاب کردیم، دعام کنید ک با اولین انتقال طعم مادری بچشم و بچه سالم و صالح خدا بهم بده                                   ۲]دوستان گرامی رها هستم کاربری قبلیم ترکید              ۳]دوستان گرامی عزیز مهربان خوب عشق گل ب نام کاربری من از جنبه منحرفانه نگاه نکنید فقط از سر عصبانیت تایپ کردم اوووف گفت نام کاربریتون تایید شد 😑😑😑😂
اینم خانوم پیشولیه 😐😐بیچارمون کرده  بهش شیر میدم اب و غذا میدم ۲۴ ساعتی تو حیاط پلاسه همینج ...

خخخخ..تو حیاط مامانم اینا پره از این پیشولیاس😂داداش من از سر کار میاد یکم از غذاشو میده به اینا ..دقیقا هروقت ماشین داداشم میاد حیاط اینا هم جلو در صف میکشن😃😃

فقط 22 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا نینی کوچولوی من سالم بیاد بغلم😍😍😍واسه سلامتی جوجه من اگه دوست داشتین صلوات بفرستین😘😘
1308
اینم خانوم پیشولیه 😐😐بیچارمون کرده  بهش شیر میدم اب و غذا میدم ۲۴ ساعتی تو حیاط پلاسه همینج ...

وااای وااای 😂😂😂😂

دلم ضعف رفت برای حالت چشاش 

انگار هم تعجب کرده هم تو شوک هست😂😂😂😂😂😂

1] میشه برای مامان شدنم(صَلَوات) بفرستین خیلی وقته منتظرم خدا بغلم رو از عطر خودش پر کنه ، برای لمس حس مادری خیلی تلاش ها کردم. اخرین تیر هم ک همون ivfهست رو پرتاب کردیم، دعام کنید ک با اولین انتقال طعم مادری بچشم و بچه سالم و صالح خدا بهم بده                                   ۲]دوستان گرامی رها هستم کاربری قبلیم ترکید              ۳]دوستان گرامی عزیز مهربان خوب عشق گل ب نام کاربری من از جنبه منحرفانه نگاه نکنید فقط از سر عصبانیت تایپ کردم اوووف گفت نام کاربریتون تایید شد 😑😑😑😂
خروسه دیگه مثله مردای ایرانی میخواد خودی نشون بده😆

وااای خیلی خوب اومدی اینو 😂😂😂

طبل توخالی هست مثل اکثر مردای ایرانی😂

1] میشه برای مامان شدنم(صَلَوات) بفرستین خیلی وقته منتظرم خدا بغلم رو از عطر خودش پر کنه ، برای لمس حس مادری خیلی تلاش ها کردم. اخرین تیر هم ک همون ivfهست رو پرتاب کردیم، دعام کنید ک با اولین انتقال طعم مادری بچشم و بچه سالم و صالح خدا بهم بده                                   ۲]دوستان گرامی رها هستم کاربری قبلیم ترکید              ۳]دوستان گرامی عزیز مهربان خوب عشق گل ب نام کاربری من از جنبه منحرفانه نگاه نکنید فقط از سر عصبانیت تایپ کردم اوووف گفت نام کاربریتون تایید شد 😑😑😑😂
تو ابشون قطره مولای ویتامین چندقطره بریز هرروز  هرروز هم ابشون عوض کن  اگه نیخوای زود زو ...

اردک خیلی مقاوم هس در برابر اینجور چیزا..اون قبلی ها حس میکنم از گرما مردن شب جایی بودم تا بیام خونه دیر شد واومدم دیدم مردن😢😢

فقط 22 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا نینی کوچولوی من سالم بیاد بغلم😍😍😍واسه سلامتی جوجه من اگه دوست داشتین صلوات بفرستین😘😘
اردک خیلی مقاوم هس در برابر اینجور چیزا..اون قبلی ها حس میکنم از گرما مردن شب جایی بودم تا بیام خونه ...

عزیزم 

همیشه میخوای بری جایی اب یادت نره بزاری براشون 😫

گرمشون بشه حمام میکنن 

ظرف بزرگ بزار 

1] میشه برای مامان شدنم(صَلَوات) بفرستین خیلی وقته منتظرم خدا بغلم رو از عطر خودش پر کنه ، برای لمس حس مادری خیلی تلاش ها کردم. اخرین تیر هم ک همون ivfهست رو پرتاب کردیم، دعام کنید ک با اولین انتقال طعم مادری بچشم و بچه سالم و صالح خدا بهم بده                                   ۲]دوستان گرامی رها هستم کاربری قبلیم ترکید              ۳]دوستان گرامی عزیز مهربان خوب عشق گل ب نام کاربری من از جنبه منحرفانه نگاه نکنید فقط از سر عصبانیت تایپ کردم اوووف گفت نام کاربریتون تایید شد 😑😑😑😂
1331
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1344
1330
1305
1297
1298
1295
29
1294
1255
1340
224
1347
داغ ترین های تاپیک های امروز