1147
1273
عنوان

تپلا بیاین تایپک قبلیم

102 بازدید | 12 پست

https://www.ninisite.com/discussion/topic/2889120/میخوام-یه-کار-خیر-واسه-تپلا-بکنم

❤️سلام فرشته ی کوچولوی من نمیدونم این نامه رو کی برات میخونه شاید فرشته ها و شاید همون خدای خوب و مهربون!دلبندم...بیشتر از سه سال شد انتظار من و بابایی! هر ماه امیدوارتر از ماه قبلش عزیز مادر...آرزوم دو خط شدن یه چیزی هست که بهش میگن بی بی چک...قشنگترینم نمیدونم کی میای...ولی حاضرم برای داشتن تو ، یا بودنت فقط برای چند لحظه تو اغوشم همه ی جوونیم و عمرمو بدم!عزیز مادر خیلی سخته روزای بی تو... خیلی سخته... سخته روزها رو بشماری ... خیلی سخته کاخ امیدت هر ماه رو سرت خراب بشه ...زیباترینم!!! با دستای کوچیکت دعا کن برای دل مادرت!دعا کن برای امثال مادرت که این انتظار زودتر تموم بشه...😔فرزندم...عزیزترینم...فرشته کوچولوی من...دلم پر میکشه برای لحظه ای که تو شکمم تکون بخوری و من....😭دلم پر میکشه برای لحظه ای که بگیرم بغلت و با عشق شیرت بدم ...عزیز مامان... گفتن این حرفا و نوشتنشون با اشک خیلی سخته... ولی تحمل میکنم... اگر آخر این راه به تو ختم بشه ...زیباترینم میدونم الان که فرشته ها ناممو بدستت رسوندن از دل مادرت خبر داری و شاید تو هم، همپای گریه های شبونش شدی ...شاید تو هم لحظه هایی که مامانت با حسرت به بچه ها نگاه میکرد رو دیدی...شاید خبر داری از حرفایی که هزار بار دل مادرتو به رنج اورده و نبودنه تو رو به رخش کشیده...پس بیا مامانی... بیا تا من صدای مامان گفتنتو بشنوم... بیا تا با ذوق برات خرید کنم...بیا مامان بیا تا از روزایی بگم که بدون تو برام خیلی سخت بوده...بیا عزیز دل مامان.. !!!!!😭😭😭
وای من یه زمانی لاغررر بودم بعد بارداری رفتم تو دسته تپلا

خخخ میشه دیگه 

عوضش نی نی و شیردهی لاغر میکنه آدمو

❤️سلام فرشته ی کوچولوی من نمیدونم این نامه رو کی برات میخونه شاید فرشته ها و شاید همون خدای خوب و مهربون!دلبندم...بیشتر از سه سال شد انتظار من و بابایی! هر ماه امیدوارتر از ماه قبلش عزیز مادر...آرزوم دو خط شدن یه چیزی هست که بهش میگن بی بی چک...قشنگترینم نمیدونم کی میای...ولی حاضرم برای داشتن تو ، یا بودنت فقط برای چند لحظه تو اغوشم همه ی جوونیم و عمرمو بدم!عزیز مادر خیلی سخته روزای بی تو... خیلی سخته... سخته روزها رو بشماری ... خیلی سخته کاخ امیدت هر ماه رو سرت خراب بشه ...زیباترینم!!! با دستای کوچیکت دعا کن برای دل مادرت!دعا کن برای امثال مادرت که این انتظار زودتر تموم بشه...😔فرزندم...عزیزترینم...فرشته کوچولوی من...دلم پر میکشه برای لحظه ای که تو شکمم تکون بخوری و من....😭دلم پر میکشه برای لحظه ای که بگیرم بغلت و با عشق شیرت بدم ...عزیز مامان... گفتن این حرفا و نوشتنشون با اشک خیلی سخته... ولی تحمل میکنم... اگر آخر این راه به تو ختم بشه ...زیباترینم میدونم الان که فرشته ها ناممو بدستت رسوندن از دل مادرت خبر داری و شاید تو هم، همپای گریه های شبونش شدی ...شاید تو هم لحظه هایی که مامانت با حسرت به بچه ها نگاه میکرد رو دیدی...شاید خبر داری از حرفایی که هزار بار دل مادرتو به رنج اورده و نبودنه تو رو به رخش کشیده...پس بیا مامانی... بیا تا من صدای مامان گفتنتو بشنوم... بیا تا با ذوق برات خرید کنم...بیا مامان بیا تا از روزایی بگم که بدون تو برام خیلی سخت بوده...بیا عزیز دل مامان.. !!!!!😭😭😭
نه بابا من بعد یک ماه برگشتم وزن قبل بارداری ولی بعدش شیر نداشتم‌مجبور شدم بخورممممم که چاق شدمنگاه ...

آره خیلی خوش تیپ بودی

ان شاءالله دوباره برمیگردی به وزن سابقت غصه نخور

❤️سلام فرشته ی کوچولوی من نمیدونم این نامه رو کی برات میخونه شاید فرشته ها و شاید همون خدای خوب و مهربون!دلبندم...بیشتر از سه سال شد انتظار من و بابایی! هر ماه امیدوارتر از ماه قبلش عزیز مادر...آرزوم دو خط شدن یه چیزی هست که بهش میگن بی بی چک...قشنگترینم نمیدونم کی میای...ولی حاضرم برای داشتن تو ، یا بودنت فقط برای چند لحظه تو اغوشم همه ی جوونیم و عمرمو بدم!عزیز مادر خیلی سخته روزای بی تو... خیلی سخته... سخته روزها رو بشماری ... خیلی سخته کاخ امیدت هر ماه رو سرت خراب بشه ...زیباترینم!!! با دستای کوچیکت دعا کن برای دل مادرت!دعا کن برای امثال مادرت که این انتظار زودتر تموم بشه...😔فرزندم...عزیزترینم...فرشته کوچولوی من...دلم پر میکشه برای لحظه ای که تو شکمم تکون بخوری و من....😭دلم پر میکشه برای لحظه ای که بگیرم بغلت و با عشق شیرت بدم ...عزیز مامان... گفتن این حرفا و نوشتنشون با اشک خیلی سخته... ولی تحمل میکنم... اگر آخر این راه به تو ختم بشه ...زیباترینم میدونم الان که فرشته ها ناممو بدستت رسوندن از دل مادرت خبر داری و شاید تو هم، همپای گریه های شبونش شدی ...شاید تو هم لحظه هایی که مامانت با حسرت به بچه ها نگاه میکرد رو دیدی...شاید خبر داری از حرفایی که هزار بار دل مادرتو به رنج اورده و نبودنه تو رو به رخش کشیده...پس بیا مامانی... بیا تا من صدای مامان گفتنتو بشنوم... بیا تا با ذوق برات خرید کنم...بیا مامان بیا تا از روزایی بگم که بدون تو برام خیلی سخت بوده...بیا عزیز دل مامان.. !!!!!😭😭😭

سلام 😇👋🏻

امسال نمايشگاه 👩‍👧‍👦مادر ،نوزاد و كودك

با كلي اتفاقات هيجان انگيز منتظرتون هستيم🎈

https://miladfair.com/fa/mbc

https://t.me/mbcfair2019  👈🏻تلگرام

اينستاگرام👈🏻  [email protected]

1279
اونم برگرده ترک شکمم رو چه کنم😑 شنیدم لیزر هست

آره با روغن زیتون و آلوئه ورا هم شنیدم ماساژ بدی خوب میشه

❤️سلام فرشته ی کوچولوی من نمیدونم این نامه رو کی برات میخونه شاید فرشته ها و شاید همون خدای خوب و مهربون!دلبندم...بیشتر از سه سال شد انتظار من و بابایی! هر ماه امیدوارتر از ماه قبلش عزیز مادر...آرزوم دو خط شدن یه چیزی هست که بهش میگن بی بی چک...قشنگترینم نمیدونم کی میای...ولی حاضرم برای داشتن تو ، یا بودنت فقط برای چند لحظه تو اغوشم همه ی جوونیم و عمرمو بدم!عزیز مادر خیلی سخته روزای بی تو... خیلی سخته... سخته روزها رو بشماری ... خیلی سخته کاخ امیدت هر ماه رو سرت خراب بشه ...زیباترینم!!! با دستای کوچیکت دعا کن برای دل مادرت!دعا کن برای امثال مادرت که این انتظار زودتر تموم بشه...😔فرزندم...عزیزترینم...فرشته کوچولوی من...دلم پر میکشه برای لحظه ای که تو شکمم تکون بخوری و من....😭دلم پر میکشه برای لحظه ای که بگیرم بغلت و با عشق شیرت بدم ...عزیز مامان... گفتن این حرفا و نوشتنشون با اشک خیلی سخته... ولی تحمل میکنم... اگر آخر این راه به تو ختم بشه ...زیباترینم میدونم الان که فرشته ها ناممو بدستت رسوندن از دل مادرت خبر داری و شاید تو هم، همپای گریه های شبونش شدی ...شاید تو هم لحظه هایی که مامانت با حسرت به بچه ها نگاه میکرد رو دیدی...شاید خبر داری از حرفایی که هزار بار دل مادرتو به رنج اورده و نبودنه تو رو به رخش کشیده...پس بیا مامانی... بیا تا من صدای مامان گفتنتو بشنوم... بیا تا با ذوق برات خرید کنم...بیا مامان بیا تا از روزایی بگم که بدون تو برام خیلی سخت بوده...بیا عزیز دل مامان.. !!!!!😭😭😭
عزیزم اومدم ولی نیس ،گفته بودی رژیمتو گزاشتی دقیق کجای؟

بصبر گلم 

تو تل گذاشتم 

ترسیدم برداشتم

الان دوباره کانال میسازم 

بیا بردار 

آی دیشم همینه

[email protected]

❤️سلام فرشته ی کوچولوی من نمیدونم این نامه رو کی برات میخونه شاید فرشته ها و شاید همون خدای خوب و مهربون!دلبندم...بیشتر از سه سال شد انتظار من و بابایی! هر ماه امیدوارتر از ماه قبلش عزیز مادر...آرزوم دو خط شدن یه چیزی هست که بهش میگن بی بی چک...قشنگترینم نمیدونم کی میای...ولی حاضرم برای داشتن تو ، یا بودنت فقط برای چند لحظه تو اغوشم همه ی جوونیم و عمرمو بدم!عزیز مادر خیلی سخته روزای بی تو... خیلی سخته... سخته روزها رو بشماری ... خیلی سخته کاخ امیدت هر ماه رو سرت خراب بشه ...زیباترینم!!! با دستای کوچیکت دعا کن برای دل مادرت!دعا کن برای امثال مادرت که این انتظار زودتر تموم بشه...😔فرزندم...عزیزترینم...فرشته کوچولوی من...دلم پر میکشه برای لحظه ای که تو شکمم تکون بخوری و من....😭دلم پر میکشه برای لحظه ای که بگیرم بغلت و با عشق شیرت بدم ...عزیز مامان... گفتن این حرفا و نوشتنشون با اشک خیلی سخته... ولی تحمل میکنم... اگر آخر این راه به تو ختم بشه ...زیباترینم میدونم الان که فرشته ها ناممو بدستت رسوندن از دل مادرت خبر داری و شاید تو هم، همپای گریه های شبونش شدی ...شاید تو هم لحظه هایی که مامانت با حسرت به بچه ها نگاه میکرد رو دیدی...شاید خبر داری از حرفایی که هزار بار دل مادرتو به رنج اورده و نبودنه تو رو به رخش کشیده...پس بیا مامانی... بیا تا من صدای مامان گفتنتو بشنوم... بیا تا با ذوق برات خرید کنم...بیا مامان بیا تا از روزایی بگم که بدون تو برام خیلی سخت بوده...بیا عزیز دل مامان.. !!!!!😭😭😭
عزیزم اومدم ولی نیس ،گفته بودی رژیمتو گزاشتی دقیق کجای؟

اومدی ؟؟

❤️سلام فرشته ی کوچولوی من نمیدونم این نامه رو کی برات میخونه شاید فرشته ها و شاید همون خدای خوب و مهربون!دلبندم...بیشتر از سه سال شد انتظار من و بابایی! هر ماه امیدوارتر از ماه قبلش عزیز مادر...آرزوم دو خط شدن یه چیزی هست که بهش میگن بی بی چک...قشنگترینم نمیدونم کی میای...ولی حاضرم برای داشتن تو ، یا بودنت فقط برای چند لحظه تو اغوشم همه ی جوونیم و عمرمو بدم!عزیز مادر خیلی سخته روزای بی تو... خیلی سخته... سخته روزها رو بشماری ... خیلی سخته کاخ امیدت هر ماه رو سرت خراب بشه ...زیباترینم!!! با دستای کوچیکت دعا کن برای دل مادرت!دعا کن برای امثال مادرت که این انتظار زودتر تموم بشه...😔فرزندم...عزیزترینم...فرشته کوچولوی من...دلم پر میکشه برای لحظه ای که تو شکمم تکون بخوری و من....😭دلم پر میکشه برای لحظه ای که بگیرم بغلت و با عشق شیرت بدم ...عزیز مامان... گفتن این حرفا و نوشتنشون با اشک خیلی سخته... ولی تحمل میکنم... اگر آخر این راه به تو ختم بشه ...زیباترینم میدونم الان که فرشته ها ناممو بدستت رسوندن از دل مادرت خبر داری و شاید تو هم، همپای گریه های شبونش شدی ...شاید تو هم لحظه هایی که مامانت با حسرت به بچه ها نگاه میکرد رو دیدی...شاید خبر داری از حرفایی که هزار بار دل مادرتو به رنج اورده و نبودنه تو رو به رخش کشیده...پس بیا مامانی... بیا تا من صدای مامان گفتنتو بشنوم... بیا تا با ذوق برات خرید کنم...بیا مامان بیا تا از روزایی بگم که بدون تو برام خیلی سخت بوده...بیا عزیز دل مامان.. !!!!!😭😭😭
1315
بصبر گلم  تو تل گذاشتم  ترسیدم برداشتم الان دوباره کانال میسازم  بیا بردار  ...

ولی کانالت بازنمیشه ودیگه اینکه قرصی چیزی درکنار رژیم نخوردی مثل متفورمین

راز دل را به کسی نتوان بگشایم              که درین دیل مغان راز نگهداری نیست
ولی کانالت بازنمیشه ودیگه اینکه قرصی چیزی درکنار رژیم نخوردی مثل متفورمین

این دفعه کانال درست کردم 

مگه میشه 

نه فقط رژیم‌و ورزش

❤️سلام فرشته ی کوچولوی من نمیدونم این نامه رو کی برات میخونه شاید فرشته ها و شاید همون خدای خوب و مهربون!دلبندم...بیشتر از سه سال شد انتظار من و بابایی! هر ماه امیدوارتر از ماه قبلش عزیز مادر...آرزوم دو خط شدن یه چیزی هست که بهش میگن بی بی چک...قشنگترینم نمیدونم کی میای...ولی حاضرم برای داشتن تو ، یا بودنت فقط برای چند لحظه تو اغوشم همه ی جوونیم و عمرمو بدم!عزیز مادر خیلی سخته روزای بی تو... خیلی سخته... سخته روزها رو بشماری ... خیلی سخته کاخ امیدت هر ماه رو سرت خراب بشه ...زیباترینم!!! با دستای کوچیکت دعا کن برای دل مادرت!دعا کن برای امثال مادرت که این انتظار زودتر تموم بشه...😔فرزندم...عزیزترینم...فرشته کوچولوی من...دلم پر میکشه برای لحظه ای که تو شکمم تکون بخوری و من....😭دلم پر میکشه برای لحظه ای که بگیرم بغلت و با عشق شیرت بدم ...عزیز مامان... گفتن این حرفا و نوشتنشون با اشک خیلی سخته... ولی تحمل میکنم... اگر آخر این راه به تو ختم بشه ...زیباترینم میدونم الان که فرشته ها ناممو بدستت رسوندن از دل مادرت خبر داری و شاید تو هم، همپای گریه های شبونش شدی ...شاید تو هم لحظه هایی که مامانت با حسرت به بچه ها نگاه میکرد رو دیدی...شاید خبر داری از حرفایی که هزار بار دل مادرتو به رنج اورده و نبودنه تو رو به رخش کشیده...پس بیا مامانی... بیا تا من صدای مامان گفتنتو بشنوم... بیا تا با ذوق برات خرید کنم...بیا مامان بیا تا از روزایی بگم که بدون تو برام خیلی سخت بوده...بیا عزیز دل مامان.. !!!!!😭😭😭
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1300
1283
1305
1294
1297
1275
1301
1295
1298
1314
1255
29
1180
224
داغ ترین های تاپیک های امروز