1345
1273

کاربریت خیلی قدیمی بود؟

انقده دورشدی ومغرورشدی که دیگه کورشدی ،عشقمونمیبینی 💔توکه میری باخیال راحت ولی سرنوشتمونمیبینی 💔سنگ شدی ،اهل جنگ ..باهمه یرنگ شدی که باورکردم که ازوقتی عاشقت شدم فقط حالموبدترکردم...

قصه الارو شنیدین ؟ اگه نشنیدین 

بیاین اینجا

1279
1320

درد نگیرین ایشالاه😂😂😂

خب حالامنم گوگوشم

انقده دورشدی ومغرورشدی که دیگه کورشدی ،عشقمونمیبینی 💔توکه میری باخیال راحت ولی سرنوشتمونمیبینی 💔سنگ شدی ،اهل جنگ ..باهمه یرنگ شدی که باورکردم که ازوقتی عاشقت شدم فقط حالموبدترکردم...
1288
یه دهن واسمون بخون

دردنگیری ایشالاه😂😂😂

انقده دورشدی ومغرورشدی که دیگه کورشدی ،عشقمونمیبینی 💔توکه میری باخیال راحت ولی سرنوشتمونمیبینی 💔سنگ شدی ،اهل جنگ ..باهمه یرنگ شدی که باورکردم که ازوقتی عاشقت شدم فقط حالموبدترکردم...
1346
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1344
1330
1305
1297
1298
1295
29
1294
1255
1340
224
1347