1421
1389
بقدری دوسش دارم نمیخوام از درد دوری من غصه بخوره و مریض بشه و دق کنه بازم بگم یا متوجه شدین که چقد ...


    بله بله فقط یه نمه دلم براش سوخت از میزان عشقت

اگه تو خونه ،کوچه ،خیابون سرکار دیدین یکی سرش تو گوشیشه اما داره صلوات میفرسته بدونین اومده نی نی سایت تو رو دربایستی امضا کاربرا داره براشون صلوات میفرسته   من اوایل تسبیح دستم میگرفتم که هیچ تازه فک میکردم صلوات نفرستم چه آدم بدی هستم   خلاصه شما که واسه همه صلوات میفرستی یکیم واسه سلامتی خودت و خانوادت  بفرست  اللهم صل علی محمدوآل محمد ({وعجل فرجهم} فراموش نشه  لطفا  )
عشقم زنده بمونه خودم فداش بشم


  ای جوووون خوش بحال عشقت

اگه تو خونه ،کوچه ،خیابون سرکار دیدین یکی سرش تو گوشیشه اما داره صلوات میفرسته بدونین اومده نی نی سایت تو رو دربایستی امضا کاربرا داره براشون صلوات میفرسته   من اوایل تسبیح دستم میگرفتم که هیچ تازه فک میکردم صلوات نفرستم چه آدم بدی هستم   خلاصه شما که واسه همه صلوات میفرستی یکیم واسه سلامتی خودت و خانوادت  بفرست  اللهم صل علی محمدوآل محمد ({وعجل فرجهم} فراموش نشه  لطفا  )
خب بره بگیره وقتی کخ من نیستم چه فرقی میکنه من قدیما میگفتم خدااول منو بکشه مرگ کسیو نبینم ولی یک سا ...

عزیزم ان شاالله 120سال در کنار هم بهترینا رو پشت سر بزارین 

عشقتون پایدار  

اگه تو خونه ،کوچه ،خیابون سرکار دیدین یکی سرش تو گوشیشه اما داره صلوات میفرسته بدونین اومده نی نی سایت تو رو دربایستی امضا کاربرا داره براشون صلوات میفرسته   من اوایل تسبیح دستم میگرفتم که هیچ تازه فک میکردم صلوات نفرستم چه آدم بدی هستم   خلاصه شما که واسه همه صلوات میفرستی یکیم واسه سلامتی خودت و خانوادت  بفرست  اللهم صل علی محمدوآل محمد ({وعجل فرجهم} فراموش نشه  لطفا  )

https://snapp.market?utm_medium=display&utm_source=Ninisite&utm_campaign=Oct-offer&utm_content=recipeتو يه ماماني!

پس وقت كافي براي خريد نداري!

همين الان ليستت رو بچين

و در خونه تحويل بگير

دوست دارم لهجشونو 😂 ولی اگ شوهرم جوابش زنده موندن من نباشه خودم میکشمش امشب 😁


    خیر ببینی بیخیال این سوال شو

گوناه داره از سر کار میاد این همه حرف امیدوارانه و عاشقانه اینو بپرسی پکر ش میکنی

صلوات فرستادم یادت بره ،نپرسی  

اگه تو خونه ،کوچه ،خیابون سرکار دیدین یکی سرش تو گوشیشه اما داره صلوات میفرسته بدونین اومده نی نی سایت تو رو دربایستی امضا کاربرا داره براشون صلوات میفرسته   من اوایل تسبیح دستم میگرفتم که هیچ تازه فک میکردم صلوات نفرستم چه آدم بدی هستم   خلاصه شما که واسه همه صلوات میفرستی یکیم واسه سلامتی خودت و خانوادت  بفرست  اللهم صل علی محمدوآل محمد ({وعجل فرجهم} فراموش نشه  لطفا  )
من همیشه دعا میکنم: خدایا اگر عشقم بعد از من خوشبخت میشه پس من اول زودتر بدم. اما اگر عذاب می کشه هر ...


  عزیزم اللهی سالیان سال در کنار هم زنده باشین

اگه تو خونه ،کوچه ،خیابون سرکار دیدین یکی سرش تو گوشیشه اما داره صلوات میفرسته بدونین اومده نی نی سایت تو رو دربایستی امضا کاربرا داره براشون صلوات میفرسته   من اوایل تسبیح دستم میگرفتم که هیچ تازه فک میکردم صلوات نفرستم چه آدم بدی هستم   خلاصه شما که واسه همه صلوات میفرستی یکیم واسه سلامتی خودت و خانوادت  بفرست  اللهم صل علی محمدوآل محمد ({وعجل فرجهم} فراموش نشه  لطفا  )
1401
   خیر ببینی بیخیال این سوال شو گوناه داره از سر کار میاد این همه حرف امیدوارانه و عا ...


خخخ شوخی میکنم ولی یه دفعه خواهرم از شوهرش پرسید اگ بیوفتیم تو دریا منو نجات میدی ؟شوهرم عمیق رفته بود توفکر رنگش قرمز شده بود چندساعت حرف نزد ازش پرسیدم چته میگفت اگه واقعا این اتفاق برای ما بیوفته من چ خاکی توسرم بریزم اگه بخوام بچه هارو نجات بدم اگه یهو تو غرق بشی چی ؟انقدر رفته بود تو حس عرق کرده بود و سرخ شده بود از ناراحتیش خندم گرفته بود😂😂😂😂😂

یبار تو جمع دوستام به یکی گفتم سفسطه نکن عزیزِ من گفت چی؟ گفتم سفططه نکن😐 گفت یبار دیگه بگو🤨 گفتم سسفطه نکن😶 هیچی دیگه دوستیمو باهاش بهم زدم لعنتی خیلی پیگیر بود😕
اون برا اولاش بود😀😀😂


    نگووووو ان شاالله تا 120سال بهترین لحظات رو کنار هم بگذرونین

اگه تو خونه ،کوچه ،خیابون سرکار دیدین یکی سرش تو گوشیشه اما داره صلوات میفرسته بدونین اومده نی نی سایت تو رو دربایستی امضا کاربرا داره براشون صلوات میفرسته   من اوایل تسبیح دستم میگرفتم که هیچ تازه فک میکردم صلوات نفرستم چه آدم بدی هستم   خلاصه شما که واسه همه صلوات میفرستی یکیم واسه سلامتی خودت و خانوادت  بفرست  اللهم صل علی محمدوآل محمد ({وعجل فرجهم} فراموش نشه  لطفا  )
خخخ شوخی میکنم ولی یه دفعه خواهرم از شوهرش پرسید اگ بیوفتیم تو دریا منو نجات میدی ؟شوهرم عمیق رفته ب ...


    عزیزم عشقتون پایدار 

اللهی سالیان سال بهترین زندگی رو در کنار هم بگذرونین

اگه تو خونه ،کوچه ،خیابون سرکار دیدین یکی سرش تو گوشیشه اما داره صلوات میفرسته بدونین اومده نی نی سایت تو رو دربایستی امضا کاربرا داره براشون صلوات میفرسته   من اوایل تسبیح دستم میگرفتم که هیچ تازه فک میکردم صلوات نفرستم چه آدم بدی هستم   خلاصه شما که واسه همه صلوات میفرستی یکیم واسه سلامتی خودت و خانوادت  بفرست  اللهم صل علی محمدوآل محمد ({وعجل فرجهم} فراموش نشه  لطفا  )
1394
   عزیزم عشقتون پایدار  اللهی سالیان سال بهترین زندگی رو در کنار هم بگذرونین


فدات گلم همچنین شما 🌷🥰

یبار تو جمع دوستام به یکی گفتم سفسطه نکن عزیزِ من گفت چی؟ گفتم سفططه نکن😐 گفت یبار دیگه بگو🤨 گفتم سسفطه نکن😶 هیچی دیگه دوستیمو باهاش بهم زدم لعنتی خیلی پیگیر بود😕
نه عزیزم. زندست ولی خب از هم جدا شدیم


  خداروشکر   عزیزم اللهی که هر دوتون هر کجا که هستین 120سال زنده باشین 

نمیدونم شدنیه به هم برسین یانه اما دعا میکنم ان شاالله بزودی به هم دیگه برسین

اگه تو خونه ،کوچه ،خیابون سرکار دیدین یکی سرش تو گوشیشه اما داره صلوات میفرسته بدونین اومده نی نی سایت تو رو دربایستی امضا کاربرا داره براشون صلوات میفرسته   من اوایل تسبیح دستم میگرفتم که هیچ تازه فک میکردم صلوات نفرستم چه آدم بدی هستم   خلاصه شما که واسه همه صلوات میفرستی یکیم واسه سلامتی خودت و خانوادت  بفرست  اللهم صل علی محمدوآل محمد ({وعجل فرجهم} فراموش نشه  لطفا  )
 خداروشکر   عزیزم اللهی که هر دوتون هر کجا که هستین 120سال زنده باشین  نمیدونم ش ...

مرسی عزیزم ممنون دوست مهربونم ایشالله همیشه سلامت و خوش باشی و به همه ارزوهات برسی گلم  

دوست عزیز من از کشورم خارج نمیشم این سرزمین سهم منم هست
1387
بابام مریضه برا ام ار آی گفتن چند ماه طول میکشه آشنا میخوام کمک کنه نوبتو بیاره جلو

بزارمایه آشناداریم ببینم میتونه کاری کنه البته میگن ازبیرون قبول نمیکنن ام ارآی نوشته باشن فقط دکترهای خودبیمارستان بایدنوشته باشن براشمااونجاست یابیرون نوشتن

خداخسته ام میبینی😢داغونم 😢نازایی کم بود 😢بیماری جدیدم گذاشتی رو دردام 😢به خودت قسم خسته ام خدا 😢😢😢

اون 

چون جز خودش دلسوز و مهربون واقعی اطرافم نمی بینم نباشه واقعا دیونه میشم

رَبِّ لا تَذَرْنی‏ فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ🤲🏻                               کاربر قدیمی هستم با کاربری جدید.
بزارمایه آشناداریم ببینم میتونه کاری کنه البته میگن ازبیرون قبول نمیکنن ام ارآی نوشته باشن فقط دکتره ...

نمیدونم والا داداشم برده بودش آخه اسمشو نوشتن نوبت دادن ولی برا چند ماه دیگه آخه پدرم وضعش خرابه میخوام وقتش بیاد جلوتر

قربون دستت بهت درخواست دوستی میدم فقط منتظرم نزار شد یا نشد بهم خبر بده یه نفر دیگه هم قول داد اما خبری نشد😢

😎عه سن سن؟؟؟ب نیه پنچرسن؟؟؟
1364
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1408
1405
1384
1380
1388
1426
1365
1375
1407
1402
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
29
1415
1382
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   __negar__  |  23 ساعت پیش
توسط   angell  |  23 ساعت پیش