1147
1273
عنوان

کی خونه دارمیشم دعام کنید😔😔😔

| مشاهده متن کامل بحث + 451 بازدید | 64 پست
فقط از خودش و طبیعی میخواد و حاضر نیست با دکتر رفتن بچہ بیارم بعدش مال مردمو قبول میکنہ؟خیلی ممنونم ...

بدون درمان که نمیشه حرف غیرمنطقی میزنه اقوام همسرم رفتند درمان و عمل دوتاشون بچه دارشدند یکی دوقلو یکی سه قلو اونا که پیگیری نکردند اصلا بچه دارنشدند چندساله جوون هم هستند وبی خیال شدند

هیچوقت تصمیم نگرفتی یواشکی بدون اطلاعش بری دکتر؟

من ھرسال چکاپ میدم سونو پرولاکتین و۔۔۔خداروشکر مشکلی نداشتم۔اما یکبار دفترچہ ھمسرمو بردم کہ واسش آز اسپرم و۔۔نوشت کہ ببینہ مشکل از کجاست اما بقرآن قسم حاضر نشد برہ انجامش بدہ

اقرار میکنم کہ خدایم فقط توئی*ھر آنچہ ماندہ است برایم،فقط توئی*شاھدترین بہ خلوت شب ھای تارِ من*سامع ترین بہ زمزمہ ھای نزارِ من*طوفان غم ز گریہ جدایم نمیکند*موج است، موجِ غم کہ رھایم نمیکند*انگار کہ روضہ ای بہ دلم دم گرفتہ است*بغضی ھزار سالہ گلویم گرفتہ است*چشمم بہ لطف توست اگر زندہ ام ھنوز*عاصی و روسیاہ،ولی بندہ ام ھنوز۔۔۔پروردگارِ یوسفِ تنھا درون چاہ* فریادرس ترین بہ غمِ قلبِ بی پناہ*پروردگارِ یونسِ در عمقِ آبھا*پروردگارِ قلبِ رئوفِ رباب ھا*پروردگارِ مردمِ شب ھای انتظار*پروردگارِ چشم بہ راھانِ بی قرار۔۔۔۔
ای بابا خونه خریدن پیشکش ما این ماه قرارداد رهنمو تموم میشه صاحبخونه گفته5تا دیگه باید بزارین روش 😔 ...

انقدرقدم بچه پربرکته که بزودی خونه میخرید اطمینان داشته باش ازخداچیزای بزرگ بخواه تا کمش روبهت بده

سلام 😇👋🏻

امسال نمايشگاه 👩‍👧‍👦مادر ،نوزاد و كودك

با كلي اتفاقات هيجان انگيز منتظرتون هستيم🎈

https://miladfair.com/fa/mbc

https://t.me/mbcfair2019  👈🏻تلگرام

اينستاگرام👈🏻  [email protected]

اتفاقا همسرم برای بچه عجله داشت اما خونه نه منم یه سقط داشتم والان تک فرزند دارم خدابدلش بندازه الهی ...

خیلی ممنونم عزیزم۔ھمیشہ ی جای کار این مردا باید لنگ بزنہ دیگہ۔۔۔اتفاقا من آدم بسیار شاد و سرزندہ ای ھستم و تا حالا اجازہ ندادم افسردگی وارد زندگیمون بشہ اما خب منم زنم و گاھی اوقات دلم خیلی میگیرہ کہ مادر نشدم۔۔۔

اقرار میکنم کہ خدایم فقط توئی*ھر آنچہ ماندہ است برایم،فقط توئی*شاھدترین بہ خلوت شب ھای تارِ من*سامع ترین بہ زمزمہ ھای نزارِ من*طوفان غم ز گریہ جدایم نمیکند*موج است، موجِ غم کہ رھایم نمیکند*انگار کہ روضہ ای بہ دلم دم گرفتہ است*بغضی ھزار سالہ گلویم گرفتہ است*چشمم بہ لطف توست اگر زندہ ام ھنوز*عاصی و روسیاہ،ولی بندہ ام ھنوز۔۔۔پروردگارِ یوسفِ تنھا درون چاہ* فریادرس ترین بہ غمِ قلبِ بی پناہ*پروردگارِ یونسِ در عمقِ آبھا*پروردگارِ قلبِ رئوفِ رباب ھا*پروردگارِ مردمِ شب ھای انتظار*پروردگارِ چشم بہ راھانِ بی قرار۔۔۔۔
1291
نمیدونم عزیزم۔من توی چکاپ ھای سالیانہ ام ظاھرا سالمم۔اما ھمسرم حتی تا حالا حاضر نشدہ ی آز اسپرم سادہ ...

بهش بگو اگه دختر داشته باشیم،میشه همدمت.

پسر داشته باشیم میشه افتخارت

منم مشکل داشت همسرم.خوددم اینقدر دکتر رفتم وخرج کردم.فایده نداشت چون مشکل از اون بود.

به زور ودعوا آزمایش داد.دکتر قرص داد نخورد گفت سرم درد میگیره

رفتیم خارج یه دوره .همون ماه اول باردار شدم.نمیدونم مال مواد غذاییه یا چیز دیگه

برا دومی هم همین بازی بود.اشتباه من سماجت نکردن برای اون بود.


منم ۱۵سالہ منتظرم مادر بشم۔ھمسرم ھیچ جورہ راضی نمیشہ کہ با دکتر رفتن بچہ دار بشیم۔ھرکسی بہ نوعی درد ...

برای خواسته ات سمج شو گاهی لازمه بجنگ ۱۵ساله کاری نکردی جدی باش هرچه سنتون بره بالا شانس باروری کمتر میشه

بدون درمان که نمیشه حرف غیرمنطقی میزنه اقوام همسرم رفتند درمان و عمل دوتاشون بچه دارشدند یکی دوقلو ی ...

منم ۳۲سالمہ عزیزم۔من و ھمسرم سنمون کم بود ازدواج کردیم دوسال تفاوت داریم۔من ۱۷بودم کہ ازدواج کردیم۔ی جورائی دوسش دارم کہ دلم نمیاد با اصرار زیاد اذیتش کنم۔از طرفی انقدر اخلاق خاصی دارہ کہ میدونم اگہ بازور دکتر بچہ بیارم تا اخر عمر اون بچہ رو از خودش نخواھد دونست۔۔۔واسہ ھمین فعلا منتظرم خداوند واسم معجزہ کنہ۔۔


اقرار میکنم کہ خدایم فقط توئی*ھر آنچہ ماندہ است برایم،فقط توئی*شاھدترین بہ خلوت شب ھای تارِ من*سامع ترین بہ زمزمہ ھای نزارِ من*طوفان غم ز گریہ جدایم نمیکند*موج است، موجِ غم کہ رھایم نمیکند*انگار کہ روضہ ای بہ دلم دم گرفتہ است*بغضی ھزار سالہ گلویم گرفتہ است*چشمم بہ لطف توست اگر زندہ ام ھنوز*عاصی و روسیاہ،ولی بندہ ام ھنوز۔۔۔پروردگارِ یوسفِ تنھا درون چاہ* فریادرس ترین بہ غمِ قلبِ بی پناہ*پروردگارِ یونسِ در عمقِ آبھا*پروردگارِ قلبِ رئوفِ رباب ھا*پروردگارِ مردمِ شب ھای انتظار*پروردگارِ چشم بہ راھانِ بی قرار۔۔۔۔
من ھرسال چکاپ میدم سونو پرولاکتین و۔۔۔خداروشکر مشکلی نداشتم۔اما یکبار دفترچہ ھمسرمو بردم کہ واسش آز ...

این ازمایش اسپرمو منم همسرمو ب التماس بردم نمیرفت که بیچاره شدم تمام مدت دکتر رفتنم پا ب پام میومد ولی سر این ازمایش خودش لج کرده بود...دکترم یه بار اب پاکیو ریخت رو دستمون که شما هردو سالمین فقط باید صبرکنید بخدا حرصم گرفته بود هرهفته چهارشنبش من مطبش بودم.تقریبا سه سالونیم میگذشت که دیگه واسه هیچی دکترنرفته بودم حالم بهم میخورد از دکتر،فهمیدم حاملم توکل کن بخدا...

فقط 8 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
بعده ۶سال چشم انتظاری...خدایاشکرت🌸😍پسر گلم منتظرتیم👶😍😍
1323
بهش بگو اگه دختر داشته باشیم،میشه همدمت. پسر داشته باشیم میشه افتخارت منم مشکل داشت همسرم.خوددم ای ...

خدا فرزندتو حفظ کنہ عزیزم خداروشکر کہ نتیجہ گرفتین۔خدا کنہ شوھر منم راضی بشہ ی جورائی دیگہ از سکوت خونہ بیزارم۔از اینکہ ھنوز مثل اوایل ازدواج میگردم واسش خستہ ام۔منم میخوام مادر بشم۔جلوی بچہ ھام متفاوت بگردم۔۔۔شاید مسخرہ باشہ حرفام اما من یکم فضای سہ نفرہ میخوام تو خونہ م۔۔فضائی کہ واسہ بچہ ام عقل کل باشم منو از ھمہ ی دنیا بیشتر بخواد و عاقل تر بدونہ و۔۔۔

اقرار میکنم کہ خدایم فقط توئی*ھر آنچہ ماندہ است برایم،فقط توئی*شاھدترین بہ خلوت شب ھای تارِ من*سامع ترین بہ زمزمہ ھای نزارِ من*طوفان غم ز گریہ جدایم نمیکند*موج است، موجِ غم کہ رھایم نمیکند*انگار کہ روضہ ای بہ دلم دم گرفتہ است*بغضی ھزار سالہ گلویم گرفتہ است*چشمم بہ لطف توست اگر زندہ ام ھنوز*عاصی و روسیاہ،ولی بندہ ام ھنوز۔۔۔پروردگارِ یوسفِ تنھا درون چاہ* فریادرس ترین بہ غمِ قلبِ بی پناہ*پروردگارِ یونسِ در عمقِ آبھا*پروردگارِ قلبِ رئوفِ رباب ھا*پروردگارِ مردمِ شب ھای انتظار*پروردگارِ چشم بہ راھانِ بی قرار۔۔۔۔
برای خواسته ات سمج شو گاهی لازمه بجنگ ۱۵ساله کاری نکردی جدی باش هرچه سنتون بره بالا شانس باروری کمتر ...

عزیزم خیلی جنگیدم۔۔سکوت الان منم نتیجہ ی خستگی از ھمون جنگ ھاست

اقرار میکنم کہ خدایم فقط توئی*ھر آنچہ ماندہ است برایم،فقط توئی*شاھدترین بہ خلوت شب ھای تارِ من*سامع ترین بہ زمزمہ ھای نزارِ من*طوفان غم ز گریہ جدایم نمیکند*موج است، موجِ غم کہ رھایم نمیکند*انگار کہ روضہ ای بہ دلم دم گرفتہ است*بغضی ھزار سالہ گلویم گرفتہ است*چشمم بہ لطف توست اگر زندہ ام ھنوز*عاصی و روسیاہ،ولی بندہ ام ھنوز۔۔۔پروردگارِ یوسفِ تنھا درون چاہ* فریادرس ترین بہ غمِ قلبِ بی پناہ*پروردگارِ یونسِ در عمقِ آبھا*پروردگارِ قلبِ رئوفِ رباب ھا*پروردگارِ مردمِ شب ھای انتظار*پروردگارِ چشم بہ راھانِ بی قرار۔۔۔۔
ای بابا خونه خریدن پیشکش ما این ماه قرارداد رهنمو تموم میشه صاحبخونه گفته5تا دیگه باید بزارین روش 😔 ...

خداروشکر که تو دوا درمون بچه دار نیوفتادی مادر شدی ..🙏💚💚💚💚💚 

واسه ماهم دعا کن

جان به فدای انکه ناپیداست...
این ازمایش اسپرمو منم همسرمو ب التماس بردم نمیرفت که بیچاره شدم تمام مدت دکتر رفتنم پا ب پام میومد و ...

خداروشکر عزیزم ان شاءاللہ سالم و صالح باشہ۔۔منم اگہ بدونی چیا کشیدم اما نمیتونم ھمسرمو توصیف کنم کہ چہ اخلاق خاصی دارہ۔۔۔فقط خدا میتونہ کمکم کنہ

اقرار میکنم کہ خدایم فقط توئی*ھر آنچہ ماندہ است برایم،فقط توئی*شاھدترین بہ خلوت شب ھای تارِ من*سامع ترین بہ زمزمہ ھای نزارِ من*طوفان غم ز گریہ جدایم نمیکند*موج است، موجِ غم کہ رھایم نمیکند*انگار کہ روضہ ای بہ دلم دم گرفتہ است*بغضی ھزار سالہ گلویم گرفتہ است*چشمم بہ لطف توست اگر زندہ ام ھنوز*عاصی و روسیاہ،ولی بندہ ام ھنوز۔۔۔پروردگارِ یوسفِ تنھا درون چاہ* فریادرس ترین بہ غمِ قلبِ بی پناہ*پروردگارِ یونسِ در عمقِ آبھا*پروردگارِ قلبِ رئوفِ رباب ھا*پروردگارِ مردمِ شب ھای انتظار*پروردگارِ چشم بہ راھانِ بی قرار۔۔۔۔
1226
خدا فرزندتو حفظ کنہ عزیزم خداروشکر کہ نتیجہ گرفتین۔خدا کنہ شوھر منم راضی بشہ ی جورائی دیگہ از سکوت خ ...

آره وجود بچه خیلی شیرینه تو خونه.خوبه هنوز سنت خوبه برا بارداری

این حقته که مادر بشی واون این حقو نباید ازت بگیره

اگه زمانش بگذره واون تلاشی نکنه ،ازش متنفر میشی واونم احساس گناه میکنه

اینو بهش بگو.میتونی بگی از یکی شنیدی که عاشقانه ازدواج کردن ومثل ما آقا دنبال معالجه نبود وحالا سنشون بتلای ۵۰ هست ونمیتونن کاری بکنن

بگو نزار آخر عمر حسرت بخوریم واز هم متنفر باشیم

خداروشکر عزیزم ان شاءاللہ سالم و صالح باشہ۔۔منم اگہ بدونی چیا کشیدم اما نمیتونم ھمسرمو توصیف کنم کہ ...

ممنونم انشالله خدا به شما صحیحو سالم یه کوچولو بده دلت شاد بشه گلم💖😍😙

فقط 8 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
بعده ۶سال چشم انتظاری...خدایاشکرت🌸😍پسر گلم منتظرتیم👶😍😍
آره وجود بچه خیلی شیرینه تو خونه.خوبه هنوز سنت خوبه برا بارداری این حقته که مادر بشی واون این حقو ن ...

خیلی امیدوارہ و از این حرفا میزنم میگہ خدا بھمون میدہ ۔۔۔منم دیگہ موندم چی درستہ چی غلطہ۔۔مشکل اینجاست کہ دوسش دارم وگرنہ خیلی وقت پیش ترکش میکردم۔نمیدونم چی میشہ۔۔لطفا برام دعا کن عزیزم۔

اقرار میکنم کہ خدایم فقط توئی*ھر آنچہ ماندہ است برایم،فقط توئی*شاھدترین بہ خلوت شب ھای تارِ من*سامع ترین بہ زمزمہ ھای نزارِ من*طوفان غم ز گریہ جدایم نمیکند*موج است، موجِ غم کہ رھایم نمیکند*انگار کہ روضہ ای بہ دلم دم گرفتہ است*بغضی ھزار سالہ گلویم گرفتہ است*چشمم بہ لطف توست اگر زندہ ام ھنوز*عاصی و روسیاہ،ولی بندہ ام ھنوز۔۔۔پروردگارِ یوسفِ تنھا درون چاہ* فریادرس ترین بہ غمِ قلبِ بی پناہ*پروردگارِ یونسِ در عمقِ آبھا*پروردگارِ قلبِ رئوفِ رباب ھا*پروردگارِ مردمِ شب ھای انتظار*پروردگارِ چشم بہ راھانِ بی قرار۔۔۔۔
ممنونم انشالله خدا به شما صحیحو سالم یه کوچولو بده دلت شاد بشه گلم💖😍😙

ممنونم گلم لطفا دعام کن😚🌹

اقرار میکنم کہ خدایم فقط توئی*ھر آنچہ ماندہ است برایم،فقط توئی*شاھدترین بہ خلوت شب ھای تارِ من*سامع ترین بہ زمزمہ ھای نزارِ من*طوفان غم ز گریہ جدایم نمیکند*موج است، موجِ غم کہ رھایم نمیکند*انگار کہ روضہ ای بہ دلم دم گرفتہ است*بغضی ھزار سالہ گلویم گرفتہ است*چشمم بہ لطف توست اگر زندہ ام ھنوز*عاصی و روسیاہ،ولی بندہ ام ھنوز۔۔۔پروردگارِ یوسفِ تنھا درون چاہ* فریادرس ترین بہ غمِ قلبِ بی پناہ*پروردگارِ یونسِ در عمقِ آبھا*پروردگارِ قلبِ رئوفِ رباب ھا*پروردگارِ مردمِ شب ھای انتظار*پروردگارِ چشم بہ راھانِ بی قرار۔۔۔۔
1290
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1283
1300
1305
1297
1294
1275
1298
24
1301
1296
پربازدیدترین تاپیک های امروز
29
1255
1295
1314
1322
1180
224
داغ ترین های تاپیک های امروز