1147
1273
عنوان

میاید یا بیارمتون😒

114 بازدید | 18 پست

گروه چت،اشپزی یا هرچیز دیگه ای که کاربراش خانوم باشن دارید؟

مرسی اه😂

فحش اگر بدهند ازادی بیان است،جواب اگر بدهی بی فرهنگی!سوالی اگر بکنند ازاد اندیش اند،سوالی اگر بکنی تفتیش عقاید!تهمتی اگر بزنند در جست و جوی حقیقت هستند،جواب اگر بدهی دروغگویی!مسخره ات اگر بکنند انتقاد است،جواب اگر بدهی بی جنبه ای!اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند،اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی!و من حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم......................اقایون محترم لطفا تو تاپیکم نیاید و منو ریپلای نکنید!اگه هم من شما رو ریپلای کردم ،متوجه نشدم که اقا هستید پس لطفا یاداوری کنید.خانومای گل اگه جایی دیدید که تو تاپیک اقایی حضور دارم یا اقایی رو ریپلای کردم بهم تذکر بدید.😘


با چیکادو  بهترین هدیه را برای عزیزان خود ساده ، سریع و هوشمندانه انتخاب 

و در قرعه کشی های دوره ای چیکادو شرکت کنید.


1291

گروه پاسخگویی احکام و شبهات اعتقادی تو پیام رسان ایتا دارم.


 پاسخگویی به احکام شرعی   دوستان عزیز،من هم یه انسان معمولی مثل همه افرادم.پس ممکنه خطا کنم،حرف نابجایی بزنم،شوخی کنم و...دلیل نمیشه چون من درس حوزه خوندم یعنی به درجات بالای عرفان رسیدم و از هر خطایی مبرا هستماین دلیل نمیشه که من یه ادم خشک‌ باشم و حق خندیدن و خنداندن نداشته باشم.اگر حرفی میزنم درباره مسائل دینی،چیزیه که با مطالعه و تفکر به دست آوردم.من میخواستم بشم امام علی،الان به اینجا رسیدم،وای به حال کسی که من رو الگوی خودش قرار میده.پس اعتقادات درستتون!رو با شنیدن حرفای من از دست ندید و به اشتباه نیفتید.برای کسب هر حقیقتی هم به کتاب و قرآن و سنت رجوع کنید،مبادا از خواندن یک پست،به ضلالت بیفتید.هر چی ضربه به اسلام وارد شده به خاطر وجود افراد متحجر و تندروی درون دین هست.وگرنه اسلام بسیار راحتتر و زیباتر از چیزیه که به گوش شما رسیده.  امام رضا (علیه السلام) فرمودند:مبادا اعمال نیک را به اتکای دوستی آل محمد "صلی الله علیه و آله" رها کنید و مبادا دوستی آل محمد "صلی الله علیه و آله" را به اتکای اعمال صالح از دست بدهید؛زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود.
بیارم

نه تو دختر خوبی بودی

خودت اومدی

فحش اگر بدهند ازادی بیان است،جواب اگر بدهی بی فرهنگی!سوالی اگر بکنند ازاد اندیش اند،سوالی اگر بکنی تفتیش عقاید!تهمتی اگر بزنند در جست و جوی حقیقت هستند،جواب اگر بدهی دروغگویی!مسخره ات اگر بکنند انتقاد است،جواب اگر بدهی بی جنبه ای!اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند،اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی!و من حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم......................اقایون محترم لطفا تو تاپیکم نیاید و منو ریپلای نکنید!اگه هم من شما رو ریپلای کردم ،متوجه نشدم که اقا هستید پس لطفا یاداوری کنید.خانومای گل اگه جایی دیدید که تو تاپیک اقایی حضور دارم یا اقایی رو ریپلای کردم بهم تذکر بدید.😘
گروه پاسخگویی احکام و شبهات اعتقادی تو پیام رسان ایتا دارم.


ایتای من بالا نمیاد متاسفانه

فحش اگر بدهند ازادی بیان است،جواب اگر بدهی بی فرهنگی!سوالی اگر بکنند ازاد اندیش اند،سوالی اگر بکنی تفتیش عقاید!تهمتی اگر بزنند در جست و جوی حقیقت هستند،جواب اگر بدهی دروغگویی!مسخره ات اگر بکنند انتقاد است،جواب اگر بدهی بی جنبه ای!اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند،اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی!و من حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم......................اقایون محترم لطفا تو تاپیکم نیاید و منو ریپلای نکنید!اگه هم من شما رو ریپلای کردم ،متوجه نشدم که اقا هستید پس لطفا یاداوری کنید.خانومای گل اگه جایی دیدید که تو تاپیک اقایی حضور دارم یا اقایی رو ریپلای کردم بهم تذکر بدید.😘
1315
ایتا بالا نمیاد متاسفانه

برای من که کار میکنه.🤔

 پاسخگویی به احکام شرعی   دوستان عزیز،من هم یه انسان معمولی مثل همه افرادم.پس ممکنه خطا کنم،حرف نابجایی بزنم،شوخی کنم و...دلیل نمیشه چون من درس حوزه خوندم یعنی به درجات بالای عرفان رسیدم و از هر خطایی مبرا هستماین دلیل نمیشه که من یه ادم خشک‌ باشم و حق خندیدن و خنداندن نداشته باشم.اگر حرفی میزنم درباره مسائل دینی،چیزیه که با مطالعه و تفکر به دست آوردم.من میخواستم بشم امام علی،الان به اینجا رسیدم،وای به حال کسی که من رو الگوی خودش قرار میده.پس اعتقادات درستتون!رو با شنیدن حرفای من از دست ندید و به اشتباه نیفتید.برای کسب هر حقیقتی هم به کتاب و قرآن و سنت رجوع کنید،مبادا از خواندن یک پست،به ضلالت بیفتید.هر چی ضربه به اسلام وارد شده به خاطر وجود افراد متحجر و تندروی درون دین هست.وگرنه اسلام بسیار راحتتر و زیباتر از چیزیه که به گوش شما رسیده.  امام رضا (علیه السلام) فرمودند:مبادا اعمال نیک را به اتکای دوستی آل محمد "صلی الله علیه و آله" رها کنید و مبادا دوستی آل محمد "صلی الله علیه و آله" را به اتکای اعمال صالح از دست بدهید؛زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود.
آره 😕

لینک پیلیز

فحش اگر بدهند ازادی بیان است،جواب اگر بدهی بی فرهنگی!سوالی اگر بکنند ازاد اندیش اند،سوالی اگر بکنی تفتیش عقاید!تهمتی اگر بزنند در جست و جوی حقیقت هستند،جواب اگر بدهی دروغگویی!مسخره ات اگر بکنند انتقاد است،جواب اگر بدهی بی جنبه ای!اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند،اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی!و من حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم......................اقایون محترم لطفا تو تاپیکم نیاید و منو ریپلای نکنید!اگه هم من شما رو ریپلای کردم ،متوجه نشدم که اقا هستید پس لطفا یاداوری کنید.خانومای گل اگه جایی دیدید که تو تاپیک اقایی حضور دارم یا اقایی رو ریپلای کردم بهم تذکر بدید.😘
برای من که کار میکنه.🤔

برای منم تا روی گوشی بود خوب بود 

ولی برنامش نمی دونم با کدوم برنامه لپ تاپم مشکل داره 

خیلی سخت بالا میاد


فحش اگر بدهند ازادی بیان است،جواب اگر بدهی بی فرهنگی!سوالی اگر بکنند ازاد اندیش اند،سوالی اگر بکنی تفتیش عقاید!تهمتی اگر بزنند در جست و جوی حقیقت هستند،جواب اگر بدهی دروغگویی!مسخره ات اگر بکنند انتقاد است،جواب اگر بدهی بی جنبه ای!اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند،اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی!و من حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم......................اقایون محترم لطفا تو تاپیکم نیاید و منو ریپلای نکنید!اگه هم من شما رو ریپلای کردم ،متوجه نشدم که اقا هستید پس لطفا یاداوری کنید.خانومای گل اگه جایی دیدید که تو تاپیک اقایی حضور دارم یا اقایی رو ریپلای کردم بهم تذکر بدید.😘
😂

تو نداری پرژک؟

فحش اگر بدهند ازادی بیان است،جواب اگر بدهی بی فرهنگی!سوالی اگر بکنند ازاد اندیش اند،سوالی اگر بکنی تفتیش عقاید!تهمتی اگر بزنند در جست و جوی حقیقت هستند،جواب اگر بدهی دروغگویی!مسخره ات اگر بکنند انتقاد است،جواب اگر بدهی بی جنبه ای!اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند،اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی!و من حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم......................اقایون محترم لطفا تو تاپیکم نیاید و منو ریپلای نکنید!اگه هم من شما رو ریپلای کردم ،متوجه نشدم که اقا هستید پس لطفا یاداوری کنید.خانومای گل اگه جایی دیدید که تو تاپیک اقایی حضور دارم یا اقایی رو ریپلای کردم بهم تذکر بدید.😘
1288
نه والا،،،وگرنه مخلصانه تقدیم میکردم

فداتشم❤

فحش اگر بدهند ازادی بیان است،جواب اگر بدهی بی فرهنگی!سوالی اگر بکنند ازاد اندیش اند،سوالی اگر بکنی تفتیش عقاید!تهمتی اگر بزنند در جست و جوی حقیقت هستند،جواب اگر بدهی دروغگویی!مسخره ات اگر بکنند انتقاد است،جواب اگر بدهی بی جنبه ای!اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند،اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی!و من حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم......................اقایون محترم لطفا تو تاپیکم نیاید و منو ریپلای نکنید!اگه هم من شما رو ریپلای کردم ،متوجه نشدم که اقا هستید پس لطفا یاداوری کنید.خانومای گل اگه جایی دیدید که تو تاپیک اقایی حضور دارم یا اقایی رو ریپلای کردم بهم تذکر بدید.😘
😂

😐

🤪

 پاسخگویی به احکام شرعی   دوستان عزیز،من هم یه انسان معمولی مثل همه افرادم.پس ممکنه خطا کنم،حرف نابجایی بزنم،شوخی کنم و...دلیل نمیشه چون من درس حوزه خوندم یعنی به درجات بالای عرفان رسیدم و از هر خطایی مبرا هستماین دلیل نمیشه که من یه ادم خشک‌ باشم و حق خندیدن و خنداندن نداشته باشم.اگر حرفی میزنم درباره مسائل دینی،چیزیه که با مطالعه و تفکر به دست آوردم.من میخواستم بشم امام علی،الان به اینجا رسیدم،وای به حال کسی که من رو الگوی خودش قرار میده.پس اعتقادات درستتون!رو با شنیدن حرفای من از دست ندید و به اشتباه نیفتید.برای کسب هر حقیقتی هم به کتاب و قرآن و سنت رجوع کنید،مبادا از خواندن یک پست،به ضلالت بیفتید.هر چی ضربه به اسلام وارد شده به خاطر وجود افراد متحجر و تندروی درون دین هست.وگرنه اسلام بسیار راحتتر و زیباتر از چیزیه که به گوش شما رسیده.  امام رضا (علیه السلام) فرمودند:مبادا اعمال نیک را به اتکای دوستی آل محمد "صلی الله علیه و آله" رها کنید و مبادا دوستی آل محمد "صلی الله علیه و آله" را به اتکای اعمال صالح از دست بدهید؛زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود.
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1283
1300

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

کسی میدونه..

Atiii.jooon | 35 ثانیه پیش
1305
1294
1275
1297
1298
1301
24
29
1255
1314
1295
1180
224