1147
1254

نمیترسم ولی استرس دارم😞

چندباری ماشین روندم ولی استرس داشتم ازاینکه مبادا کاره اشتباهی بکنم😓

حالاکه میخام اصولیشویادبگیرم میترسم پیش مربی گیج بازی دربیارم 

بیایدازتجربهاتون بگیدچیکارکنم؟به چیاتوجه کنم؟

فعلامربیموانتخاب نکردم 

چه مربی انتخاب کنم؟


      #_دیــراومــدی نخــواه زودبــرو😏                  کاربر جدیدنیستم باو😢
مربی زن ! من خیلی گاز میدادم زنه کلافه شده بود😁😁 فورا بعد گواهی نامه رانندگی کردم. ادامه بده.

زمانی که کلاس میرفتید توخونه هم تمرین  میکردید

      #_دیــراومــدی نخــواه زودبــرو😏                  کاربر جدیدنیستم باو😢

برای دیدین بهترین هتل های کیش 

کلیک کنید

1279
منم میخوام برم.کلی کلاس تئوری چطور برم با بچهام.مادرمم نمیتونه نگهشون داره.کلاسها صبحه یا بعدازظهر؟

اخه اموزشگاهاباهم فرق داره نمیدونم براشماچجوریه والا

      #_دیــراومــدی نخــواه زودبــرو😏                  کاربر جدیدنیستم باو😢
یاد گرفتنش استرس نداره که مربی خودش همه چی رو با حوصله یاد میده امتحانش استرس داره که افسر ...

ایوای نگووووو😢😓😓😓من خیلی هول میشمو گیج بازی درمیارم اینجوری باشه فک کنم یه ۵ باری رد شم😥😥

      #_دیــراومــدی نخــواه زودبــرو😏                  کاربر جدیدنیستم باو😢
ایوای نگووووو😢😓😓😓من خیلی هول میشمو گیج بازی درمیارم اینجوری باشه فک کنم یه ۵ باری رد شم😥😥

اره اگه استرسی هستی عمرا دفعه اول قبول نمیشی من خودم رانندگیم عالی بود ولی افسر و میدیدم از استرس دستو پام میلرزید حالم بد میشد چن بار رد شدم ولی مربیم میگف بهترین هنرو جوم هستی

بعدم افسرام که دفه اوله الکی همه رو رد میکنن

اینارو نکفتم که بترسیا گفتم که اگه رانندگیت خوب بود و فک کردی دفه اول قبول میشیو خیلی امیدوار بودی اگه رد شدی تو ذوقت نخوره

به نظر من مربی آقا انتخاب کن خیلی بهتر آموزش میدن 

انشاالله بعد از قبولی هم ادامه بده 

من تا گواهینامه گرفتم دیگه کنترل نمی‌شدم 😂😂

کمتر از یه ساله گواهینامه گرفتم ولی توی جاده میشینم 

1221
اره اگه استرسی هستی عمرا دفعه اول قبول نمیشی من خودم رانندگیم عالی بود ولی افسر و میدیدم از استرس دس ...

دفعه اول که عمرا قبول کنن

خیلی به دوبل حساسن

منم رانندگیم خوبه ولی چهاربار رد کرد منو

اره اگه استرسی هستی عمرا دفعه اول قبول نمیشی من خودم رانندگیم عالی بود ولی افسر و میدیدم از استرس دس ...

اگه رد بشم بازم هزینه میگیرن؟

      #_دیــراومــدی نخــواه زودبــرو😏                  کاربر جدیدنیستم باو😢
1257
بعده دوبار امتحانوخوب دادی؟دیگ هول نشدی؟

دوباره اول قرص نخورده بودم ولی بار سوم قرص پروپرانول خوردم انقد اروم بودم همون اول قبولم کرد😂

دوبار اول استرس داشتم دستپاچه شده بودم فک میکرد مسلط نیستم که انقد هولم ولی بار سوم که قرصو خوردم انقد خوب بودم که سریع قبول کرد

دوباره اول قرص نخورده بودم ولی بار سوم قرص پروپرانول خوردم انقد اروم بودم همون اول قبولم کرد😂 دوبا ...

قرص چیه😂😂؟

اسم قرص😍🤣

      #_دیــراومــدی نخــواه زودبــرو😏                  کاربر جدیدنیستم باو😢

ببین همه حرفا رو ول کن

اول تمرین دوم تمرین سوم تمرین

مربی ام خیلی مهمه ، بین دوست و اشناها بپرس مربیشون کی بوده اگه راضی بودن پیش مربی اونا برو 

باااازم میگم تمریییین یادت نره

1241
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1283
1272
1255
1212
1275
1238
1180
1253
224
29
1271