1270
1254

زنه باماشین اومد شوهرمم بود منم رفتم...اول ک بهم تهمت خیانت زد...بعدشم گف بابات نیادخونمون و مهریتو باید ببخشی من از بابات میترسم😏طرفم گف مهریه برازهراس ن باباش میگه ن من از باباش میترسم گفتم منم ازتو میترسم که خودزنی میکنه هنوزم که هنوزه میگه ن تو هل دادی...قرارشد فردا بریم مشاوره دوتایی...قرارشد مثلا تکرارنکنه اتفاقات قبلو ولی تانشستم گف بابات فلان گف به بابام😂مطمئنم درس بشو نیس حالامن فردامشاوره برام بعد بیام تصمیم بگیرم؟اون تهمتشو چیکارکنم؟اخه چن ماه پیش یکی زنگید گف زهرایی و اس داد منم تاشوهرم اومد گذاشتم کف دستشو خطمم دادم بهش...حالا میگه اون طرف میگفته من باهاش دوس بودم😨گفتم شمارمو میگیرم ثابت کن باهاش دوس بودم...دیگ این کارش مونده بود....ازش کاملا قطع امیدکردم

شده  گاهی حس کنی خیلی تنهایی...؟شده گاهی بگی ممکنه تو تنهایت تموم بشی...؟من ازاین گاهی ها خیلی توزندگیم داشتم...خیلیا کنارم بودن عزیزانم کنارم هستن و عاشقانه دوسشون دارم ولی یه دردایی ی حرفایی رو نمیشه به هرکسی گف...این حرفا جمع میشن و میشن ی بغض...ی بغض گنده تو دلت که ارادتو میگیره سستت میکنه...گاهی میگی ینی میشه تموم بشه؟میشه واسه این بغضِ تو دلم صلوات بفرستی که اروم بشم😔الهی دلت همیشه شادباشه لبات خندون بختت سپید زندگیت غرق خوشبختی😍

برای دیدین بهترین هتل های کیش 

کلیک کنید

1258
از نی نی یارخواهش مندیم این تاپیکای خیانتو جمع کنه 

خیانت نیس عزیزم من ماه هاست مشکل دارم...شوهرم بهم تهمت زد

شده  گاهی حس کنی خیلی تنهایی...؟شده گاهی بگی ممکنه تو تنهایت تموم بشی...؟من ازاین گاهی ها خیلی توزندگیم داشتم...خیلیا کنارم بودن عزیزانم کنارم هستن و عاشقانه دوسشون دارم ولی یه دردایی ی حرفایی رو نمیشه به هرکسی گف...این حرفا جمع میشن و میشن ی بغض...ی بغض گنده تو دلت که ارادتو میگیره سستت میکنه...گاهی میگی ینی میشه تموم بشه؟میشه واسه این بغضِ تو دلم صلوات بفرستی که اروم بشم😔الهی دلت همیشه شادباشه لبات خندون بختت سپید زندگیت غرق خوشبختی😍

زنه کیه ؟؟

هر وقت دستتون از همه جا کوتاه شد با همه وجودتون این جمله رو بگید🌹وَاُفَوِّضُ اَمری اِلی اللّه اِنَّ الله بَصِیرُ بِالعِبَادِ🌹و کارم را به خدا میسپارم ،خداوند بینای به بندگان است🌹                                                         خدایا منتظر معجزه هات هستم 😞💔
8

خانوما شوهرم پسرعمومه خیلییی مشکلات زیادی داریم چهارروزه اومدم اینجا و این زنه ک میگم خیلی محترم و دوست مشترکمونه....شوهرمم اورده بود حرفاشو بزنه که ته حرفاش به این ختم شد برم مهریمو ببخشم تانگهم داره!یااینکه بابام نیادخونمون خودشم که خونه بابام میگه دیگ نمیام....حالا برگردمم هی میگه بابات فلان گف بابات بهمان گف

شده  گاهی حس کنی خیلی تنهایی...؟شده گاهی بگی ممکنه تو تنهایت تموم بشی...؟من ازاین گاهی ها خیلی توزندگیم داشتم...خیلیا کنارم بودن عزیزانم کنارم هستن و عاشقانه دوسشون دارم ولی یه دردایی ی حرفایی رو نمیشه به هرکسی گف...این حرفا جمع میشن و میشن ی بغض...ی بغض گنده تو دلت که ارادتو میگیره سستت میکنه...گاهی میگی ینی میشه تموم بشه؟میشه واسه این بغضِ تو دلم صلوات بفرستی که اروم بشم😔الهی دلت همیشه شادباشه لبات خندون بختت سپید زندگیت غرق خوشبختی😍
رفتم تاپیک قبلیاتم خوندم بازم خیلی نامفهوم توضیح دادی متوجه نشدم آخرش جریانتون چیه

جریانمون مشکل اعصاب شوهرم خودزنیش وانداختنش گردن من....دخالت باباش خبرچینی شوهرم زورگفتناش و ...

شده  گاهی حس کنی خیلی تنهایی...؟شده گاهی بگی ممکنه تو تنهایت تموم بشی...؟من ازاین گاهی ها خیلی توزندگیم داشتم...خیلیا کنارم بودن عزیزانم کنارم هستن و عاشقانه دوسشون دارم ولی یه دردایی ی حرفایی رو نمیشه به هرکسی گف...این حرفا جمع میشن و میشن ی بغض...ی بغض گنده تو دلت که ارادتو میگیره سستت میکنه...گاهی میگی ینی میشه تموم بشه؟میشه واسه این بغضِ تو دلم صلوات بفرستی که اروم بشم😔الهی دلت همیشه شادباشه لبات خندون بختت سپید زندگیت غرق خوشبختی😍
1257
زنه کیه ؟؟

ی زن خیلی محترم ک دوست مشترک بابام و پدرشوهرمه😂مثلا واسطه شده مارواشتی بده طفلی اونم نفهمید چی به چیه😂

شده  گاهی حس کنی خیلی تنهایی...؟شده گاهی بگی ممکنه تو تنهایت تموم بشی...؟من ازاین گاهی ها خیلی توزندگیم داشتم...خیلیا کنارم بودن عزیزانم کنارم هستن و عاشقانه دوسشون دارم ولی یه دردایی ی حرفایی رو نمیشه به هرکسی گف...این حرفا جمع میشن و میشن ی بغض...ی بغض گنده تو دلت که ارادتو میگیره سستت میکنه...گاهی میگی ینی میشه تموم بشه؟میشه واسه این بغضِ تو دلم صلوات بفرستی که اروم بشم😔الهی دلت همیشه شادباشه لبات خندون بختت سپید زندگیت غرق خوشبختی😍

بچه هاحق دارید چیزی نفهمید باید تاپیکای خیلییی قبل ترمو بخونید تابفهمید مشکلم چیه....ولی من الان سوال اصلیم اینه فردا رفتم مشاوره گف برگردوفلان برگردم؟؟؟چون به شوهرم دیگ امیدی نیس

شده  گاهی حس کنی خیلی تنهایی...؟شده گاهی بگی ممکنه تو تنهایت تموم بشی...؟من ازاین گاهی ها خیلی توزندگیم داشتم...خیلیا کنارم بودن عزیزانم کنارم هستن و عاشقانه دوسشون دارم ولی یه دردایی ی حرفایی رو نمیشه به هرکسی گف...این حرفا جمع میشن و میشن ی بغض...ی بغض گنده تو دلت که ارادتو میگیره سستت میکنه...گاهی میگی ینی میشه تموم بشه؟میشه واسه این بغضِ تو دلم صلوات بفرستی که اروم بشم😔الهی دلت همیشه شادباشه لبات خندون بختت سپید زندگیت غرق خوشبختی😍
عزیزم به نظرم همسرت مشکل توهم و عصبی بودن داره نیاز به روانپزشک داره زندگی باهاش سخته راه سختی پیش ر ...

تازه مشاوره رو پیش اون زنه قبول کرد😆تادیروز میگف من دیوونه نیستم البته الانم گف...من دوجلسه خودم رفتم ولی فرداهم میرم

شده  گاهی حس کنی خیلی تنهایی...؟شده گاهی بگی ممکنه تو تنهایت تموم بشی...؟من ازاین گاهی ها خیلی توزندگیم داشتم...خیلیا کنارم بودن عزیزانم کنارم هستن و عاشقانه دوسشون دارم ولی یه دردایی ی حرفایی رو نمیشه به هرکسی گف...این حرفا جمع میشن و میشن ی بغض...ی بغض گنده تو دلت که ارادتو میگیره سستت میکنه...گاهی میگی ینی میشه تموم بشه؟میشه واسه این بغضِ تو دلم صلوات بفرستی که اروم بشم😔الهی دلت همیشه شادباشه لبات خندون بختت سپید زندگیت غرق خوشبختی😍

بابامم گف این درس بشو نیس برو درخواست مهریه کن طلاق بگیرمن پشتتم😔چیکارکنم

شده  گاهی حس کنی خیلی تنهایی...؟شده گاهی بگی ممکنه تو تنهایت تموم بشی...؟من ازاین گاهی ها خیلی توزندگیم داشتم...خیلیا کنارم بودن عزیزانم کنارم هستن و عاشقانه دوسشون دارم ولی یه دردایی ی حرفایی رو نمیشه به هرکسی گف...این حرفا جمع میشن و میشن ی بغض...ی بغض گنده تو دلت که ارادتو میگیره سستت میکنه...گاهی میگی ینی میشه تموم بشه؟میشه واسه این بغضِ تو دلم صلوات بفرستی که اروم بشم😔الهی دلت همیشه شادباشه لبات خندون بختت سپید زندگیت غرق خوشبختی😍
1241
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1268
1272

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

1255
1275
1212
1238
1180
1253
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
1271
29
داغ ترین های تاپیک های امروز