1265
1267

اون تاپیک دوست عزیزمونو خوندم کہ نوعروسشون رفتہ بود ماام یہ مورد مشابہ داشتیم بچہ ھا خیلے در ناک بود ۔یکے از فامیلاے شوھرم پسرہ بیستو سہ چارسالش بود فوق العادہ خوب یعنے خوباااا ھمہ روش قسم مےخوردن واسش نامزد کردن با کلے شوقو ذوق دختر ہ بیستو یک سالش بود یک ماہ بعداز نامزدیشون باھم بودن کہ تصادفکردن جابجا فوت شدن دخترہ یہ پارچہ خانوم بود اے خدا یعنے فرشتہ بودن 😢😢😢

خدایا مواظبمون باش و بلاھایے کہ بہ فکرمونم نمےرسہ سرمون نیار

تاپیک اون عزیزو خوندم یادم افتادگفتم بگم یہ فاتحہ براشون بفرستین بعدازفوت اونا دقیقا معنے این جملرو کہ مےگہ دست روزگار گلچینہ حس کردم

خدایا مواظبمون باش و بلاھایے کہ بہ فکرمونم نمےرسہ سرمون نیار

دکتر حبیب رشادی متخصص و جراح استخوان و مفاصل(ارتوپد) و اسیبهای ورزشی ،فلوشیپ زانو از اروپا

1258

خیلے پسرہ جاے برادرے از در رد نمیشد انقدر ھیکلے بود چن سال بود باشگا مےرفت ولے چون ضربہ بہ سرش بود متاسفانہ۔۔۔۔۔


خدایا مواظبمون باش و بلاھایے کہ بہ فکرمونم نمےرسہ سرمون نیار

سه تا از برادرامو که از دست دادم حس می کرد دلم داره می ترکه ،حس می کردم باید چند نفر بودم و چند نفری گریه می کردم 

فاجعه بود،دیگه دلم نمی خواد تکرار بشه

سید حسن نصرالله:ما دولتی که نه،قریه ای که نه،مزرعه ای که نه،حتی طویله ای به اسم《اسرائیل》را هم مشروع نمی دانیم.
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1268
1272
1275
1255
1212
1238
1180
1259
1253
پربازدیدترین تاپیک های امروز
توسط   81aram  |  1 روز پیش
توسط   zizigolo74  |  1 روز پیش
224
1271
29
داغ ترین های تاپیک های امروز