1464
1459
عنوان

خانمهای پارد به ف قهوه لطفا بیایید

214 بازدید | 22 پست

خانما این فنجون منه میشه تفسیرش کنید

فقط 18 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداروشکر منم تیرماه مامان شدم به خواست خدا دوست گلم میشه برای سلامتی نی نی ام واینکه به سلامتی بیاد بغلم یه صلوات بفرستی؟*****|**************یه زحمت دیگه هم برات دارم دوست مهربون نی نی سایتی من میشه سه تا صلوات هم برای سبز شدن دامن بی اولادا بفرستی  میشه گلم؟ انشاءالله همه دوستای منتظرمون به زودی باردار بشن بحق اولاد علی آخه انتظار خیلی سخته من خودم سه سال انتظار کشیدم انشاءالله هیچ زنی بی اولاد نمونه وهمه ی آبجی های گلم بزودی مامان بشن 

فقط 18 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداروشکر منم تیرماه مامان شدم به خواست خدا دوست گلم میشه برای سلامتی نی نی ام واینکه به سلامتی بیاد بغلم یه صلوات بفرستی؟*****|**************یه زحمت دیگه هم برات دارم دوست مهربون نی نی سایتی من میشه سه تا صلوات هم برای سبز شدن دامن بی اولادا بفرستی  میشه گلم؟ انشاءالله همه دوستای منتظرمون به زودی باردار بشن بحق اولاد علی آخه انتظار خیلی سخته من خودم سه سال انتظار کشیدم انشاءالله هیچ زنی بی اولاد نمونه وهمه ی آبجی های گلم بزودی مامان بشن 

فقط 18 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداروشکر منم تیرماه مامان شدم به خواست خدا دوست گلم میشه برای سلامتی نی نی ام واینکه به سلامتی بیاد بغلم یه صلوات بفرستی؟*****|**************یه زحمت دیگه هم برات دارم دوست مهربون نی نی سایتی من میشه سه تا صلوات هم برای سبز شدن دامن بی اولادا بفرستی  میشه گلم؟ انشاءالله همه دوستای منتظرمون به زودی باردار بشن بحق اولاد علی آخه انتظار خیلی سخته من خودم سه سال انتظار کشیدم انشاءالله هیچ زنی بی اولاد نمونه وهمه ی آبجی های گلم بزودی مامان بشن 

اگر دنبال یه سیسمونی  خاص و یا اکسسوری های اتاق کودک شیک با  قیمت  باور نکردنی  هستی  

حتما  به  جیک  جیک  سر بزن

1436
من اصلا وارد نیستم همینجوری اومدم ولی تا دیدم اولین چیزی که به ذهنم رسید تخمدان و رحم بود بعد امض ...

واقعا ؟

فقط 18 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداروشکر منم تیرماه مامان شدم به خواست خدا دوست گلم میشه برای سلامتی نی نی ام واینکه به سلامتی بیاد بغلم یه صلوات بفرستی؟*****|**************یه زحمت دیگه هم برات دارم دوست مهربون نی نی سایتی من میشه سه تا صلوات هم برای سبز شدن دامن بی اولادا بفرستی  میشه گلم؟ انشاءالله همه دوستای منتظرمون به زودی باردار بشن بحق اولاد علی آخه انتظار خیلی سخته من خودم سه سال انتظار کشیدم انشاءالله هیچ زنی بی اولاد نمونه وهمه ی آبجی های گلم بزودی مامان بشن 
به فنجون منم یه نگاه بندازید مرسی

یکم هرج و مرج و شلوغی دیده میشه یه راه  یه مسافرت 

یه درگیری لفظی هم در پیش داری ولی بازم من وارد نیستم گلم

فقط 18 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداروشکر منم تیرماه مامان شدم به خواست خدا دوست گلم میشه برای سلامتی نی نی ام واینکه به سلامتی بیاد بغلم یه صلوات بفرستی؟*****|**************یه زحمت دیگه هم برات دارم دوست مهربون نی نی سایتی من میشه سه تا صلوات هم برای سبز شدن دامن بی اولادا بفرستی  میشه گلم؟ انشاءالله همه دوستای منتظرمون به زودی باردار بشن بحق اولاد علی آخه انتظار خیلی سخته من خودم سه سال انتظار کشیدم انشاءالله هیچ زنی بی اولاد نمونه وهمه ی آبجی های گلم بزودی مامان بشن 
ببین اصلااااا تو این وادی نیستم من ولی بله این که گفتم رو دیدم ان شاالله خدا فرزند سالم و صالح ...

فدات انشاءالله از دعای خیر شما خدا منم مادر کنه

فقط 18 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداروشکر منم تیرماه مامان شدم به خواست خدا دوست گلم میشه برای سلامتی نی نی ام واینکه به سلامتی بیاد بغلم یه صلوات بفرستی؟*****|**************یه زحمت دیگه هم برات دارم دوست مهربون نی نی سایتی من میشه سه تا صلوات هم برای سبز شدن دامن بی اولادا بفرستی  میشه گلم؟ انشاءالله همه دوستای منتظرمون به زودی باردار بشن بحق اولاد علی آخه انتظار خیلی سخته من خودم سه سال انتظار کشیدم انشاءالله هیچ زنی بی اولاد نمونه وهمه ی آبجی های گلم بزودی مامان بشن 
1469
من اصلا وارد نیستم همینجوری اومدم ولی تا دیدم اولین چیزی که به ذهنم رسید تخمدان و رحم بود بعد امض ...

اره یه زنی که انگارشکمش بزرگه ویه شمع که دستشه ونورش رفته به طرف بالا شکمی که توش دوتاقلب داره .

چه شب هامنوآسمان تادم صبح سرودیم نم نم: تورادوست دارم
اره یه زنی که انگارشکمش بزرگه ویه شمع که دستشه ونورش رفته به طرف بالا شکمی که توش دوتاقلب داره .

دوتاقلب  واقعا یعنی میشه 

فقط 18 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداروشکر منم تیرماه مامان شدم به خواست خدا دوست گلم میشه برای سلامتی نی نی ام واینکه به سلامتی بیاد بغلم یه صلوات بفرستی؟*****|**************یه زحمت دیگه هم برات دارم دوست مهربون نی نی سایتی من میشه سه تا صلوات هم برای سبز شدن دامن بی اولادا بفرستی  میشه گلم؟ انشاءالله همه دوستای منتظرمون به زودی باردار بشن بحق اولاد علی آخه انتظار خیلی سخته من خودم سه سال انتظار کشیدم انشاءالله هیچ زنی بی اولاد نمونه وهمه ی آبجی های گلم بزودی مامان بشن 
1474
عزیز نگاه بنداز بی زحمت

عزیزم من زیادسردرنمیارم وفال نمیگیرم برای استارتراین چیزی که به چشمم خورد و گفتم. برای شما اولین چیزی که دیدم زنی که سرشو انداخته پایین غمگینه وتاسف میخوره زنی که مغروره قلبش شکسته ولی تو سرش اینه که خودشو قوی نشون بده. جایی قلبی یاعشقی شکل گرفته ومانعی سرراهشه و تمایل داره به کسی که اون بهش پشت کرده ازاون طرف کسی بافاصله  روبه شماوایساده انرژی منفی می فرسته واحتمالابرای همین پشت کردن به شما  وخیلی زیادتمایل داری به کسی که پشت کرده به شما حسوددارین وتذهنتون افکارپریشون دارین.من فقط کمی ازاصول اولیه روازنت یادگرفتم دقیق نمیتونم تشخیص بدم 

چه شب هامنوآسمان تادم صبح سرودیم نم نم: تورادوست دارم
عزیزم من زیادسردرنمیارم وفال نمیگیرم برای استارتراین چیزی که به چشمم خورد و گفتم. برای شما اولین چیز ...

همیناهاشم درست بود  دقیق بود برام مرسی.فقط درخواست دوستی مو قبول کن تو لیست دوستام باشی٬ممنون  

عزیز واس منو چی میبینی؟

عزیزم یه غصه و ناراحتی داری و یه ترسی از چیزیی توی دلته اما نگران نباش انشاءالله بزودی مشکلت حل میشه 

یه جشمهایی عم دیده میشه که معنیش اینه که یه افرادی کنترلت میکنن و زیر نظرت دارن و حسود وبد خواه زیاد داری  یه راهم میبینم که مسافرت اینا چیزایی بود که من دیم گلم یه پرنده هم هست که نوید سعادت و خوشبختی


فقط 18 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداروشکر منم تیرماه مامان شدم به خواست خدا دوست گلم میشه برای سلامتی نی نی ام واینکه به سلامتی بیاد بغلم یه صلوات بفرستی؟*****|**************یه زحمت دیگه هم برات دارم دوست مهربون نی نی سایتی من میشه سه تا صلوات هم برای سبز شدن دامن بی اولادا بفرستی  میشه گلم؟ انشاءالله همه دوستای منتظرمون به زودی باردار بشن بحق اولاد علی آخه انتظار خیلی سخته من خودم سه سال انتظار کشیدم انشاءالله هیچ زنی بی اولاد نمونه وهمه ی آبجی های گلم بزودی مامان بشن 
ان شاءالله میشه .منم تجربه ندارم ولی این شکلابه  چشمش اومد

مرسی عزیزم 

فقط 18 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداروشکر منم تیرماه مامان شدم به خواست خدا دوست گلم میشه برای سلامتی نی نی ام واینکه به سلامتی بیاد بغلم یه صلوات بفرستی؟*****|**************یه زحمت دیگه هم برات دارم دوست مهربون نی نی سایتی من میشه سه تا صلوات هم برای سبز شدن دامن بی اولادا بفرستی  میشه گلم؟ انشاءالله همه دوستای منتظرمون به زودی باردار بشن بحق اولاد علی آخه انتظار خیلی سخته من خودم سه سال انتظار کشیدم انشاءالله هیچ زنی بی اولاد نمونه وهمه ی آبجی های گلم بزودی مامان بشن 
1450
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1333
1405
1470
1426
1462
224
1439
1468
29
1415

داغ ترین های تاپیک های 2 روز گذشته

داغ ترین های تاپیک های امروز