1421
1411

مامان _دونی @

نینیت معلوم نشد چیه؟؟

فقط 18 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا مرسی ک ۸ ماه انتظارمو با یه تو دلی ته تغاری مثل خودم اسفندی به پایان رسوندی ،این یه معجزست .خودت یارو یاور تو دلیم ❤️باش🙏🏻
اوهوم رفتیم احتمالا باید عمل شه.کاش یکی زودتر یهم میگف ببرش دکتر.۹ مااااه معطل شدیم.دعا کن مامان دون ...

دیدی گفتم ایشالا زود حل میشه خدابزرگه

فقط 24 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایاااااا شکرت بابت معجزه کوچولوت این لذت به دوسال انتظار میارزه 😍😍😍😍😍😍😍🎈🎈🎈🎈🎈🎈🤰🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻

تو یه مامانی

پس وقت كافي براي خريد نداري!

همين الان ليستت رو بچين

و در خونه تحويل بگير

مامان _دونی @ نینیت معلوم نشد چیه؟؟

سلام عزیزم گفتم که پسره 

فقط 24 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایاااااا شکرت بابت معجزه کوچولوت این لذت به دوسال انتظار میارزه 😍😍😍😍😍😍😍🎈🎈🎈🎈🎈🎈🤰🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻
سلام عزیزم گفتم که پسره 

یادمه گفتی احتمال پسر 

خدا حفظش کنه برات 🙏🏻🙏🏻

فقط 18 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا مرسی ک ۸ ماه انتظارمو با یه تو دلی ته تغاری مثل خودم اسفندی به پایان رسوندی ،این یه معجزست .خودت یارو یاور تو دلیم ❤️باش🙏🏻
1436
یادمه گفتی احتمال پسر  خدا حفظش کنه برات 🙏🏻🙏🏻

قربانت همچنین، شما اسم انتخاب کردی؟

فقط 24 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایاااااا شکرت بابت معجزه کوچولوت این لذت به دوسال انتظار میارزه 😍😍😍😍😍😍😍🎈🎈🎈🎈🎈🎈🤰🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻
قربانت همچنین، شما اسم انتخاب کردی؟

ممنون

نه هنوز سردرگمیم😂

شما چی؟

فقط 18 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا مرسی ک ۸ ماه انتظارمو با یه تو دلی ته تغاری مثل خودم اسفندی به پایان رسوندی ،این یه معجزست .خودت یارو یاور تو دلیم ❤️باش🙏🏻
ممنون نه هنوز سردرگمیم😂 شما چی؟

ما ام بین حسین و امیر حسن و امین حسین موندیم😂😂😂😂

فقط 24 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایاااااا شکرت بابت معجزه کوچولوت این لذت به دوسال انتظار میارزه 😍😍😍😍😍😍😍🎈🎈🎈🎈🎈🎈🤰🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻
ما ام بین حسین و امیر حسن و امین حسین موندیم😂😂😂😂

😂😂

همش خوبه 

یکیو به توافق برسین

فقط 18 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا مرسی ک ۸ ماه انتظارمو با یه تو دلی ته تغاری مثل خودم اسفندی به پایان رسوندی ،این یه معجزست .خودت یارو یاور تو دلیم ❤️باش🙏🏻
😂😂 همش خوبه  یکیو به توافق برسین

واقعا نمیتونیم انتخاب کنیم 

فقط 24 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایاااااا شکرت بابت معجزه کوچولوت این لذت به دوسال انتظار میارزه 😍😍😍😍😍😍😍🎈🎈🎈🎈🎈🎈🤰🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻
1394
واقعا نمیتونیم انتخاب کنیم 

ماهم همین☺️

فقط 18 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا مرسی ک ۸ ماه انتظارمو با یه تو دلی ته تغاری مثل خودم اسفندی به پایان رسوندی ،این یه معجزست .خودت یارو یاور تو دلیم ❤️باش🙏🏻
ماهم همین☺️

هیچی انتخاب نکردین؟

فقط 24 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایاااااا شکرت بابت معجزه کوچولوت این لذت به دوسال انتظار میارزه 😍😍😍😍😍😍😍🎈🎈🎈🎈🎈🎈🤰🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻
هیچی انتخاب نکردین؟

نه فقط یه سری اسم 

مثل اگرین ، اوین، دلوین، برکه ،دسپینا 

نمیدونیم چه کنیم 

هنوز انتخابی صورت نگرفته😂

فقط 18 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا مرسی ک ۸ ماه انتظارمو با یه تو دلی ته تغاری مثل خودم اسفندی به پایان رسوندی ،این یه معجزست .خودت یارو یاور تو دلیم ❤️باش🙏🏻
نه فقط یه سری اسم  مثل اگرین ، اوین، دلوین، برکه ،دسپینا  نمیدونیم چه کنیم  هنوز ا ...

ی اسمی بزار آدم تشخیص بده دختره یا‌پسره😂😂😂😂😂نمیدونم چرا انقدر اسمای خاص مد شده به نظرم بازم برکه قشنگ تره

فقط 24 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایاااااا شکرت بابت معجزه کوچولوت این لذت به دوسال انتظار میارزه 😍😍😍😍😍😍😍🎈🎈🎈🎈🎈🎈🤰🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻
ی اسمی بزار آدم تشخیص بده دختره یا‌پسره😂😂😂😂😂نمیدونم چرا انقدر اسمای خاص مد شده به نظرم بازم برک ...

معلومه ک دخترونست😃


فقط 18 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا مرسی ک ۸ ماه انتظارمو با یه تو دلی ته تغاری مثل خودم اسفندی به پایان رسوندی ،این یه معجزست .خودت یارو یاور تو دلیم ❤️باش🙏🏻
1390
نه فقط یه سری اسم  مثل اگرین ، اوین، دلوین، برکه ،دسپینا  نمیدونیم چه کنیم  هنوز ا ...

ببخشید اگه دخالت نباشه بنظرم دلوین و برکه قشنگ تر از بقیه ست

خداجونم شکرت که قراره یه نی نی ناز بذاری تودلم😊

۵ ساله تو اقدامم.پارسال سقط درمانی کردم.الانم سه روزه پری نشدم.لک صورتی کمرنگ میبینم.کمی زیر دلم درد میکنه.تست خون امروز منفی بود.از لحاظ روحی داغونم.آزمایش منفی دستم دادن زانوهام میلرزید.امشبم خوابم نبرده.امیدی هست هنوز؟یا ماه دیگه افتاد؟شنیدم پیاز درمانی حسابی جواب داده.

ببخشید اگه دخالت نباشه بنظرم دلوین و برکه قشنگ تر از بقیه ست

خواهش میکنم عزیزم 

اره ما خودمون رو این دوتا نظرمونه 

ولی تا قطعی شدن معلوم نیست 😃

شایدم یه چی دیگ

فقط 18 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا مرسی ک ۸ ماه انتظارمو با یه تو دلی ته تغاری مثل خودم اسفندی به پایان رسوندی ،این یه معجزست .خودت یارو یاور تو دلیم ❤️باش🙏🏻
۵ ساله تو اقدامم.پارسال سقط درمانی کردم.الانم سه روزه پری نشدم.لک صورتی کمرنگ میبینم.کمی زیر دلم درد ...

عزیزم وقتی از منفی بوده منفیه به احتمال زیاد 

ولی نگران نباش عزیزم به اقدامات ادامه بده 

میدونم سخته ☹️

ولی خدا بزرگه 

فقط 18 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا مرسی ک ۸ ماه انتظارمو با یه تو دلی ته تغاری مثل خودم اسفندی به پایان رسوندی ،این یه معجزست .خودت یارو یاور تو دلیم ❤️باش🙏🏻
معلومه ک دخترونست😃

دخترونست ولی خاصه و تلفضاشون یکم سخت ولی هرچی میزاری ایشالا خوش نام باشه و بهش افتخار کنی🥰🥰🥰🥰🥰🥰

فقط 24 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایاااااا شکرت بابت معجزه کوچولوت این لذت به دوسال انتظار میارزه 😍😍😍😍😍😍😍🎈🎈🎈🎈🎈🎈🤰🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻
1391
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1408
1333
1384
1426
1380
1388
1365
1402
1407
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
29
1415
1382
داغ ترین های تاپیک های امروز