1421
1411

سلام عزیزان.

ایا عمل سختیه؟چقد باید استراحت کامل باشه تا سرپا بشه؟هزینش تو بیمارستان خصوصی چقدره؟


پرسپولیس...مگه از اسم تو قشنگتر تو این دنیا هست؟😊...جونِ دلم قهرمانیت مبارکت باشه😍نوش جون هممون😌...چقد قشنگه لحظه ای ک جامو تقدیمت میکنن...هوادارا جیغ و سوت میزنن..بعضیا ناراحت😒و من غرق در گریه و خنده😢حالمو نمیفهمم..اما میدونم ک نمیخام اون لحظه تموم شه...میخام زمان متوقف شه و من غرق تماشای ابهت تو باشم...از نظر من آسمونم سرخش قشنگ تره😍😍پرسپولیسم باش و بمون ک من با تو نفس میکشم😔😔

خیلی نیست. یه روز بیمارستان. یکی دوهفته هم خونه استراحت.... شوهر من دو طرف گرید سه انجام داد. چندسال پیش. عمل خیلی سختی نیست. مراقبت لازم داره مثه باقی عمل ها

همیشه آخرش  خوبه.... اگه بد بود بدون آخرش نیست....
خیلی نیست. یه روز بیمارستان. یکی دوهفته هم خونه استراحت.... شوهر من دو طرف گرید سه انجام داد. چندسال ...

خیلی ممنون ازت.

واقعا استرس دارم.همسر شما دولتی انجام داد یا خصوصی؟

پرسپولیس...مگه از اسم تو قشنگتر تو این دنیا هست؟😊...جونِ دلم قهرمانیت مبارکت باشه😍نوش جون هممون😌...چقد قشنگه لحظه ای ک جامو تقدیمت میکنن...هوادارا جیغ و سوت میزنن..بعضیا ناراحت😒و من غرق در گریه و خنده😢حالمو نمیفهمم..اما میدونم ک نمیخام اون لحظه تموم شه...میخام زمان متوقف شه و من غرق تماشای ابهت تو باشم...از نظر من آسمونم سرخش قشنگ تره😍😍پرسپولیسم باش و بمون ک من با تو نفس میکشم😔😔

تو یه مامانی

پس وقت كافي براي خريد نداري!

همين الان ليستت رو بچين

و در خونه تحويل بگير

همسر من ماه پیش عمل کرد2500 یک طرف صبح بستری شد غروب مرخص سه چهار استراحت کرد بعدم کار سنگین تا یه ...

خیلی ممنون ک اومدی تجربتو گفتی.❤❤

پرسپولیس...مگه از اسم تو قشنگتر تو این دنیا هست؟😊...جونِ دلم قهرمانیت مبارکت باشه😍نوش جون هممون😌...چقد قشنگه لحظه ای ک جامو تقدیمت میکنن...هوادارا جیغ و سوت میزنن..بعضیا ناراحت😒و من غرق در گریه و خنده😢حالمو نمیفهمم..اما میدونم ک نمیخام اون لحظه تموم شه...میخام زمان متوقف شه و من غرق تماشای ابهت تو باشم...از نظر من آسمونم سرخش قشنگ تره😍😍پرسپولیسم باش و بمون ک من با تو نفس میکشم😔😔
1390
قربانت.ایشاالله ک خیره و دفع بعد تاپیک بارداریتو بزنی


وای ممنون ازت ولی من دوتا بچه دارم😂😂دیگه اینو نخا برا من قربونت برم😚😚ایشالا خدا دامن منتظرا رو سبز کنه

پرسپولیس...مگه از اسم تو قشنگتر تو این دنیا هست؟😊...جونِ دلم قهرمانیت مبارکت باشه😍نوش جون هممون😌...چقد قشنگه لحظه ای ک جامو تقدیمت میکنن...هوادارا جیغ و سوت میزنن..بعضیا ناراحت😒و من غرق در گریه و خنده😢حالمو نمیفهمم..اما میدونم ک نمیخام اون لحظه تموم شه...میخام زمان متوقف شه و من غرق تماشای ابهت تو باشم...از نظر من آسمونم سرخش قشنگ تره😍😍پرسپولیسم باش و بمون ک من با تو نفس میکشم😔😔
1394
یه سوال به چه دکتری باید مراجعه کرد؟ 

اگه جوابتو نگرفتی شب همسرم اومد میپرسم و بهت میگم عزیزم.

پرسپولیس...مگه از اسم تو قشنگتر تو این دنیا هست؟😊...جونِ دلم قهرمانیت مبارکت باشه😍نوش جون هممون😌...چقد قشنگه لحظه ای ک جامو تقدیمت میکنن...هوادارا جیغ و سوت میزنن..بعضیا ناراحت😒و من غرق در گریه و خنده😢حالمو نمیفهمم..اما میدونم ک نمیخام اون لحظه تموم شه...میخام زمان متوقف شه و من غرق تماشای ابهت تو باشم...از نظر من آسمونم سرخش قشنگ تره😍😍پرسپولیسم باش و بمون ک من با تو نفس میکشم😔😔
یه سوال به چه دکتری باید مراجعه کرد؟ 

پرسیدم میگه فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

پرسپولیس...مگه از اسم تو قشنگتر تو این دنیا هست؟😊...جونِ دلم قهرمانیت مبارکت باشه😍نوش جون هممون😌...چقد قشنگه لحظه ای ک جامو تقدیمت میکنن...هوادارا جیغ و سوت میزنن..بعضیا ناراحت😒و من غرق در گریه و خنده😢حالمو نمیفهمم..اما میدونم ک نمیخام اون لحظه تموم شه...میخام زمان متوقف شه و من غرق تماشای ابهت تو باشم...از نظر من آسمونم سرخش قشنگ تره😍😍پرسپولیسم باش و بمون ک من با تو نفس میکشم😔😔
وای ممنون ازت ولی من دوتا بچه دارم😂😂دیگه اینو نخا برا من قربونت برم😚😚ایشالا خدا دامن منتظرا رو س ...

یعنی بعد بچه هات همسرت به چنین مشکلی برخورد؟

آخه اوناییکه واریکوسل دارن نمیتونن بچه داربشن براهمین گفتم

نفرین عامون برتو( مادرشوهر...😑 )
وای ممنون ازت ولی من دوتا بچه دارم😂😂دیگه اینو نخا برا من قربونت برم😚😚ایشالا خدا دامن منتظرا رو س ...

وای عزیزم😂😂😂

خدا حفظشون کنه.

فکر کردم مثل من اقدامی.

الهی آمین

خدایا خودت مامانمو خوب کن امیدمو ناامید نکن🙏
1418
آی فدای مهربونیت گلم .  حالا کی عمل میشه همسرت؟

هفته ی بعد عزیزم

پرسپولیس...مگه از اسم تو قشنگتر تو این دنیا هست؟😊...جونِ دلم قهرمانیت مبارکت باشه😍نوش جون هممون😌...چقد قشنگه لحظه ای ک جامو تقدیمت میکنن...هوادارا جیغ و سوت میزنن..بعضیا ناراحت😒و من غرق در گریه و خنده😢حالمو نمیفهمم..اما میدونم ک نمیخام اون لحظه تموم شه...میخام زمان متوقف شه و من غرق تماشای ابهت تو باشم...از نظر من آسمونم سرخش قشنگ تره😍😍پرسپولیسم باش و بمون ک من با تو نفس میکشم😔😔
یعنی بعد بچه هات همسرت به چنین مشکلی برخورد؟ آخه اوناییکه واریکوسل دارن نمیتونن بچه داربشن براهمین ...


اره ب احتمال زیاد بعد بچه دار شدن  اینطور شده چون حدود سه چهار ماهه علایمشو احساس کرده بود

پرسپولیس...مگه از اسم تو قشنگتر تو این دنیا هست؟😊...جونِ دلم قهرمانیت مبارکت باشه😍نوش جون هممون😌...چقد قشنگه لحظه ای ک جامو تقدیمت میکنن...هوادارا جیغ و سوت میزنن..بعضیا ناراحت😒و من غرق در گریه و خنده😢حالمو نمیفهمم..اما میدونم ک نمیخام اون لحظه تموم شه...میخام زمان متوقف شه و من غرق تماشای ابهت تو باشم...از نظر من آسمونم سرخش قشنگ تره😍😍پرسپولیسم باش و بمون ک من با تو نفس میکشم😔😔
وای عزیزم😂😂😂 خدا حفظشون کنه. فکر کردم مثل من اقدامی. الهی آمین

ایشالا ک ب زودی مامان بشی عزیزم.

مامانتم دعا میکنم ب حق امام علی و این ماه مبارک خوب بشه❤❤

پرسپولیس...مگه از اسم تو قشنگتر تو این دنیا هست؟😊...جونِ دلم قهرمانیت مبارکت باشه😍نوش جون هممون😌...چقد قشنگه لحظه ای ک جامو تقدیمت میکنن...هوادارا جیغ و سوت میزنن..بعضیا ناراحت😒و من غرق در گریه و خنده😢حالمو نمیفهمم..اما میدونم ک نمیخام اون لحظه تموم شه...میخام زمان متوقف شه و من غرق تماشای ابهت تو باشم...از نظر من آسمونم سرخش قشنگ تره😍😍پرسپولیسم باش و بمون ک من با تو نفس میکشم😔😔
ایشالا ک ب زودی مامان بشی عزیزم. مامانتم دعا میکنم ب حق امام علی و این ماه مبارک خوب بشه❤❤

ممنون عزیز دلم.خدا ب خودت و خانوادت سلامتی بده😘😘

خدایا خودت مامانمو خوب کن امیدمو ناامید نکن🙏
اره ب احتمال زیاد بعد بچه دار شدن  اینطور شده چون حدود سه چهار ماهه علایمشو احساس کرده بود

عزیزم یه خواهش میشه بعد عملش همینجا بهم خبربدی ببینم درداره نداره طوری ازش مراقبت میکنی وچیکاراکردی .شوهرمنم واریکوسل داره منم استرس دارم توشرایط بدی هم هستیم نمیتونه استراحت کنه برای همین 

نفرین عامون برتو( مادرشوهر...😑 )
1391
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1408
1405
1384
1426
1388
1380
1365
1407
1402
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
1382
1415
29
داغ ترین های تاپیک های امروز