1874
2019
عنوان

می‌خوام دردودل کنم. خواهش میکنم خانم های باردار و حساس میان

| مشاهده متن کامل بحث + 7729 بازدید | 147 پست
صبح دهم اردیبهشت ... محسنم خیلی خیلی تشنه اش بود.. هر چند دقیقه یکبار میگفت، مامان آب میخوام . منم ک ...

😢😢 ایشالله با امام حسین و طفل شش ماهش محشور بشه محسن عزیز

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خواهرای گلم میشه برا حل مشکل پسرم وسلامتی تو دلیم یه صلوات یا حمد شفا بفرستید؟؟ 😭😭 دعا میکنم خدا هرچی میخواید نصیبتون کنه.صلوات یادتون نره.😢
2032

من پشت اتاق عمل نشستم .. من و بقیه مادرهایی که بچه هاشون تو اتاق عمل بودن.
دعا میخوندیم. همدیگه رو دلداری میدادیم . گریه میکردیم . ...
مگه زمان می‌گذشت ... ساعت ده شد یکی از بچه ها بسلامتی اومد بیرون... تا ساعت دوازده بقیه بچه ها اومدن بیرون ...
من موندم و محسنم که تو اتاق عمل بود.
سر در گم بودم.. چندبار زنگ زدم اتاق عمل... گفتن هنوز عمل ادامه داره ... میرفتم بخش .. برمیگشتم سمت اتاق عمل... آروم و قرار نداشتم .
پتوش رو بغل میکردم. دیگه بقیه بهم دلداری و دلخوشی میدادن.
محسنم، تو این دوسال ، تو قم که مادرم زندگی میکرد ، زیر نظر دکتر سید رضا میری بود .
‌اومدم سمت بخش، دیدم خود دکتر هم اونجاست، ماجرا رو گفتم، با لبخند بهم امیدواری داد گفت نگران نباش ... اول بسپار به خدا و بعد بسپار به بنده اش ...
‌ساعت دو شد، ۳
‌هنوز تو اتاق عمل بود ... منم کلا نشستم پشت در اتاق عمل.. وقتی پرسنل حال پریشونم رو دیدن، اجازه دادن، تا پشت اتاق عمل برم.

شرمنده ام که بی تو نفس می کشم هنوز


((سال قبلش ، دخترخاله ام که یه دختر سه ساله داشت ، تو یکی از بمبگذاری های کربلا از دست داده بود، اسمش نرگس سادات بود، سید دوشرفه ))

داشتم دعا میخوندم، گریه میکردم ... التماس خدا رو میکردم... که یهو دیدم در اتاق عمل باز شد و نرگس سادات و محمد محسن من دست تو دست هم از اتاق اومدن بیرون و رفتن سمت ای سی یو ... همون موقع دخترخاله ام بهم زنگ زد که حال پسرمو بپرسه..زار میزدم میگفتم بهش ، بخدا قسم الان دخترت با پسر من از اتاق اومدن بیرون و رفتن،،، اونم گریه میکرد و می‌گفت دخترم ساداته حتما شفای بچه ات رو گرفته...


شرمنده ام که بی تو نفس می کشم هنوز
گریم گرفت خدایا چقد ظلمه😭

تو رو خدا گریه نکن برا نی نیت خوب نیست برا آرامش دل استارتر دعا کن گلم

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خواهرای گلم میشه برا حل مشکل پسرم وسلامتی تو دلیم یه صلوات یا حمد شفا بفرستید؟؟ 😭😭 دعا میکنم خدا هرچی میخواید نصیبتون کنه.صلوات یادتون نره.😢

ساعت ۶ عصر شد که روی برانکارد .... آوردنش بیرون  ... بشدت دمای بدنش بالا بود... سرم بهش وصل بود و یه شلنگ به دهنش.. چشماش کبود و نیمه باز ..دستشو گرفتم،  تا در ای سی یو باهاش رفتم . بعد دیگه بهم اجازه ندادن..

خواستم جراحش رو ببینم ، بهم گفتن که خیلی خیلی خسته است و رفته سر یه عمل دیگه... رفتم نشستم تو حیاط .. جلوی در .. شاید بتونم دکترش رو ببینم

از صبح هم هیچی نخورده بودم .. آب که اصلا.. یاد تشنگیش که میافتادم .. قلبم تکه تکه میشد

رفتم ای سی یو .. اجازه دادن ببینمش .. رفتم پیشش ... چشماش بسته بود و بیهوش .. سرم بهش وصل بود و شلنگ تو دهنش .. گریه میکردم و باهاش حرف میزدم ...

۵ دقیقه ای پیشش بودم و دیگه اجازه ندادن. رفتم نشستم پشت در آی سی یو... تا آخر شب . بعد رفتم تو بخش ... روی تخت.. پتوش رو بغل کردم و بی صدا اشک می ریختم..

شرمنده ام که بی تو نفس می کشم هنوز
مرسی عزیزم❤براش دعا کردم ولی چقد سخته😢😢

خیلی خیلی سخته 😢😢 به خدا من فقط هشت ماه بچم تو دلم بود وقتی گفتن قلبش ایستاده مردم.جه برسه به استارتر که دوسال با فرشتش زندگی کرده.خدایا خودت صبرش بده.خدای مهربون.

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خواهرای گلم میشه برا حل مشکل پسرم وسلامتی تو دلیم یه صلوات یا حمد شفا بفرستید؟؟ 😭😭 دعا میکنم خدا هرچی میخواید نصیبتون کنه.صلوات یادتون نره.😢
خیلی خیلی سخته 😢😢 به خدا من فقط هشت ماه بچم تو دلم بود وقتی گفتن قلبش ایستاده مردم.جه برسه به استا ...


الهی😭😭 الان بچه  داری عزیزم؟دوسته منم تو هفت ماهگی بچش سقط شد براش قبر خریدن و سنگ دلم تیکه شد براش

الهی😭😭 الان بوه داری عزیزم؟دوسته منم تو هفت ماهگی بچش سقط شد براش قبر خریدن و سنگ دلم تیکه شد براش

خدا رو هزاربار شکر دارم ولی داغ بچه اولم تا آخر عمرم تو دلمه.😢😭خدایا شکرت.

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خواهرای گلم میشه برا حل مشکل پسرم وسلامتی تو دلیم یه صلوات یا حمد شفا بفرستید؟؟ 😭😭 دعا میکنم خدا هرچی میخواید نصیبتون کنه.صلوات یادتون نره.😢

خوابم نمی‌برد ..‌ آشفته بودم. چند بار از پرستاری زنگ زدم ای سی یو و حالش رو پرسیدم . خیلی شب بدی بود خیلی زیاد ...

بعد نماز صبح رفتم ای سی یو .. تا بتونم با دکترش صحبت کنم. ساعت ۸ بود اومدن. دکترش اومد .. بهم گفت فقط و فقط به خدا امید داشته باش .. آن شالله خوب میشه .. اجازه داد برم ببینمش.. رفتم دیدمش و اومدم بیرون .. ساعت ۹ بود که دیدم پرستارها دویدن سمت تخت محسن.. پشت سرش دکترش و جراحش هم اومدن... اومدم برم داخل که بهم اجازه ندادن. دور تختش شلوغ شد.. ده دقیقه بعد جراحش اومد... اومدم سمتش ، بهش گفتم آقای دکتر پسرم .. تا کمر دولا شد و بعد سرش رو اورد بالا.. گفت من شرمنده شما هستم .. دیروز عمل خیلی خیلی سختی رو داشت ... سخترین عمل عمرم بود. متوجه شدیم به غیر از سوراخ های قلبش ، دریچه اش هم  ناقصه.. که تو هیچ اکویی نشون نداده بود. تیم من حتی برای ناهار و نماز هم نرفتن. محسن، تو اتاق عمل، یک بار ایست قلبی کرد و ما با شوک برگردوندیمش .. دوز داروها رو بردیم بالا ولی بخاطر داروی زیادی که بهش دادیم کلیه اش از کار افتاد.. صبح زود هم ایست قلبی داشت. الان هم همینطور.. ما مجبور شدیم بخیه ها رو باز کنیم و قلب رو ماساژ مستقیم بدیم .. الان برگشت .. من شرمنده شمام . من همه تلاشم رو کردم و میکنم ولی الان باید فقط به خدا و معجزه اش ایمان داشته باشی..

شرمنده ام که بی تو نفس می کشم هنوز

آقای دکتر به سر پرستار گفت اجازه بده بره پیشش پسرش. منم رفتم پیشش .. رفتم بالای سرش .. گریه میکردم. دیدم از صبح بدتره.‌ رنگش سفیده .. چشماش نیمه باز .. کلی سرم بهش وصله . یکی هم به سرش بود. دوتا شلنگ به دهنش.

باهاش حرف میزدم و گریه میکردم. نازش میکردم . بوسش میکردم .. قول اسباب بازی و مدادرنگی و توپ  .

شرمنده ام که بی تو نفس می کشم هنوز

پرستارش که اومد بهش گفتم خوب میشه؟ بچه ای بوده مثل محسن من، بعدش خوب شده باشه؟؟ گفت توکلت بخدا .. حتما خوب میشه

رفتم نشستم تو حیاط .. زنگ زدم به دکتر خودش ، دکتر میری.. جریان رو گفتم

گفت زنگ میزنم بیمارستان .. بهت خبر میدم..

۵ دقیقه بعد تماس گرفت و همون حرفهای جراحش رو توضیح داد و گفت سپردم به بخش آی سی یو که حواسشون بیشتر بهش باشه و دلداریم داد.

زنگ زدم به زن داداشم، جریان رو گفتم. گفت ما الان از قم حرکت میکنیم می‌آییم. طرفهای ظهر دیدم زن داداشم و مامانم و خواهرم و دادا شم اومدن

شرمنده ام که بی تو نفس می کشم هنوز
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927
1766
داغ ترین های تاپیک های امروز