1147
1273

ایرانی نگا نکن🙄

 زیر گنبد کبوود ۲ تا عاشق بودن و کلی حسوود... تقصیر همون حسودا بود که حالا شده یکی بود و یکی نبود                                                                                                           من تو کاری ک میکنم بهترینم؛ولی کاری ک توش بهترینم؛زیاد جالب نیست...

برای دیدین بهترین هتل های کیش 

کلیک کنید

1279

سریال سالهای دور ازخانه امروز قسمت 2 اومد باحاله ...فیلم هم همشون چرتن ایناکه سی دیش اومده ..طنز مبتذل و دم دستی ...فقط اتاق تاریک و بدون تاریخ بدون انقضا تو جدیدیاا خوبن

بمب یک عاشقانه رو خودم ندیدم ولیییی خیلی تعریفشو شنیدم حتما تو اولین فرصت نگاش میکنم 

تیزرش رو دیدم فک کنم جالب باشه😊

هوای توی گل فروشی ، خاروندن ردکش جوراب، خنکی اون طرف بالش ، اسم عطرتوبپرسن ، لیسیدن انگشت‌های پفکی، وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت ، مغز کاهو ، حرف زدن بچه با خودش وقتی داره تنهایی بازی میکنه ، آخرِ سفر بشینی همه عکس‌هایی رو که گرفتی نگاه کنی ، وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رودوست داره ، وقتی خندت می‌گیره و خندتو نگه می‌داری،وقتی داری باخودت حرف میزنی و باخودت حال میکنی  ، بچه‌ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی ،یهو خیلی جدی بری تو اینه یه شکلک بامزه دربیاری ، با پای برهنه روی شن‌های خیس ساحل قدم می‌زنی ، بوی چمن خیس ...وایی که چقدر لذت دارن اینا❤

وایییییی گندممم جونم یه فیلممم خیلییی قشنگ بزار برو تو بغل شوهرت باهم ببینید و حال کنید یکلی هم چیز های خوش مزه بیار باهم بخورید خعععلییییییییییییی حاللللللللللل میدهههههههه😍😍😍😍

هوای توی گل فروشی ، خاروندن ردکش جوراب، خنکی اون طرف بالش ، اسم عطرتوبپرسن ، لیسیدن انگشت‌های پفکی، وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت ، مغز کاهو ، حرف زدن بچه با خودش وقتی داره تنهایی بازی میکنه ، آخرِ سفر بشینی همه عکس‌هایی رو که گرفتی نگاه کنی ، وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رودوست داره ، وقتی خندت می‌گیره و خندتو نگه می‌داری،وقتی داری باخودت حرف میزنی و باخودت حال میکنی  ، بچه‌ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی ،یهو خیلی جدی بری تو اینه یه شکلک بامزه دربیاری ، با پای برهنه روی شن‌های خیس ساحل قدم می‌زنی ، بوی چمن خیس ...وایی که چقدر لذت دارن اینا❤
وایییییی گندممم جونم یه فیلممم خیلییی قشنگ بزار برو تو بغل شوهرت باهم ببینید و حال کنید یکلی هم چیز ...

اون اینجور فیلمارو دوست نداره . عاشق فیلماییه که وحشی بازی و بزن بزن  داره😏😏😏😏

خودم تنهایی میبینم حال میکنم🤣🤣🤣البته بدون خوراکی چون رژیمم😣😣

1274
اون اینجور فیلمارو دوست نداره . عاشق فیلماییه که وحشی بازی و بزن بزن  داره😏😏😏😏 خودم تنهایی ...

🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

هوای توی گل فروشی ، خاروندن ردکش جوراب، خنکی اون طرف بالش ، اسم عطرتوبپرسن ، لیسیدن انگشت‌های پفکی، وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت ، مغز کاهو ، حرف زدن بچه با خودش وقتی داره تنهایی بازی میکنه ، آخرِ سفر بشینی همه عکس‌هایی رو که گرفتی نگاه کنی ، وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رودوست داره ، وقتی خندت می‌گیره و خندتو نگه می‌داری،وقتی داری باخودت حرف میزنی و باخودت حال میکنی  ، بچه‌ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی ،یهو خیلی جدی بری تو اینه یه شکلک بامزه دربیاری ، با پای برهنه روی شن‌های خیس ساحل قدم می‌زنی ، بوی چمن خیس ...وایی که چقدر لذت دارن اینا❤
اون اینجور فیلمارو دوست نداره . عاشق فیلماییه که وحشی بازی و بزن بزن  داره😏😏😏😏 خودم تنهایی ...

خوراکی کم کالری که میتونی بخوری هویچ و خیارو و کلم و کاهو و از این چیزا بخور 😂

هوای توی گل فروشی ، خاروندن ردکش جوراب، خنکی اون طرف بالش ، اسم عطرتوبپرسن ، لیسیدن انگشت‌های پفکی، وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت ، مغز کاهو ، حرف زدن بچه با خودش وقتی داره تنهایی بازی میکنه ، آخرِ سفر بشینی همه عکس‌هایی رو که گرفتی نگاه کنی ، وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رودوست داره ، وقتی خندت می‌گیره و خندتو نگه می‌داری،وقتی داری باخودت حرف میزنی و باخودت حال میکنی  ، بچه‌ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی ،یهو خیلی جدی بری تو اینه یه شکلک بامزه دربیاری ، با پای برهنه روی شن‌های خیس ساحل قدم می‌زنی ، بوی چمن خیس ...وایی که چقدر لذت دارن اینا❤
از سبزیجات متنفرم😥😥😥 وسوسم نکن گرسنم میشه ها🤣🤣🤣

باشه باشه 😂😂

هوای توی گل فروشی ، خاروندن ردکش جوراب، خنکی اون طرف بالش ، اسم عطرتوبپرسن ، لیسیدن انگشت‌های پفکی، وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت ، مغز کاهو ، حرف زدن بچه با خودش وقتی داره تنهایی بازی میکنه ، آخرِ سفر بشینی همه عکس‌هایی رو که گرفتی نگاه کنی ، وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رودوست داره ، وقتی خندت می‌گیره و خندتو نگه می‌داری،وقتی داری باخودت حرف میزنی و باخودت حال میکنی  ، بچه‌ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی ،یهو خیلی جدی بری تو اینه یه شکلک بامزه دربیاری ، با پای برهنه روی شن‌های خیس ساحل قدم می‌زنی ، بوی چمن خیس ...وایی که چقدر لذت دارن اینا❤
1226
🤣🤣🤣😘😘😘😘

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🍕🍟🍔🥙🌯🥓🍗🌮🥙🥙🍟🍕🍕🍔🍔🍔🍔🍟🍟🥞🥨🥖🥐🥐🍖🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴

هوای توی گل فروشی ، خاروندن ردکش جوراب، خنکی اون طرف بالش ، اسم عطرتوبپرسن ، لیسیدن انگشت‌های پفکی، وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت ، مغز کاهو ، حرف زدن بچه با خودش وقتی داره تنهایی بازی میکنه ، آخرِ سفر بشینی همه عکس‌هایی رو که گرفتی نگاه کنی ، وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رودوست داره ، وقتی خندت می‌گیره و خندتو نگه می‌داری،وقتی داری باخودت حرف میزنی و باخودت حال میکنی  ، بچه‌ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی ،یهو خیلی جدی بری تو اینه یه شکلک بامزه دربیاری ، با پای برهنه روی شن‌های خیس ساحل قدم می‌زنی ، بوی چمن خیس ...وایی که چقدر لذت دارن اینا❤
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🍕🍟🍔🥙🌯🥓🍗🌮🥙🥙🍟🍕🍕🍔🍔🍔🍔🍟🍟🥞🥨🥖🥐🥐🍖🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴 ...

الکی مثلا من با اراده ام 🤣🤣🤣

شدم شصت و چهار کیلو😥😥😥

الکی مثلا من با اراده ام 🤣🤣🤣 شدم شصت و چهار کیلو😥😥😥

ارههه تو میتونی تومیتونی😁😁😁۶۴ که بد نیس خوبه که

هوای توی گل فروشی ، خاروندن ردکش جوراب، خنکی اون طرف بالش ، اسم عطرتوبپرسن ، لیسیدن انگشت‌های پفکی، وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت ، مغز کاهو ، حرف زدن بچه با خودش وقتی داره تنهایی بازی میکنه ، آخرِ سفر بشینی همه عکس‌هایی رو که گرفتی نگاه کنی ، وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رودوست داره ، وقتی خندت می‌گیره و خندتو نگه می‌داری،وقتی داری باخودت حرف میزنی و باخودت حال میکنی  ، بچه‌ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی ،یهو خیلی جدی بری تو اینه یه شکلک بامزه دربیاری ، با پای برهنه روی شن‌های خیس ساحل قدم می‌زنی ، بوی چمن خیس ...وایی که چقدر لذت دارن اینا❤
وای نه وزنم همیشه بین شصت تا شصت و یک بود  دوست ندارم چاق بشم

یکم راعیت کنی زود میای پایین توووو میتونییییی گندومممم جوننننن😂😂😂😂😂

هوای توی گل فروشی ، خاروندن ردکش جوراب، خنکی اون طرف بالش ، اسم عطرتوبپرسن ، لیسیدن انگشت‌های پفکی، وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت ، مغز کاهو ، حرف زدن بچه با خودش وقتی داره تنهایی بازی میکنه ، آخرِ سفر بشینی همه عکس‌هایی رو که گرفتی نگاه کنی ، وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رودوست داره ، وقتی خندت می‌گیره و خندتو نگه می‌داری،وقتی داری باخودت حرف میزنی و باخودت حال میکنی  ، بچه‌ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی ،یهو خیلی جدی بری تو اینه یه شکلک بامزه دربیاری ، با پای برهنه روی شن‌های خیس ساحل قدم می‌زنی ، بوی چمن خیس ...وایی که چقدر لذت دارن اینا❤
1254
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1268
1272
1278
1255
1212
1275
1238
1180
1259
1253
پربازدیدترین تاپیک های امروز
توسط   qamdide  |  1396/11/23
توسط   nelly12345  |  21 ساعت پیش
224
29
1271
1198
داغ ترین های تاپیک های امروز