1147
1292
دکترم میگه خیلیها اینجوری هستن وبا ای یوای نتیجه گرفتن ولی راستش دلم میخواد طبیعی باردارشم ...بعدشم ...

ناراحت نشین هنوز سنتون کمه ای یو ای هم غیرطبیعی نیست اسپرم شوهرت هست وتخمک خوودت  شوهرت چون اسپرمش مشکل داره بهتره سریع تر به تخمک برسهه

فقط 33 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدا من همیشه به بزرگی توایمان دارم واینکه همیشه کنارمی بازم کمکم کن بهت نیاز دارم بهم لیاقت مادری عطاکردی ودراوج ناامیدی چراغ خونمو پرنورتر کردی تو خودت مواظب عزیز تودلم باش همیشه خودم رو به تو سپردم خداااایا جگر گوشمو فقط به تو میسپاارم خدا اون نفس منه میدونی که امیدم رو ناامید نکن الهی امین 💕💖قربون صدای قلبت امیدمادر😍
راست میگی ها چرا اینجور گفتم.ببین درستش کردم لوله های عزیزم درد بسه عشقولی های من لطفا تخمک صحیح و ...

آفرین لوله هاش این سادات هست هاا میزنه لهتوون میکنه😁سید خداییش خیلی مهربوونی

فقط 33 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدا من همیشه به بزرگی توایمان دارم واینکه همیشه کنارمی بازم کمکم کن بهت نیاز دارم بهم لیاقت مادری عطاکردی ودراوج ناامیدی چراغ خونمو پرنورتر کردی تو خودت مواظب عزیز تودلم باش همیشه خودم رو به تو سپردم خداااایا جگر گوشمو فقط به تو میسپاارم خدا اون نفس منه میدونی که امیدم رو ناامید نکن الهی امین 💕💖قربون صدای قلبت امیدمادر😍
😂😂😂😂👍🏻👍🏻👍🏻

از وقتی نی نی دار شدی دلت واسم تنگ نمیشههه😭😭ولی ندی نمیدونم چمه میشینم تخمدانام درد میکنه شکممم😢بخاطر کیست هست😣😣😣😕😕😕

فقط 33 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدا من همیشه به بزرگی توایمان دارم واینکه همیشه کنارمی بازم کمکم کن بهت نیاز دارم بهم لیاقت مادری عطاکردی ودراوج ناامیدی چراغ خونمو پرنورتر کردی تو خودت مواظب عزیز تودلم باش همیشه خودم رو به تو سپردم خداااایا جگر گوشمو فقط به تو میسپاارم خدا اون نفس منه میدونی که امیدم رو ناامید نکن الهی امین 💕💖قربون صدای قلبت امیدمادر😍

رایگان از مشاور خانواده سوال بپرس. با تخفیف تلفنی صحبت کن

کی فردا صبح بی بی چک میزاره ؟؟؟؟؟؟؟؟من تقریبا فردا میشم 29 ام سیکلم به نظرتون بزنم جواب منفی یا مثبت ...

من روز دهممم بنظرت منم فردا بزارم 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁هنوووز 20 روز مونده بنظرت مثبت میشههه؟؟ 

ولی فکر کنم مثبت میشه فردا بزارم😂😂😂😂😂

فقط 33 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدا من همیشه به بزرگی توایمان دارم واینکه همیشه کنارمی بازم کمکم کن بهت نیاز دارم بهم لیاقت مادری عطاکردی ودراوج ناامیدی چراغ خونمو پرنورتر کردی تو خودت مواظب عزیز تودلم باش همیشه خودم رو به تو سپردم خداااایا جگر گوشمو فقط به تو میسپاارم خدا اون نفس منه میدونی که امیدم رو ناامید نکن الهی امین 💕💖قربون صدای قلبت امیدمادر😍
ایشالله هرچی خیره واست اتفاق بیفته و به زودی مامان بشی

نیلوو درد کیست چطوره؟ من تخمدان درد دارم دکتر گفت دوتا کیست کوچولو داری که نیاز نیس قرص بخوری شکمم درد میکنه

فقط 33 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدا من همیشه به بزرگی توایمان دارم واینکه همیشه کنارمی بازم کمکم کن بهت نیاز دارم بهم لیاقت مادری عطاکردی ودراوج ناامیدی چراغ خونمو پرنورتر کردی تو خودت مواظب عزیز تودلم باش همیشه خودم رو به تو سپردم خداااایا جگر گوشمو فقط به تو میسپاارم خدا اون نفس منه میدونی که امیدم رو ناامید نکن الهی امین 💕💖قربون صدای قلبت امیدمادر😍
1279
1307
سلااام خیییلی خوش اوومدی عزیزمم💜 بعد پری هر یک روز درمیون تا ۲۵سیکل انشاا... که زوودی مامان خانوم ...

انشالله. شما هم همین طور

تو رویاهام خودمو با یه دختر بچه ناز  می بینم.  خدایا قول میدم لیاقتشو داشته باشم. لطفا برام دعا کنین زود بچه دار بشم. در ضمن کاربری سومم هست
خبر بداینکه  این ماه هم مامان نشدم😣😣😣

پریود شدی ؟؟؟؟😳😳😳😳😳

فقط 39 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
گفتم خدا آخه این همه سختی چرا؟؟؟گفت :ان مع العسرا یسرا (قطعا به دنبال هر سختی ،آسانی هست) خدایا به همین آیه مبارک قسم سختی ها را برایمان آسان کن و دستمان را بگیر ... خدایا تا تیکر بارداریم تموم نشده منو هم لایق مامان شدن بدون 
من روز دهممم بنظرت منم فردا بزارم 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁هنوووز 20 روز مونده بنظرت مثبت میشههه؟؟  ...

تو بهتره کیت تخمک گذاری استفاده کنی 😂😂😂😂😂اون مثبت میشه 😂😂😂

فقط 39 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
گفتم خدا آخه این همه سختی چرا؟؟؟گفت :ان مع العسرا یسرا (قطعا به دنبال هر سختی ،آسانی هست) خدایا به همین آیه مبارک قسم سختی ها را برایمان آسان کن و دستمان را بگیر ... خدایا تا تیکر بارداریم تموم نشده منو هم لایق مامان شدن بدون 
1226
تویه اتاق طبقه بالا با مادرم که پایینه خونمونم ماله خودمون نیست مستاجریم 

چی بگممم والاه بگم پس برا چی ازدواج کردی نامردی هست نمیدونم چی بگم بهت

فقط 33 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدا من همیشه به بزرگی توایمان دارم واینکه همیشه کنارمی بازم کمکم کن بهت نیاز دارم بهم لیاقت مادری عطاکردی ودراوج ناامیدی چراغ خونمو پرنورتر کردی تو خودت مواظب عزیز تودلم باش همیشه خودم رو به تو سپردم خداااایا جگر گوشمو فقط به تو میسپاارم خدا اون نفس منه میدونی که امیدم رو ناامید نکن الهی امین 💕💖قربون صدای قلبت امیدمادر😍
تو بهتره کیت تخمک گذاری استفاده کنی 😂😂😂😂😂اون مثبت میشه 😂😂😂

نامرد آخه اونم مثبت نمیشههه😜😜هموون بی بی چک یه راست میزنم تو خط حاملگی😁😁😁

فقط 33 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدا من همیشه به بزرگی توایمان دارم واینکه همیشه کنارمی بازم کمکم کن بهت نیاز دارم بهم لیاقت مادری عطاکردی ودراوج ناامیدی چراغ خونمو پرنورتر کردی تو خودت مواظب عزیز تودلم باش همیشه خودم رو به تو سپردم خداااایا جگر گوشمو فقط به تو میسپاارم خدا اون نفس منه میدونی که امیدم رو ناامید نکن الهی امین 💕💖قربون صدای قلبت امیدمادر😍
اصلا رسیدی به روز تخمک گذاری؟ نکنه شماگرده افشانی میکنید

بلی ما قارچ هستیم😁😁گرده افشانی میکنیم با هاگ هرجوور بشههه حامله میشیم ما بدون تخمکممم میریم تو خط حاملگی مگه قراره تخمک گذاری هم کنیم دوتا از سوپر تخم مرغ گرفتمم نشستم روشوون😂😂😂

فقط 33 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدا من همیشه به بزرگی توایمان دارم واینکه همیشه کنارمی بازم کمکم کن بهت نیاز دارم بهم لیاقت مادری عطاکردی ودراوج ناامیدی چراغ خونمو پرنورتر کردی تو خودت مواظب عزیز تودلم باش همیشه خودم رو به تو سپردم خداااایا جگر گوشمو فقط به تو میسپاارم خدا اون نفس منه میدونی که امیدم رو ناامید نکن الهی امین 💕💖قربون صدای قلبت امیدمادر😍
خبر بداینکه  این ماه هم مامان نشدم😣😣😣

ناراحت نشوو انشالاه ماه بعد استرس به خودت نده ببین من زدم تو خط بیخیالی😁

فقط 33 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدا من همیشه به بزرگی توایمان دارم واینکه همیشه کنارمی بازم کمکم کن بهت نیاز دارم بهم لیاقت مادری عطاکردی ودراوج ناامیدی چراغ خونمو پرنورتر کردی تو خودت مواظب عزیز تودلم باش همیشه خودم رو به تو سپردم خداااایا جگر گوشمو فقط به تو میسپاارم خدا اون نفس منه میدونی که امیدم رو ناامید نکن الهی امین 💕💖قربون صدای قلبت امیدمادر😍
چرا هستم 😕 میگم قطره ویتاگنوسم از امشب خوردم . بنطرتون خوبه؟

چندم سیکلتی؟ تا20ام هیچی دیگه استفاده نکن والاه منم پلی کیستم شدید تو فولیکول بالغ داشتی؟؟ 

فقط 33 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدا من همیشه به بزرگی توایمان دارم واینکه همیشه کنارمی بازم کمکم کن بهت نیاز دارم بهم لیاقت مادری عطاکردی ودراوج ناامیدی چراغ خونمو پرنورتر کردی تو خودت مواظب عزیز تودلم باش همیشه خودم رو به تو سپردم خداااایا جگر گوشمو فقط به تو میسپاارم خدا اون نفس منه میدونی که امیدم رو ناامید نکن الهی امین 💕💖قربون صدای قلبت امیدمادر😍
1280
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1300
1283
1305
1275
1297
1294
1301
1295
1298
1314
29
1255
1180
224
داغ ترین های تاپیک های امروز