1147
1292

سلام به خانومای گل نی نی سایت🙋🏻‍♀️


من ۳ماه اقداممو دوس داشتم تو این ماه مامان بشم بعد از ۶روز تاخیر گفتم بلهههههههه برم بی بی بزنم😉فرداش که اومدم بی بی بزنم متاسفانه پری تشریف فرما شدن😔😏😒


منم انگار یکی با پتک زده بود تو سرم😵کلی تو ذوقم خورد☹تا شب عین مَنگا بودم😖همسری کلی باهام حرفید و.......


منم از فرداش سعی کردم روحیمو خوب کنم و کفتم حتما حکمتی توش بوده که این ماهم نشد...!


و الانم عزم رو جزم کردم با توکل به خدا و روحیه ای عالی برای مامان شدنم این ماهو سپری میکنم😉


چون پری های نامنظمی دارم اکثرن تا ۳۲و۳۴و ۳۶روز میشم برای تنظیم پری ۳ماه دوفاستون مصرف کردم و ناگفته نمونه که دارم این ماه از کیت  تخمک گذاری هم استفاده میکنم😊


من اوایل روزامو سپری میکنمو به موعدم خیلی مونده😉


📍♾کیا اقدام کردن و علائم دارن؟


📍♾چقد به موعدشون مونده؟


به امید روزی که همهههه به خواسته های قلبیشون برسن و از دعای خیرشون ماهم به خواسته هامون برسیییم...😍🤗


آمیییییین🙏🏻فقط 30 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻


با چیکادو  بهترین هدیه را برای عزیزان خود ساده ، سریع و هوشمندانه انتخاب 

و در قرعه کشی های دوره ای چیکادو شرکت کنید.


من بهمن سقطداشتم.ان شالله این ماه میخوام اقدام کنم برام دعاکنین ...

اگه میشه برای اینکه خدا ایندفعه بهم یه نی نی سالم و صالح بده یه صلوات بفرستین هدیه به امام جواد و حضرت عباس..
1291
پری منم نامنظمه, منم دوس دارم مامان شم, انشالا ماه بعد مامانی, نگران نباش منم دوماهه اقدام کردم

مرررسی عزیزم،انشاا.. که هردو زودی مامان میشیم😉😍

فقط 30 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻

من یک ماه و خورده ایه ک سقط کردم .دفعه پیش شش هفت ماه طول کشید ک باردار شم ولی همش احساس میکنم اینبار زودتر حامله میشم چون ی بار باردار شدم

فقط 32 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
من اگه پسفردااقدام کنم بچم اوایل بهمن میشه یادی؟ دوسندارم بهمنی بشه

ااای جانم انشاا.. که نتیجشو میبینی😍

فقط 30 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
من جوریم ک اقدام نکرده باردارم😂

😁😁😲😲😲

فقط 30 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
1323
من بهمن سقطداشتم.ان شالله این ماه میخوام اقدام کنم برام دعاکنین ...

الهی عزیزم خیلی خوبه که روحیتو حفظ کردی آفررررین عزیزم،انشاا.. که خدا ی نی نی ناز و سالم نصیبت میکنه😍

فقط 30 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
الهی عزیزم خیلی خوبه که روحیتو حفظ کردی آفررررین عزیزم،انشاا.. که خدا ی نی نی ناز و سالم نصیبت میکنه ...

روزای سختی بود ولی خب باتوکل برخدا گذشت....☺

اگه میشه برای اینکه خدا ایندفعه بهم یه نی نی سالم و صالح بده یه صلوات بفرستین هدیه به امام جواد و حضرت عباس..
من یک ماه و خورده ایه ک سقط کردم .دفعه پیش شش هفت ماه طول کشید ک باردار شم ولی همش احساس میکنم اینبا ...

انشاا.. که هرچی تو دلته برات پیش بیاد گلم 😊توکل بخدا

اقدام کردی؟

فقط 30 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
1226
این ماه جلوگیری نمیکنم

میگن رحم پاک تره راحتتر میشه

فقط 30 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
بچه ها قبل از پری میشه فهمید بارداریم

معمولا همون روز یا از موعدت بگذره بعد عزیزم

فقط 30 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
خدا کنه

انشاا.. که تو این ماه عزیز همه به خواسته های قلبیشون برسن و همچنین شما

فقط 30 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻

یعنی هیچ کس هیچ علائمی نداشت😲😲

فقط 30 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
1331
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1300
1283
1305
1294
1297
1275
1298
1301
24
1295
1255
29
1314
1180
224