1147
44

چن سالشه؟

مابچه بودیم یه بازی بودبنام: 👈                                                 (همه ساکت بودندناگهان خری گفت)...                                      صدبرابرپلی ایستیشن۳لذت داشت

مامان باباها بزارید بچه هاتون دو زبانه بزرگ شن


ما بهتون کمک می کنیم کلیک کنید

1156
عزیییزم همون بی توجهی و پرت کردن حواسش و حساسیت نشون ندادن بهترین کاره گلم

جدی؟

خب چرا اینکارو میکنن احساس میکنم مامان بدی ام که بچم اینکارو.میکنه😦

جدی؟ خب چرا اینکارو میکنن احساس میکنم مامان بدی ام که بچم اینکارو.میکنه😦

ربطی به خوب با بد بودن شما نداره گلم

قطعا خوبی شما

اما طبیعیه و خیلی از بچه ها کنجکاو اون‌ناحیه هستن و ممکنه این‌ کارو کنن

1189
ربطی به خوب با بد بودن شما نداره گلم قطعا خوبی شما اما طبیعیه و خیلی از بچه ها کنجکاو اون‌ناحیه هس ...

ممنون از راهنماییت عزیزم پس بیتوجهی کنم 

با خانواده ها چکا. کنم که هی به روش میارن اونا بدترن هرچیم میگم قبول نمیکنن😖

دوسال و.ده ماه

روکارش حساس نباش،بدتترمیشه فوری بلندش کن چیزیو که دوسش داره بیار حواسش پرت شه تاازسرش بیفته ولی توسنی نیس عقلش برسه بابانگران نباش

مابچه بودیم یه بازی بودبنام: 👈                                                 (همه ساکت بودندناگهان خری گفت)...                                      صدبرابرپلی ایستیشن۳لذت داشت
ممنون از راهنماییت عزیزم پس بیتوجهی کنم  با خانواده ها چکا. کنم که هی به روش میارن اونا بدترن ...

خواهش میکنم گلم 


بهشون بگو اقتضای سنشه 

اگه جلوش حساسیت نشون بدن بدتر میشه 

1179
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1159
1192
1153
1144
1187
83
24
224
29
1198