1345
1341

کیا پری نامنظم دارن و داشتن؟؟

از کیت تمخک گذاری استفاده کردین؟؟؟

آیا تاثیری داره کیت و کمک میکنه؟؟؟

از روز چندم کیت گذاشتین؟؟؟

چه مارکی استفاده کردین؟؟؟

بعداز چنددوره اقدام باردار شدین؟؟؟


من خودم تو اقدامم

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻

منم تو اقدامم از کیت استفاده کردم ولی اصلا پرنگ نشد خط پایینی خمش کم رنگ بود فقط روز ۱۷ و ۱۸ پری از همه روزا یکم پر رنگ تر بود گفتم شاید همون بوده ولی اصلا پرنگ نشد مثل بالایی 

من دیگه اقدامم رو کردم ببینم خدا چی میخواد

Waiting...👼
منم تو اقدامم از کیت استفاده کردم ولی اصلا پرنگ نشد خط پایینی خمش کم رنگ بود فقط روز ۱۷ و ۱۸ پری از ...

دقیقاتو روزایی که باید میزدی رو زدی؟منکه تصمیم گرفتم از روز ۱۰پریم بزنم ۳بسته کیت خریدم که این ماهو بزنم ببینم کدوم روزاش بیشتر پررنگ میشه😓

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻

مامانا از این ضدآفتاب های جدید سینره استفاده کردین؟ شوهری برام گرفت دیروز استفاده کردم، خیلی سبک بود! 

من کلا ضدآفتاب نمیزنم چون صورتم برق میزنه ولی این خیلی مات بود ❤️

بیاین اینجا بهتون معرفی کنم 

من پریم نامنظمه ماه دوم باردار شدم امروز بیبی چک زدم البته😆😆🙈🙈🙈

اای جاان مبااارکههه😍😍پس برو آزمایش که خیالت راحتتر شه

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
1350
دقیقاتو روزایی که باید میزدی رو زدی؟منکه تصمیم گرفتم از روز ۱۰پریم بزنم ۳بسته کیت خریدم که این ماهو ...

من دوره هام ۳۱ روزه است بهم گفت از ۱۴ پری باید بزنی بزن بعد هاله که انداخته یعنی نزدیک شدم دیگه به تخمک گذاری! ولی پررنگ نشد دوباره از ۱۹ پری کمرنگ شد

Waiting...👼
من دوره هام ۳۱ روزه است بهم گفت از ۱۴ پری باید بزنی بزن بعد هاله که انداخته یعنی نزدیک شدم دیگه به ت ...

امکان داره از تخمک گذاریتم گذشته باشه معمولا باید از دویا ۳روز قبلتر کیت رو بزنی

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
امکان داره از تخمک گذاریتم گذشته باشه معمولا باید از دویا ۳روز قبلتر کیت رو بزنی

شاید ولی دیروز و مخصوصا امروز خیلی تخمدان راستم تیر میکشه و کمر درد گرفتم نمیدونم مال چیه

Waiting...👼
شاید ولی دیروز و مخصوصا امروز خیلی تخمدان راستم تیر میکشه و کمر درد گرفتم نمیدونم مال چیه

دیگه کیت نداری بزاری؟

ببخشید که اینو میگم اگه ترشح داری امکان تخمک گذاری هستش

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
دیگه کیت نداری بزاری؟ ببخشید که اینو میگم اگه ترشح داری امکان تخمک گذاری هستش

اره یکم دارم

چرا اتفاقا برای احتیاط دوباره گذاشتم دیدم کمتر دیروزه من کلا کیتم پر رنگ نشد کیتام از کمرنگ به پر رنگه که داخل روز ۱۸ پری از همه پر رنگتره ولی مثل خط اول پر رنگ نیست 

کلا شنیوم برای بعضیا پر رنگ نمیشه ممکنه بخاطر کمبود ویتامین دی باشه

من که دارم یک روز در میون اقدام میکنم مهم نیست ولی امروز خیلی تخمدانم تیر میکشه یهو سمت راستم میگیره 

راستی سوال وقتی تخمدان تیر میکشه یعنی تخمک ازاد شده یا هنوز نشده؟🤨

Waiting...👼
1307
اره یکم دارم چرا اتفاقا برای احتیاط دوباره گذاشتم دیدم کمتر دیروزه من کلا کیتم پر رنگ نشد کیتام از ...

خوبه که ی روز درمیون اقدامی اینطوری شانس بارداریتو میبره بالا،آره تخمک میخواد آزاد شه تیرمیکشه عزیزم

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
ممنون عزیزم انشالله فردا😍❤️

خبرشو بده حتمااااا😍😍👶👼

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
من پریم نامنظمه ماه دوم باردار شدم امروز بیبی چک زدم البته😆😆🙈🙈🙈

عزیزم رفتی آزمایش؟؟😇

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
1226
سلام عزیزم بعله

مثبت بود🤗

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
بعله گلم

ااای جااانم مبااارکه گلم😍🤗

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
مرررررسی عزیزم قسمت شما انشالله❤️❤️

مررررسی عزیزم،انشاا..که بسلامتی نی نیتو به دنیا بیاری و بغل بگیریش💝💝😍😍😇😇

فقط 26 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس،بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم...بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …فاش میگویم این حس را تاکنون لمس نکرده بودم …اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….احساس خودت به تمام بنده هایت …..آری حس مادری ام را میگویم😍👼🏻🤰🏻👶🏻
1335
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1344
1305
1275
1297
1298
1294
1295
1349
29
1340
224
1347
داغ ترین های تاپیک های امروز