1147
1226

چه شیاف دیگه ای میشه استفاده کرد ؟  این شیاف یه شیاف واژیناله برای عفونته

 💩یعنی عجایبی که ما تو نی نی سایت میبینیم خدا شاهده آلیس در سرزمین عجایب ندید 😐😐 🎬 عشق من و تو بعد از ازدواج شروع شد...هنگامی که از هم دور میشدیم اشک و نگرانی را در چشمانت خوب دیدم...تو که رفتی بالشتت را در آغوش کشیدم ...چند تاره موی مشکی که روی آن بود را برداشتم و نوازش کردم و بعد در اتاق را محکم بستم تا عطر تو فرار نکند...من تو را دوست نداشتم و تو عاشق من نبودی اما تا یواشکی از پشت پرده دیدمت عاشقت شدم و تو بدون اینکه از قبل مرا ببینی به ناگاه مجنون شدی..●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫

منم منم مادرتون شیاف اووردم واستون 😐😂

 💩یعنی عجایبی که ما تو نی نی سایت میبینیم خدا شاهده آلیس در سرزمین عجایب ندید 😐😐 🎬 عشق من و تو بعد از ازدواج شروع شد...هنگامی که از هم دور میشدیم اشک و نگرانی را در چشمانت خوب دیدم...تو که رفتی بالشتت را در آغوش کشیدم ...چند تاره موی مشکی که روی آن بود را برداشتم و نوازش کردم و بعد در اتاق را محکم بستم تا عطر تو فرار نکند...من تو را دوست نداشتم و تو عاشق من نبودی اما تا یواشکی از پشت پرده دیدمت عاشقت شدم و تو بدون اینکه از قبل مرا ببینی به ناگاه مجنون شدی..●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫
بهتر ازین میخوای یعنی قویتر باشه


نه معادل همین باشه عزیزم

 💩یعنی عجایبی که ما تو نی نی سایت میبینیم خدا شاهده آلیس در سرزمین عجایب ندید 😐😐 🎬 عشق من و تو بعد از ازدواج شروع شد...هنگامی که از هم دور میشدیم اشک و نگرانی را در چشمانت خوب دیدم...تو که رفتی بالشتت را در آغوش کشیدم ...چند تاره موی مشکی که روی آن بود را برداشتم و نوازش کردم و بعد در اتاق را محکم بستم تا عطر تو فرار نکند...من تو را دوست نداشتم و تو عاشق من نبودی اما تا یواشکی از پشت پرده دیدمت عاشقت شدم و تو بدون اینکه از قبل مرا ببینی به ناگاه مجنون شدی..●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫

لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص


متخصص زنان و زایمان

متخصص قلب و عروق

متخصص مغز و اعصاب

متخصص گوش و حلق و بینی

متخصص پوست

متخصص ارتوپدی

متخصص کلیه و مجاری اداری

متخصص گوارش

و ...

لیست کامل در نوبت دات آی آر

منم منم مادرتون شیاف اووردم واستون 😐😂


  لعنتی

خدایا ماچراانقد داغونیم 😕نت داغون ،قیافه پسراداغون.ماشینامون داغون ،قیافه پسرا داغون.آب و هوامون داغون ،قیافه پسرا داغون.شیرپرچرب داغون،قیافه پسرا داغون.  حالا اینارو ولش کن .😐  قیافه ی پسرارو گفتم ؟؟😕😃 لامصب اونو ک نگو داغونه داغونه دااااغوووووونه😂😂😂
1156
  لعنتی

😂😝

 💩یعنی عجایبی که ما تو نی نی سایت میبینیم خدا شاهده آلیس در سرزمین عجایب ندید 😐😐 🎬 عشق من و تو بعد از ازدواج شروع شد...هنگامی که از هم دور میشدیم اشک و نگرانی را در چشمانت خوب دیدم...تو که رفتی بالشتت را در آغوش کشیدم ...چند تاره موی مشکی که روی آن بود را برداشتم و نوازش کردم و بعد در اتاق را محکم بستم تا عطر تو فرار نکند...من تو را دوست نداشتم و تو عاشق من نبودی اما تا یواشکی از پشت پرده دیدمت عاشقت شدم و تو بدون اینکه از قبل مرا ببینی به ناگاه مجنون شدی..●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫
تو گوگل کن اسمش یادم نیست

چیو خب؟

 💩یعنی عجایبی که ما تو نی نی سایت میبینیم خدا شاهده آلیس در سرزمین عجایب ندید 😐😐 🎬 عشق من و تو بعد از ازدواج شروع شد...هنگامی که از هم دور میشدیم اشک و نگرانی را در چشمانت خوب دیدم...تو که رفتی بالشتت را در آغوش کشیدم ...چند تاره موی مشکی که روی آن بود را برداشتم و نوازش کردم و بعد در اتاق را محکم بستم تا عطر تو فرار نکند...من تو را دوست نداشتم و تو عاشق من نبودی اما تا یواشکی از پشت پرده دیدمت عاشقت شدم و تو بدون اینکه از قبل مرا ببینی به ناگاه مجنون شدی..●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫

الان اومدم اما جوابتو نمیدونم

برات ایموجی بذارم تاپیک خالی نمونه😁😁؟

♟♥🎳🎣🏈🎯🎰🎽🎾🎯🔮🎣🎾🏈

والا 😒

تورو نمیگما😶

بعضی استارترا فکر میکنن ما باهاشون دشمنی داریم تو تاپیکشون پست نمیذارم

خو وقتی کسی اطلاعات نداره چی بگه اخه😑😑😑

بچه که بودیم بهمون میگفتن هر کی دزدی کنه میره جهنم ، بزرگتر که شدیم فهمیدیم میره کانادا   
1213
الان اومدم اما جوابتو نمیدونم برات ایموجی بذارم تاپیک خالی نمونه😁😁؟ ♟♥🎳🎣🏈🎯🎰🎽🎾🎯🔮🎣🎾🏈 ...

اکثراجوابشونم که میدی یاجوابتونمیدن یامیرن سال دیگه میان یه کامنت میذارن😐😂

عنبرنسارا😂😂😂😂طبق توصیه کاربران ازهردارویی بهتروقویترِ شیاف میاف قرتی بازیه😒ما اهل این قروفرانی ...

اطلاعات غلط نده 😠😄😄😄😄 ندانستن بهتر از راهنمایی غلط میباشد😒😒

بچه که بودیم بهمون میگفتن هر کی دزدی کنه میره جهنم ، بزرگتر که شدیم فهمیدیم میره کانادا   
1167
   باورکن الان بگم روبه قبله هم هستم تجویزشون همینه دیگه😂😂

دقیقا😂😂😂لعنتیا همشونم تجربه گرا 😄😄

بچه که بودیم بهمون میگفتن هر کی دزدی کنه میره جهنم ، بزرگتر که شدیم فهمیدیم میره کانادا   
الان اومدم اما جوابتو نمیدونم برات ایموجی بذارم تاپیک خالی نمونه😁😁؟ ♟♥🎳🎣🏈🎯🎰🎽🎾🎯🔮🎣🎾🏈 ...

 قربون مرامت😂😂 داشت ابروم میرف یه بار نزدم مرضی هیشکی نیومد 😂😘

 💩یعنی عجایبی که ما تو نی نی سایت میبینیم خدا شاهده آلیس در سرزمین عجایب ندید 😐😐 🎬 عشق من و تو بعد از ازدواج شروع شد...هنگامی که از هم دور میشدیم اشک و نگرانی را در چشمانت خوب دیدم...تو که رفتی بالشتت را در آغوش کشیدم ...چند تاره موی مشکی که روی آن بود را برداشتم و نوازش کردم و بعد در اتاق را محکم بستم تا عطر تو فرار نکند...من تو را دوست نداشتم و تو عاشق من نبودی اما تا یواشکی از پشت پرده دیدمت عاشقت شدم و تو بدون اینکه از قبل مرا ببینی به ناگاه مجنون شدی..●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫
عنبرنسارا😂😂😂😂طبق توصیه کاربران ازهردارویی بهتروقویترِ شیاف میاف قرتی بازیه😒ما اهل این قروفرانی ...


اونو دود دادم میسوخه 😓🙈

ولی مرسی که اومدی 😂😘

 💩یعنی عجایبی که ما تو نی نی سایت میبینیم خدا شاهده آلیس در سرزمین عجایب ندید 😐😐 🎬 عشق من و تو بعد از ازدواج شروع شد...هنگامی که از هم دور میشدیم اشک و نگرانی را در چشمانت خوب دیدم...تو که رفتی بالشتت را در آغوش کشیدم ...چند تاره موی مشکی که روی آن بود را برداشتم و نوازش کردم و بعد در اتاق را محکم بستم تا عطر تو فرار نکند...من تو را دوست نداشتم و تو عاشق من نبودی اما تا یواشکی از پشت پرده دیدمت عاشقت شدم و تو بدون اینکه از قبل مرا ببینی به ناگاه مجنون شدی..●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫●♪♫
 قربون مرامت😂😂 داشت ابروم میرف یه بار نزدم مرضی هیشکی نیومد 😂😘

چاکریم😂😂 بالاخره کاری که از دستم برمیومد چهارتا ایموجی بوددیگه😄😄😄😄

بچه که بودیم بهمون میگفتن هر کی دزدی کنه میره جهنم ، بزرگتر که شدیم فهمیدیم میره کانادا   
1220
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1159

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

لتروزول

الناز۷۳ | 22 ثانیه پیش
1207
1236
1229
1224
1238
1231
1218
1212
1180
224
1198
29
1216