1177
648
عنوان

جاری بی عقل ...بچه ها بییاید بگید این رفتار جاریم طبیعیه

| مشاهده متن کامل بحث + 1092 بازدید | 69 پست
هر کی نخواد ببینتت کم عقله؟؟؟؟؟؟؟؟

خوب نه شاید نباید اینو مینوشتم 

اما خوب از رو ناراحتی گفتم اینو 

❤️فلانی پسرزاس...اولین فرزندش پسراست...پسر پسر قند عسل,پسر پسر قند و نباتفلانی زايمان کرد...شکم اولش است؟دختر؟...وای دختر؟...و هیچ کس ندانست دختری که ديگران برای ورودش به اين دنيا از واژه ی (وای)استفاده کردند، اکنون سوگولی پدرش هست و عسل مادرش...دختر غم خوار مادراست،اولين خمیدگی کمر پدر به چشم دخترش می آید...دختر چین و چروک های اطراف چشم مادر را از بر کرده،مادر امروز يک چين، بر گوشه ی چشمان معصومت اضافه شده است...ترس از جدایی از پدر,دوری از مادر وجود يک دختر را هزاران بار ميلرزاند...دختر بودن کار دشواريست، اينک درک ميکنی، چرا اولين بار برای وجود پر مهرت (وای)گفتند؟...چون همه ميدانستند که ای (وای)تحمل اين همه غصه برای تو کمی بزرگ است...دختر بودن کار سختیستQ‌‌

با شرکت در قرعه کشی هفتگی در الیت آنلاین 

برنده ساعتهای اوریجینال جاست کاوالی باشید.


کلیک کنید

روبرو شدن با شما حالش رو خراب ميكنه حالا علت ميتونه كدورت باشه  يا حسادت  ياعلي

کاش بیاد بگه بخدا اگه اشتباه از من باشه خاطرم عذر خواهی کنم که کدورتها تموم بشه 

❤️فلانی پسرزاس...اولین فرزندش پسراست...پسر پسر قند عسل,پسر پسر قند و نباتفلانی زايمان کرد...شکم اولش است؟دختر؟...وای دختر؟...و هیچ کس ندانست دختری که ديگران برای ورودش به اين دنيا از واژه ی (وای)استفاده کردند، اکنون سوگولی پدرش هست و عسل مادرش...دختر غم خوار مادراست،اولين خمیدگی کمر پدر به چشم دخترش می آید...دختر چین و چروک های اطراف چشم مادر را از بر کرده،مادر امروز يک چين، بر گوشه ی چشمان معصومت اضافه شده است...ترس از جدایی از پدر,دوری از مادر وجود يک دختر را هزاران بار ميلرزاند...دختر بودن کار دشواريست، اينک درک ميکنی، چرا اولين بار برای وجود پر مهرت (وای)گفتند؟...چون همه ميدانستند که ای (وای)تحمل اين همه غصه برای تو کمی بزرگ است...دختر بودن کار سختیستQ‌‌
1156

من قبلن با مادر شوهرم زندگی میکردم وقتی جاریم میومد ایینقد تحویلش میگرفتن منو کلاا یادشون میرفت اصن از این رو به اون رو میشدن یادمه یبار جاریم اومده بود شوهرم خواب بود با زور و التماس بیدارش کردم که هرچه زودتر منو ببره خونه مامانم دره خونمو تا اخر بازگذاشته بودم و مثل وحشت زده ها فرار کردم ما طبقه بالا بودیم

حالا شاااااااااید جاریت هم همین حس منفیو داره

من قبلن با مادر شوهرم زندگی میکردم وقتی جاریم میومد ایینقد تحویلش میگرفتن منو کلاا یادشون میرفت اصن ...

والا چ عرض کنم منم اخه اونجوری تحویل نمیگیرن که خیلی عادی مادر شوهرم خیلی بیشتر به اون میرسه بخدا  من هیچ وقت اعتراض هم نکردم 

ولی چند باری شنیدم چون من بچه دوم اوردم مادر شوهرم هی بهش سرکوفت میزد که دو هم بیار پسرت تنها گناهه 

تو چی کن داری که بچه دوم نمیاری و این حرفا 

در واقع من همیشه میگم کاش مادر شوهرم اونجوری که شادیو تحویل میگیره منم تحویل میگرفت حرف جاریم تو خونه خیلی برو داره 

ولی من اونجوری نبودم 

❤️فلانی پسرزاس...اولین فرزندش پسراست...پسر پسر قند عسل,پسر پسر قند و نباتفلانی زايمان کرد...شکم اولش است؟دختر؟...وای دختر؟...و هیچ کس ندانست دختری که ديگران برای ورودش به اين دنيا از واژه ی (وای)استفاده کردند، اکنون سوگولی پدرش هست و عسل مادرش...دختر غم خوار مادراست،اولين خمیدگی کمر پدر به چشم دخترش می آید...دختر چین و چروک های اطراف چشم مادر را از بر کرده،مادر امروز يک چين، بر گوشه ی چشمان معصومت اضافه شده است...ترس از جدایی از پدر,دوری از مادر وجود يک دختر را هزاران بار ميلرزاند...دختر بودن کار دشواريست، اينک درک ميکنی، چرا اولين بار برای وجود پر مهرت (وای)گفتند؟...چون همه ميدانستند که ای (وای)تحمل اين همه غصه برای تو کمی بزرگ است...دختر بودن کار سختیستQ‌‌
اینکه تو چرا انقدر کلید کردی خنده داره.شاهد عینی که بچش رو بزور برده! خواهر شوهرت رو فرستادی از زیر ...

پدر جاریم پدر شوهر خواهر شوهرمم هست برا همین تاریخ فوتشو یادمه چون اتفاقا همین امروز خواهر شوهرم گفت چ زود داره روزا سپری میشه امروز یه ماه از فوت پدر شوهرم گذشت گفتم عه چ زودمه چندم بود گفت سی م

❤️فلانی پسرزاس...اولین فرزندش پسراست...پسر پسر قند عسل,پسر پسر قند و نباتفلانی زايمان کرد...شکم اولش است؟دختر؟...وای دختر؟...و هیچ کس ندانست دختری که ديگران برای ورودش به اين دنيا از واژه ی (وای)استفاده کردند، اکنون سوگولی پدرش هست و عسل مادرش...دختر غم خوار مادراست،اولين خمیدگی کمر پدر به چشم دخترش می آید...دختر چین و چروک های اطراف چشم مادر را از بر کرده،مادر امروز يک چين، بر گوشه ی چشمان معصومت اضافه شده است...ترس از جدایی از پدر,دوری از مادر وجود يک دختر را هزاران بار ميلرزاند...دختر بودن کار دشواريست، اينک درک ميکنی، چرا اولين بار برای وجود پر مهرت (وای)گفتند؟...چون همه ميدانستند که ای (وای)تحمل اين همه غصه برای تو کمی بزرگ است...دختر بودن کار سختیستQ‌‌
عجب امضایی خیییییلی قشنگ نوشتی دمت گرم

💋💋💋

زنی متاهل بود بنام ایران خانم ، او همه چیز داشت ، ثروت ، زیبایی ، غرور ، و نگاهی نافذ و تو دل برو و موهایی بلند و چون شب سیاه ؛تا اینکه در یکی از خیابان های تهران با پسری به نام بهمن آشنا شد . جوانی ماجراجو و در ظاهر جــذاب و با افکــار نو ،بهمن همیشه به اون میگفت : تو همه چیز داری ولی تا وقتی آزاد نباشی هیچ چیز نداری.تو وابسته ای ؛ دل بسته ای ؛ خودت نیستی و همیشه کلمه مبهم آزادی را روی دیوار خانه ی او مینوشت و قلب او را به تپش می انداخت .او آن روز ها جوان بود و به دنبال تجربه های تازه ، تصمیم گرفت با بهمن همراه شود و به چیزی برسد که فکر میکرد ندارد . در نهایت درزمستانی سرد پس از آنکه شوهرش از او ناامید شد و برای همیشه او را ترک کرد ؛ او و بهمن به هم رسیدند و ازدواجشان را در همان ماه جشن گرفتند .کوتاه که بگویم هرچه از زندگی شان که میگذشت بهمن وعده هایش را فراموش میکرد ،اینکه چه بپوشد ، چه بنوشد و حتی چطور زندگی کنم را بهمن تعیین می کرد؛ دست بزن هم پیدا کرده بود و او جز آه ؛ جرات اعتراض نداشت .حالا پس از چندین سال او زنی نا امید و درمانده و با نگاهی خسته شده بود .و همسایگانش که زمانی با حسرت و احترام به او نگاه می کردند به او لبخند تمسخر می زدند و خیره نگاهش می کردند .درحالیکه بهمن سعی می کرد در میان بغض و اندوه او ؛ هرسال سالگرد ازدواجشان را با شکوه تر جشن بگیرد و خود را خوشبخت و سعادتمند جلوه دهد .بارها با خودش میگوید اگر من قبل از بهمن آزاد نبودم چطور میتوانستم با بهمن ازدواج کنم؟؟؟! امروز از او دختری مانده است به نام بهار ،به بهار میگوید هیچگاه فریب هیچ بهمن و زمستانی را نخورد ، به او میگوید آزادی وقتیست که میتوانی از بودنت لذت ببری و امید به آینده داشته باشی و لبخند واقعی بر گونه هایت جلوه گری کند .و فراموش نکن که هیچگاه برای رسیدن به روشنایی اندک ماه ، خورشیدت را نفروشی....                             ❤❤❤پیش به سوی داف شدن😉درسال ۹۸ وزن من به ۵۰ رسیده...سوار بر ماشین مشکی متالیک خودم هستم...دانشجوی رشته مورد علاقم هستم...و درکنار عشقم تا ابد خوشبخت خواهم ماند❤❤❤
8
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1159
1187
1144
1192
1153
83
24
224
29
1198
داغ ترین های تاپیک های امروز