1147
44
عنوان

باردارم شوهرم کتکم زده مونیکام

3000 بازدید | 96 پست

دست و پام داره میلرزه دلم میخاد برم یه جا هیچمش نباشه 

امروز شوهرم اومد خونه نهار خورد چایی گذاشتم براش لباس ‌پوشید بره که گفت گوشیمو بده ندادم بهش چون خیلی وقته باهاش قهرم زد چایی رو پرت کرد روم و داد و بیداد و برو از خونه بیرون و منم رفتم ظرفا از ظرفشویی دربیترم که تموم کنه باز تموم نکرد گفت باید بری از خونه بار اولش نیست ده روزه مغز منو خورده و سر یه مسعله سرکوفت میزنه و بیرونم میکنه 

منم چون خانواده سگم بدن نمیرم 

اومد اشپزخونه موهامو کشید و دوتا سیلی بهم زد گفت برو بچتو بنداز نمیخام تخم اون خانواده سگت باشن اومدم تو هال اینقد بهم لگد زد جاییم کبود نشده موهامو کشید زنگ زد بابام منم زدم بیرون از خونه با لباس داغون 

پدر ماپرم اومدن و بحث شد زد زیر همه چیز تقصیرا انداخت گردن من 

مثل اون دختری که پردشو دوخته و اون که پول نداشت تو آتیش سوخته      مثل مادرم با اون زندگی زوری  زنی که خلاصه شده تو قابلمه و قوری    کسی تا حالا نتونسته ببینه بدنشو کسی تا حالا نتونسته بگیره روسریشو                میگفت بعد مرک میبرنش جهنم جایی که آدمو از سر مو آویزون میکنن .       گفتم مگه نگفتن بهشت زیر پای شماست ،مامان بهشت سرکاریه بیا دنیا رو بچسپ .  میگفت اذون داره مو تنم سیخ شده گفتم :میترسی ترس به روحت میخ شده .         هفتاد سال زن بوده یعنی کلفت یعنی چیزی تو زندگیش ندید جز خفت .       زنی که گناه بود بودنش ولی بی جرم ،زنی که استحاله کرده بودنش تو فرم           .کسی که خیانت  نکرد به شوهر چي شد؟ : پنجاه سال فحش شنيد و کتک خورد                     بايدتو سري بخوره بميره نفس نکشه عکس هيچ پرنده اي رو بي قفس نکشه                            زني که هميشه يه سايه اونو مي پاييد عروسکي که مرد به هر شکل باهاش مي خوابيد

بچه ها تو اين قرعه كشي تورهاي گردشگري شركت كنيد . 

خيلي جالبه هر كس جايزه خودش رو خودش انتخاب ميكنه 


اینجا کلیک کنید

1156

منم گفتم که میگه بچتو بنداز بابای بیشعورمم هم مسعله رو تموم میکرد که برنگردم دو تا پسر عزیز دلش به هم بریزن که ابرو ما میره 

شوهرم همه قضیه ها رو به نفع خودش میگفت و منو مقصر میگفت خونه شبهم ریخته س و ..که جریان اون تاپیک چند روز پیشه مادر  شوهرم سر زده اومد خونه و متلک کیگفت که حدس زدم باز اون پرش کرده چون میشناسمش حرفای مادر جونشه 

مثل اون دختری که پردشو دوخته و اون که پول نداشت تو آتیش سوخته      مثل مادرم با اون زندگی زوری  زنی که خلاصه شده تو قابلمه و قوری    کسی تا حالا نتونسته ببینه بدنشو کسی تا حالا نتونسته بگیره روسریشو                میگفت بعد مرک میبرنش جهنم جایی که آدمو از سر مو آویزون میکنن .       گفتم مگه نگفتن بهشت زیر پای شماست ،مامان بهشت سرکاریه بیا دنیا رو بچسپ .  میگفت اذون داره مو تنم سیخ شده گفتم :میترسی ترس به روحت میخ شده .         هفتاد سال زن بوده یعنی کلفت یعنی چیزی تو زندگیش ندید جز خفت .       زنی که گناه بود بودنش ولی بی جرم ،زنی که استحاله کرده بودنش تو فرم           .کسی که خیانت  نکرد به شوهر چي شد؟ : پنجاه سال فحش شنيد و کتک خورد                     بايدتو سري بخوره بميره نفس نکشه عکس هيچ پرنده اي رو بي قفس نکشه                            زني که هميشه يه سايه اونو مي پاييد عروسکي که مرد به هر شکل باهاش مي خوابيد

وای مردا چرا اینقدر وحشی شدن خاک برسرا

خدایا هزاران بار شُکر...بابت فرشته ای که تو زندگیم آوردی...پسرم آرزوی برآورده شده ی منه...خدایا به حق خداییت قسمت میدم پسرم همیشه سالم و تندرست و خوشبخت باشه و به همه ی منتظرا هم یه بچه ی سالم بده👪
1194
1184

بابام نذاشت بیام اونم رفت مغازه منم تنهام اینقد صورتمو چنگ زدم اینقد موهامو کشیدم 

بقران چهار روزه از تهوع و ویار نمیتونم لب به هذا بزنم 


مثل اون دختری که پردشو دوخته و اون که پول نداشت تو آتیش سوخته      مثل مادرم با اون زندگی زوری  زنی که خلاصه شده تو قابلمه و قوری    کسی تا حالا نتونسته ببینه بدنشو کسی تا حالا نتونسته بگیره روسریشو                میگفت بعد مرک میبرنش جهنم جایی که آدمو از سر مو آویزون میکنن .       گفتم مگه نگفتن بهشت زیر پای شماست ،مامان بهشت سرکاریه بیا دنیا رو بچسپ .  میگفت اذون داره مو تنم سیخ شده گفتم :میترسی ترس به روحت میخ شده .         هفتاد سال زن بوده یعنی کلفت یعنی چیزی تو زندگیش ندید جز خفت .       زنی که گناه بود بودنش ولی بی جرم ،زنی که استحاله کرده بودنش تو فرم           .کسی که خیانت  نکرد به شوهر چي شد؟ : پنجاه سال فحش شنيد و کتک خورد                     بايدتو سري بخوره بميره نفس نکشه عکس هيچ پرنده اي رو بي قفس نکشه                            زني که هميشه يه سايه اونو مي پاييد عروسکي که مرد به هر شکل باهاش مي خوابيد

اینقد موهامو سفت کشید و وسیله پرت کرد سمتم تو اشپزخونه 

مثل اون دختری که پردشو دوخته و اون که پول نداشت تو آتیش سوخته      مثل مادرم با اون زندگی زوری  زنی که خلاصه شده تو قابلمه و قوری    کسی تا حالا نتونسته ببینه بدنشو کسی تا حالا نتونسته بگیره روسریشو                میگفت بعد مرک میبرنش جهنم جایی که آدمو از سر مو آویزون میکنن .       گفتم مگه نگفتن بهشت زیر پای شماست ،مامان بهشت سرکاریه بیا دنیا رو بچسپ .  میگفت اذون داره مو تنم سیخ شده گفتم :میترسی ترس به روحت میخ شده .         هفتاد سال زن بوده یعنی کلفت یعنی چیزی تو زندگیش ندید جز خفت .       زنی که گناه بود بودنش ولی بی جرم ،زنی که استحاله کرده بودنش تو فرم           .کسی که خیانت  نکرد به شوهر چي شد؟ : پنجاه سال فحش شنيد و کتک خورد                     بايدتو سري بخوره بميره نفس نکشه عکس هيچ پرنده اي رو بي قفس نکشه                            زني که هميشه يه سايه اونو مي پاييد عروسکي که مرد به هر شکل باهاش مي خوابيد
835
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1159
1153
1203
1144
1192
83
24
224
1198
29