1177
648

دیروز رفتیم خونهی باباش از ساعت ۴تا۹شب سر زمین وسهمیه دعوا کردن سر شام برادرش درومد گفت همهاش تقصیر ززنته پرت میکنه من زدم توسرم ای خدا من چه تتقصیرری دارم توراه برگشت بودیم که گفتم من طلاقم میگیرم تا همتون راحت شین شوهرم مماشین روزد کنار پیاده شد چوب کنار جاده ب داشت گفت پیاده شو میخوام بززنمت یه چوب زد توبازوم اومدیمسمت خونه گفت میبرمت خونهی صاحبت من زدم زیره گرییه من نمیرم بخاطر اینکه اونا این نصف شبی میترسناومدیم خونه تا امروز عصرتو اتاق  خوابیده بودم که اومد برا اشتی منم گفتم از چشمم افتادی واز دعوا  بالاگرفت شوهرم دوباره زد توگوشم وصصندلی روکوفت و بازوم دلم ضعف رفت اینقدر محکم کوفت کهصندلی پلاستیکه شکست اون رفت توااتاق من داشتم دق میکردم زنگ زدم برادرشوهرم گفتم من دارم میرمم خونهی باببام من خودممکنم توجام عسل کنم دهنتون شما قدر نمیدونید شما نه غیرت دارین نه انسانیت من طلاقم میگیرم همتون خوشحال شین ماشین گرفتم اومد با بچه ها خونهی مامانم شوهرم هم اصلا اهمیت نداد تازه توبحثمون میگفت اشانس میگیرم بروخونهی مامانت خیلی بی چشم وروهسست

بلیط هواپیمات رو ارزون بخر !


کلیک کن متوجه میشی

1156
عزیزم خدا بهت صبر بده یکم صبر کن‌انشالله درس میشه شوهرت سر عقل میاد میاد با سلام‌و صلوات‌میبرتت

دیگه از این دعوا وبی احترامی های تکراری خسته شدم فووبیای دعوا دارم روزای عادی یک دفعه چشم باز میکنم میبینم وسط دعوا قرار گرففتم

این موقعا باید سیاست داشته باشی...پیش شوهرت میگفتی گاهی تو که حرف حق میزنی و دوروبریات میفهمن منطق با توئه و راست میگی فکر میکنن من پرت میکنم...نمیدونن که خودت چقدر سیاست مداری

1189

[QUOTE=84896303]خب شما اگه شوهرتو پر هم کرده باشی نباید با شوهرت بحث میکردی[/QUOعزیزم شوهرم اون روز بیشتر برا ی دادشکوچیکش دفاع میکرد باوجود اینکهچیزی به ما نرسیده شده بود وکیل داداش کوچیکه برا سهم وحق که ماجرا روکشوندن تا اینکه تمام کاسه کوزه  ها شکست سرمن وومن گفتم طلاقم میگیرم حالاکه اینقدر همتون به من توهین میکنید تمام خانوادش منظورم هست تاهمتون راحت شین که دیگه شوهرم این وحشی بازی هها رو دراورده

1184
دوستان این بار اولش نیست که برادرشوهرم بهمن حرف میزنه وتوهینن میکنه هر چند وقت یکبار یکی ار خانوادش ...

فدای سرت ....بزار غیبت کنن و بگن تا جونشون در بیاد...تو باید اینقدر بی خیال باشی که هرچی میگن تو برعکس رابطتو با شوهرت بیشتر کنی....انشالله این دفعه آشتی کردی روش تو تغییر بده...خودتو که تغییر دادی میفهمی شوهرتم تغییر کرده

شوهرم اسی جون غیبتمومیکنه حتی خودم چن بارشنیدم باگوشام همیشه پیشه خونوادش پشته سرم بدگویی میکنه دروغ  خیلی میگه خانوم بازی خیلی میکنه میره ازچن روز میادالانم میگه من عیدبادوستم برم مسافرت توتوکارم دخالت نکن خرجیتوبگیربچهاتوبزرگ کن دردم ازتوزیادتره ادمم اومیدندارم بشه اگه فقط کتکه به زبون بگیرخرش کنه ولی اداش زیاده خوبه پدرداری رفتی خونش جداشو

1182
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1159
1207
1203
1192
1144
83
24
1153
224
29
1198
داغ ترین های تاپیک های امروز