1232
1226
عنوان

پوشک

89 بازدید | 24 پست

مامانایی که گین آپ یا پدیاشور میدید به بچه هاتون.ادرارشون زیادتر میشه؟

چون من دارم از پوشک میگیرم پسرمو وهر دودقیقه یکبار جیش میکنه.یعنی مجال نمیده که شلوار قبلیشو بشورم.هنوز قبلی رو دارم میشورم میبینم جیش کرده.امروز در عرض ۵ ساعت ۱۰ بار شلوار شستم.توی این سه روز تمام دستم قاچ خورده وخون میاد.خسته شدم😔

یعنی اینهمه ادرار از گین آپه؟

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد   وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً واز تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار هر دو دست خود را و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى

این یک انگشتمه فقط😢

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد   وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً واز تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار هر دو دست خود را و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى
من پدیاشور دادم به دخترم ولی تغییری در ادرارش ایجاد نشد.

پوشک میشد یا نه؟

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد   وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً واز تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار هر دو دست خود را و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى

لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص


متخصص زنان و زایمان

متخصص قلب و عروق

متخصص مغز و اعصاب

متخصص گوش و حلق و بینی

متخصص پوست

متخصص ارتوپدی

متخصص کلیه و مجاری اداری

متخصص گوارش

و ...

لیست کامل در نوبت دات آی آر

1156
اوه. شب حتماً به دستت گلیسیرین بزن و یه دستکش دست کن.

دستکش نخی؟خوابم نمیبره با دستکش😓

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد   وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً واز تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار هر دو دست خود را و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى
اوه. شب حتماً به دستت گلیسیرین بزن و یه دستکش دست کن.

شما از پوشک گرفتی یا نه؟میگن هر نیم ساعت ببرید دستشویی پسر من هر دودقیقه جیش میکنع

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد   وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً واز تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار هر دو دست خود را و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى
آره. قبل از پوشک گرفتنش بود.  ولی وقتی از پوشک گرفتمش روزهای اول هر ده دقیقه یه ربع ما تو دستش ...

یعنی پدیاشور باعث نمیشد بیشتر جیش کنه پوشکش سنگین تر نبود؟یا تعداد دفعات عوض کردنش بیشتر نشده بود؟

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد   وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً واز تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار هر دو دست خود را و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى
1221
یعنی پدیاشور باعث نمیشد بیشتر جیش کنه پوشکش سنگین تر نبود؟یا تعداد دفعات عوض کردنش بیشتر نشده بود؟

نه تغییری نکرده بود. حداکثر ۷ پیمانه میخورد البته. شاید کم بوده

از کوتهیِ ماست که دیوار بلند است!
آره. قبل از پوشک گرفتنش بود.  ولی وقتی از پوشک گرفتمش روزهای اول هر ده دقیقه یه ربع ما تو دستش ...

پس بقیه میگن نیم ساعت یکبار میبردیم دستشویی که😓

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد   وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً واز تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار هر دو دست خود را و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى
نه تغییری نکرده بود. حداکثر ۷ پیمانه میخورد البته. شاید کم بوده


۱۹۰ سیسی آب هست با ۵ پیمانه.۷ پیمانه رو با چقدر آب میدادی؟پسرمنم ۵ پیمانه میخوره

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد   وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً واز تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار هر دو دست خود را و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى
شما از پوشک گرفتی یا نه؟میگن هر نیم ساعت ببرید دستشویی پسر من هر دودقیقه جیش میکنع

آره. چند ماهی میشه. اوایل خیلی زود به زود جیش می کنن تا عادت کنن. همه بچه ها یه جور نیستن که. من روزهای اول خیلی خودمو باخته بودم. 

از کوتهیِ ماست که دیوار بلند است!
1167
آره. چند ماهی میشه. اوایل خیلی زود به زود جیش می کنن تا عادت کنن. همه بچه ها یه جور نیستن که. من روز ...

منم همینطور.گریه میکنم 😢آخه انگار لجبازی میکنه به اونجاش هم قبلا دست نمیزد الان که پوشک نداره میشینه روی لگن به جای جیش کردن دست میزنه دستشو میماله تو لگن وهزار کثافتکاری دیگه..

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد   وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً واز تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار هر دو دست خود را و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى
۱۹۰ سیسی آب هست با ۵ پیمانه.۷ پیمانه رو با چقدر آب میدادی؟پسرمنم ۵ پیمانه میخوره

یکباره نمیخورد. به مرور در طول روز میخورد. تو آب هم نمیریختم تو شیر پاستوریزه کم چرب میریختم. توصیه پزشکش بود.

از کوتهیِ ماست که دیوار بلند است!
عزیزم چرا اینقدر خودتو خسته می کنه تو بهش بگو جیش داشتی بگو هر نیم ساعت ببرش دستشویی ولی پوشک تنش کن ...

فروردین میشه سه سالش.دیر نیست یعنی؟

بعد شما میگی پوشک تنش کنم بعد هی دربیارم ببرم دستشویی؟

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد   وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً واز تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار هر دو دست خود را و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى
یکباره نمیخورد. به مرور در طول روز میخورد. تو آب هم نمیریختم تو شیر پاستوریزه کم چرب میریختم. توصیه ...

شما گین آپ میدادی فکر کنم

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد   وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً واز تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار هر دو دست خود را و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى
منم همینطور.گریه میکنم 😢آخه انگار لجبازی میکنه به اونجاش هم قبلا دست نمیزد الان که پوشک نداره میشین ...

آخی. بازی جدید پیدا کرده. چند وقتشه؟ شاید هنوز وقتش نرسیده. من قبل دو سالگی به توصیه اطرافیان شروع کردم دیدم همکاری نمی کنه گذاشتم دو سال و یک ماهگی امتحان کردم جواب داد. البته می خواستم دو سال و نیم بگیرم ولی خب پوشک زیادی گرون شد!

از کوتهیِ ماست که دیوار بلند است!
1220
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1159
1236
1229
1207
1224
1238
1212
1218
1231
1180
224
29
1198
1216
داغ ترین های تاپیک های امروز