1147
648

پدرمادرش...واسه هزینش کمک کنه وبیشتر پولشو بده ناراحت میشین؟چه واکنشی نشون میدین؟درحالی که مادرش برگرده به شمابگه گردن بندتوبده تاواست سرویس بخریم

بچه ها تو اين قرعه كشي تورهاي گردشگري شركت كنيد . 

خيلي جالبه هر كس جايزه خودش رو خودش انتخاب ميكنه 


اینجا کلیک کنید

1158

فاطمه توءآخرش پشیمون میشی و طلاق میگیری اگه دختری از الان جدا‌شی بهتره

همسرمهربونم💏چهل سال بعدجلوی آینه موهایم را شانه کنم..👵روسری آبی ام را بپوشم وآرام آرام بروم توی آشپزخانه..نگاهت کنم و بگویم :دیدی گفتم میان ..لبخند بزنی☺بگویی : چقدر قشنگ شدی😍یاد وقت هایی بیفتم که جوان بودم.👩ناراحت شوم که پیر شده ام 👵..زشت شده ام ..و تو باز بگویی با موهای سفید بیشتر دوستت دارم👵و من مثل بیست سالگی هایم ذوق کنم😍سر بزنم به قیمه ای که برای بچه هایمان پخته ام ..🍲بعد تو از نوه ی آخرمان بگویی.بگویی این فسقلی عجیب شبیه تو شده..من برایت چای بریزم.☕بچه هایمان بیایند.مدام بگویم :قند نخور آقا.چایی داغ نخور .. بذار سرد شه..تو لبخند بزنی☺من مثل چهل سال پیش شوم و جلوی بچه هایمان سرم را روی شانه ات بگذارم ..💑نوه هایمان را بغل کنیم .👶دخترهایمان سالاد درست کنند و غذا بیاورند ..پسرها سفره بیاورند و بشقاب بچینند..پسر اولمان بگوید :هیچی دستپخت تو نمی شه مامان..عروسمان خودش را برایش لوس کند و بگوید:پس دستپخت من چی ؟!پسرمان نازش را بکشد😍ما از حال خوششان ذوق کنیم ..زیر گوشت بگویم : مرد زندگی بودن را از خودت یاد گرفته.❤باز هم نگاه های مهربانت.👀و باز هم درد زانوهایم یادم برود ..بچه ها بروند خانه هایشان ..ومن از خوشحالی ده بار بمیرم که چهل سال است تو را دارم ..💏
چراعزیزم😔


این قوم شوهرتو خیلی عوضین😞بدترین خانواده شوهرتو سایت مال تویه که من خوندم..خودتو تباه میکنی

جدایی الان بخدا بهتراز بعد عروسیه..نترس فقط


همسرمهربونم💏چهل سال بعدجلوی آینه موهایم را شانه کنم..👵روسری آبی ام را بپوشم وآرام آرام بروم توی آشپزخانه..نگاهت کنم و بگویم :دیدی گفتم میان ..لبخند بزنی☺بگویی : چقدر قشنگ شدی😍یاد وقت هایی بیفتم که جوان بودم.👩ناراحت شوم که پیر شده ام 👵..زشت شده ام ..و تو باز بگویی با موهای سفید بیشتر دوستت دارم👵و من مثل بیست سالگی هایم ذوق کنم😍سر بزنم به قیمه ای که برای بچه هایمان پخته ام ..🍲بعد تو از نوه ی آخرمان بگویی.بگویی این فسقلی عجیب شبیه تو شده..من برایت چای بریزم.☕بچه هایمان بیایند.مدام بگویم :قند نخور آقا.چایی داغ نخور .. بذار سرد شه..تو لبخند بزنی☺من مثل چهل سال پیش شوم و جلوی بچه هایمان سرم را روی شانه ات بگذارم ..💑نوه هایمان را بغل کنیم .👶دخترهایمان سالاد درست کنند و غذا بیاورند ..پسرها سفره بیاورند و بشقاب بچینند..پسر اولمان بگوید :هیچی دستپخت تو نمی شه مامان..عروسمان خودش را برایش لوس کند و بگوید:پس دستپخت من چی ؟!پسرمان نازش را بکشد😍ما از حال خوششان ذوق کنیم ..زیر گوشت بگویم : مرد زندگی بودن را از خودت یاد گرفته.❤باز هم نگاه های مهربانت.👀و باز هم درد زانوهایم یادم برود ..بچه ها بروند خانه هایشان ..ومن از خوشحالی ده بار بمیرم که چهل سال است تو را دارم ..💏
1125
این قوم شوهرتو خیلی عوضین😞بدترین خانواده شوهرتو سایت مال تویه که من خوندم..خودتو تباه میکنی جدایی ...

خیلی بدن خیلی😔😔😔تواین دوسال نشدمادرش یکباربیادخونمون خیلی مغرور وخودشیفته ان مادرش فقط دوس داره شوهرم به اونا خرج کنه به من یه لباس بخره خودسوجرمیده(معذرت میخوام)

اخه من میدونم اونم منودوس داره فقط مادرش اذیت میکنه


انشالله که همینطوره،..

همسرمهربونم💏چهل سال بعدجلوی آینه موهایم را شانه کنم..👵روسری آبی ام را بپوشم وآرام آرام بروم توی آشپزخانه..نگاهت کنم و بگویم :دیدی گفتم میان ..لبخند بزنی☺بگویی : چقدر قشنگ شدی😍یاد وقت هایی بیفتم که جوان بودم.👩ناراحت شوم که پیر شده ام 👵..زشت شده ام ..و تو باز بگویی با موهای سفید بیشتر دوستت دارم👵و من مثل بیست سالگی هایم ذوق کنم😍سر بزنم به قیمه ای که برای بچه هایمان پخته ام ..🍲بعد تو از نوه ی آخرمان بگویی.بگویی این فسقلی عجیب شبیه تو شده..من برایت چای بریزم.☕بچه هایمان بیایند.مدام بگویم :قند نخور آقا.چایی داغ نخور .. بذار سرد شه..تو لبخند بزنی☺من مثل چهل سال پیش شوم و جلوی بچه هایمان سرم را روی شانه ات بگذارم ..💑نوه هایمان را بغل کنیم .👶دخترهایمان سالاد درست کنند و غذا بیاورند ..پسرها سفره بیاورند و بشقاب بچینند..پسر اولمان بگوید :هیچی دستپخت تو نمی شه مامان..عروسمان خودش را برایش لوس کند و بگوید:پس دستپخت من چی ؟!پسرمان نازش را بکشد😍ما از حال خوششان ذوق کنیم ..زیر گوشت بگویم : مرد زندگی بودن را از خودت یاد گرفته.❤باز هم نگاه های مهربانت.👀و باز هم درد زانوهایم یادم برود ..بچه ها بروند خانه هایشان ..ومن از خوشحالی ده بار بمیرم که چهل سال است تو را دارم ..💏
1167
خداروشکرعزیزم که خوشبختی


انشالله که توهم خوشبخت بشی عزیزم ..ن‌

همسرمهربونم💏چهل سال بعدجلوی آینه موهایم را شانه کنم..👵روسری آبی ام را بپوشم وآرام آرام بروم توی آشپزخانه..نگاهت کنم و بگویم :دیدی گفتم میان ..لبخند بزنی☺بگویی : چقدر قشنگ شدی😍یاد وقت هایی بیفتم که جوان بودم.👩ناراحت شوم که پیر شده ام 👵..زشت شده ام ..و تو باز بگویی با موهای سفید بیشتر دوستت دارم👵و من مثل بیست سالگی هایم ذوق کنم😍سر بزنم به قیمه ای که برای بچه هایمان پخته ام ..🍲بعد تو از نوه ی آخرمان بگویی.بگویی این فسقلی عجیب شبیه تو شده..من برایت چای بریزم.☕بچه هایمان بیایند.مدام بگویم :قند نخور آقا.چایی داغ نخور .. بذار سرد شه..تو لبخند بزنی☺من مثل چهل سال پیش شوم و جلوی بچه هایمان سرم را روی شانه ات بگذارم ..💑نوه هایمان را بغل کنیم .👶دخترهایمان سالاد درست کنند و غذا بیاورند ..پسرها سفره بیاورند و بشقاب بچینند..پسر اولمان بگوید :هیچی دستپخت تو نمی شه مامان..عروسمان خودش را برایش لوس کند و بگوید:پس دستپخت من چی ؟!پسرمان نازش را بکشد😍ما از حال خوششان ذوق کنیم ..زیر گوشت بگویم : مرد زندگی بودن را از خودت یاد گرفته.❤باز هم نگاه های مهربانت.👀و باز هم درد زانوهایم یادم برود ..بچه ها بروند خانه هایشان ..ومن از خوشحالی ده بار بمیرم که چهل سال است تو را دارم ..💏

فاطمه مادر شوهر منم خیلی عوضی بود منم شش سال طبقه بالاشون نشستم داغونم کردن. به محض گرفتن عروسیم خونشون ریختن بهم تعمیر کردن بعدم لباساشون جمع کردن اومدن تو یه اتاقی که من زندگی میکردم چهل پنجاه روز خوردن خوابیدن

بعد از اونم داعم یه چیزی ازمون میخواست کل وسایل زندگیش نو کرد با پول شوهرم سیسمونی دخترش ما دادیم چون شوهرم از مشتریاش خرید که مثلا اینا پولش بدن به ما که طبق معمول ندادن

الان از برج هفت که دختر آخریش بردن هرررررچی تونست ازمون کشید مث دستمال پرتمون کرد بیرون

خدا نگذره ازشون هیچ وقت نمیبخشمش هییییچ وقت

هرطور میتونی یه کاری کن نزار پولاش الکی خرج اونا کنه طلا بخر پس انداز کنین برا خودتون که مث من نشی من شوهرم تو این مورد اصلا به حرفم نبود حالا فهمیده چه حلوایی خورده 

نی نی سایت عزیزم یکم مردمی باش👊💖😏

همه پولامون برا اونا خرج میکردیم تا جایی که وقتی پرتمون کردن بیرون پنج تومن برا رهن نداشتیم با اینکه شش ماه گذشته ولی هنوز جاش رو قلبم تیر میکشع

آخر شبی بغضم ترکید شاید یکم اروم بشم

نی نی سایت عزیزم یکم مردمی باش👊💖😏

شاید باید سخت تر جلوش وایمیستادم که خودمون ادمیم اول خودمون بعد اونا مثلا مامانت جهاز نو نکنه چی میشه وقتی تی وی خودم نیم سوزه یا یه جفت گوشواره ندارم

میگفت اگه الان براشون خرج نکنم دوروز دیگه نباشن عذاب وجدان نگیرم. خب حالا چی شد شوهرم برا مامان بابایی جونشو میداد که اونو فقط برا پولش خواستن بعدم کدوم مادری وسایل بچش میریزه تو کوچه

من از حق خودم نمیگذرم من حلالشون نمیکنم

نی نی سایت عزیزم یکم مردمی باش👊💖😏
835
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1159
1175
1107
726
1176
1132
1148
1172
1153
24
1138
29
83
224
1036
داغ ترین های تاپیک های امروز