ممنون میشم آدرس چند تا مهد کودک خوب توی اصفهان که شیر خوار گاه هم داشته باشه بهم بدید
http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=677960
سفارش انواع تابلوهای مدرن، طرح برجسته وآبستره
بااین تابلوها فضایی متفاوت وزیبا در منزل ایجاد کنید
1394/02/28
|
00:29

فروش ویژه پوشاک و کفش مردانه


تا %60 تخفیف + %15 تخفیف بیشتر با کد: mds-15


مهد کودک و آمادگی خصوصی آذین : اصفهان- شماره تلفن: 2335326-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی آذین مهر: اصفهان
مهد کودک و آمادگی خصوصی آرامش: اصفهان
مهد کودک و آمادگی خصوصی آزاده: اصفهان- شماره تلفن: 3374570-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی آسمان: اصفهان- شماره تلفن: 2600756-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی آشیانه مهر: اصفهان- شماره تلفن: 3322091-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی آفتاب: اصفهان- شماره تلفن: 6272157-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی آفرینش: اصفهان- شماره تلفن: 4506375-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی آلاء: اصفهان- شماره تلفن: 6244717-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی آمنه: اصفهان- شماره تلفن:4451390-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی آوا: اصفهان- شماره تلفن: 6637192-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی آینده سازان: اصفهان- شماره تلفن: 5546859-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی ادب: اصفهان- شماره تلفن: 6332614-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی ارغوان: اصفهان- شماره تلفن: 4428866-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی افروز: اصفهان — شماره تلفن: 2642619-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی الغدیر: اصفهان — شماره تلفن: 2251944-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی الهام: اصفهان — شماره تلفن: 3360530-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی امید آیندگان: اصفهان — شماره تلفن: 7759981-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی امید فردا: اصفهان — شماره تلفن: 2233814-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی امیدهای زندگی: اصفهان — شماره تلفن: 5212439-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی امین: اصفهان — شماره تلفن: 6244665-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی انبیاء: اصفهان — شماره تلفن: 2532541-0312
مهد کودک و آمادگی خصوصی اندیشه: اصفهان — شماره تلفن: 6308768-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی ایران زمین: اصفهان — شماره تلفن: 3240614-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی ایران مهر: اصفهان — شماره تلفن: 5580062-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی ایمان: اصفهان — شماره تلفن: 4416121-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی باغ ارم: اصفهان — شماره تلفن: 7766851-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی باغ صبا: اصفهان — شماره تلفن: 6631988-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی باغ طه: اصفهان — شماره تلفن: 2334434-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی بهار: اصفهان — شماره تلفن: 6305466-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی بهشت: اصفهان — شماره تلفن: 2605363-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی بهشت گلها: اصفهان — شماره تلفن: 5218014-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی پامچال: اصفهان — شماره تلفن: 2212399-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی پاکان: اصفهان — شماره تلفن: 5564904-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی پدرام: اصفهان — شماره تلفن: 4511626-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی پرتو: اصفهان — شماره تلفن: 6614039-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی پرستوها: اصفهان — شماره تلفن: 2353975-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی پرهام: اصفهان — شماره تلفن: 7751076-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی پوریا: زرین شهر — شماره تلفن: 2232590-0334
مهد کودک و آمادگی خصوصی پویا: اصفهان — شماره تلفن: 7750885-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی پویان: اصفهان — شماره تلفن: 2251079-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی پویندگان: اصفهان — شماره تلفن: 4428551-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی پیام 1: اصفهان — شماره تلفن: 6242248-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی پیام 2: اصفهان — شماره تلفن: 2538360-0312
مهد کودک و آمادگی خصوصی پیمان: اصفهان — شماره تلفن: 6622237-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی تابان: اصفهان — شماره تلفن: 4446178-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی توحید: اصفهان — شماره تلفن: 6277145-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی تین: زرین شهر- شماره تلفن:2252782-0334
مهد کودک و آمادگی خصوصی ثنا: اصفهان — شماره تلفن: 2535230-0312
مهد کودک و آمادگی خصوصی جنت: اصفهان — شماره تلفن: 2537066-0312
مهد کودک و آمادگی خصوصی جوانه ها: اصفهان — شماره تلفن: 2533505-0312
مهد کودک و آمادگی خصوصی جوانه های قرآن 3: اصفهان — شماره تلفن: 2297604-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی جوانه های قرآن 4: اصفهان — شماره تلفن: 3867757-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی حدیث: اصفهان — شماره تلفن: 7756034-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی حوراء: اصفهان — شماره تلفن: 3359911-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی خاطره: اصفهان
مهد کودک و آمادگی خصوصی خانه گلها: اصفهان — شماره تلفن: 2368635-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی خردمند: اصفهان — شماره تلفن: 6507280-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی دارا و سارا: اصفهان — شماره تلفن: 6674789-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی دافا: اصفهان — شماره تلفن: 4415920-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی دانیال: اصفهان — شماره تلفن: 2335807-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی دریا: اصفهان — شماره تلفن: 5551286-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی دنیای اندیشه: اصفهان — شماره تلفن: 5543498-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی رعنا: اصفهان — شماره تلفن: 4401496-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی رنگین کمان: اصفهان — شماره تلفن: 7723244-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی رویا: اصفهان — شماره تلفن: 6254698-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی ریحانه: اصفهان — شماره تلفن: 6617660-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی زیتون: اصفهان — شماره تلفن: 2533809-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی سادات: اصفهان — شماره تلفن: 2852393-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی سبحان: اصفهان — شماره تلفن: 5214476-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی خاطره ها: اصفهان — شماره تلفن: 6689459-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی ستارگان: اصفهان — شماره تلفن: 4412030-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی ستاره: اصفهان — شماره تلفن: 7801003-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی سروش: اصفهان — شماره تلفن: 7750416-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی سروناز: اصفهان — شماره تلفن: 7719641-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی سماء: اصفهان — شماره تلفن: 7756466-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی سمن: اصفهان — شماره تلفن: 6619715-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی سهند: اصفهان — شماره تلفن: 6502865-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی سهیل: اصفهان — شماره تلفن: 2297113-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی سوره: اصفهان — شماره تلفن: 5546269-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی سینا: اصفهان — شماره تلفن: 6674864-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی شاداب: اصفهان — شماره تلفن: 4412813-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی شادمانه: اصفهان — شماره تلفن: 6261044-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی شادی: اصفهان — شماره تلفن: 2643062-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی شایان 1: اصفهان — شماره تلفن: 6616156-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی شایان 2: اصفهان — شماره تلفن: 2672649-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی شایسته گان: اصفهان
مهد کودک و آمادگی خصوصی شفق: اصفهان — شماره تلفن: 4453712-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی شهد: نجف آباد — شماره تلفن: 2646322-0331
مهد کودک و آمادگی خصوصی شهید جمشید رضایی: اصفهان — شماره تلفن: 3327597-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی شکوفا: اصفهان — شماره تلفن: 6681827-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی شکوفه ها: اصفهان — شماره تلفن: 6504492-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی شکوفه های زندگی: اصفهان — شماره تلفن: 4421265-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی شکوفه های یاس: اصفهان — شماره تلفن: 3332469-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی صالح: اصفهان — شماره تلفن: 2655406-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی صدف: اصفهان — شماره تلفن: 4416631-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی صد گل: اصفهان — شماره تلفن: 4459712-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی صفا: اصفهان — شماره تلفن: 2365851-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی طاها: اصفهان — شماره تلفن: 7773059-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی طلیعه: اصفهان — شماره تلفن: 3855662-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی عاطفه: اصفهان — شماره تلفن: 2369985-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی عرفان: اصفهان — شماره تلفن: 3353420-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی عسل: اصفهان — شماره تلفن: 3370079-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی غزاله: اصفهان — شماره تلفن: 6689686-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی غزل: اصفهان
مهد کودک و آمادگی خصوصی غنچه ها: اصفهان — شماره تلفن: 6686341-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی فدک: اصفهان — شماره تلفن: 4420558-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی فراز: اصفهان — شماره تلفن: 4421704-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی فرزانگان: اصفهان — شماره تلفن: 5550145-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی فرهاد و فرشاد: اصفهان — شماره تلفن: 4432299-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی فرهنگ: اصفهان — شماره تلفن: 6274770-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی فلق: اصفهان — شماره تلفن: 2360061-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی قائم: اصفهان — شماره تلفن: 4513666-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی قاصدک: اصفهان — شماره تلفن: 2204765-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی قصرگل: اصفهان — شماره تلفن: 3364929-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی گل آذین: اصفهان — شماره تلفن: 6254773-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی گلباران: اصفهان — شماره تلفن: 2252883-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی گلدونه: اصفهان — شماره تلفن: 5214225-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی گلدیس: اصفهان — شماره تلفن: 3351156-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی گلستان: اصفهان — شماره تلفن: 4505293-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی گلسرخ: اصفهان — شماره تلفن: 7714300-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی گلشن: اصفهان — شماره تلفن: 7755011-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی گلهای اندیشه: اصفهان — شماره تلفن: 2259694-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی گوهر: اصفهان — شماره تلفن: 2657807-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی لبخند کودک: اصفهان — شماره تلفن: 5548086-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی مائده: فریدن — شماره تلفن: 4225463-0372
مهد کودک و آمادگی خصوصی مادر: اصفهان
مهد کودک و آمادگی خصوصی ماهان: اصفهان — شماره تلفن: 6686461-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی ماهک: اصفهان — شماره تلفن: 6483394-0312
مهد کودک و آمادگی خصوصی متین: اصفهان — شماره تلفن: 2534240-0312
مهد کودک و آمادگی خصوصی ملک: اصفهان — شماره تلفن: 3367976-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی ملیکا: اصفهان — شماره تلفن: 6271476-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی مهر: اصفهان — شماره تلفن: 4408155-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی مهرآفرین: اصفهان — شماره تلفن: 6241097-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی مهرشاد: اصفهان — شماره تلفن: 7766181-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی مهنوش: اصفهان — شماره تلفن: 3867757-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی مولود: اصفهان — شماره تلفن: 6222978-0312
مهد کودک و آمادگی خصوصی میثاق: اصفهان — شماره تلفن: 3351999-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی میعاد: اصفهان — شماره تلفن: 3316105-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی میلاد: اصفهان — شماره تلفن: 4457473-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نرجس: اصفهان — شماره تلفن: 7779034-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نسترن: اصفهان — شماره تلفن: 4415732-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نسل آفتاب: اصفهان — شماره تلفن: 6222886-0312
مهد کودک و آمادگی خصوصی نسیم: اصفهان — شماره تلفن: 2344525-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نعیم: اصفهان — شماره تلفن: 5555424-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نگین: اصفهان — شماره تلفن: 7726535-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نوآوران: اصفهان — شماره تلفن: 3369139-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نوگل: اصفهان — شماره تلفن: 6684444-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نو باوگان: اصفهان — شماره تلفن: 6242432-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نور: اصفهان — شماره تلفن: 6243258-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نوشین: اصفهان
مهد کودک و آمادگی خصوصی نوگل: اصفهان — شماره تلفن: 2281558-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نوید: اصفهان — شماره تلفن: 2229719-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نیلوفر: اصفهان — شماره تلفن: 4509012-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی نیکتا: اصفهان — شماره تلفن: 2367021-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی هجرت: اصفهان — شماره تلفن: 5223031-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی هدایت: اصفهان — شماره تلفن: 2367475-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی هدی: اصفهان — شماره تلفن: 2304333-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی هستی: اصفهان — شماره تلفن: 6611352-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی هشت بهشت: اصفهان — شماره تلفن: 5525160-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی هما: اصفهان — شماره تلفن: 2263477-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی همیشه بهار: اصفهان — شماره تلفن: 3375507-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی ولایت: اصفهان — شماره تلفن: 3322822-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی ونوس: اصفهان — شماره تلفن: 2250683-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی کسری: اصفهان — شماره تلفن: 2635070-0335
مهد کودک و آمادگی خصوصی یادمان: اصفهان — شماره تلفن: 7773564-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی یاران: اصفهان — شماره تلفن: 2360779-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی یاس: اصفهان — شماره تلفن: 4430984-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی یاس نبی: کوهپایه — شماره تلفن: 6372950-0312
مهد کودک و آمادگی خصوصی یاسر و سمیه: اصفهان — شماره تلفن: 2297692-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی یاسهای سفید: اصفهان — شماره تلفن: 3314044-0311
مهد کودک و آمادگی خصوصی یاسین: اصفهان — شماره تلفن: 6622312-0311
سلام مامان سپهر گل دنبال یه مهد خوب بودین حوالیه شیخ صدوق من دخترما بردم یه موسسه دروازه شیراز که عالی بوده ......اسمش دنیای نوابغ و شمارش اینه 36281861 .....من همه چیزشونا دوست داشتم واقعا عالی کار میکنن .از نگهداری و آموزش گرفته تا مسایل امنیتی و ...
سلام خانومای عزیز. منم پسرم رو چند ماه پیش دنیای نوابغ که راحیل جون گفتند ثبت نام کردم . یه جور مهد خلاقیت هست . خیلی راضیم میشه گفت بچه ها همه چیز رو اونجا یاد میگیرن حتی معلوماتی که ما ممکنه بلد نباشیم. خیلی فعال هستن. من همیشه دنبال اینجور موسسه ای واسه پسرم بودم. آدرسشم دروازه شیرازه. من پیشنهاد میکنم اگه دنبال این هستین که بچتون توی یه مرکز امن و خلاق لحظه هاش رو بگذرونه و به فکر آیندش هستین اون رو دنیای نوابغ ثبت نام کنین.
سلام منم میخوام دخترمو همین دنیای نوابغ ببرم کلاس تابستانه هم داره خوبه؟
دختر کوچولوی من الهی همیشه سلامت باشی و از هر چیز بهترینش نصیبت بشه مامان ی عالمه دوست داره و همیشه از خدا میخواد مواظبت باشه

سلام دوستان گلم 

اين مهد گذاشتن بچه هاي من يه پروژه شده هيچ جاي بدرد بخوري براشون پيدا نشده هنوز .حالا تا قبل سه سالگيشون ميگفتم چون كوچولون خيلي نميشه مانور داد بعضي جاها ميپذيرن بيچاره مامانم نگه ميداشت ولي الان ديگه واقعا نميتونه سه سال و دو ماهشونه ولي باز هرجا سرزدم با او معياراي مهد استاندارد زمين تا آسمون فاصله داشت همين دنياي نوابغم رفتم بزرگترين ايرادش جاي كوچيك و كم نور ،نداشتن حياط و يه زمين بازي كوچولو تو زير زمين اونم يه مشت توپ و دو تا سرسره ٤ تا بچه اونجا باهم جا نميشدن!!!!

حالا مهد پروانه ها و كودك من هنوز نرفتم به اونا هم يه سر بزنم .نميدونم آخه روحيه ي خيلي حساسي دارن بچه هام دلم ميخواد اولين جاشون خيلي آموزشي و سخت نباشه تا جذب شن بعد كم كم آموزش .تورو خدا اگه جايي رو كسي تجربه داشت بگه ثواب داره بخدا😢

مهدکودک غنچه ها تو محدوده رهنان اصفهان خیلی خوبه، از نظر تمیزی و همه چیز ، رتبه آموزشی هم آورده بچه من 2 ساله داره میره، شمارش رو دیدم تو لیستی که Astare جان ارسال کردن ولی شمارش عوض شده، شماره جدیدش 33310989

 Khanume sahba...natijeye tahghighatetuno mishe be manam  ye pesare 3 salo nime daram ke ...

عزيزم من دست آخر كودك من ثبت نام كردم به نظرم بهتر از بقيه جاها اولين و مهمترينش خلوت بودن و داشتن حياط بزرگ و وسايل بازيه كلا٢٦ تا بچه ان براي بچهايي مث بچهه هاي من كه نياز به توجه دارن اينجور مهدا خوبه كه خلوته 

موسسه خلاقیت و پژوهش کودک و نوجوان دنیای نوابغ زیر نظر آژانس جهانی استعداد یابیWTA با برگزاری تست رایگان هوش و خلاقیت برای گزینش در پژوهشکده خلاقیت و استعدادیابی قادر است کامل ترین تکنیک های پژوهشی ، استعدادیابی و استعداد پروری را با روش های به روز دنیا نظیر مونته سوری و..  برای کودکان 3تا 6ساله در تمامی فصول به کار گیرد .  

پژوهشکده دنیای نوابغ محیطی آرام ، شاد ، دوست داشتنی و خلاق برای کودکان و نوجوانان فراهم نموده است تا در این فضا به خوبی پژوهش و بازی نمایند .  فضایی که کافیست یکبار دلبندان خودر ا به آن بسپارید تا نهایت شادی و نشاط و خلاقیت را در آن ها مشاهده کنید .هم چنین رنگ و طرح های  پژوهشکده همه توسط متخصصین به گونه ای طراحی شده است که روح کودک دلبند شما را نوازش می دهد و لطافت و طراوت دوران کودکی او را دوچندان می سازد .

ایـن پـژوهـشکده مجـهـز به کارگاههای : ربــاتـیـک/آزمــایـشگـاه/خلــاقیـت/نـجــوم/اوریـگـــامــی/ایــروبیـک/شـطـرنـج/مـوسیقـی/زبان انگلیسی و فرانسه/تئاتر/نقاشی خلاق/عکاسی/کـلـوپ بـازی و... می باشد.

پژوهشکده دنیای نوابغ برای گروه سنی 3-15 سال کلاس های ویژه استعدادیابی ، خلاقیت ، پژوهش و فبک در تابستان نیز برگزار می کند . 

https://navabegh.org/
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید