1874
2079
اگه یادم نره حتما میپرسم اتفاقا تو فکر بودم بگم ولی  هول میکنم میدونم 😂

🤣🤣🤣🤣🤣🤣مث خودمی منم میرم یادم میره برا چ رفت بودم

یه دونه پسردارم من...قندوعسل دارم من
من زیاد وزنم نرفت بالا هردفعه یک کیلو تا یکو نیم البته خودم یکم اضافه وزن داشتم قبل بارداری 5 کیلو ا ...

من قبل بارداری کم شد تا ماه چهرمم هی اومد پایین وزنم بخاطر تهوعم بعد کم کم اومد بالا.

🌱گفت هر کسی رو تـوی قبــر خودش میذارن عیسی بـه دیــن خود، موسی بـه دیــن خود به ما چه ربطی بقیـه تـو جامعه چیــکار میکنن اما نشنیده بـود از پیامبر اسلام که : یـک فـرد گنهکار، در میـان مردم هماننــد کسی است که با جمعی سوار کشتــی شود و به هنــگامی که در وسط دریــا قرار گیـرد تبــری برداشته به سوراخ کــردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او اعتـراض کننــد در جواب بگویــد من در سهم خود تصــرف میکنــم ! اگر دیــگران او را از ایــن عمل خطرناک بازندارنــد، طولی نمیکشد که آب دریــا به داخل کشتـی نفوذ کــرده و یکباره همه ساکنان کشتــی را به همراه کشتــی در دریا غرق می کنــد


نگران نباش دقیقا منم همینطوری شده بودم. دکترساینا رو پیدا کردم و از دکترای اونجا مشورت گرفتم و مشکلم حل شد. [اینجا کلیک کن]

هردو..من شبا از خارش میموردم فقط وازلین میزدم اروم میشدم برا شکمم میزدم بخاطر ترک

اهان پس منم برم بخرم شایددیگ نزنم البت الانم در حد چار تا ترکع ولی میترسم بدترشه

یه دونه پسردارم من...قندوعسل دارم من
2077
🤣🤣🤣🤣🤣🤣مث خودمی منم میرم یادم میره برا چ رفت بودم

😂😂😂😂😂وای دقیقا

اصلا تا پامو میزارم میگم من اینجا چکار میکنم 😂

🌱گفت هر کسی رو تـوی قبــر خودش میذارن عیسی بـه دیــن خود، موسی بـه دیــن خود به ما چه ربطی بقیـه تـو جامعه چیــکار میکنن اما نشنیده بـود از پیامبر اسلام که : یـک فـرد گنهکار، در میـان مردم هماننــد کسی است که با جمعی سوار کشتــی شود و به هنــگامی که در وسط دریــا قرار گیـرد تبــری برداشته به سوراخ کــردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او اعتـراض کننــد در جواب بگویــد من در سهم خود تصــرف میکنــم ! اگر دیــگران او را از ایــن عمل خطرناک بازندارنــد، طولی نمیکشد که آب دریــا به داخل کشتـی نفوذ کــرده و یکباره همه ساکنان کشتــی را به همراه کشتــی در دریا غرق می کنــد
من 77 بودم الان 89

تا آخرش میترکیم میدونم   

🌱گفت هر کسی رو تـوی قبــر خودش میذارن عیسی بـه دیــن خود، موسی بـه دیــن خود به ما چه ربطی بقیـه تـو جامعه چیــکار میکنن اما نشنیده بـود از پیامبر اسلام که : یـک فـرد گنهکار، در میـان مردم هماننــد کسی است که با جمعی سوار کشتــی شود و به هنــگامی که در وسط دریــا قرار گیـرد تبــری برداشته به سوراخ کــردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او اعتـراض کننــد در جواب بگویــد من در سهم خود تصــرف میکنــم ! اگر دیــگران او را از ایــن عمل خطرناک بازندارنــد، طولی نمیکشد که آب دریــا به داخل کشتـی نفوذ کــرده و یکباره همه ساکنان کشتــی را به همراه کشتــی در دریا غرق می کنــد
نه من کم نکردم ولی یهو هم زیاد نشد وزنم کم کم وزنم زیاد شد. 

خوش بحالت

حالا من مصرف تنقلاتم بالاست

اصلا تا ۴.۵ماه از شیرینی متنفر بودم الان دوست دارم

🌱گفت هر کسی رو تـوی قبــر خودش میذارن عیسی بـه دیــن خود، موسی بـه دیــن خود به ما چه ربطی بقیـه تـو جامعه چیــکار میکنن اما نشنیده بـود از پیامبر اسلام که : یـک فـرد گنهکار، در میـان مردم هماننــد کسی است که با جمعی سوار کشتــی شود و به هنــگامی که در وسط دریــا قرار گیـرد تبــری برداشته به سوراخ کــردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او اعتـراض کننــد در جواب بگویــد من در سهم خود تصــرف میکنــم ! اگر دیــگران او را از ایــن عمل خطرناک بازندارنــد، طولی نمیکشد که آب دریــا به داخل کشتـی نفوذ کــرده و یکباره همه ساکنان کشتــی را به همراه کشتــی در دریا غرق می کنــد
2050
خب تقریبا یکی هستیم من ۵۵ بودم الان شدم۶۶ونیم ب منم گف زیاده وزنت خخخ

سوراخ سوراخم کردن از بس آزمایش برام نوشتن

البته بگما کار بهداشته اصلا مامام تا حالا ی قرصم بهم نداده چه برسه وزن بگیره فقط برا نوشتن آز و جواب از و سونو میرم پیشش

🌱گفت هر کسی رو تـوی قبــر خودش میذارن عیسی بـه دیــن خود، موسی بـه دیــن خود به ما چه ربطی بقیـه تـو جامعه چیــکار میکنن اما نشنیده بـود از پیامبر اسلام که : یـک فـرد گنهکار، در میـان مردم هماننــد کسی است که با جمعی سوار کشتــی شود و به هنــگامی که در وسط دریــا قرار گیـرد تبــری برداشته به سوراخ کــردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او اعتـراض کننــد در جواب بگویــد من در سهم خود تصــرف میکنــم ! اگر دیــگران او را از ایــن عمل خطرناک بازندارنــد، طولی نمیکشد که آب دریــا به داخل کشتـی نفوذ کــرده و یکباره همه ساکنان کشتــی را به همراه کشتــی در دریا غرق می کنــد
تا آخرش میترکیم میدونم    

من که یه پام چلاق شد دندونامم داغون شد شکمم که تاالان چارتا ترک خورده من تادوماهه اینده نابودمیشم خخخخ

یه دونه پسردارم من...قندوعسل دارم من
ای جانممممم بیا بهمون خبر بده

سلام عزیزم.امروز رفتم سونو.خدا بهم یه دخمل ناز داده.خدا رو شکر

پشت دیوار دلم❤یه صدای پا میاد👟خدایا ممنونم ازت به خاطر مهربونیات🙏مهربونم همه رو به ارزوهاشون برسون🙏
سوراخ سوراخم کردن از بس آزمایش برام نوشتن البته بگما کار بهداشته اصلا مامام تا حالا ی قرصم بهم نداد ...

اره دکی منم همینطور اما بهداشت الکی میفرسته اینور اونور

یه دونه پسردارم من...قندوعسل دارم من
2104
خودت چی دوست داری

فرقی نداشت برام واقعاااا.الان هم خدا لطف کرده،بهم یه دخمل نلز و سالم داده

پشت دیوار دلم❤یه صدای پا میاد👟خدایا ممنونم ازت به خاطر مهربونیات🙏مهربونم همه رو به ارزوهاشون برسون🙏
من تجربه 95 کیلو بودنو داشتم واسه همین الان نمیترسم. چون راحت وزن کم میکنم قلقه بدنم دستمه

خوش بحالت من تاحالا چاق نبودم خیلی لاغر بودم نمیدونم میشه این شکمو جم کرد یانه

یه دونه پسردارم من...قندوعسل دارم من
من تجربه 95 کیلو بودنو داشتم واسه همین الان نمیترسم. چون راحت وزن کم میکنم قلقه بدنم دستمه

منم چند سال میش تا ۷۰ رسیدم ولی وزنمو ب ۴۹ رسوندم.اون موقع و ۷۰ بودم هیکلم مشخص بود خیلی ولی الان هرچی اضافه هم کنم رو هیکلم مشخص نیست .تازه من الان بچه تو شکممه ۷۰ ام و طبیعیه.ولی هیکلم چاق نیست شکمم زیاد ندارم.

🌱گفت هر کسی رو تـوی قبــر خودش میذارن عیسی بـه دیــن خود، موسی بـه دیــن خود به ما چه ربطی بقیـه تـو جامعه چیــکار میکنن اما نشنیده بـود از پیامبر اسلام که : یـک فـرد گنهکار، در میـان مردم هماننــد کسی است که با جمعی سوار کشتــی شود و به هنــگامی که در وسط دریــا قرار گیـرد تبــری برداشته به سوراخ کــردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او اعتـراض کننــد در جواب بگویــد من در سهم خود تصــرف میکنــم ! اگر دیــگران او را از ایــن عمل خطرناک بازندارنــد، طولی نمیکشد که آب دریــا به داخل کشتـی نفوذ کــرده و یکباره همه ساکنان کشتــی را به همراه کشتــی در دریا غرق می کنــد
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2038
2097
1872
2101
2102
2052
2100
2099
1927