1061
44


1053
بانوان

میتونه اسم باشه؟ 

چندین ماهه که دیگه نیستی ... نیستی که ببینی چه اتفاقای بدی برام افتاده ... چه قد دلم و شکستن .. چشمای مشکیِ مهربونت واسه همیشه از من گرفته شد داداش خوبم ... امیر حسینم هنوز وقتی قسم میخورم میگم به جان امیر حسین و بعدش میفهمم که امیر حسین دیگه جونی نداره ... بغضم میگیره .. همه با بغض من بغض میکنن ... داداشم حتی دُشمنم وقتی بهم نگاه میکنه بغضش میگیره ..‌ حتی اونم دلش برام میسوزه نمیدونم نبودنت چی به روز چشمام آورده که تار میبینم همه چی و ... داداشم دوستام ناشکری میکنن واسه داشتن داداششون میگن خیلی باهم لج میکنن ... ولی نمیدونن که من تو حسرت اینکه یه بار دیگه موهام و بکشی و  من با جیغ و داد فرار کنم رو دلم مونده ...فدات شم الهیی ....فدات شم 
چون بهم توجه نمیکنه

کی  

چندین ماهه که دیگه نیستی ... نیستی که ببینی چه اتفاقای بدی برام افتاده ... چه قد دلم و شکستن .. چشمای مشکیِ مهربونت واسه همیشه از من گرفته شد داداش خوبم ... امیر حسینم هنوز وقتی قسم میخورم میگم به جان امیر حسین و بعدش میفهمم که امیر حسین دیگه جونی نداره ... بغضم میگیره .. همه با بغض من بغض میکنن ... داداشم حتی دُشمنم وقتی بهم نگاه میکنه بغضش میگیره ..‌ حتی اونم دلش برام میسوزه نمیدونم نبودنت چی به روز چشمام آورده که تار میبینم همه چی و ... داداشم دوستام ناشکری میکنن واسه داشتن داداششون میگن خیلی باهم لج میکنن ... ولی نمیدونن که من تو حسرت اینکه یه بار دیگه موهام و بکشی و  من با جیغ و داد فرار کنم رو دلم مونده ...فدات شم الهیی ....فدات شم 
8
آن شرلی

لیلا

چندین ماهه که دیگه نیستی ... نیستی که ببینی چه اتفاقای بدی برام افتاده ... چه قد دلم و شکستن .. چشمای مشکیِ مهربونت واسه همیشه از من گرفته شد داداش خوبم ... امیر حسینم هنوز وقتی قسم میخورم میگم به جان امیر حسین و بعدش میفهمم که امیر حسین دیگه جونی نداره ... بغضم میگیره .. همه با بغض من بغض میکنن ... داداشم حتی دُشمنم وقتی بهم نگاه میکنه بغضش میگیره ..‌ حتی اونم دلش برام میسوزه نمیدونم نبودنت چی به روز چشمام آورده که تار میبینم همه چی و ... داداشم دوستام ناشکری میکنن واسه داشتن داداششون میگن خیلی باهم لج میکنن ... ولی نمیدونن که من تو حسرت اینکه یه بار دیگه موهام و بکشی و  من با جیغ و داد فرار کنم رو دلم مونده ...فدات شم الهیی ....فدات شم 
1091
لادن

دنیا 

چندین ماهه که دیگه نیستی ... نیستی که ببینی چه اتفاقای بدی برام افتاده ... چه قد دلم و شکستن .. چشمای مشکیِ مهربونت واسه همیشه از من گرفته شد داداش خوبم ... امیر حسینم هنوز وقتی قسم میخورم میگم به جان امیر حسین و بعدش میفهمم که امیر حسین دیگه جونی نداره ... بغضم میگیره .. همه با بغض من بغض میکنن ... داداشم حتی دُشمنم وقتی بهم نگاه میکنه بغضش میگیره ..‌ حتی اونم دلش برام میسوزه نمیدونم نبودنت چی به روز چشمام آورده که تار میبینم همه چی و ... داداشم دوستام ناشکری میکنن واسه داشتن داداششون میگن خیلی باهم لج میکنن ... ولی نمیدونن که من تو حسرت اینکه یه بار دیگه موهام و بکشی و  من با جیغ و داد فرار کنم رو دلم مونده ...فدات شم الهیی ....فدات شم 
اونی ک دوسش دارم علاقمون دو طرفس اما بحثمون شده

هییی گفتی داغ دلم و تازه کردی

چندین ماهه که دیگه نیستی ... نیستی که ببینی چه اتفاقای بدی برام افتاده ... چه قد دلم و شکستن .. چشمای مشکیِ مهربونت واسه همیشه از من گرفته شد داداش خوبم ... امیر حسینم هنوز وقتی قسم میخورم میگم به جان امیر حسین و بعدش میفهمم که امیر حسین دیگه جونی نداره ... بغضم میگیره .. همه با بغض من بغض میکنن ... داداشم حتی دُشمنم وقتی بهم نگاه میکنه بغضش میگیره ..‌ حتی اونم دلش برام میسوزه نمیدونم نبودنت چی به روز چشمام آورده که تار میبینم همه چی و ... داداشم دوستام ناشکری میکنن واسه داشتن داداششون میگن خیلی باهم لج میکنن ... ولی نمیدونن که من تو حسرت اینکه یه بار دیگه موهام و بکشی و  من با جیغ و داد فرار کنم رو دلم مونده ...فدات شم الهیی ....فدات شم 
چرا هی مثل هم میگیم.خخخخ ..دندان.

آناهید

چندین ماهه که دیگه نیستی ... نیستی که ببینی چه اتفاقای بدی برام افتاده ... چه قد دلم و شکستن .. چشمای مشکیِ مهربونت واسه همیشه از من گرفته شد داداش خوبم ... امیر حسینم هنوز وقتی قسم میخورم میگم به جان امیر حسین و بعدش میفهمم که امیر حسین دیگه جونی نداره ... بغضم میگیره .. همه با بغض من بغض میکنن ... داداشم حتی دُشمنم وقتی بهم نگاه میکنه بغضش میگیره ..‌ حتی اونم دلش برام میسوزه نمیدونم نبودنت چی به روز چشمام آورده که تار میبینم همه چی و ... داداشم دوستام ناشکری میکنن واسه داشتن داداششون میگن خیلی باهم لج میکنن ... ولی نمیدونن که من تو حسرت اینکه یه بار دیگه موهام و بکشی و  من با جیغ و داد فرار کنم رو دلم مونده ...فدات شم الهیی ....فدات شم 
1021
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1097
1048
1062
1074
1036
1077
1081
1098
726
پربازدیدترین تاپیک های امروز
29
24
931
83
1087
1067
977
داغ ترین های تاپیک های امروز