1147
648

خودم همیشه صبا میرم دکتر قاسمیان مقدم

میخام بدونم اگ وقت نداد کجا دیگ زود وقت میده؟

فقط 14 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
زنـدگـی خـودتـو بـا بـقـیـه مـقـایـسـہ نـکـن!مـقـایـسـہ ایی بـیـن مـاه و خـورشـیـد وجـود نـداره! هـر دو بـہ وقـتـشـون مـیـدرخـشـن!!!✨
خسروی زنبیل اباد 

چندروزه نوبت میده؟

فقط 14 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
زنـدگـی خـودتـو بـا بـقـیـه مـقـایـسـہ نـکـن!مـقـایـسـہ ایی بـیـن مـاه و خـورشـیـد وجـود نـداره! هـر دو بـہ وقـتـشـون مـیـدرخـشـن!!!✨

مامان باباها بزارید بچه هاتون دو زبانه بزرگ شن


ما بهتون کمک می کنیم کلیک کنید

1156

بگرد جای خوب برو تو قم تجربه خوبی خواهرزاده همسرم نداره. البته نمیدونم کجا رفته بود.

در قیامت گنهکاران گویند"افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم"(سوره زمر آیه۵۶)                       سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست                      به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند                    الله نورالسماوات والارض 
بگرد جای خوب برو تو قم تجربه خوبی خواهرزاده همسرم نداره. البته نمیدونم کجا رفته بود.

من خشروی اسمشو زیاد شنیدم با دانش 

فقط 14 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
زنـدگـی خـودتـو بـا بـقـیـه مـقـایـسـہ نـکـن!مـقـایـسـہ ایی بـیـن مـاه و خـورشـیـد وجـود نـداره! هـر دو بـہ وقـتـشـون مـیـدرخـشـن!!!✨
همون روز

شمارشو میدی گلم

فقط 14 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
زنـدگـی خـودتـو بـا بـقـیـه مـقـایـسـہ نـکـن!مـقـایـسـہ ایی بـیـن مـاه و خـورشـیـد وجـود نـداره! هـر دو بـہ وقـتـشـون مـیـدرخـشـن!!!✨
بگرد جای خوب برو تو قم تجربه خوبی خواهرزاده همسرم نداره. البته نمیدونم کجا رفته بود.

ینی چی؟

فقط 14 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
زنـدگـی خـودتـو بـا بـقـیـه مـقـایـسـہ نـکـن!مـقـایـسـہ ایی بـیـن مـاه و خـورشـیـد وجـود نـداره! هـر دو بـہ وقـتـشـون مـیـدرخـشـن!!!✨
1189
من خشروی اسمشو زیاد شنیدم با دانش 

اگع میتونی بیا تهران. راهی نیست.

در قیامت گنهکاران گویند"افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم"(سوره زمر آیه۵۶)                       سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست                      به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند                    الله نورالسماوات والارض 
ینی چی؟

خواهرزاده همسرم غربالگری اول و دوم رفت یه آزمایشگاه گفتن مشکل نداره. متاسفانه. موقع تولد فهمیدن سندروم داون داره.😔

در قیامت گنهکاران گویند"افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم"(سوره زمر آیه۵۶)                       سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست                      به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند                    الله نورالسماوات والارض 
اگع میتونی بیا تهران. راهی نیست.

نه عزیزم نمیتونم گلم بچم کوچیکه شوهرمم کارش طوری نیس ببنده مغازشو

فقط 14 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
زنـدگـی خـودتـو بـا بـقـیـه مـقـایـسـہ نـکـن!مـقـایـسـہ ایی بـیـن مـاه و خـورشـیـد وجـود نـداره! هـر دو بـہ وقـتـشـون مـیـدرخـشـن!!!✨
1184
نه عزیزم نمیتونم گلم بچم کوچیکه شوهرمم کارش طوری نیس ببنده مغازشو

پس جای مطمئن برو.

در قیامت گنهکاران گویند"افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم"(سوره زمر آیه۵۶)                       سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست                      به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند                    الله نورالسماوات والارض 
خواهرزاده همسرم غربالگری اول و دوم رفت یه آزمایشگاه گفتن مشکل نداره. متاسفانه. موقع تولد فهمیدن سندر ...

وای عزیزم😢 کاش میپرسیدی اسمشو میگفتی کجا رفته 

فقط 14 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
زنـدگـی خـودتـو بـا بـقـیـه مـقـایـسـہ نـکـن!مـقـایـسـہ ایی بـیـن مـاه و خـورشـیـد وجـود نـداره! هـر دو بـہ وقـتـشـون مـیـدرخـشـن!!!✨
وای عزیزم😢 کاش میپرسیدی اسمشو میگفتی کجا رفته 

راستش ارتباطی با هم نداریم. الان سه ساله ندیدمش. ولی یه جای بی نام و نشون و تازه تاسیس بود. 

در قیامت گنهکاران گویند"افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم"(سوره زمر آیه۵۶)                       سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست                      به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند                    الله نورالسماوات والارض 
راستش ارتباطی با هم نداریم. الان سه ساله ندیدمش. ولی یه جای بی نام و نشون و تازه تاسیس بود. 

اهان.....اگ مشکلی باشه سقط میکنن یا دارو؟

فقط 14 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
زنـدگـی خـودتـو بـا بـقـیـه مـقـایـسـہ نـکـن!مـقـایـسـہ ایی بـیـن مـاه و خـورشـیـد وجـود نـداره! هـر دو بـہ وقـتـشـون مـیـدرخـشـن!!!✨
اهان.....اگ مشکلی باشه سقط میکنن یا دارو؟

من دکترم میگفت قبل هفته ۱۸ میشه سقط کرد. به طور قانونی.

در قیامت گنهکاران گویند"افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم"(سوره زمر آیه۵۶)                       سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست                      به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند                    الله نورالسماوات والارض 
1190
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1159
1187
1153
1192
1144
83
24
224
29
1198