1177
44

به نظرتون کدوم اپلیکیشن کالری شمار بهتره ؟؟؟

شما از کدوم بهتر نتیجه گرفتید و دلیلتون واسه انتخابش چی بود؟☺☺☺

تعداد رای : 16
نظرسنجی
کالری شمار کرفس🥦
4
25%
کالری شمار بشقاب 🍽
5
31%
کالری شمار مانکن 🚶‍♀️
6
37%
هیچکدام🙄
1
6%
عروس شدم رفت😍😂

راحت تر

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
فضای رابطه دو نفره تان یک محیط کاملا خصوصی است نیاید همه اش را عمومی نکنید آدم هایی که درکشان از رابطه تنها قربان صدقه رفتن و عشقم و عزیزم است آنهایی که منتظرند تا از طرف مقابلشان نازکتر از گل بشنوند بعد تند و تند پست ها و تصاویر پروفایلی که میگوید آی مردم من از زندگی خسته ام فلانی به من گفت بالای چشمانت ابرو کمی خود داری و صبر را یاد بگیرید تصویر پروفایل شما را کسانی که حتی فکرش را نمیکنید میبینند افرادی که منتظر فرصتند تا وارد حریمتان شوند پس دلخوری های پیش آمده در محیط خصوصی تان را در بوق و کرنا نکنید 

من از هیچکدوم نتیجه نگرفتم چون همت نمیکنم😅😅ولی بشقاب بهتره ب نظرم

 دوستای عزیزم که تلگ*رام دارن ، من یه کانال دارم که توش پره متنای قشنگ و عکس و آهنگه ، خوشحالم میکنید اگه بیایید ، توی قسمت آیدی یاب سرچ کنید hast_nistt .دوستایگلمدعا کنیدکنکور قبولبشم ، بتونمدل پدر ومادرموشاد کنم ،مرسی ازانرژیاتون .❤

مامان باباها بزارید بچه هاتون دو زبانه بزرگ شن


ما بهتون کمک می کنیم کلیک کنید

چی راحت تر؟😊

بشقاب😁😁😁 خوشگل ترم هست

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
فضای رابطه دو نفره تان یک محیط کاملا خصوصی است نیاید همه اش را عمومی نکنید آدم هایی که درکشان از رابطه تنها قربان صدقه رفتن و عشقم و عزیزم است آنهایی که منتظرند تا از طرف مقابلشان نازکتر از گل بشنوند بعد تند و تند پست ها و تصاویر پروفایلی که میگوید آی مردم من از زندگی خسته ام فلانی به من گفت بالای چشمانت ابرو کمی خود داری و صبر را یاد بگیرید تصویر پروفایل شما را کسانی که حتی فکرش را نمیکنید میبینند افرادی که منتظر فرصتند تا وارد حریمتان شوند پس دلخوری های پیش آمده در محیط خصوصی تان را در بوق و کرنا نکنید 
1156
من از هیچکدوم نتیجه نگرفتم چون همت نمیکنم😅😅ولی بشقاب بهتره ب نظرم

بشقاب داشتم 

کرفس داشتم 

مانکن هم ی نصف روز داشتم 

ولی با هیچکدوم اراده نداشتم ادامه بدم😑😑😑

عروس شدم رفت😍😂

چن کیلویی؟قدت؟

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
فضای رابطه دو نفره تان یک محیط کاملا خصوصی است نیاید همه اش را عمومی نکنید آدم هایی که درکشان از رابطه تنها قربان صدقه رفتن و عشقم و عزیزم است آنهایی که منتظرند تا از طرف مقابلشان نازکتر از گل بشنوند بعد تند و تند پست ها و تصاویر پروفایلی که میگوید آی مردم من از زندگی خسته ام فلانی به من گفت بالای چشمانت ابرو کمی خود داری و صبر را یاد بگیرید تصویر پروفایل شما را کسانی که حتی فکرش را نمیکنید میبینند افرادی که منتظر فرصتند تا وارد حریمتان شوند پس دلخوری های پیش آمده در محیط خصوصی تان را در بوق و کرنا نکنید 
بشقاب داشتم  کرفس داشتم  مانکن هم ی نصف روز داشتم  ولی با هیچکدوم اراده نداشتم ادا ...

خب دیگه ، پس مشکل از خودمونه نه اپلیکیشن😐😕

 دوستای عزیزم که تلگ*رام دارن ، من یه کانال دارم که توش پره متنای قشنگ و عکس و آهنگه ، خوشحالم میکنید اگه بیایید ، توی قسمت آیدی یاب سرچ کنید hast_nistt .دوستایگلمدعا کنیدکنکور قبولبشم ، بتونمدل پدر ومادرموشاد کنم ،مرسی ازانرژیاتون .❤
1194
عه خخخخ  تصمیم دارم از امشب رژیم بگیرم  یکمی فقط  نمدونم با کدوم بهتره

تو همت کن بدون اینام میتونی

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
فضای رابطه دو نفره تان یک محیط کاملا خصوصی است نیاید همه اش را عمومی نکنید آدم هایی که درکشان از رابطه تنها قربان صدقه رفتن و عشقم و عزیزم است آنهایی که منتظرند تا از طرف مقابلشان نازکتر از گل بشنوند بعد تند و تند پست ها و تصاویر پروفایلی که میگوید آی مردم من از زندگی خسته ام فلانی به من گفت بالای چشمانت ابرو کمی خود داری و صبر را یاد بگیرید تصویر پروفایل شما را کسانی که حتی فکرش را نمیکنید میبینند افرادی که منتظر فرصتند تا وارد حریمتان شوند پس دلخوری های پیش آمده در محیط خصوصی تان را در بوق و کرنا نکنید 
۸۵ وزن قدم ۱۷۳

۱۵ کیلو قشنگ تا عید میتونی ۱۰ کیلو کم کنیا

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
فضای رابطه دو نفره تان یک محیط کاملا خصوصی است نیاید همه اش را عمومی نکنید آدم هایی که درکشان از رابطه تنها قربان صدقه رفتن و عشقم و عزیزم است آنهایی که منتظرند تا از طرف مقابلشان نازکتر از گل بشنوند بعد تند و تند پست ها و تصاویر پروفایلی که میگوید آی مردم من از زندگی خسته ام فلانی به من گفت بالای چشمانت ابرو کمی خود داری و صبر را یاد بگیرید تصویر پروفایل شما را کسانی که حتی فکرش را نمیکنید میبینند افرادی که منتظر فرصتند تا وارد حریمتان شوند پس دلخوری های پیش آمده در محیط خصوصی تان را در بوق و کرنا نکنید 
1184
وای عاره خیلی دلم میخواد لاغر کنم 😭همتتتتت نیست همت زن گرفففففتتت😤😤

پس تلاش کن😁

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
فضای رابطه دو نفره تان یک محیط کاملا خصوصی است نیاید همه اش را عمومی نکنید آدم هایی که درکشان از رابطه تنها قربان صدقه رفتن و عشقم و عزیزم است آنهایی که منتظرند تا از طرف مقابلشان نازکتر از گل بشنوند بعد تند و تند پست ها و تصاویر پروفایلی که میگوید آی مردم من از زندگی خسته ام فلانی به من گفت بالای چشمانت ابرو کمی خود داری و صبر را یاد بگیرید تصویر پروفایل شما را کسانی که حتی فکرش را نمیکنید میبینند افرادی که منتظر فرصتند تا وارد حریمتان شوند پس دلخوری های پیش آمده در محیط خصوصی تان را در بوق و کرنا نکنید 
عاره بوخودا  هرروز تو نینی سایت میبنم عکس قبل و بعد از لاغری میزارن افسرده میشم منم موخوام

منم از بعد پریودیم شروع میکنم‌میخام تا عید ۴ کیلو کم کنم

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
فضای رابطه دو نفره تان یک محیط کاملا خصوصی است نیاید همه اش را عمومی نکنید آدم هایی که درکشان از رابطه تنها قربان صدقه رفتن و عشقم و عزیزم است آنهایی که منتظرند تا از طرف مقابلشان نازکتر از گل بشنوند بعد تند و تند پست ها و تصاویر پروفایلی که میگوید آی مردم من از زندگی خسته ام فلانی به من گفت بالای چشمانت ابرو کمی خود داری و صبر را یاد بگیرید تصویر پروفایل شما را کسانی که حتی فکرش را نمیکنید میبینند افرادی که منتظر فرصتند تا وارد حریمتان شوند پس دلخوری های پیش آمده در محیط خصوصی تان را در بوق و کرنا نکنید 
وای ینی میشه منم وزنم بیاد ۷۰؟😢

اره میشه من قدم ۱۶۰ وزنم ۵۶ میخام تا عید انشاالله بشم ۵۲

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
فضای رابطه دو نفره تان یک محیط کاملا خصوصی است نیاید همه اش را عمومی نکنید آدم هایی که درکشان از رابطه تنها قربان صدقه رفتن و عشقم و عزیزم است آنهایی که منتظرند تا از طرف مقابلشان نازکتر از گل بشنوند بعد تند و تند پست ها و تصاویر پروفایلی که میگوید آی مردم من از زندگی خسته ام فلانی به من گفت بالای چشمانت ابرو کمی خود داری و صبر را یاد بگیرید تصویر پروفایل شما را کسانی که حتی فکرش را نمیکنید میبینند افرادی که منتظر فرصتند تا وارد حریمتان شوند پس دلخوری های پیش آمده در محیط خصوصی تان را در بوق و کرنا نکنید 
1190
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1159
1144
1187
1153
1192
83
24
224
29
1198