1265
1273
عنوان

سوتی های رانندگیتون😜

798 بازدید | 43 پست

سلام به همگی 

صبحتون بخیر و خوشی

به تاپیک من خیلی خوش اومدین ❤

بیایید از سوتی های رانندگیتون بگین،واینکه چقدر طول کشید تا حرفه ای بشین 

مرسی 🌷

میگن هرکس یه نفسی داره،وممکنه دعاش برات قشنگترین اتفاقها رو رقم بزنه❤دوست نازنینم ممنون میشم برای حالِ دلم،برآورده شدن حاجتم واینکه یه دختربچه خیلی محتاج دعای شماست ازته دلتون دعا کنیدو ۳ تا صلوات مهمونم کنید❤الهم عجل لولیک الفرج ❤(تو تاپیک های دعا،هرکسیو لایک کردم براش صلوات میفرستم تا ان شالله به حاجتش برسه وازته دل خوشحال بشه)

من اوایل که رانندگی کردم رفتم تو یه خیابون شلوغ خیلی استرس گرفتم زدم پشت یه پرایدی و رفتم اونم پشت سرم بوق بوق که وایسا 😂😂 دیگه اومد کنارم گفتم چرا میزنی در میری گفتم ببخشید شرمنده.به اندازه ای استرس داشتم که دهنم خشک شده بود.اوسکل بودماا😒😒

وصیت کردم بعد از مرگم دو فنجان چای همراهم دفن کنند...شاید صبحتهای من با خدا به درازا کشید.بهرحال دلخوری از ادمهایش کم نیست....

رایگان از مشاور خانواده سوال بپرس. با تخفیف تلفنی صحبت کن

من اوایل که رانندگی کردم رفتم تو یه خیابون شلوغ خیلی استرس گرفتم زدم پشت یه پرایدی و رفتم اونم پشت س ...

😂😂😂😂😂😂😂

میگن هرکس یه نفسی داره،وممکنه دعاش برات قشنگترین اتفاقها رو رقم بزنه❤دوست نازنینم ممنون میشم برای حالِ دلم،برآورده شدن حاجتم واینکه یه دختربچه خیلی محتاج دعای شماست ازته دلتون دعا کنیدو ۳ تا صلوات مهمونم کنید❤الهم عجل لولیک الفرج ❤(تو تاپیک های دعا،هرکسیو لایک کردم براش صلوات میفرستم تا ان شالله به حاجتش برسه وازته دل خوشحال بشه)
1291

وای نگو سوتی رانندگی میپاشم😂😂😂

یبار دوستم بعد یک سال گواهینامه و رانندگی مداوم گفت بیاین ببرمتون دور دور(به من و دوست دیگم) بهش گفتم من جنازمم نمیدم تو ببری دور دور 😂

خلاصه راضی شدیم و رفتیم 

اولا که موقع روشن کردن و چندبار تو راه و پشت چراغ خاموش کرد 

وای من صندلی عقب مرده بودم از خنده 

بعد گفتیم خوب هول شده با ما اومده 

رفتیم تو شهر

منگل خانوم صاااف انداخت تو خیابون یه طرفه 

هی میگفت چ خلوته 

بعد یهو دیدیم تعداد ماشینا که برعکس میان روبرومون زیاد شد و هی صدا سوت میاد 

بش میگم افسره سوت میزنه ها میگه نه صدا این موتورست بغلمون گفتم باشه 

بعد نگو افسره مرده بود از بس فوت کرده بود تو سوت

گفت خانوم بزن کنار داری یطرفه رو برعکس میری 😂😂😂


حالا اومد دور بزنه در جهت خیابون پارک کنه خاموش کرد روشن نمیتونست بکنه 

منم همچنان ریسه میرفتم حرص میخورد 

بعد کل خیابون شد ترافیک برا ایشون و در کمال ناباوری اونا که تو ترافیک بودن عین من ریسه میرفتن برا کارا دوستم 

ب هزار زور دور زد اومد پارک کنه چهار پنج بار فقط فرمون داد اخرم وسط خیابون پارک کرد 


وایییی من مرررده بودما😂

بعد افسره گفت گواهینامه کارت ماشین 


کوله پشتیش رو صندلی عقب بود یه کیف تو اون بود که یه کیف دیگه توش بود که کیف پولش که توش کارت بود تو اون بود 😂😂😂😂😂


ای از این 

یارو گفت کارت ماشین 

گفت عهههه پیشم نیست 


افسره پاشیده بود از خنده میفهمییی 😂😂😂😂😂

گفت برین ب سلامت مام رفتیم 

هنوز بهش میخندم وای خدااا 😂😂😂😂

هیچ اگر سایه پذیرد، ما همان سایه هیچیم...  
وای نگو سوتی رانندگی میپاشم😂😂😂 یبار دوستم بعد یک سال گواهینامه و رانندگی مداوم گفت بیاین ببرمتون ...

طفلک خیلی هول شده بوده 😂😂😂😂😂😂

میگن هرکس یه نفسی داره،وممکنه دعاش برات قشنگترین اتفاقها رو رقم بزنه❤دوست نازنینم ممنون میشم برای حالِ دلم،برآورده شدن حاجتم واینکه یه دختربچه خیلی محتاج دعای شماست ازته دلتون دعا کنیدو ۳ تا صلوات مهمونم کنید❤الهم عجل لولیک الفرج ❤(تو تاپیک های دعا،هرکسیو لایک کردم براش صلوات میفرستم تا ان شالله به حاجتش برسه وازته دل خوشحال بشه)
وای نگو سوتی رانندگی میپاشم😂😂😂 یبار دوستم بعد یک سال گواهینامه و رانندگی مداوم گفت بیاین ببرمتون ...

حالا راننده شده یانه؟؟؟

میگن هرکس یه نفسی داره،وممکنه دعاش برات قشنگترین اتفاقها رو رقم بزنه❤دوست نازنینم ممنون میشم برای حالِ دلم،برآورده شدن حاجتم واینکه یه دختربچه خیلی محتاج دعای شماست ازته دلتون دعا کنیدو ۳ تا صلوات مهمونم کنید❤الهم عجل لولیک الفرج ❤(تو تاپیک های دعا،هرکسیو لایک کردم براش صلوات میفرستم تا ان شالله به حاجتش برسه وازته دل خوشحال بشه)
1323
یکی دو سال رانندگی میکرد مثلا 😂😂😂😂

خب مدت کمی هم نبوده 

میگن هرکس یه نفسی داره،وممکنه دعاش برات قشنگترین اتفاقها رو رقم بزنه❤دوست نازنینم ممنون میشم برای حالِ دلم،برآورده شدن حاجتم واینکه یه دختربچه خیلی محتاج دعای شماست ازته دلتون دعا کنیدو ۳ تا صلوات مهمونم کنید❤الهم عجل لولیک الفرج ❤(تو تاپیک های دعا،هرکسیو لایک کردم براش صلوات میفرستم تا ان شالله به حاجتش برسه وازته دل خوشحال بشه)
این ماجرا مال یکی دو ماه پیشه الان خدا داند 😂😂😂

😂😂😂😂😂😂😂😂

میگن هرکس یه نفسی داره،وممکنه دعاش برات قشنگترین اتفاقها رو رقم بزنه❤دوست نازنینم ممنون میشم برای حالِ دلم،برآورده شدن حاجتم واینکه یه دختربچه خیلی محتاج دعای شماست ازته دلتون دعا کنیدو ۳ تا صلوات مهمونم کنید❤الهم عجل لولیک الفرج ❤(تو تاپیک های دعا،هرکسیو لایک کردم براش صلوات میفرستم تا ان شالله به حاجتش برسه وازته دل خوشحال بشه)
خودمم هنوز امتحان شهر ندادم وگرنه برات تعریف میکردم 😂

مرسی عزیزم 

اولاش که همش سوتیه 

ازالان خودتو آماده کن ❤😂😂😂😂

میگن هرکس یه نفسی داره،وممکنه دعاش برات قشنگترین اتفاقها رو رقم بزنه❤دوست نازنینم ممنون میشم برای حالِ دلم،برآورده شدن حاجتم واینکه یه دختربچه خیلی محتاج دعای شماست ازته دلتون دعا کنیدو ۳ تا صلوات مهمونم کنید❤الهم عجل لولیک الفرج ❤(تو تاپیک های دعا،هرکسیو لایک کردم براش صلوات میفرستم تا ان شالله به حاجتش برسه وازته دل خوشحال بشه)
1308
خودمم هنوز امتحان شهر ندادم وگرنه برات تعریف میکردم 😂

من یه تاپیک ثابت رانندگی دارم 

دوست داشتی حتما بیا دوست خوبم ❤


میگن هرکس یه نفسی داره،وممکنه دعاش برات قشنگترین اتفاقها رو رقم بزنه❤دوست نازنینم ممنون میشم برای حالِ دلم،برآورده شدن حاجتم واینکه یه دختربچه خیلی محتاج دعای شماست ازته دلتون دعا کنیدو ۳ تا صلوات مهمونم کنید❤الهم عجل لولیک الفرج ❤(تو تاپیک های دعا،هرکسیو لایک کردم براش صلوات میفرستم تا ان شالله به حاجتش برسه وازته دل خوشحال بشه)
من یه بار راهنمای چپ زدم ولی به راست پیچیدم چقد بوق و فحش دادن

😂😂😂😂😂😂😂

میگن هرکس یه نفسی داره،وممکنه دعاش برات قشنگترین اتفاقها رو رقم بزنه❤دوست نازنینم ممنون میشم برای حالِ دلم،برآورده شدن حاجتم واینکه یه دختربچه خیلی محتاج دعای شماست ازته دلتون دعا کنیدو ۳ تا صلوات مهمونم کنید❤الهم عجل لولیک الفرج ❤(تو تاپیک های دعا،هرکسیو لایک کردم براش صلوات میفرستم تا ان شالله به حاجتش برسه وازته دل خوشحال بشه)

اولای رانندگیم بود من شب خونه عمه ام بودم کوچه شون تنگ بود برا همین آینه بغل رو خوابوندم که ماشینی بهش نزنه وقتی برگشتم که برم خونه تو مسیر هی میدیدم ماشینا ازکنارم که رد میشن چراغ میزنن بوق میزنن دخترم میگفت مامان چکارمون دارن؟ گفتم بیخیال میخوان اذیتت کنن همینطور یه چهارپنج کیلومتری رفتم تا اینکه دخترم گفت ای  وای مامان آینه بغلت هنوز خوابونده است  ازبس استرس داشتم چهارچشمی فقط جلومو نگاه میکردم آینه ماینه هم کشک  

1290
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1283
1300
1305
1294
1275
1297
1298
1301
1296
24
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1255
1314
1295
29
1322
1180
224
داغ ترین های تاپیک های امروز