1093
648
عنوان

عکس از کار هنری دست خودتون

279 بازدید | 28 پست

یه عکس از هنرت بفرست و اسم شهرت و ایا برای ما هم انجام میدی$$$$$

خداخودت گفتی به هرکسی دوست داشته باشی لایق باشه شایسته باشه بهش بهترین نعمتها میدی به من ۳۰سال عمر بخشیدی شکر تحقیر شدن بخشیدی شکر  فقیر بودن شکر همیشه سرم پایین بودن شکر درد دوری عزیزام  شکر تنهایی موندن شکر بدن مریض شکر خدا بابت همه نعمتهای خوبی که منو لایق دونستی دادی شکر فقط خدا جونم منت سرم بذار قدرت استفاده از این نعمت ها رو بهم بده اجازه نده غرور و حسادت و وسواس و دروغ و خیانت و لذت های شیطانی وارد قلبم بشهه و اجازه نده لذت این دنیا منو از تو دور کنه هیچ کسی بجز خودم و خودت نمیدونه اینا همه برای من خیر که خواستی نه تنبیه شکراً شکراً شکراً

نی نی یار تالار تاپیک اشکالی نداره

@نی نی یار ۵

خداخودت گفتی به هرکسی دوست داشته باشی لایق باشه شایسته باشه بهش بهترین نعمتها میدی به من ۳۰سال عمر بخشیدی شکر تحقیر شدن بخشیدی شکر  فقیر بودن شکر همیشه سرم پایین بودن شکر درد دوری عزیزام  شکر تنهایی موندن شکر بدن مریض شکر خدا بابت همه نعمتهای خوبی که منو لایق دونستی دادی شکر فقط خدا جونم منت سرم بذار قدرت استفاده از این نعمت ها رو بهم بده اجازه نده غرور و حسادت و وسواس و دروغ و خیانت و لذت های شیطانی وارد قلبم بشهه و اجازه نده لذت این دنیا منو از تو دور کنه هیچ کسی بجز خودم و خودت نمیدونه اینا همه برای من خیر که خواستی نه تنبیه شکراً شکراً شکراً
باشه یک نقاشی باحال کشیدم

نقاشی پس کو کو کو کو

خداخودت گفتی به هرکسی دوست داشته باشی لایق باشه شایسته باشه بهش بهترین نعمتها میدی به من ۳۰سال عمر بخشیدی شکر تحقیر شدن بخشیدی شکر  فقیر بودن شکر همیشه سرم پایین بودن شکر درد دوری عزیزام  شکر تنهایی موندن شکر بدن مریض شکر خدا بابت همه نعمتهای خوبی که منو لایق دونستی دادی شکر فقط خدا جونم منت سرم بذار قدرت استفاده از این نعمت ها رو بهم بده اجازه نده غرور و حسادت و وسواس و دروغ و خیانت و لذت های شیطانی وارد قلبم بشهه و اجازه نده لذت این دنیا منو از تو دور کنه هیچ کسی بجز خودم و خودت نمیدونه اینا همه برای من خیر که خواستی نه تنبیه شکراً شکراً شکراً


1058

مبل نشیمن خونه خودم خودم رویه عوض کردم عروسک دستم خواهرم

خداخودت گفتی به هرکسی دوست داشته باشی لایق باشه شایسته باشه بهش بهترین نعمتها میدی به من ۳۰سال عمر بخشیدی شکر تحقیر شدن بخشیدی شکر  فقیر بودن شکر همیشه سرم پایین بودن شکر درد دوری عزیزام  شکر تنهایی موندن شکر بدن مریض شکر خدا بابت همه نعمتهای خوبی که منو لایق دونستی دادی شکر فقط خدا جونم منت سرم بذار قدرت استفاده از این نعمت ها رو بهم بده اجازه نده غرور و حسادت و وسواس و دروغ و خیانت و لذت های شیطانی وارد قلبم بشهه و اجازه نده لذت این دنیا منو از تو دور کنه هیچ کسی بجز خودم و خودت نمیدونه اینا همه برای من خیر که خواستی نه تنبیه شکراً شکراً شکراً
1079
پشیمون شدم این رو فرستادم😃

چی فرستادی پاک کردی بفرست

خداخودت گفتی به هرکسی دوست داشته باشی لایق باشه شایسته باشه بهش بهترین نعمتها میدی به من ۳۰سال عمر بخشیدی شکر تحقیر شدن بخشیدی شکر  فقیر بودن شکر همیشه سرم پایین بودن شکر درد دوری عزیزام  شکر تنهایی موندن شکر بدن مریض شکر خدا بابت همه نعمتهای خوبی که منو لایق دونستی دادی شکر فقط خدا جونم منت سرم بذار قدرت استفاده از این نعمت ها رو بهم بده اجازه نده غرور و حسادت و وسواس و دروغ و خیانت و لذت های شیطانی وارد قلبم بشهه و اجازه نده لذت این دنیا منو از تو دور کنه هیچ کسی بجز خودم و خودت نمیدونه اینا همه برای من خیر که خواستی نه تنبیه شکراً شکراً شکراً
هنرسوزن دوزی رولباس و...


کدام شهر میشینی برای منم میدوزی

خداخودت گفتی به هرکسی دوست داشته باشی لایق باشه شایسته باشه بهش بهترین نعمتها میدی به من ۳۰سال عمر بخشیدی شکر تحقیر شدن بخشیدی شکر  فقیر بودن شکر همیشه سرم پایین بودن شکر درد دوری عزیزام  شکر تنهایی موندن شکر بدن مریض شکر خدا بابت همه نعمتهای خوبی که منو لایق دونستی دادی شکر فقط خدا جونم منت سرم بذار قدرت استفاده از این نعمت ها رو بهم بده اجازه نده غرور و حسادت و وسواس و دروغ و خیانت و لذت های شیطانی وارد قلبم بشهه و اجازه نده لذت این دنیا منو از تو دور کنه هیچ کسی بجز خودم و خودت نمیدونه اینا همه برای من خیر که خواستی نه تنبیه شکراً شکراً شکراً
چی فرستادی پاک کردی بفرست

پس برای من لود نشده 😭😭😭😭😭😭

خداخودت گفتی به هرکسی دوست داشته باشی لایق باشه شایسته باشه بهش بهترین نعمتها میدی به من ۳۰سال عمر بخشیدی شکر تحقیر شدن بخشیدی شکر  فقیر بودن شکر همیشه سرم پایین بودن شکر درد دوری عزیزام  شکر تنهایی موندن شکر بدن مریض شکر خدا بابت همه نعمتهای خوبی که منو لایق دونستی دادی شکر فقط خدا جونم منت سرم بذار قدرت استفاده از این نعمت ها رو بهم بده اجازه نده غرور و حسادت و وسواس و دروغ و خیانت و لذت های شیطانی وارد قلبم بشهه و اجازه نده لذت این دنیا منو از تو دور کنه هیچ کسی بجز خودم و خودت نمیدونه اینا همه برای من خیر که خواستی نه تنبیه شکراً شکراً شکراً
1090
هنرسوزن دوزی رولباس و...

خودتی

مادر فقط اونی نیست که وقتی جواب مثبت آزمایش بارداری رو میگیره و از خوشحالی اشک شوق می ریزه و واسه سورپرایز کردن همسرش لحظه ها رو میشماره...اونی که جواب منفی رو میگیره و تا خونه عینک افتابی رو نقاب صورتش میکنه .. سرش رو پایین میگیره و اشک تلخ حسرت می ریزه و مدام با خودش میگه جواب همسرم رو چی بدم ... اونم مادره...مادر فقط اونی نیست که با شوق و ذوق به همه خبر بارداریشو میده و از همون روز اول واسه اومدن نی نی برنامه ریزی میکنه ....اونی که با صدای گرفته به همسرش میگه:بازم منفی بود .... اونم مادره...مادر فقط اونی نیست که با عشق و هیجان برای نی نی سیسمونی میخره و همه بهش تبریک میگن ...اونی که چشمش تو بازار به یه لباس کوچولو میفته و دلش ضعف میره ... یواشکی لباس رو میخره و از ترس حس ترحم دیگران ... آرزوهاشو گوشه کمد پنهان میکنه و گاهی تو خلوتش لباس رو بغل میکنه و می بوسه ..اونم مادره....مادر فقط اونی نیست که توی مهمونی ها هرموقع ازش اسم فرزندش رو می پرسند چشم هاش برق بزنه و با افتخار اسم بچه ش رو به لب بیاره ...اونی که سالهاست اسم انتخاب کرده و هرجا اون اسم رو میشنوه دلش میریزه و چشم هاش خیس میشه ... اونم مادره ...مادر فقط اونی نیس که بچشو تو شکم نگه میداره و بعد از ۹ ماه به دنیا میاره...اونی که با تمام مهربونیش یه نفرو از وجود خودش میدونه و عاشقانه بزرگش میکنه اونم مادره...مادر فقط اونی نیس که ۹ ماهه بارداری رو شبانه روز با بچش عشق کنه و لحظه شماری کنه واسه اومدنش...اونی که لحظه ی انتظارش با بارداری فرق داره و منتظرِ ببینه چه بچه ای تو بغلش قراره اروم بگیره اونم مادره...آره دوست من ... همه منتظرا مادرن... ای کاش هیچ کس دل یه منتظر رو خواسته و ناخواسته نشکنه و همه باور کنن... اونم یه مادره.
هنرسوزن دوزی رولباس و...

عایش برا کسی هم انجام میدی 

ما ها خیلی مهمون از زاهدان و اینا میاد برامون ماشالا همه پر طلا و پر بچه و پولدار خخخ

فقط 4 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
زگیل تناسلی از ابتلا تا درمان
ایناها بالاخره اومد . مروارید سردرود از تهران😙😙

آفرین خیلی قشنگ

خداخودت گفتی به هرکسی دوست داشته باشی لایق باشه شایسته باشه بهش بهترین نعمتها میدی به من ۳۰سال عمر بخشیدی شکر تحقیر شدن بخشیدی شکر  فقیر بودن شکر همیشه سرم پایین بودن شکر درد دوری عزیزام  شکر تنهایی موندن شکر بدن مریض شکر خدا بابت همه نعمتهای خوبی که منو لایق دونستی دادی شکر فقط خدا جونم منت سرم بذار قدرت استفاده از این نعمت ها رو بهم بده اجازه نده غرور و حسادت و وسواس و دروغ و خیانت و لذت های شیطانی وارد قلبم بشهه و اجازه نده لذت این دنیا منو از تو دور کنه هیچ کسی بجز خودم و خودت نمیدونه اینا همه برای من خیر که خواستی نه تنبیه شکراً شکراً شکراً
خودتی

هنرمند یا هنر

خداخودت گفتی به هرکسی دوست داشته باشی لایق باشه شایسته باشه بهش بهترین نعمتها میدی به من ۳۰سال عمر بخشیدی شکر تحقیر شدن بخشیدی شکر  فقیر بودن شکر همیشه سرم پایین بودن شکر درد دوری عزیزام  شکر تنهایی موندن شکر بدن مریض شکر خدا بابت همه نعمتهای خوبی که منو لایق دونستی دادی شکر فقط خدا جونم منت سرم بذار قدرت استفاده از این نعمت ها رو بهم بده اجازه نده غرور و حسادت و وسواس و دروغ و خیانت و لذت های شیطانی وارد قلبم بشهه و اجازه نده لذت این دنیا منو از تو دور کنه هیچ کسی بجز خودم و خودت نمیدونه اینا همه برای من خیر که خواستی نه تنبیه شکراً شکراً شکراً
835
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1094
1048
1062
1036
1074
1077
1081
1098
726
83
24
931
1087
977
1067
29