1093
44
عنوان

زندگی سالم و کاهش وزن (بامداد خمار ) تاپیک جدید

| مشاهده متن کامل بحث + 449026 بازدید | 90837 پست
مارکشو زیاد دقت نکردم ولی جای خوبی بود کلن جنسای خوب داشت الجی و اینا  تازه اقساطی هم میتونی ب ...

ایشالا بتونم مخ شوهرمو بزنم برام بخره .😊

خدا را شکر که دخترما دارم تنها دلیل زندگیمه .دیگه برای خودم زندگی نمیکنم .برای دخترم نفس میکشم.دخترم عاشقانه دوست دارم


ساعت چند چالشاتو میری؟؟؟
میترسم گرسنم شه😓

ساعت سه چای سبز میخورم نیم ساعت بعدش میرم

تو کی میری؟

پیشاپیش فرا رسیدن                                        خرید های هول هولکی👠👜👚.                   بدو بدو های الکی🏃🏃.                                  بشور بساب های بیخودکی🚿🛁🚰.                 شستو شو های زیادکی🚽🚿🏠💧.                 بر تمام بانوان ایرانی دست تنها مبارک😁😁😁
1058

بازم سلام ب خانومای مانکن آینده نزدیک

می بینم ‌که هیچکس من تازه واردو جدی نمیگیره 😠😠چرا اخه😕نامردا من به انرژی شما احتیاج دارم من کلییییی تا حالا رژیم شکستم لطفا بام باشین و کمکم کنین اینبار موفق بشم

الان اومدم پارک پیاده روی....بس که خوردم و خوابیدم بدنم مثل چوب خشکه فقط ۱۵دقیقه پیاده روی کردم نفسم به شماره افتاد و خیس عرق شدم🙈🙈🙈نمیدونم این خوبه یا بد😐😐😐


۹۷/۱۱/۲۷من رژیمو شروع کردم با وزن۷۹.۳۵۰ 😢😭وزن هدف اول۷۵😊هدف دوم:۷۰😊هدف سوم:۶۵ هدف نهایی۶۰😁😁اینبار میتونم💪💪کم نخواهم آورد پیش به سوی خوش اندام شدن🤗

من حلقه بلد نیستم حتی با این سبکا هم نمیتونم بنظرتون بخرم میتونم با تمرین موفق بشم؟؟؟از چه حلقه ای برای یاد گرفتن شروع کنم؟؟

۹۷/۱۱/۲۷من رژیمو شروع کردم با وزن۷۹.۳۵۰ 😢😭وزن هدف اول۷۵😊هدف دوم:۷۰😊هدف سوم:۶۵ هدف نهایی۶۰😁😁اینبار میتونم💪💪کم نخواهم آورد پیش به سوی خوش اندام شدن🤗

اهاااااااااای خانومای تاپیک کجاین من امروز روز اول رژیمم بی معرفتیه هیچکس انرژی برای ادامه به من نده

۹۷/۱۱/۲۷من رژیمو شروع کردم با وزن۷۹.۳۵۰ 😢😭وزن هدف اول۷۵😊هدف دوم:۷۰😊هدف سوم:۶۵ هدف نهایی۶۰😁😁اینبار میتونم💪💪کم نخواهم آورد پیش به سوی خوش اندام شدن🤗
8
اهاااااااااای خانومای تاپیک کجاین من امروز روز اول رژیمم بی معرفتیه هیچکس انرژی برای ادامه به من نده

برو هشتگ انگیزه رو امضای بامدادو بخون

فقط 4 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تیکر مانکن شدنم تا عیده وزن اول ۶۶      وزن الان۶۲/۶۰۰            وزن هدفم تا عید ۵۸     قدم ۱۶۴
میترسم گرسنم شه😓 ساعت سه چای سبز میخورم نیم ساعت بعدش میرم تو کی میری؟

منم شوشو میاد نهار بخوره میره بعدش انجام میدم حدودا ۳ یا ۴


محی توام مایچه هات گرفته


فقط 4 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تیکر مانکن شدنم تا عیده وزن اول ۶۶      وزن الان۶۲/۶۰۰            وزن هدفم تا عید ۵۸     قدم ۱۶۴
منم شوشو میاد نهار بخوره میره بعدش انجام میدم حدودا ۳ یا ۴ محی توام مایچه هات گرفتهپشت پاهام و شکمم خیلی 

زیر سینه هام وحشتناکه

پیشاپیش فرا رسیدن                                        خرید های هول هولکی👠👜👚.                   بدو بدو های الکی🏃🏃.                                  بشور بساب های بیخودکی🚿🛁🚰.                 شستو شو های زیادکی🚽🚿🏠💧.                 بر تمام بانوان ایرانی دست تنها مبارک😁😁😁
1090

ارزش خوندن داره:


جري مدير يك رستوران است. او هميشه در حالت روحي خوبي به سر مي برد. هنگامي كه شخصي از او مي پرسد كه چگونه اين روحيه را حفظ مي كند، معمولا پاسخ مي دهد: «اگر من كمي بهتر از اين بودم دوقلو مي شدم.» هنگامي كه او محل كارش را تغيير مي دهد بسياري از پيشخدمتهاي رستوران نيز كارشان را ترك مي كنند تا بتوانند با او از رستوراني به رستوران ديگر همكاري داشته باشند. چرا؟ براي اينكه جري ذاتا يك فرد روحيه دهنده است. اگر كارمندي روز بدي داشته باشد، جري هميشه هست تا به او بگويد كه چگونه به جنبه مثبت اوضاع نگاه كند.


مشاهده اين سبك رفتار واقعا كنجكاوي مرا تحريك كرد، بنابراين يك روز به سراغ او رفتم و پرسيدم: «من نمي فهمم! هيچكس نمي تواند هميشه آدم مثبتي باشد. تو چطور اينكار را مي كني؟»


جري پاسخ داد: «هر روز صبح كه از خواب بيدار مي شوم به خودم مي گويم، امروز دو انتخاب دارم. مي توانم در حالت روحي خوبي باشم و يا مي توانم حالت روحي بد را برگزينم. من هميشه حالت روحي خوب را انتخاب مي كنم هر وقت كه اتفاق بدي رخ مي دهد، مي توانم انتخاب كنم كه نقش قرباني را بازي كنم يا انتخاب كنم كه از آن رويداد درسي بگيرم. هر وقت كه شخصي براي شكايت نزد من مي آيد، مي توانم انتخاب كنم كه شكايت او را بپذيرم و يا انتخاب كنم كه روي مثبت زندگي را مورد توجه قرار دهم. من هميشه روي مثبت زندگي را انتخاب مي كنم.»


من اعتراض كردم: «اما اين كار هميشه به اين سادگي نيست.»


جري گفت: «همينطور است. كل زندگي انتخاب كردن است. وقتي شما همه موضوعات اضافي و دست و پاگير را كنار مي گذاريد، هر موقعيتي، موقعيت انتخاب و تصميم گيري است. شما مي توانيد انتخاب كنيد كه چگونه به موقعيتها واكنش نشان دهيد. شما انتخاب مي كنيد كه افراد چطور حالت روحي شما را تحت تاثير قرار دهند. شما انتخاب مي كنيد كه در حالت روحي خوب يا بدي باشيد. اين انتخاب شماست كه چطور زندگي كنيد.»


چند سال بعد، من آگاه شدم كه جري تصادفا كاري انجام داده است كه هرگز در صنعت رستوران داري نبايد انجام داد. او درب پشتي رستورانش را باز گذاشته بود.


و بعد... صبح هنگام، او با سه مرد سارق روبرو شد. آنها چه مي خواستند؟درحاليكه او داشت گاوصندوق را باز مي كرد به علت عصبي شدن دستش لرزيد و تعادلش را از دست داد. دزدان وحشت كرده و به او شليك كردند. خوشبختانه، جري را سريعا پيدا كردند و به بيمارستان رساندند. پس از 18 ساعت جراحي و هفته ها مراقبتهاي ويژه، جري از بيمارستان ترخيص شد در حاليكه بخشهايي از گلوله ها هنوز در بدنش وجود داشت. من جري را شش ماه پس از آن واقعه ديدم. هنگامي كه از او پرسيدم كه چطور است؟


پاسخ داد: «اگر من اندكي بهتر بودم دوقلو مي شدم. مي خواهي جاي گلوله را ببيني؟»


من از ديدن زخمهاي او امتناع كردم، اما از او پرسيدم هنگامي كه سرقت اتفاق افتاد در فكرت چه مي گذشت.


جري پاسخ داد: «اولين چيزي كه از فكرم گذشت اين بود كه بايد درب پشت را مي بستم. بعد، هنگامي كه آنها به من شليك كردند همانطور كه روي زمين افتاده بودم، به خاطر آوردم كه دو انتخاب دارم: مي توانستم انتخاب كنم كه زنده بمانم يا بميرم. من انتخاب كردم كه زنده بمانم.»


پرسيدم: «نترسيده بودي؟»


جري ادامه داد: «كادر پزشكي عالي بودند. آنها مرتبا به من مي گفتند كه خوب خواهم شد. اما وقتي كه مرا به سوي اتاق اورژانس مي بردند و من در چهره دكترها و پرستارها وضعيت را مي ديدم، واقعا ترسيده بودم. من از چشمان آنها مي خواندم كه اين مرد مردني است. مي دانستم كه بايد كاري كنم.»


پرسيدم: «چكار كردي»


جري گفت: «خوب، آنجا يك پرستار تنومند بود كه با صداي بلند از من مي پرسيد آيا به چيزي حساسيت دارم يا نه؟ من پاسخ دادم، بله. دكترها و پرستاران ناگهان دست از كار كشيدند و منتظر پاسخ من شدند. يك نفس عميق كشيدم و پاسخ دادم، گلوله. در حاليكه آنها مي خنديدند گفتم، من انتخاب كردم كه زنده بمانم. لطفا مرا مثل يك آدم زنده عمل كنيد نه مثل مرده ها.»


به لطف مهارت دكترها و البته به خاطر طرز فكر حيرت انگيزش، جري زنده ماند.


من از او آموختم كه هر روز شما اين انتخاب را داريد كه از زندگي خود لذت ببريد و يا از آن متنفر باشيد. طرز فكر تنها چيزي است كه واقعا مال شماست – و هيچكس نمي تواند آنرا كنترل كرده و يا از شما بگيرد. بنابراين، اگر بتوانيد از آن محافظت كنيد، ساير امور زندگي ساده تر مي شوند.

ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1094
1048
1074
1036
1062
1077
1081
1098
726
83
29
931
24
1087
1067
977
داغ ترین های تاپیک های امروز