موضوع بحث

کسی هست حاملگی پو چ را تجربه کرده باشه

60753 بازدید | 157 پست
کسی هست حاملگی پو چ را تجربه کرده باشه می شه منو راهنمایی کنه که دلیلش چی بوده
1395/07/24
|
08:44
سنجاقک جون من تجربه کردم
همه ﭼﻴﺰﺍﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﺱ ... ﻧﻤﻮﻧﺶ ﻣﺎ خانم ها ... ! ﻭﺍﻻ!! ☝️ خدا سایمونو از سرشون کم نکنه!! *** http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=1258877&T=%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_&PageNumber=1
من قندم خیلی پایین بود خودم هم موقع حاملگی روزه گرفتم و خیلی ضعیف شدم ...................نی نی قلب نداشت
همه ﭼﻴﺰﺍﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﺱ ... ﻧﻤﻮﻧﺶ ﻣﺎ خانم ها ... ! ﻭﺍﻻ!! ☝️ خدا سایمونو از سرشون کم نکنه!! *** http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=1258877&T=%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_&PageNumber=1
سقطها ( Abortions ) :
حدود 75% سقطهایی که در سه ماهه اول صورت می گیرد ممکن است به دلیل اختلالات کروموزومی باشد که شایع ترین علت است . شایع ترین علامتی هم که این سقطها دارند ، Vaginal Bleeding است . بنابراین دریک تهدید به سقط اولین چیزی که از طرف بیمار مطرح می شود خونریزی است . باید توجه شود که این خونریزی مربوط به پریود است یا اینکه بیمارحامله است . به خاطر داشته باشیم که مقداری خونریزی در بیمارانی که درحوالی Menstruation هستند یا حامله هستند ، قابل انتظاراست وفیزیولوژیک می باشد .یعنی مربوط به Implatation of Placenta ( Placental Sign ) است .
بنابراین درObserve گیری هم LMP باید پرسیده شود هم Menstruation قبلی وتوجه به زمان پریود وکیفیت آن بشود . ( که اگر چند روز قبل از زمان همیشگی پریود ، Mens شده است ومیزان خونریزی ومدت آن کمتر از همیشه بوده است ، احتمال حامله بودن بیمار مطرح می شود . )
مسأله دیگر اینکه بعضی از ضایعات سرویکس حتی سرویسیت های حاد ممکن است بعد از coitus بخصوص در بیماران حامله ، Vaginal Bleeding ایجاد نماید. یعنی دربیماران حامله ( که می دانیم سرویکس پرخون است )، با فرض وجودیک اکتروپیون واگرضایعه ای مثل یک سرویسیت مزمن یاحادهم ازقبل داشته باشد، احتمال Post Coital Bleeding دراین افراد افزایش می یابد . بنابراین باید توجه شود که این موارد به حساب تهدید به سقط گذاشته نشود ویا حالتهای غیر حاملگی . زیرا احتمال حاملگی دراین موارد وجود دارد بخصوص اگر پس از گذاشتن اسپکولوم ومشاهده سرویکس پرخون واکتروپیون ، تشخیص سرویسیت به تنهایی داده نشود . یعنی ممکن است اروزیونی که روی سرویکس دیده می شود در حقیقت اکتروپیون باشد . ( برگشتگی قسمتی از سرویکس به سمت بیرون که در حاملگی اتفاق می افتد وممکن است با اروزیون سرویکس اشتباه گرفته شود . ) در صورتیکه حاملگی بیمار ثابت شده وبا خونریزی مراجعه کرده است ودر 0bserve گرفته شده ، احتمال تهدید به سقط مطرح شده است حتماً باید به کیفیت خونریزی توجه شود که آیا به صورت Spotting ( لکه بینی ) بوده یا دفع Clot ( لخته ) بوده ، با درد توأم بوده یا نه وکیفیت این درد چگونه است . دراین موارد یک درد مبهم به صورت کرامپی زیر شکم حس می شود که گاهی به رانها نیز تیر می کشد که این پیش آگهی حاملگی را بد می کند یعنی در مواردی که خونریزی با درد وکرامپهای رحمی همراه باشد احتمال سقط زیاد می شود . در خانمهای حامله ای که در سونو گرافی شان جنین زنده تأیید شده است وشخص IUD دارد دراولین اقدام باید IUD خارج شود . باید توجه شود که به دلیل احتمال خونریزی در هنگام خارج کردن IUD در مطب احتیاط لازم به عمل آید وبهتر است این کار در کلینیک یا مراکز درمانی مجهز انجام شود که اگر جفت به IUD چسبندگی ایجاد نموده است بابیرون کشیدن آن خونریزی و احتمالاً سقط جنین صورت نگیرد . برای پیشگیری از احتمال وقوع چنین پیش آمدی حتماً باید یک سونوگرافی برای بیمار انجام شود که موقعیت مکانی بین IUD وجفت وجنین مشخص شود ودر صورت نزدیکی زیاد بهم وچسبندگی به یکدیگر بهتراست بیمار به مراکز مجهز ارجاع داده شود .
• نکته دیگر :
نکته دیگراینکه برای تمام بیمارانی که حامله بوده اند وبا علامت خونریزی درسه ماهه اول مراجعه کرده اند ، حتماً باید Vaginal Exam برای آنها انجام شود . چه بسا تشخیص تهدید به سقط باشد ( در سونوگرافی ساک حاملگی هنوز دیده نشود یا جنین درآن نباشد و B.H.C.G مثبت باشد . )
اگر سرویکس بیمار باز باشد وبیمار خونریزی نماید مسأله ساز است وبدتر از آن اگر مورد بیمارEP باشد ودر مراجعت به منزل پرفوره شود بیمار از دست می رود . بنابراین برای اجتناب ازپیش آمدن چنین شرایطی گفته می شود : برای تمام بیمارانی که تهدید به سقط هستند یا با فرض وجود آن ویا به هر علتی که مراجعه نموده اند مشکوک به یک مسأله غیر معمول مرتبط به حاملگی (مثل EP ) می شویم باید :
1ـ ابتدا Spacculom Examination انجام شودکه سرویکس وخروج جفت ومایع یا ساک حاملگی را ازآن ببینیم وبعدازآن
2ـ Vaginal Examination که برای بیماری که میدانستیم حامله است وموارد او تهدید به سقط فرض شده حتماً یک معاینه Bimanual انجام شود وسعی شود ببینیم یک انگشت وارد سرویکس می شود یانه اگر به راحتی داخل سرویکس رفت نمی توانیم بیماررا با فرض اینکه خونریزی کمی دارد وخطرناک نیست به منزل بفرستیم . بلکه با فرض سقط ناقص ( Incomplet Abortion ) یا اجتناب ناپذیر ( Inavoided Abortion ) به یک مرکز مجهز ارجاع دهیم .
واگر سرویکس بسته بود بسته به علامات بیمار میزان خونریزی و Vital Sign بیمار، برای او تصمیم گیری می کنیم . در یک معاینه واژینال ، موارد زیادی قابل تشخیص است از جمله :
ـ تورسیون کیست تخمدان
ـ رحم های حامله بزرگتر از سن حامله
ـ EP پرفوره ، پرفوره نشده
ـ وحتی میوم ها ( که باید دقت شود درمواردی که بخصوص پس از نازایی حاملگی ایجاد می شود با میوم اشتباه گرفته نشود .)
علاوه برآن می توان از روش های پاراکلینیکی در صورت لزوم ( مثل سونوگرافی ) استفاده کرد ، در بیماران تهدید به سقط محرزی که سونوگرافی جنین زنده را تأیید می کند بسته به وضعیت بیمار اقدامات لازم رابه عمل می آوریم . باید توجه داشت که این اقدامات بیشتر حمایتی است تا دارویی .

? اقدامات لازم و Management تهدید به سقط :
برای بیماری که خونریزی Mild ( خفیف ) وحداکثر دو پلاس دارد ابتدا باید حتماً سونوگرافی جهت تأیید سلامت جنین انجام شود و در صورت تأیید سلامتی به منزل فرستاده شود با توصیه استراحت در بستر وعدم انجام Coitus ودر صورت زنده نبودن جنین به یک مرکز مجهز ارجاع داده شود .
خونریزی خفیف بدون ساک حاملگی احتمال EP را مطرح میکند حتی اگر بیمار درد هم نداشته باشد .
? خونریزی خفیف یا متوسط با ساک حاملگی که درحقیقت Blighted Ovum باشد دلیل خوبی است برای رد EP .
( به شرط اینکه همزمان با آن حاملگی لوله ای دیگری وجود نداشته باشد که با سونوگرافی باید رد شود که البته این مورد نادر است . )
اما ادامه حاملگی یا ختم آن با یک سونوگرافی مجدد دیگر دوهفته بعد تعیین می شود زیرا ممکن است مورد پیش آمده Early Pregnancy باشد زیرا در حدود هفته 6 حاملگی ممکن است با سونوگرافی Abdominal یا حتی واژینال ، جنین ویا قلب قابل تشخیص نباشد وفقط G.Sac گزارش شود .توجه شود که قبل از ترخیص باید حتماً یک معاینه Bimanual انجام شود برای اطمینان از بسته بودن سرویکس ودر صورت وجود خونریزی خفیف تا متوسط ، صحبتهای حمایتی با بیماربشود وسپس به منزل فرستاده شود تا دو هفته بعد که سونوگرافی مجدد انجام شود که اگربازهم Blighted Ovum بود ، ختم حاملگی واعلام ارجاع به یک مرکز مجهز جهت D&C داده شود .

• نکته :
از علل دیگر در مواردی کهBlighted Ovum گزارش می شود می تواند اشتباه در محاسبه زمان LMP از طرف بیمار باشد ویا ممکن است بیمار OCP مصرف می کرده وپس از قطع مصرف حامله شده باشد . که دراین موارد بیمارتصور می کند ( به طور مثال ) 12 هفته است اما ممکن است در حقیقت 6 هفته باشد . یعنی اختلاف بین این دو در حقیقت آمنوره Post Pill باشد که بیمار به اشتباه آنرا جزو مدت حاملگی به حساب آورده باشد .
? در موارد خونریزی های شدید در تهدید به سقط که قابل کنترل ومهار نیستند ، برای نجات مادر از احتمال مرگ ختم حاملگی اعلام می شود حتی اگر جنین زنده باشد .
? نکته مهم در Management تهدید به سقط اینکه : نباید پروژسترون داده شود ودر اقدامات لازم به :
ـ استراحت مطلق
ـ و احیاناً تجویز یک مسکن خفیف مثل استامینوفن کدئین ( وترجیحاً استامینوفن بدون کدئین )
ـ Pelvic rest ( ممنوعیت Coitus )
بسنده می شود وهیچ کار Invasive ای برای بیمار انجام نمی شود . از جمله تجویز پروژسترون مگر اینکه بیمار در مرحله لوتئال حاملگی یعنی تا 8 هفته اول باشد که خونریزی به دلیل کم بودن میزان پروژسترون در فاز لوتئال حاملگی باشد .
(Luteul Phase Deficiency ) و نگرانـی از اینـکه جسم زرد ممکـن است توانـایی نگهـداری از جفت را نداشته باشد .
( میزان پروژسترون در 8 هفته اول حاملگی اگر کمتر از 25 ng باشد تشخیص L.PH.D داده می شود .)
نکته دیگر در Management تهدیدبه سقط اینکه : برای جلوگیری از Contraction نباید ” آیزوکسوپرین ” تجویز شود . امروزه این دارو از لیست کتابهای فارماکولوژی FDA آمریکا در تهدید به سقط که خونریزی وجود دارد حذف شده است . این دارو به طور معمول برای جلوگیری از پره ترم لیبر تجویز می شده وجزء داروهای B ـ آدرنـژریـک است و جهت بیمـاران دارای Contruction رحمـی بعـد از هفته 12 حاملگی ، برای ساپـرس آن تجـویـز
می شده است . یعنی در بیماران تهدید به Preterm laber که تعریف آن داشتن 3 انقباض در10 دقیقه است . همان طورکه اشاره شد این داروجهت پروفیلاکسی درپره ترم لیبر تجویزمی شود (مثل تجویز پروفیلاکسی” آنتی بیوتیک” در واژنیوز باکتریایی که خود عامل ایجاد پره ترم لیبر می شود وبه طور کلینیکی قابل تشخیص نیست . جهت جلوگیری از زایمان زودرس دربیمارانی که سابقه پره ترم لیبر دارند ، امروزه در FDA نیز برای جلوگیری از پره ترم لیبر ” آیزوکسوپرین ” توصیه شده است ، اما درایران زیاد مصرف می شود . البته در لیست داروهای جلوگیری از پره ترم لیبر ، ” ریتودرین ” نام برده شده است .
سؤال : چرا دربعضی ازمراکز برای جلوگیری از ایجاد Contraction در دوقلوها از هفته 8 حاملگی ” آیزوکسوپرین” تجویز می شود ؟
پاسخ : این روش درمانی ممکن است جنبه تحقیقی داشته باشد ودر هیچ کتاب فارماکولوژی ودرمانی چنین شیوه درمان برای پیشگیری از Contraction وسقط در دوقلوها ذکر نشده است .
در تهدید به سقط به عنوان مسکن می توان از ” هیوسین ” استفاده کرد به صورت خوراکی که البته باید توجـه داشت که زیاد تجویز نشود . ” استامینوفن ” به عنوان مسکن Safe تر است که البته بهتر است بیشتر از 72 ـ 48 ساعت مصرف نشود ودرحد 2 ـ1 Dose اشکالی ندارد .
? اگر Vaginal Bleeding کم بود ولی تا چند هفته ادامه پیدا کرد . استراحت بیمار ادامه می یابد وبعد از دوهفته سونوگرافی مجدد داده می شود برای تشخیص اینکه Missed Abortion ایجاد شده یا نه.
? برای تشخیص اینکـه حاملگی به صورت نرمـال پیش می رود یا به سمت سقط پیشـرفت میکنـد . چند کار انجـام
می شود از جمله :
ـ انجام تیتراژ B.H.C.G به صورت سریال و سنجش میزان آن .
ـ انجام سونوگرافی واژینال
ـ انجام سونوگرافی Abdominal

? سونوگرافی واژینال :
? می دانیم سونوگرافی واژینال در زمانی که میزان H.C.G کمتر یا حدود 1000 باشد می تواند ساک حاملگی را نشان دهد در مواردی که H.C.G کمتر از 1000 ( مثلاً 800 ) باشد وساک حاملگی نیز دیده نشود می تواند مطرح کننده EP باشد ویا مطرح کننده ” اوایل حاملگی ” ( Implatation of Zigot ( جایگزینی تخم ) ) باشد که البته باید با توجه به سن حاملگی نتیجه گیری شود . بنابراین حساسیت مسأله زمانی است تعداد هفته های حاملگی بالای 8 هفته باشد ، که یکی ازمواردتشخیص درصورت وجودG.Sac وتیترB.H.C.G زیر800 ، ممکن است Missed Abortion باشد .
? اگر H.C.G بالای 1500 باشد وG.Sac دیده نشود ، ظن خیلی قوی به EP می رود .
در هفته های پایین اگر Sac حاملگی دیده نشود وB.H.C.G زیر 1000 باشد ، چون یک حالت Border Line وبینا بینی داریم ونیز اجازه نداریم تا دو هفته دیگر برای دیدن G.Sac ریسک کنیم ، ( چون ممکن است EP باشد وتا دو هفته دیگر rupture بدهد ) ، بهترین راه قضاوت استفاده از تیتراژ سریال B.H.C.G است . به بیمار توصیه می شود تا دو روز دیگر که B.H.C.G دوم انجام می شود اگر احساس درد ، تهوع ، خونریزی ، اسهال وعلائم گوارشی داشت مجدداً مراجعه نماید . میدانیم که H.C.G هر دو روز یکبار به طور طبیعی 2 ـ 6/1 برابر می شود اگر میزان H.C.G طبق این پرونده بالا رفته بود حاملگی نرمال است ولی اگر خیلی کم بالا رفته بود احتمال EP مطرح است . بنابراین در 48 ساعت بعدی دوباره H.C.G چک می شود که این مورد سوم در تشخیص تعیین کننده تر است . ( البته باید توجه شود که قسمت سوم در شرایطی انجام می شود که بیمار علامت حادی نداشته باشد . به طور مثال در بیماری که Faint کرده استفراغ می کند ، دچار اسهال شده ، یا در معاینه واژینال نسبت به Servical Motion حساس است ، تصمیم گیری تفاوت می کند . بنابراین در صورتی بیمار به منزل فرستاده می شود جهت تیتر H.C.G در 48 ساعت بعد که :
ـ در Servical Motion درد نداشته باشد .
ـ در آدنکس ها Bulging ( برآمدگی وتورم ) حس نشود .
ـ در فورنیکس خلفی Bulging و بر آمدگی نباشد .
در توجه به تعداد هفته های حاملگی و رابطه آن با احتمال EP گفته می شود : در مواردی که در سونوگرافی G.Sac نداریم ، در6 هفتگی که قاعدتاً باید میزان H.CG تا 15000 نیز برسد ، اگر زیر 1500 باشد باید شک به EP بشود به طور کلی در شک بهEP باید تمام علائم با هم در نظر گرفته شود و تنها به یک علامت اکتفا نشود .
? H.CG زیر 1000 وبا وجود G.Sac ، احتمال مرگ جنین را مطرح می کند که برای اثبات آن تیتراژ H.CG انجام می شود ولی اگر بیمار خونریزی زیاد دارد برای ختم حاملگی ارجاع داده می شود واگر در G.Sac ، Fetus بدون ضربان قلب به طور حتم گزارش شد ، نیز به عنوان Missed Abortion به مرکز مجهز ارجاع می شود .

? سونوگرافی واژینال ومیزان H.CG :
ـ Sac حاملگی در سونوگرافی واژینال در روز ( hour ) 2 ، (day ) 2 ? (hour ) 8 ، ( day) 34 قابل تشخیص است . دراین زمان یعنی تقریباً 5 هفتگی ، میزان H.CG تقریباً برابر است با : ( 156 ? 914 ) یعنی حدود 1000 یا کمی کمتر از آن .
ـ همچنین در سونوگرافی واژینال ، Fetal pole در ( hour ) 4 ، ( day) 3 ? ( hour ) 3 ،(day ) 40 ( تقریباً پایان 6 هفتگی واوایل 7 هفته حاملگی ) ، قابل تشخیص است . دراین زمان میزان H.CG باید تقریباً :
( 683 ? 3782 ) باشد . بنابراین در پایان هفته 7 حاملگی ، میزان H.CG قاعدتاً باید بالای 3000 باشد ، در غیر اینصورت ، Blighted Ovum . EP یا Missed Abortion مطرح می شود .

? سونوگرافی واژینال وضربان قلب جنین :
ـ در سونوگرافی واژینال ، ضربان قلب جنین تقریباً در روز (( day) 6 ? ( hour ) 9 ، ( day) 46 ) یعنی اواخر هفته 7 و ابتدای 8 هفتگی شنیده می شود . دراین زمان میزان H.CG بیمار تقریباً به 13178 رسیده است . با این اوصاف اگر خانمی 8 هفته حامله باشد وG.Sac نیز دیده نشود و میزان H.CG کمتراز این مقدار باشد بسته به گزارش سونوگرافی Missed Abortion یا EP مطرح است .

? سونوگرافی Abdominal :
در محاسبه مقادیر ذکر شده فوق در سونوگرافی Abdominal نسبت به سونوگرافی واژینال ، یک هفته باید به هر کدام اضافه شود یعنی :
G.Sac تقریباً در هفته 7 حاملگی وضربان قلب جنین در 8 هفته حاملگی قابل تشخیص است . بنابراین سونوگرافی واژینال دقیق تر است وزودتر پاسخ میدهد .
ـ در سونوگرافی Abdominal در حدود 45 روز پس از LMP می توان FHR را دید . یعنی در اواخر 7 هفتگی واوایل 8 هفتگی .

• نکاتی در : Incomplet Abortion ، Complet :
در صورت ایجاد سقط یا حدس آن یا اظهار دفع Clot از طرف بیمار یا در شرایط Incomplet Abortion ( سقط ناقص ) یا Complet Abortion ( کامل ) باید یک سونوگرافی Abdominal برای بیمار انجام شود تا از کامل بودن سقط مطمئن شویم واینکه نسجی باقی نمانده باشد . اگر کمتر از 3 mm از نسج باقیمانده باشد می توان فرصت داد تا خودش دفع شود ولی اگر بیشتر از 3 mm بود ، جهت کورتاژ ارجاع می شود . اکثر سقط های زیر 8 هفته کامل دفع می شود .

• نکته مهم دیگر :
? به تمام بیماران تهدید به سقطRH منفی باید رگام تزریق نمود . ولی به تست غیر مستقیم نیازی نیست .
? درتمام بیماران In Complet Abortion یا کورتاژ شده باید نمونه ای جهت پاتولوژی به آزمایشگاه فرستاده شود . چون ممکن است یکسری موارد در سونوگرافی تشخیص داده شود مثل مول وبیمار بعداً با کوریوکارسینوما مراجعه نماید .

? Missed Abortion :

در سقطهای فراموش شده که بعد از 12 هفتگی هنوز رحم از لگن بیرون نیامده است ویا Breast ها شل شده اند و دیگر دردناک نیستند و علائم حاملگی در حال برطرف شدن هستند ، بیمار باید حتماً سونوگرافی شود . در سونوگرافی اگر G.Sac دیده نشد وداخل آن Fetus بدون ضربان قلب بود تشخیص Missed Abortion قطعی است ولی اگر Fetus نبود ، Blighted ovum است و سونوگرافی دو هفته دیگر باید تکرار شود .

• نکته :
چون ممکن است سونوگرافی به دلایلی در مورد Missed Abortion اشتباه کند ، حتماً باید دوبارسونوگرافی انجام شود تا تصمیم اشتباهی در سرنوشت جنین گرفته نشود .

• نکته مهم دیگر :
مسأله مهمی که بیماران Missed Abortion را تهدید می کند ، اختلالات انعقادی ( DIC ) است . بنابراین باید حتماً یک تیتراژ فیبرنیوژن از بیمار گرفته شود . این مسأله بیشتر در مورد بیماران بستری انجام می شود . اما در مورد بیماران سرپائی تا زمانیکه علائم DIC ظاهر نشده وفیبرینوژن نرمال است صبر می کنیم تا سرویکس Ripening پیدا کند وخود به خود سقط شود و در صورت بسته بودن سرویکس وآماده نبودن آن بیمار به مراکز مجهز ارجاع داده می شود جهت D&C .
از جمله روش های قابل ذکر دیگر جهت القاء سقط :
ـ تجویز شیاف PGE2
ـ اینداکشن به روش ویلیامز است . ( که فقط بالای 12 هفته پاسخ میدهد . )
? روش کار جهت یادآوری :
IU 100 سنتو سینون در cc1000 Ringes Lactate ریخته می شود و با Minute/drop 4 شروع می شود وهر 20-15 دقیقه قطرات دو برابر میشود تا زمانیکه cc 100 از سرم برود اگر دراین مدت هیچ Contraction ای ایجاد نشد ، از cc 900 باقیمانده ، cc 400 آنرا خالی می کنیم و به cc 500 باقیمانده ، IU 50 دیگر سنتوسینون اضافه می کنیم . معمولاً 81% موارد بالای 14 هفتگی با این روش سقط می کنند . ( توجه شود که جهت Induce Abortion ( القاء سقط ) برای سقطهای Elective ، از این روش استفاده نشود زیرا ایجاد هیپوتانسیون شدید می نماید و در مواردی Rupture رحم گزارش شده است . بخصوص در شرایط غیر بیمارستانی که محل مجهز نباشد .استفاده از شیاف PGE2 روش ساده تری است . ( هر 4 ساعت یکعدد در کنارسرویکس گذاشته می شود . ) که البته از عوارض آن :
ـ Faint
ـ علائم گوارشی
ـ هیپوتانسیون
ـ خونریزی
ـ سردرد
است که البته باید در شرایط بیمارستانی انجام شود که در صورت بروز مشکل حاد ، قابل کنترل باشد .)

• نکته ای در مورد درد واحتمال Contraction:
البته این نکته کمی خارج ازبحث است وبیشتر در بیماران پره تـرم لیبر مورد توجـه است ولی اشاره به آن خالی از لطف نیست وآن اینکه بیمارانی که با درد مراجعه می کنند اگر در حدود ماه هفتم باشند ، تشخیص Contraction مشکل نیست . به این ترتیب که به بیمار گفته می شود : به پهلوی چپ بخوابـد و دستش را روی شکمش بگذارد ودقت کند که این درد واقعاً انقباض و Contraction است یا نه ممکن است :
ـ آپاندیسیت
ـ کمر درد
ـ پیلونفریت
باشد . اگر اظهار کرد که درد به صورتی است که به اصطلاح ” میگیرد و ول می کند ” وسفت می شود ، باید خودمان چک کنیم اگر انقباض بود . احتمال Preterm Laber است ولی اگر انقباض نبود واین درد را داشت ، باید حتماً تندرنس وریباند چک شود . ( در ریباند دست را روی نقطه درد می گذاریم ، فشار می دهیم وناگهان رها می کنیم ودقت می کنیم که آیا بعد از برداشتن دست ، درد ایجاد می شود یانه . ) اگر بیمار شکم حاد باشد ، باید حتماً ارجاع داده شود
همه ﭼﻴﺰﺍﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﺱ ... ﻧﻤﻮﻧﺶ ﻣﺎ خانم ها ... ! ﻭﺍﻻ!! ☝️ خدا سایمونو از سرشون کم نکنه!! *** http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=1258877&T=%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_&PageNumber=1

فروش ویژه پوشاک و کیف و کفش زنانه


تا %60 تخفیف + %15 تخفیف بیشتر با کد: wds-15

من دو بار تجربه این نوع حاملگى را داشتم

هر چى آزمایش هم در دنیا بود انجام دادم هیچ مشکل خاصى نبود هیچ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، الان هم پسرم 13 ماهه هست نگران نباش گُلم همه اتفاق ها در دنیا که دلیل خاصى نداره
حاملگی پوچ یه مشکل نسبتا شایعه خودم منم یه بار حاملگی پوچ رو تجربه کردم چندتا از اطرافیانم هم همین طور
البته من فقط یه بار تجربه کردم کسایی رو میشناسم که دویا سه بار تجربه کردن و بعدم حاملگی سالمی داشتن
علت مشخصی هم نداره هرکس یه چیزی میگی فقط این طور که من فهمیدم تو حاملگی اول شایعتره

اینم بگم که من الان یه پسر سالم یک ساله دارم
سکوتم از رضایت نیست.....دلم اهل شکایت نیست...
من آخرین پریودم 9 مهر بوده و در 13 آبان آزمایش خون دادم و BHCG با 200نشان داده شد در 25 آبان به دکتر مراجعه کردم و پس از واژینال به من گفت ساک حاملگی کوچیک و جنینی دیده نمیشه و به من شیاف progesteroneداد و گفت 10 روز دیگه بیا .من واقعا نگرانم و نمیدونم چی کار باید بکنم .لطفا کمکم کنید
تینا جون ممنون که بهم دلداری دادی.دکترم عوض کردم دکتر جدید نظرش این که من مشکلی ندارم و بهتر فقط صبر کنم تا ببنیم رشد جنین چه جوری میشه فعلافقط امیدوارم که همه چی خوب پیش بره .برام دعا کنین .
سلام شب همگی بخیر منم این تجربه رو توبارداری دومم داشتم علتش هم ازاسپرم شوشو بوده که دکتر گفت اسپرمش ضعیف بوده درنتیجه نطفه ضعیف بوده دارو داد واسه شوشو داروهای تقویتی بعداز تقریبا9 ماه بازم باردار شدم اما اینبار اسپرم شوشو عفونی بود وخارج رحمی شد............. بازم مشکل ازشوشو بود ولی ازاون اتفاق الان یکسال میگذره وهنوز باردار نشدم.........................

ادیگه نمیدونم باید چی بگم چیکار کنم به کی گله کنم.........................خسته ام از روزگار وبازیهای ناجوانمردانه اش بامن.......................................
سنجاقک جون منم تجربه کردم متاسفانه
قلب نی نی تشکیل نشد من تو هفته 11 افتادم به لکه بینی گفتن رشد نکرده و ... علتش هم اون موقع نگفتن ولی بعدا که ازمایش دادم هم غلظت خون بالا بود و هم 2 تا ویروس تو بدنم بود که باعث سقط می شدالان تقریبا یکسال از اون روزها گذشته
آپلود دائمی هر گونه فایل در http://up.sabzdownload.com/
سلام دوستان من هم سه تا سقط داشتم

هرسهتاهمبدون تشکیل شدن قلب جنین بود وسقط شدند وحالاتحت درما ن هستم تازه آزمایش دادم وتاآخر این هفته جواب آنهااماده میشه

چند روز پیش هم عکس رنگی گرفتم که مشکلی نبود

هنوز علت خاصی پیدانشده

مامان جان عزیز بیشترتوضیح میدی ؟ غلظت خون بالا رااز کجامتوجه بشیم فکر کنم توازمایشهای من نبوده رنج شما چند بوده

عفونت چی داشتید ؟ یک سری ازمایش دادم گفتند عفونتتوکسوپلاسمادارم ولی پیش یک دکتردیگه رفتم گفت ندارم خودم هم موندم

ستاره جون پروتئین سی و یک فاکتور دیگه غلظت خونم بالا بود یعنی رنج اش تا 130 بود مال من 190 بود فکر کنم دکترم گفت این باعث میشه خون در جفت لخته شه و به جنین اب و غذا نرسه در نتیجه در حاملگی باید هپارین بزنی
آپلود دائمی هر گونه فایل در http://up.sabzdownload.com/
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید