1735
1714
عنوان

تفاوت اچ ام جی و اچ سی جی

2217 بازدید | 20 پست

دوستان میشه بگید چه تفاوتی باهم دارن و برای چیه 

خدایا فقط امیدم به خودته و محتاج نگاهتم میدونم که صدامو میشنوی هواموداشته باش کمکم کن🌼🌼🌼🌼 خودت سوپرایزم کردی خودت هم نگه دارش باش به حق بنده های خوبت هیچکسیو ناامید نکن

Hmg برای رشد تخمک

Hcg رها سازی تخمک

الو سلام ببخشید منزل خداست؟ منم همون مزاحمی که اتفاقا آشناست*هزاربار دلم گرفته این شماره رو*ولی چرا هنوز پشت خط در انتظار یک صداست*شماکه گفتی واجبه جواب سلام هرکسی*چی شد به مارسیدبازحساب بنده هاجداست*اجازه میدی که برات یه کم دردودل کنم*آخه شنیدم که فقط اسم تو مرهم وشفاست*حتی اگه چیزی نگی کلی دلم سبک میشه*چون میدونه که میشنوی وقتی تو این حال و هواست*الو دوباره قطع و وصل سیم ها شروع شده*خرابی از دل منه یا شاید از این سیم هاست*الو منو ببخش اگه بازم مزاحمت شدم*دوباره زنگ میزنم تا خدا خداست
Hmg برای رشد تخمک Hcg رها سازی تخمک

من دو دوره اس که دکترم اچ سی جی تجویز کرد گفت اگه خدایی نکرده دوباره پری بیا این ماه اچ ام جی تزریق میکنم 

خدایا فقط امیدم به خودته و محتاج نگاهتم میدونم که صدامو میشنوی هواموداشته باش کمکم کن🌼🌼🌼🌼 خودت سوپرایزم کردی خودت هم نگه دارش باش به حق بنده های خوبت هیچکسیو ناامید نکن

میخواین بدونین چه غذاهایی معده کوچولوهاتون رو اذیت نمیکنه 

این مطلب حتماااااا بخونید

توضیحات واضحات نمیدم پاسخ رو دوستمون داد

ممنونم ازت 

خدایا فقط امیدم به خودته و محتاج نگاهتم میدونم که صدامو میشنوی هواموداشته باش کمکم کن🌼🌼🌼🌼 خودت سوپرایزم کردی خودت هم نگه دارش باش به حق بنده های خوبت هیچکسیو ناامید نکن
1718
Hmg برای رشد تخمک Hcg رها سازی تخمک

😘😘😘

خدایا فقط امیدم به خودته و محتاج نگاهتم میدونم که صدامو میشنوی هواموداشته باش کمکم کن🌼🌼🌼🌼 خودت سوپرایزم کردی خودت هم نگه دارش باش به حق بنده های خوبت هیچکسیو ناامید نکن
من دو دوره اس که دکترم اچ سی جی تجویز کرد گفت اگه خدایی نکرده دوباره پری بیا این ماه اچ ام جی تزریق ...

خوب خواسته اول از تخمکت ب طور طبیعی استفاده بشه  اگه نشد با hmg رشدش بده بعد رها سازی انجام بشهک شانس بارداری بالا بره

الو سلام ببخشید منزل خداست؟ منم همون مزاحمی که اتفاقا آشناست*هزاربار دلم گرفته این شماره رو*ولی چرا هنوز پشت خط در انتظار یک صداست*شماکه گفتی واجبه جواب سلام هرکسی*چی شد به مارسیدبازحساب بنده هاجداست*اجازه میدی که برات یه کم دردودل کنم*آخه شنیدم که فقط اسم تو مرهم وشفاست*حتی اگه چیزی نگی کلی دلم سبک میشه*چون میدونه که میشنوی وقتی تو این حال و هواست*الو دوباره قطع و وصل سیم ها شروع شده*خرابی از دل منه یا شاید از این سیم هاست*الو منو ببخش اگه بازم مزاحمت شدم*دوباره زنگ میزنم تا خدا خداست

شماهم استفاده کردید؟الان نتیجه گرفتید؟


خدایا فقط امیدم به خودته و محتاج نگاهتم میدونم که صدامو میشنوی هواموداشته باش کمکم کن🌼🌼🌼🌼 خودت سوپرایزم کردی خودت هم نگه دارش باش به حق بنده های خوبت هیچکسیو ناامید نکن
من دو دوره اس که دکترم اچ سی جی تجویز کرد گفت اگه خدایی نکرده دوباره پری بیا این ماه اچ ام جی تزریق ...

منم با اچ ام جی باردار شدم

چیز خاصی نیست نگران نباشی

پیج فروش لباس دارم برای بانوان. http://Www.instagram.com/chico_shop2020
خوب خواسته اول از تخمکت ب طور طبیعی استفاده بشه  اگه نشد با hmg رشدش بده بعد رها سازی انجام بشه ...

پلی کیستیک هم هستم البته الان رحمم تمیزه و کیست ندارم و یه موقع ها اصلا تخمک گذاری ندارم اماخب خداروشکر چند ماهه اوضاعم بهتره دعا کنید منم زودتر نتیجه بگیرم 

خدایا فقط امیدم به خودته و محتاج نگاهتم میدونم که صدامو میشنوی هواموداشته باش کمکم کن🌼🌼🌼🌼 خودت سوپرایزم کردی خودت هم نگه دارش باش به حق بنده های خوبت هیچکسیو ناامید نکن
1760
شماهم استفاده کردید؟الان نتیجه گرفتید؟

من براiui استفاده کردم ک نشد. الان هم با میکرو باردار شدم

الو سلام ببخشید منزل خداست؟ منم همون مزاحمی که اتفاقا آشناست*هزاربار دلم گرفته این شماره رو*ولی چرا هنوز پشت خط در انتظار یک صداست*شماکه گفتی واجبه جواب سلام هرکسی*چی شد به مارسیدبازحساب بنده هاجداست*اجازه میدی که برات یه کم دردودل کنم*آخه شنیدم که فقط اسم تو مرهم وشفاست*حتی اگه چیزی نگی کلی دلم سبک میشه*چون میدونه که میشنوی وقتی تو این حال و هواست*الو دوباره قطع و وصل سیم ها شروع شده*خرابی از دل منه یا شاید از این سیم هاست*الو منو ببخش اگه بازم مزاحمت شدم*دوباره زنگ میزنم تا خدا خداست
منم با اچ ام جی باردار شدم چیز خاصی نیست نگران نباشی

وای پس برای منم دعا کن عزیزم خدا برات حفظش کنه 

خدایا فقط امیدم به خودته و محتاج نگاهتم میدونم که صدامو میشنوی هواموداشته باش کمکم کن🌼🌼🌼🌼 خودت سوپرایزم کردی خودت هم نگه دارش باش به حق بنده های خوبت هیچکسیو ناامید نکن
پلی کیستیک هم هستم البته الان رحمم تمیزه و کیست ندارم و یه موقع ها اصلا تخمک گذاری ندارم اماخب خدارو ...

ایشالا به زودی مامان میشی

الو سلام ببخشید منزل خداست؟ منم همون مزاحمی که اتفاقا آشناست*هزاربار دلم گرفته این شماره رو*ولی چرا هنوز پشت خط در انتظار یک صداست*شماکه گفتی واجبه جواب سلام هرکسی*چی شد به مارسیدبازحساب بنده هاجداست*اجازه میدی که برات یه کم دردودل کنم*آخه شنیدم که فقط اسم تو مرهم وشفاست*حتی اگه چیزی نگی کلی دلم سبک میشه*چون میدونه که میشنوی وقتی تو این حال و هواست*الو دوباره قطع و وصل سیم ها شروع شده*خرابی از دل منه یا شاید از این سیم هاست*الو منو ببخش اگه بازم مزاحمت شدم*دوباره زنگ میزنم تا خدا خداست
من براiui استفاده کردم ک نشد. الان هم با میکرو باردار شدم

خداروشکر که بعد از مصرف دارو و خستگی رفت و امد به مطب نتیجه گرفتی من که واقعا خسته شدم و تنها امیدم خدا و امام رضاست 

خدایا فقط امیدم به خودته و محتاج نگاهتم میدونم که صدامو میشنوی هواموداشته باش کمکم کن🌼🌼🌼🌼 خودت سوپرایزم کردی خودت هم نگه دارش باش به حق بنده های خوبت هیچکسیو ناامید نکن
خداروشکر که بعد از مصرف دارو و خستگی رفت و امد به مطب نتیجه گرفتی من که واقعا خسته شدم و تنها امیدم ...

نا امید نباش. منم 2  سال تو دکترا بودم

الو سلام ببخشید منزل خداست؟ منم همون مزاحمی که اتفاقا آشناست*هزاربار دلم گرفته این شماره رو*ولی چرا هنوز پشت خط در انتظار یک صداست*شماکه گفتی واجبه جواب سلام هرکسی*چی شد به مارسیدبازحساب بنده هاجداست*اجازه میدی که برات یه کم دردودل کنم*آخه شنیدم که فقط اسم تو مرهم وشفاست*حتی اگه چیزی نگی کلی دلم سبک میشه*چون میدونه که میشنوی وقتی تو این حال و هواست*الو دوباره قطع و وصل سیم ها شروع شده*خرابی از دل منه یا شاید از این سیم هاست*الو منو ببخش اگه بازم مزاحمت شدم*دوباره زنگ میزنم تا خدا خداست
1665
وای پس برای منم دعا کن عزیزم خدا برات حفظش کنه 

الان توی تاپیک اقدامیا دیدم پیام گذاشتی

عزیزم اچ ام جی خیلی خیلی داروی خوبیه

ان شاالله همین ماه جواب میگیری به اون نمیرسه ولی اگه زودتر باهات اشنا شده بودم میگفتم بری یقه دکتر رو بچسبی بگی فقط اچ ام جی بده

خیلی خیلی خیلی خوبه 

پیج فروش لباس دارم برای بانوان. http://Www.instagram.com/chico_shop2020

هربار که میخوام برم مطب دنیا روی سرم خرابه دوتا سقط داشتم والان چند ماهه که واقعا از ته دلم بچه میخوام انشالله خدا لطفشو شامل حال ماهم بکنه 

خدایا فقط امیدم به خودته و محتاج نگاهتم میدونم که صدامو میشنوی هواموداشته باش کمکم کن🌼🌼🌼🌼 خودت سوپرایزم کردی خودت هم نگه دارش باش به حق بنده های خوبت هیچکسیو ناامید نکن
الان توی تاپیک اقدامیا دیدم پیام گذاشتی عزیزم اچ ام جی خیلی خیلی داروی خوبیه ان شاالله همین ماه جو ...

واقعااااا؟ای کاش همون اول داده بود 

خدایا فقط امیدم به خودته و محتاج نگاهتم میدونم که صدامو میشنوی هواموداشته باش کمکم کن🌼🌼🌼🌼 خودت سوپرایزم کردی خودت هم نگه دارش باش به حق بنده های خوبت هیچکسیو ناامید نکن
استارتر چند ماه اقدامی؟

الان چهار ماهه اخه چند ماهه پیش سقط داشتم یکم خودمو تقویت کردم واز برج دو امسال دوباره اقدامم 

خدایا فقط امیدم به خودته و محتاج نگاهتم میدونم که صدامو میشنوی هواموداشته باش کمکم کن🌼🌼🌼🌼 خودت سوپرایزم کردی خودت هم نگه دارش باش به حق بنده های خوبت هیچکسیو ناامید نکن
1651
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1606
1705
1708
1756
1737
1725
1739
پربازدیدترین تاپیک های امروز
توسط   artistbanoooo  |  13 ساعت پیش
توسط   nstrn_j  |  13 ساعت پیش
1462

داغ ترین های تاپیک های 2 روز گذشته

هشتای همه

chica | 17 ساعت پیش
داغ ترین های تاپیک های امروز