1147
648

مامان باباها بزارید بچه هاتون دو زبانه بزرگ شن


ما بهتون کمک می کنیم کلیک کنید

1156

انشالله موفق باشه

ولي خدايي نكرده ي درصد قبول تشد 

اذيتش نكنيد

سر كنكور من خيليييي عذاب كشيدم

دانشگاه سراسري رتبم خيلي خوب شد 

اما ب دليل انتخاب رشته بد قبول نشدم

خانوادم خيلي تحقيرم كردن

ي شبه رفتم ازاد

خيليييي بد بود تا٤ترم اول ب جنون رسيدم از حسرت دانشگاه دولتي 😭😭كاري بهم كردن ديوونه شدم فقط قرص اعصاب و ارامبخش نصرف ميكردم

همسرم مردي عاشق و فهميده است،او مرا خط ب خط بلد است و ميداند با احساسات زنانه ام چگونه رفتار كند،،در حالت ارام مرا گنجشك خيلييي كوچولو ميداند و هر وقت عصبي باشم مرا فايتر ماهي صدا ميكند ،،تمام دغدغه ذهنيش،،ارامش روح من است،گاهي بانو بزرگوار خطابم ميكند و خودرا مردي مديون به من،،،گاهي از ارزوهايي ك برايم دارد سخن ميگويد،انقدر با هيجان مانند پسرك ده ساله ك همه او را مرد خانه صدا ميكنند ،،مرد من خيلي صميميت را بلد است ،مهرباني را بلد است،سخاوت را بلد است،مرد من با هوس بيگانه است و عشق را كاملاً بلد است،او با خشونت عليه زنان چه كلام و چه رفتار ب طور جدي و محكم بيگانه است،،مرد من يك مرد است اما نه يك مرد معمولي نه يك مرد متعصب و نه يك مرد تظاهر گر و نه يك مرد ريا كار،،،تمام فعل و انفعالات مرد من با روح و جسمش عجين است،،،دوستت دارم مرد واقعي من ،،قهرمان زندگيم ،تمام زنان سرزمينم ارزوي چنين مردي با چنين باور فكري و  عملي را دارند❤️خداراشكر چنين مردي،معشوق هميشگي زندگي من است❤️
8
انشالله موفق باشه ولي خدايي نكرده ي درصد قبول تشد  اذيتش نكنيد سر كنكور من خيليييي عذاب كشيد ...

منم شرايط مشابه شمارو داشتم. خواهرمم همينطور. واي خواهر سال دوم خوند رفت سراسري. من نخوندم

منم شرايط مشابه شمارو داشتم. خواهرمم همينطور. واي خواهر سال دوم خوند رفت سراسري. من نخوندم

من ارشد سراسري اووردم جزا 

همسرم مردي عاشق و فهميده است،او مرا خط ب خط بلد است و ميداند با احساسات زنانه ام چگونه رفتار كند،،در حالت ارام مرا گنجشك خيلييي كوچولو ميداند و هر وقت عصبي باشم مرا فايتر ماهي صدا ميكند ،،تمام دغدغه ذهنيش،،ارامش روح من است،گاهي بانو بزرگوار خطابم ميكند و خودرا مردي مديون به من،،،گاهي از ارزوهايي ك برايم دارد سخن ميگويد،انقدر با هيجان مانند پسرك ده ساله ك همه او را مرد خانه صدا ميكنند ،،مرد من خيلي صميميت را بلد است ،مهرباني را بلد است،سخاوت را بلد است،مرد من با هوس بيگانه است و عشق را كاملاً بلد است،او با خشونت عليه زنان چه كلام و چه رفتار ب طور جدي و محكم بيگانه است،،مرد من يك مرد است اما نه يك مرد معمولي نه يك مرد متعصب و نه يك مرد تظاهر گر و نه يك مرد ريا كار،،،تمام فعل و انفعالات مرد من با روح و جسمش عجين است،،،دوستت دارم مرد واقعي من ،،قهرمان زندگيم ،تمام زنان سرزمينم ارزوي چنين مردي با چنين باور فكري و  عملي را دارند❤️خداراشكر چنين مردي،معشوق هميشگي زندگي من است❤️
1179
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1159
1144
1203
1192
1153
83
24
224
1198
29