1472
1459
عنوان

اعلام وزن و تنظیم لیست

| مشاهده متن کامل بحث + 21227 بازدید | 1417 پست

                 ❤به نام خدا❤

لیست وزن کشی              ۹۸/۸/۱۹

                  وزن اولیه         وزن الان            وزن نهایی

۱.عروسترکم        ۸۰                 ۶۱                     ۵۵

۲.سپیده             ۷۰             ۶۵/۸۰۰                  ۵۰

3 مهناز             119                  109/300            62

۴.گیسو         ۸۰.۸۰۰              ۷۷.۹۰۰                  ۶۰

فقط 4 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
👱‍♀️گروه نارنجی💛💛: وزن اولیه ۸۰/۸۰۰ 💫وزن فعلی ۷۶/۳۰۰ 💫  هدف اول ۷۵☝️ هدف دوم ۷۰ ✌ هدف سوم  ۶۵ 👌 گام آخر 👈 وزن نهایی ۶۰ 🏅🏅🏅چالش: ۶۳ روز مانده تا ۶۸ شدنم😍😍😍

                 ❤به نام خدا❤

لیست وزن کشی              ۹۸/۸/۱۹

                  وزن اولیه         وزن الان            وزن نهایی

۱.عروسترکم        ۸۰                 ۶۱                     ۵۵

۲.سپیده             ۷۰             ۶۵/۸۰۰                  ۵۰

3 مهناز             119                  109/300            62

۴.گیسو         ۸۰.۸۰۰              ۷۷.۹۰۰                  ۶۰

5.بانوعسل.    ۸۳/700.            ۸۰/200.              ۵۸

فقط 6 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وزن اولیه ۸۳/700.وزن فعلی ۸۰/300.هدف ۵۸.چالش ۶۳ روزه.

        ❤به نام خدا❤

لیست وزن کشی              ۹۸/۸/۱۹

                  وزن اولیه         وزن الان            وزن نهایی

۱.عروسترکم        ۸۰                 ۶۱                     ۵۵

۲.سپیده             ۷۰             ۶۵/۸۰۰                  ۵۰

3 مهناز             119                  109/300            62

۴.گیسو         ۸۰.۸۰۰              ۷۷.۹۰۰                  ۶۰

5.بانوعسل.    ۸۳/700.            ۸۰/200.             58

6.بی بی ماهی 65.5               65.5                58

میخوای وام بگیری؟یا واسه وامت ضامن نیاز داری؟


هرکدوم رو بخوای تو وامیار میتونی پیدا کنی تازه ، ما بهت مشاورم میدیم


وامیار مشاور هوشمند مالی شما

        ❤به نام خدا❤

لیست وزن کشی              ۹۸/۸/۱۹

                  وزن اولیه         وزن الان           وزن نهایی

۱.عروسترکم         ۸۰                 ۶۱                    ۵۵

۲.سپیده             ۷۰             ۶۵/۸۰۰                 ۵۰

3 مهناز             119             109/300                62

۴.گیسو         ۸۰.۸۰۰            ۷۷.۹۰۰                  ۶۰

5.بانوعسل.    ۸۳/700         ۸۰/200                 58

6.بی بی ماهی 65.5               65.5                58

۷. باران           ۸۷/۵              ۷۹/۵                  ۷۰

گروه آبی 🙄:  شروع در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۲                   با قد ۱۷۰‌ سانت و وزن اولیه ۸۷ کیلو 😓                      وزن فعلی ۸۲ 😄 ۹۸/۰۸/۰۲                                       وزن هدف ۷۰ 😀 (تا سالگرد تولد بارانم ۹۸/۱۱/۰۴)                 در نهایت تا عید نوروز هدف را میزارم برای ۶۳ کیلو 

 

        ❤به نام خدا❤

لیست وزن کشی              ۹۸/۸/۱۹

                  وزن اولیه         وزن الان           وزن نهایی

۱.عروسترکم         ۸۰                 ۶۱                    ۵۵

۲.سپیده             ۷۰             ۶۵/۸۰۰                 ۵۰

3 مهناز             119             109/300                62

۴.گیسو         ۸۰.۸۰۰            ۷۷.۹۰۰                  ۶۰

5.بانوعسل.    ۸۳/700         ۸۰/200                 58

6.بی بی ماهی 65.5               65.5                58

۷. باران           ۸۷/۵              ۷۹/۵                  ۷۰

8.شهرزاد.           93.             69.350.              65

فقط 4 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
گروه سبز 😍🙃، وزن اولیه 93،وزن شروع کالری شماری 73/500😏 هفته اول 72/250💪، هفته دوم 71/400 💪 هفته سوم 70/500 💪 هفته چهارم 69/900💪هفته پنجم 69/350💪هدف 65😍، قد 176                         شروع چالش 63 روزه با بامداد خمار                    41 روز مونده تا 65 کیلو 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️                 
1473

      ❤به نام خدا❤

لیست وزن کشی              ۹۸/۸/۱۹

                  وزن اولیه         وزن الان           وزن نهایی

۱.عروسترکم         ۸۰                 ۶۱                    ۵۵

۲.سپیده             ۷۰             ۶۵/۸۰۰                 ۵۰

3 مهناز             119             109/300                62

۴.گیسو         ۸۰.۸۰۰            ۷۷.۹۰۰                  ۶۰

5.بانوعسل.    ۸۳/700         ۸۰/200                 58

6.بی بی ماهی 65.5               65.5                58

۷. باران           ۸۷/۵              ۷۹/۵                  ۷۰

8.شهرزاد.           93.             69.350.              65

۹۔بھی                  ۷۸                ۷۲                     ۶۰

      ❤به نام خدا❤

لیست وزن کشی              ۹۸/۸/۱۹

                  وزن اولیه         وزن الان           وزن نهایی

۱.عروسترکم         ۸۰                 ۶۱                    ۵۵

۲.سپیده             ۷۰             ۶۵/۸۰۰                 ۵۰

3 مهناز             119             109/300                62

۴.گیسو         ۸۰.۸۰۰            ۷۷.۹۰۰                  ۶۰

5.بانوعسل.    ۸۳/700         ۸۰/200                 58

6.بی بی ماهی 65.5               65.5                58

۷. باران           ۸۷/۵              ۷۹/۵                  ۷۰

8.شهرزاد.           93.             69.350.              65

۹۔بھی                  ۷۸                ۷۲                     ۶۰

۱۰پناه                 ۷۶/۴۰۰             ۷۴                 ۵۸

فقط 4 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
گروه نارنجی:وزن شروع۷۶/۴۰۰.وزن الان۷۴.پایان چالش۶۳ روزه ایشالله بشم ۶۸                                                                                                                                                          

      ❤به نام خدا❤

لیست وزن کشی              ۹۸/۸/۱۹

                  وزن اولیه         وزن الان           وزن نهایی

۱.عروسترکم         ۸۰                 ۶۱                    ۵۵

۲.سپیده             ۷۰             ۶۵/۸۰۰                 ۵۰

3 مهناز             119             109/300                62

۴.گیسو         ۸۰.۸۰۰            ۷۷.۹۰۰                  ۶۰

5.بانوعسل.    ۸۳/700         ۸۰/200                 58

6.بی بی ماهی 65.5               65.5                58

۷. باران           ۸۷/۵              ۷۹/۵                  ۷۰

8.شهرزاد.           93.             69.350.              65

۹۔بھی                  ۷۸                ۷۲                     ۶۰

۱۰پناه                 ۷۶/۴۰۰             ۷۴                 ۵۸

11.قاصدک.           69.300.             69.            55

  ❤به نام خدا❤

لیست وزن کشی              ۹۸/۸/۱۹

                  وزن اولیه         وزن الان           وزن نهایی

۱.عروسترکم         ۸۰                 ۶۱                    ۵۵

۲.سپیده             ۷۰             ۶۵/۸۰۰                 ۵۰

3 مهناز             119             109/300                62

۴.گیسو         ۸۰.۸۰۰            ۷۷.۹۰۰                  ۶۰

5.بانوعسل.    ۸۳/700         ۸۰/200                 58

6.بی بی ماهی 65.5               65.5                58

۷. باران           ۸۷/۵              ۷۹/۵                  ۷۰

8.شهرزاد.           93.             69.350.              65

۹۔بھی                  ۷۸                ۷۲                     ۶۰

۱۰پناه                 ۷۶/۴۰۰             ۷۴                 ۵۸

11.قاصدک.           69.300.             69.            55

۱۲.ملکه۷۷              ۷۵                   ۷۳            ۶۰

گروه آبی💙💙💙وزن شروع :۷۸💙💙💙وزن فعلی:۷۳💙💙💙وزن هدف:۶۰❤بهم انرژی بدین تا ارادم رو از دست ندم😥❤

  ❤به نام خدا❤


لیست وزن کشی              ۹۸/۸/۱۹


                  وزن اولیه         وزن الان           وزن نهایی


۱.عروسترکم         ۸۰                 ۶۱                    ۵۵


۲.سپیده             ۷۰             ۶۵/۸۰۰                 ۵۰


3 مهناز             119             109/300                62


۴.گیسو         ۸۰.۸۰۰            ۷۷.۹۰۰                  ۶۰


5.بانوعسل.    ۸۳/700         ۸۰/200                 58


6.بی بی ماهی 65.5               65.5                58


۷. باران           ۸۷/۵              ۷۹/۵                  ۷۰


8.شهرزاد.           93.             69.350.              65


۹۔بھی                  ۷۸                ۷۲                     ۶۰


۱۰پناه                 ۷۶/۴۰۰             ۷۴                 ۵۸


11.قاصدک.           69.300.             69.            55


۱۲.ملکه۷۷              ۷۵                   ۷۳            ۶


۱۳.آرشین.              ۷۱.۳۰۰           ۶۸.۲۰۰            ۶۰

فقط 4 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💪💪👈تیکر هدفمه👉💪💪 گروه آبی...وزن اولیه ۷۳..وزن جدید ۷۱.۳۰۰🔓 الان ۶۸.۸۰۰...وزن هدف ۶۰
1432

لیست دوم(1398/8/19)

 اسم.         وزن شروع.           وزن فعلی.         وزن هدف

شکوه.         80.                    61.                   55

فقط 4 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
گروه آبی 💙💙💙 وزن شروع 80.   وزن فعلی 60     شروع چالش 62روزه💙💙💙💙 تا پایان چالش من به وزن 55 میرسم 💙💙💙💙من میتونم💪💪💪💪💪


لیست دوم(1398/8/19)

 اسم.         وزن شروع.           وزن فعلی.         وزن هدف

شکوه.         80.                    61.                   55

طه طه           83                    78                  50

فقط 4 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
گروه قرمز. وزن اولیه 83😤  وزن الان78هدف اول  75 . هدف دوم 70 . هدف سوم 65 . هدف چهار 60 . هدف پنجم 55  .هدف نهایی 50😍💪                                                               

لیست دوم(1398/8/19)

 اسم.         وزن شروع.           وزن فعلی.         وزن هدف

شکوه.         80.                    61.                   55

طه طه           83                    78                 50

تارا                 76                 69.100                53

فقط 4 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
گروه نارنجی:شروع رژیم98/07/03 وزن اولیه 76 وزن هدف اول:70 هدف دوم:63 هدف سوم:57 هدف اخر:53من میتونم💪بهم انرژی بدین.73.900❤73.200❤72.800❤70.300❤69.100❤ فقط 61 روز مونده به هدف دوم💪

لیست دوم(1398/8/19)

 اسم.         وزن شروع.           وزن فعلی.         وزن هدف

شکوه.         80.                    61.                   55

طه طه           83                    78                  50

شیرین          ۷۵.                                           ۶۳

من 1200کم کردم

شدم 69.100

فقط 4 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
گروه نارنجی:شروع رژیم98/07/03 وزن اولیه 76 وزن هدف اول:70 هدف دوم:63 هدف سوم:57 هدف اخر:53من میتونم💪بهم انرژی بدین.73.900❤73.200❤72.800❤70.300❤69.100❤ فقط 61 روز مونده به هدف دوم💪
1474

لیست دوم(1398/8/19)

 اسم.         وزن شروع.           وزن فعلی.         وزن هدف

شکوه.         80.                    61.                   55

طه طه           83                    78                  50

شیرین          ۷۵.                                           ۶۳

مهدیه            ۸۸                     ۶۶/۵۵               ۵۵

💎گروه آبی💙کاربری مهدیه ۲۴ سابق هستم🤗                   قدم ۱۶۷   وزن شروع ۸۸🙊👈🏻وزن جدید ۶۹.۷۰۰🥰》۶۸/۱۵۰》۶۷/۲۵۰💙 》۶۶/۵۵وزن هدف اول ۶۵🔒     هدف دوم ۶۱🔒هدف چهارم ۵۹🔒    باید شب یلدا به هدف دومم رسیده باشم💃💃💃💃        من یه مامان خوش ذوق وپر‌انرژیم😎😍😘 خدای خوبم بهم‌ اراده قوی بده من میییییییتواااااااااااااااانمممممممممممممممم🏋️‍♀️

لیست دوم(1398/8/19)

 اسم.         وزن شروع.           وزن فعلی.         وزن هدف

شکوه.         80.                    61.                   55

طه طه           83                    78                  50

شیرین          ۷۵.                                           ۶۳

مهدیه            ۸۸                     ۶۶/۵۵               ۵۵

رادوین           77                    57/500         55

فقط 4 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💚گروه سبز💚وزن شروع77،وزن فعلی57،600 ،وزن هدف55💚💚💚
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1333
1477
1462
1426
1470
224
1468
29
1415
داغ ترین های تاپیک های امروز