945
44
عنوان

اعلام وزن و تنظیم لیست

| مشاهده متن کامل بحث + 10222 بازدید | 694 پست

تاریخ10/4/97


نام.           وزن شروع.   وزن جدید.    وزن هدف

النا70.          75.             59.            59

گيسوكمند   ٧٦/٥.         ٧٢/٥.           ٥٥

زينب.        ٦٧/٤.          ٦٦/٦.           ٥٤

مامان          ٨٣.           ٧٧/٦.            ٦٠

مامي زها.    ٨٠.         ٧٦/٤٠٩.            ٦٠

بيتا.            ٦٣.            ٦٠/٣            ٥٥

آفتابگردون.  ٧٧.               -               ٥٧

بهانه.           ٩٣.               -               ٧٣

Calm         ٨٣

فاطمه٦٩     ٦٩.٢.           ٦٦.٥.            ٥٩

نیایش ۸۳                    ۸۰                   ۶۵

رومیناز  ۷۶.۶                   ۶۱.۳                ۵۵

در حال حاضر هدفم کاهش وزن به خاطر سلامتی روح و جسمم است.....

تاریخ10/4/97


نام.           وزن شروع.   وزن جدید.    وزن هدف

النا70.          75.             59.            59

گيسوكمند   ٧٦/٥.         ٧٢/٥.           ٥٥

زينب.        ٦٧/٤.          ٦٦/٦.           ٥٤

مامان          ٨٣.           ٧٧/٦.            ٦٠

مامي زها.    ٨٠.         ٧٦/٤٠٩.            ٦٠

بيتا.            ٦٣.            ٦٠/٣            ٥٥

آفتابگردون.  ٧٧.               -               ٥٧

بهانه.           ٩٣.               -               ٧٣

Calm         ٨٣

فاطمه٦٩     ٦٩.٢.           ٦٦.٥.            ٥٩

نیایش ۸۳                    ۸۰                   ۶۵

رومیناز  ۷۶.۶                   ۶۱.۳                ۵۵

65.                  63.5.            55.    Kongmin

  تلاش ، جادویی هست که موفقیت را میسازد.             به هدفم رسیدم😀😀😀😀😀😀😀😀😀                بامدادخمار ازت ممنونم 😙😙😙😙😙😙😙😙          دوستای عزیز تاپیک بامداد خمار ؛ عاشق همتونم.          ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

تاریخ10/4/97


نام.           وزن شروع.   وزن جدید.    وزن هدف

النا70.          75.             59.            59

گيسوكمند   ٧٦/٥.         ٧٢/٥.           ٥٥

زينب.        ٦٧/٤.          ٦٦/٦.           ٥٤

مامان          ٨٣.           ٧٧/٦.            ٦٠

مامي زها.    ٨٠.         ٧٦/٤٠٩.            ٦٠

بيتا.            ٦٣.            ٦٠/٣            ٥٥

آفتابگردون.  ٧٧.               -               ٥٧

بهانه.           ٩٣.               -               ٧٣

Calm         ٨٣

فاطمه٦٩     ٦٩.٢.           ٦٦.٥.            ٥٩

نیایش ۸۳                    ۸۰                   ۶۵

رومیناز  ۷۶.۶                   ۶۱.۳                ۵۵

65.                  63.5.            55.    Kongmin

دلساگل              ۷۱.۷        -             ۵۳


تاریخ10/4/97


نام.           وزن شروع.   وزن جدید.    وزن هدف

النا70.          75.             59.            59

گيسوكمند   ٧٦/٥.         ٧٢/٥.           ٥٥

زينب.        ٦٧/٤.          ٦٦/٦.           ٥٤

مامان          ٨٣.           ٧٧/٦.            ٦٠

مامي زها.    ٨٠.         ٧٦/٤٠٩.            ٦٠

بيتا.            ٦٣.            ٦٠/٣            ٥٥

آفتابگردون.  ٧٧.               -               ٥٧

بهانه.           ٩٣.               -               ٧٣

Calm         ٨٣

فاطمه٦٩     ٦٩.٢.           ٦٦.٥.            ٥٩

نیایش ۸۳                    ۸۰                   ۶۵

رومیناز  ۷۶.۶                   ۶۱.۳                ۵۵

65.                  63.5.            55.    Kongmin

دلساگل              ۷۱.۷        -             ۵۳
 سها            106           104.200           70          

959
تاریخ10/4/97 نام.           وزن شروع.   وزن جدید.    وزن ...

مهتاب     102             98/500       64

پیش ب سوی لاغری واندام زیبااااااااا😍😍من رژیم رو شروع کردممم..خواست توانستن است💪💪💪💪😇😇😇

تاریخ10/4/97

نام.   وزن شروع.   وزن جدید.    وزن هدف

النا70.          75.             59.            59

گيسوكمند   ٧٦/٥.         ٧٢/٥.           ٥٥

زينب.        ٦٧/٤.          ٦٦/٦.           ٥٤

مامان          ٨٣.           ٧٧/٦.            ٦٠

مامي زها.    ٨٠.         ٧٦/٤٠٩.            ٦٠

بيتا.            ٦٣.            ٦٠/٣            ٥٥

آفتابگردون.  ٧٧.               -               ٥٧

بهانه.           ٩٣.               -               ٧٣

Calm         ٨٣

فاطمه٦٩     ٦٩.٢.           ٦٦.٥.            ٥٩

نیایش ۸۳                    ۸۰                   ۶۵

رومیناز  ۷۶.۶                   ۶۱.۳                ۵۵

65.                  63.5.            55.    Kongmin

دلساگل              ۷۱.۷        -             ۵۳
 سها            106           104.200           70  mamizohajoon

80             76/400          60    


892

تاریخ10/4/97

نام.   وزن شروع.   وزن جدید.    وزن هدف

النا70.          75.             59.            59

گيسوكمند   ٧٦/٥.         ٧٢/٥.           ٥٥

زينب.        ٦٧/٤.          ٦٦/٦.           ٥٤

مامان          ٨٣.           ٧٧/٦.            ٦٠

مامي زها.    ٨٠.         ٧٦/٤٠٩.            ٦٠

بيتا.            ٦٣.            ٦٠/٣            ٥٥

آفتابگردون.  ٧٧.               -               ٥٧

بهانه.           ٩٣.               -               ٧٣

Calm         ٨٣

فاطمه٦٩     ٦٩.٢.           ٦٦.٥.            ٥٩

نیایش ۸۳                    ۸۰                   ۶۵

رومیناز  ۷۶.۶                   ۶۱.۳                ۵۵

65.                  63.5.            55.    Kongmin

دلساگل              ۷۱.۷        -             ۵۳

 سها            106           104.200           70  mamizohajoon

80             76/400          60    

بهاره(۷۲)        ۶۱                  ۵۰/۵                ۵۰

من  تونستم  در مدت ۴ماه   .۱۱کیلو کم کنم.           خواستن توانستن است 

تاریخ10/4/97

نام.   وزن شروع.   وزن جدید.    وزن هدف

النا70.          75.             59.            59

گيسوكمند   ٧٦/٥.         ٧٢/٥.           ٥٥

زينب.        ٦٧/٤.          ٦٦/٦.           ٥٤

مامان          ٨٣.           ٧٧/٦.            ٦٠

مامي زها.    ٨٠.         ٧٦/٤٠٩.            ٦٠

بيتا.            ٦٣.            ٦٠/٣            ٥٥

آفتابگردون.  ٧٧.               -               ٥٧

بهانه.           ٩٣.               -               ٧٣

Calm         ٨٣

فاطمه٦٩     ٦٩.٢.           ٦٦.٥.            ٥٩

نیایش ۸۳                    ۸۰                   ۶۵

رومیناز  ۷۶.۶                   ۶۱.۳                ۵۵

65.                  63.5.            55.    Kongmin

دلساگل              ۷۱.۷        -             ۵۳

 سها            106           104.200           70  mamizohajoon

80             76/400          60    

بهاره(۷۲)        ۶۱                  ۵۰/۵                ۵۰

مبینا.               ۹۰.                 ۸۵٫۴.             ۸۳٫۸

روند کاهش وزنم 👈🏻 ۹۰—» ۸۸٬۵—» ۸۶٬۸۰۰—» ۸۵٬۴ —» ۸۳٫۸ —-» ۸۲٬۹ —-» ۸۱٬۲—» ۸۰٬۴—» ۷۸٬۲—» ۷۷—»76,2—»۷۵.۶—»۷۴.۷💪🏻.      وزن هدف : ۶۵

رها. ۶۵.            ۶۲.۸۰۰.             ۶۰

فقط 13 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
میخام تا عید یه مانکنه ۵۳کیلویی باشم=هدف نهایی💪    تا شب یلدا میخام بشم ۵۸=هدف دوم. 💪💪                   هدف اول = ۶۰🔒         وزن شروع ۶۶.                               وزن فعلی 62💪 مرسی بامداد که کمک میکنی

تاریخ10/4/97

نام.   وزن شروع.   وزن جدید.    وزن هدف

النا70.          75.             59.            59

گيسوكمند   ٧٦/٥.         ٧٢/٥.           ٥٥

زينب.        ٦٧/٤.          ٦٦/٦.           ٥٤

مامان          ٨٣.           ٧٧/٦.            ٦٠

مامي زها.    ٨٠.         ٧٦/٤٠٩.            ٦٠

بيتا.            ٦٣.            ٦٠/٣            ٥٥

آفتابگردون.  ٧٧.               -               ٥٧

بهانه.           ٩٣.               -               ٧٣

Calm         ٨٣

فاطمه٦٩     ٦٩.٢.           ٦٦.٥.            ٥٩

نیایش ۸۳                    ۸۰                   ۶۵

رومیناز  ۷۶.۶                   ۶۱.۳                ۵۵

65.                  63.5.            55.    Kongmin

دلساگل              ۷۱.۷        -             ۵۳

 سها            106           104.200           70  mamizohajoon

80             76/400          60    

بهاره(۷۲)        ۶۱                  ۵۰/۵                ۵۰

مبینا.               ۹۰.                 ۸۵٫۴.             ۸۳٫۸

شکوفه            ۷۸               ۷۰                     ۶۰

شکوفه۹۷
عضویت: 1396/08/20تعداد پست: 775

تاریخ10/4/97

نام.   وزن شروع.   وزن جدید.    وزن هدف

النا70.          75.             59.            59

گيسوكمند   ٧٦/٥.         ٧٢/٥.           ٥٥

زينب.        ٦٧/٤.          ٦٦/٦.           ٥٤

مامان          ٨٣.           ٧٧/٦.            ٦٠

مامي زها.    ٨٠.         ٧٦/٤٠٩.            ٦٠

بيتا.            ٦٣.            ٦٠/٣            ٥٥

آفتابگردون.  ٧٧.               -               ٥٧

بهانه.           ٩٣.               -               ٧٣

Calm         ٨٣

فاطمه٦٩     ٦٩.٢.           ٦٦.٥.            ٥٩

نیایش ۸۳                    ۸۰                   ۶۵

رومیناز  ۷۶.۶                   ۶۱.۳                ۵۵

65.                  63.5.            55.    Kongmin

دلساگل              ۷۱.۷        -             ۵۳

 سها            106           104.200           70  mamizohajoon

80             76/400          60    

بهاره(۷۲)        ۶۱                  ۵۰/۵                ۵۰

مبینا.               ۹۰.                 ۸۵٫۴.             ۸۳٫۸

شکوفه            ۷۸               ۷۰                     ۶۰

hasti1993

                    70.           69/5.                 55

932
عضویت: 1396/08/20تعداد پست: 775

تاریخ10/4/97

نام.   وزن شروع.   وزن جدید.    وزن هدف

النا70.          75.             59.            59

گيسوكمند   ٧٦/٥.         ٧٢/٥.           ٥٥

زينب.        ٦٧/٤.          ٦٦/٦.           ٥٤

مامان          ٨٣.           ٧٧/٦.            ٦٠

مامي زها.    ٨٠.         ٧٦/٤٠٩.            ٦٠

بيتا.            ٦٣.            ٦٠/٣            ٥٥

آفتابگردون.  ٧٧.               -               ٥٧

بهانه.           ٩٣.               -               ٧٣

Calm         ٨٣

فاطمه٦٩     ٦٩.٢.           ٦٦.٥.            ٥٩

نیایش ۸۳                    ۸۰                   ۶۵

رومیناز  ۷۶.۶                   ۶۱.۳                ۵۵

65.                  63.5.            55.    Kongmin

دلساگل              ۷۱.۷        -             ۵۳

 سها            106           104.200           70  mamizohajoon

80             76/400          60    

بهاره(۷۲)        ۶۱                  ۵۰/۵                ۵۰

مبینا.               ۹۰.                 ۸۵٫۴.             ۸۳٫۸

شکوفه            ۷۸               ۷۰                     ۶۰

hasti1993

                    70.           69/5.                 55خ

خرزهر.             106.             67/4.              65

عشقمامامزمانعج.

نام. وزن شروع. وزن جدید. وزن هدف

النا70. 75. 59. 59

گيسوكمند ٧٦/٥. ٧٢/٥. ٥٥

زينب. ٦٧/٤. ٦٦/٦. ٥٤

مامان ٨٣. ٧٧/٦. ٦٠

مامي زها. ٨٠. ٧٦/٤٠٩. ٦٠

بيتا. ٦٣. ٦٠/٣ ٥٥

آفتابگردون. ٧٧. - ٥٧

بهانه. ٩٣. - ٧٣

Calm ٨٣

فاطمه٦٩ ٦٩.٢. ٦٦.٥. ٥٩

نیایش ۸۳ ۸۰ ۶۵

رومیناز ۷۶.۶ ۶۱.۳ ۵۵

65. 63.5. 55. Kongmin

دلساگل ۷۱.۷ - ۵۳

 سها 106 104.200 70 mamizohajoon

80 76/400 60    

بهاره(۷۲) ۶۱ ۵۰/۵ ۵۰

مبینا. ۹۰. ۸۵٫۴. ۸۳٫۸

شکوفه ۷۸ ۷۰ ۶۰

hasti1993

                    70. 69/5. 55خ

خرزهر.             106.             67/4.              65

خانم_گل      ۷۸        -          ۶۰

رژيم كالري شماري براي وزن ٦٠ کیلوگرم. تیکر رژیمه.
835
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

923
925

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

دوقلو

farnazn | 32 ثانیه پیش
947
950
891
726
931
948
24
917
224
823
958
957
745
83
263
909