2194
2106
عنوان

مامانای اقدامی واسه بارداری با کیت وتخمکگذاری بیایید باهم باشیم

| مشاهده متن کامل بحث + 2875737 بازدید | 353488 پست
الکی ک سرما نمیخوره.پ جرئتی داری ب نوزاد سرخود دارو میدی.کیانمهر ی سالشه من تاحالا دارو سرخود ندادمش ...

سرخود ک ندادم ختنه ش کردم یه هفته اس .دکتر گف هروقت بیقراری کرد استا بده

منم دیدم بیحاله دادم خوبش کرد

اگه راضی هستی برای شادی روح مامان مظلومم صلوات میفرستی ممنونم😔🖤 ☆☆☆ پسرم؛روشنی نور دوچشمان منی دوست دارم❣️بهترین هدیه ای از جانب یزدان منی دوستت دارم❣️پسرم تاج سرم ای که تویی مونس تنهایی باباروح من جان من و شادی دوران منی دوستت دارم❣️پسرم لحظه میلاد تو هرگز نرود از یادم غنچه نورس من باغ گلستان منی دوستت دارم…❤️💙.... خدا سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    🖤دلم تنگ است😔🖤  
سرخود ک ندادم ختنه ش کردم یه هفته اس .دکتر گف هروقت بیقراری کرد استا بده منم دیدم بیحاله دادم خوبش ...

اوخی.مبارکش باشه.خب واسه ختنشه دیگ

ب چ روشی ختنه کردی؟

پسر قشنگم از وقتی اومدی هر روز مامانی بهاره😍.مادر بودن حس عجیب و خاصیست. احساس میکنم قلبم جایی بیرون از سینه میتپد.                                 پسرم، مرد کوچکم، جهان برای من در تو خلاصه میشود💙💙💙   پسرم آرام دوستت خواهم داشت طوریکه هیچکس به جز خودت این حس مرا درک نخواهد کرد💙

 

عزیزم من هم درست تجربه مشابه تورو داشتم تا اینکه با دکترساینا آشنا شدم. هم مشکلم برطرف شد هم جواب سوالهام رو گرفتم.

 پیشنهاد میکنم تو هم اینجا کلیک کنی و سوالت رو باهاشون درمیون بزاری.

اوخی.مبارکش باشه.خب واسه ختنشه دیگ ب چ روشی ختنه کردی؟

ممنون عزیزم حلقه

اگه راضی هستی برای شادی روح مامان مظلومم صلوات میفرستی ممنونم😔🖤 ☆☆☆ پسرم؛روشنی نور دوچشمان منی دوست دارم❣️بهترین هدیه ای از جانب یزدان منی دوستت دارم❣️پسرم تاج سرم ای که تویی مونس تنهایی باباروح من جان من و شادی دوران منی دوستت دارم❣️پسرم لحظه میلاد تو هرگز نرود از یادم غنچه نورس من باغ گلستان منی دوستت دارم…❤️💙.... خدا سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    🖤دلم تنگ است😔🖤  
ممنون عزیزم حلقه

خوبه. ختنه کیانمهرم حلقه بود خ راحته.ببرش حمام تا زود بیفته

چند روزه ختنش کردی؟

پسر قشنگم از وقتی اومدی هر روز مامانی بهاره😍.مادر بودن حس عجیب و خاصیست. احساس میکنم قلبم جایی بیرون از سینه میتپد.                                 پسرم، مرد کوچکم، جهان برای من در تو خلاصه میشود💙💙💙   پسرم آرام دوستت خواهم داشت طوریکه هیچکس به جز خودت این حس مرا درک نخواهد کرد💙
2166
خوبه. ختنه کیانمهرم حلقه بود خ راحته.ببرش حمام تا زود بیفته چند روزه ختنش کردی؟

امروز ۹ روز بود

اگه راضی هستی برای شادی روح مامان مظلومم صلوات میفرستی ممنونم😔🖤 ☆☆☆ پسرم؛روشنی نور دوچشمان منی دوست دارم❣️بهترین هدیه ای از جانب یزدان منی دوستت دارم❣️پسرم تاج سرم ای که تویی مونس تنهایی باباروح من جان من و شادی دوران منی دوستت دارم❣️پسرم لحظه میلاد تو هرگز نرود از یادم غنچه نورس من باغ گلستان منی دوستت دارم…❤️💙.... خدا سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    🖤دلم تنگ است😔🖤  
امروز ۹ روز بود

پس چرا نیفتاده

ببرش حمام.آب حمام واسش خوبه. کیانمهر روز ۵ افتاد

پسر قشنگم از وقتی اومدی هر روز مامانی بهاره😍.مادر بودن حس عجیب و خاصیست. احساس میکنم قلبم جایی بیرون از سینه میتپد.                                 پسرم، مرد کوچکم، جهان برای من در تو خلاصه میشود💙💙💙   پسرم آرام دوستت خواهم داشت طوریکه هیچکس به جز خودت این حس مرا درک نخواهد کرد💙
پس چرا نیفتاده ببرش حمام.آب حمام واسش خوبه. کیانمهر روز ۵ افتاد

نمیدونم والا نافشم روز ۱۱ افتادش

اگه راضی هستی برای شادی روح مامان مظلومم صلوات میفرستی ممنونم😔🖤 ☆☆☆ پسرم؛روشنی نور دوچشمان منی دوست دارم❣️بهترین هدیه ای از جانب یزدان منی دوستت دارم❣️پسرم تاج سرم ای که تویی مونس تنهایی باباروح من جان من و شادی دوران منی دوستت دارم❣️پسرم لحظه میلاد تو هرگز نرود از یادم غنچه نورس من باغ گلستان منی دوستت دارم…❤️💙.... خدا سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    🖤دلم تنگ است😔🖤  
نمیدونم والا نافشم روز ۱۱ افتادش

خب طوری نیس.نافشم دیر افتاده.ایشالا ک حلقش میفته

وقتیک داره میفته یکم دردش میاد

پسر قشنگم از وقتی اومدی هر روز مامانی بهاره😍.مادر بودن حس عجیب و خاصیست. احساس میکنم قلبم جایی بیرون از سینه میتپد.                                 پسرم، مرد کوچکم، جهان برای من در تو خلاصه میشود💙💙💙   پسرم آرام دوستت خواهم داشت طوریکه هیچکس به جز خودت این حس مرا درک نخواهد کرد💙
خب طوری نیس.نافشم دیر افتاده.ایشالا ک حلقش میفته وقتیک داره میفته یکم دردش میاد

واقعا؟ الان حلقش یکم اومده بیرون 

پماد بازم بزنم؟

اگه راضی هستی برای شادی روح مامان مظلومم صلوات میفرستی ممنونم😔🖤 ☆☆☆ پسرم؛روشنی نور دوچشمان منی دوست دارم❣️بهترین هدیه ای از جانب یزدان منی دوستت دارم❣️پسرم تاج سرم ای که تویی مونس تنهایی باباروح من جان من و شادی دوران منی دوستت دارم❣️پسرم لحظه میلاد تو هرگز نرود از یادم غنچه نورس من باغ گلستان منی دوستت دارم…❤️💙.... خدا سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    🖤دلم تنگ است😔🖤  
2165
واقعا؟ الان حلقش یکم اومده بیرون  پماد بازم بزنم؟

اره دکتر کیانمهر میگفت روزی سه بار پمادو بزن.پماد آد بود فکر کنم.بزن تا نرم بشه زود بیفته

آره دیگ وقتی میخواد بیفته دردش میگیره.کیانمهر روز پنجم ب مو بند بود بچم یکم ناآرومی میکرد عصر دیدم تو مامیش افتاده

مامی بزرگت تر واسش ببند اذیت نشه.سر کلاهکو بگیر بکش ب سمت بیرون تمیز کنو پماد بزن چسبندگی نگیره

حلقشم ک افتاد دور کلاهکو تمیز کن

پسر قشنگم از وقتی اومدی هر روز مامانی بهاره😍.مادر بودن حس عجیب و خاصیست. احساس میکنم قلبم جایی بیرون از سینه میتپد.                                 پسرم، مرد کوچکم، جهان برای من در تو خلاصه میشود💙💙💙   پسرم آرام دوستت خواهم داشت طوریکه هیچکس به جز خودت این حس مرا درک نخواهد کرد💙
اره دکتر کیانمهر میگفت روزی سه بار پمادو بزن.پماد آد بود فکر کنم.بزن تا نرم بشه زود بیفته آره دیگ و ...

شبنم الان دیدم حلقش خیلی بیرون اومده بچه با پاش یکی زد از اونجاش حلقه افتاد😂😂

اطراف کلاهک انگار شبیه زخمه چرا اینجوریه؟ پماد بزنم؟

اگه راضی هستی برای شادی روح مامان مظلومم صلوات میفرستی ممنونم😔🖤 ☆☆☆ پسرم؛روشنی نور دوچشمان منی دوست دارم❣️بهترین هدیه ای از جانب یزدان منی دوستت دارم❣️پسرم تاج سرم ای که تویی مونس تنهایی باباروح من جان من و شادی دوران منی دوستت دارم❣️پسرم لحظه میلاد تو هرگز نرود از یادم غنچه نورس من باغ گلستان منی دوستت دارم…❤️💙.... خدا سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    🖤دلم تنگ است😔🖤  
شبنم الان دیدم حلقش خیلی بیرون اومده بچه با پاش یکی زد از اونجاش حلقه افتاد😂😂 اطراف کلاهک انگار ش ...

مبارکش باشه گوگولی

خب ی تیک گوشتش کنده شده دیگ.آره قشنگ بشورش بعد پماد بزن. ی چند روز دیگ قرمزیش خوب میشه

پسر قشنگم از وقتی اومدی هر روز مامانی بهاره😍.مادر بودن حس عجیب و خاصیست. احساس میکنم قلبم جایی بیرون از سینه میتپد.                                 پسرم، مرد کوچکم، جهان برای من در تو خلاصه میشود💙💙💙   پسرم آرام دوستت خواهم داشت طوریکه هیچکس به جز خودت این حس مرا درک نخواهد کرد💙
مبارکش باشه گوگولی خب ی تیک گوشتش کنده شده دیگ.آره قشنگ بشورش بعد پماد بزن. ی چند روز دیگ قرمزیش خو ...

ممنون عزیزم باش

شبنم دارم دق میکنم 

کمر و گردنم میشکنه این فقط گریه میکنه عصرا از ساعت ۷ شروع میکنه تا شب ۱۲ گریه میکنه یسر

دیشب یکم نبات داغ دادم خورد دیر تر شروع کرد😐ساعت ۱۰ شروع کرد تا ۱۲ 

پریروز رکوردو زد از ساعت ۷ تا ۲ شب یریز جیغ میکشید

اگه راضی هستی برای شادی روح مامان مظلومم صلوات میفرستی ممنونم😔🖤 ☆☆☆ پسرم؛روشنی نور دوچشمان منی دوست دارم❣️بهترین هدیه ای از جانب یزدان منی دوستت دارم❣️پسرم تاج سرم ای که تویی مونس تنهایی باباروح من جان من و شادی دوران منی دوستت دارم❣️پسرم لحظه میلاد تو هرگز نرود از یادم غنچه نورس من باغ گلستان منی دوستت دارم…❤️💙.... خدا سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    🖤دلم تنگ است😔🖤  
ممنون عزیزم باش شبنم دارم دق میکنم  کمر و گردنم میشکنه این فقط گریه میکنه عصرا از ساعت ۷ شروع ...

بزار ۴۰روزش تموم بشه دل درداش کم میشه.تند تند شیرش نده ک دلش درد بگیره

ی دو روز برو خونه یکی از خواهرات یکم کمکت باشن

مادرشوهرت نمیتونه کمکت کنه؟

پسر قشنگم از وقتی اومدی هر روز مامانی بهاره😍.مادر بودن حس عجیب و خاصیست. احساس میکنم قلبم جایی بیرون از سینه میتپد.                                 پسرم، مرد کوچکم، جهان برای من در تو خلاصه میشود💙💙💙   پسرم آرام دوستت خواهم داشت طوریکه هیچکس به جز خودت این حس مرا درک نخواهد کرد💙
2183
ممنون شکر میگذرونیم دیگه روی گل بچه هاتو میبوسم دخترمم خوبه الحمدالله. نه دیگه واسه ماهم وقت بزارید ...

سلام نسرین جون

خوبی؟ از روی دختر نازت ببوس 

چشم وقت کردم حتما میام

وای نسرین دختر بچه ها خیلی آرومن با اینکه پسر م آرومه ولی نسبت ب دخترام پر جنب و جوش تره همه ش دنبالشم خرابکاری نکنه از پله بالا نره پایین نیفته ..کلن هم دنبال چیزای خطرناکه اسباب بازیاش دم دستشه ها ولی تا ی وسیله خطرناک میبینه سریع میره برش میداره منم باید همه ش مراقبش باشم دیروز داشتم سبزی  پاک میکردم ی دفعه متوجه شدم پاک کن خواهرش گذاشته دهنش مردم و زنده شدم

اینجوریه ک دیگ نمیتون زود زود بیام سایت

خلاصه انشالله خودت یه نینی پسر بیاری و تجربه کنی😄

 خدایا! شکرت ب خاطر همه چی 🙏خدایا! فرزندان مون هدیه هایی هستن از طرف تو پس کمک کن ب بهترین نحو اونجور ک ❤تو دوست داری ❤تربیت شون کنیم ،خیلی از دوستانم منتظر این هدیه های شیرینت هستن بعضیا چندین ساله منتظرن خدایا دامن همه شونو سبز کن و دلشونو شاد کن 🙏
سلام به به مرمر جان چطوری خانم ناپدید؟؟؟ آره خوبه عزیزم دوسال ونزدیک۲ماهشه... قربانت همچنین شما گل ...

سلام فرشته جون 

خدا برات حفظش کنه گل دخترتو عزیزم 

پس الان دیگ شروع کردی اقداماتو

حتما زمان و نحوه اقداماتو برام بگو انشالله موفق بشی عزیزم و خدا با یه نینی سالم و صالح دامنتو سبز کنه

 خدایا! شکرت ب خاطر همه چی 🙏خدایا! فرزندان مون هدیه هایی هستن از طرف تو پس کمک کن ب بهترین نحو اونجور ک ❤تو دوست داری ❤تربیت شون کنیم ،خیلی از دوستانم منتظر این هدیه های شیرینت هستن بعضیا چندین ساله منتظرن خدایا دامن همه شونو سبز کن و دلشونو شاد کن 🙏

سلام من هستم،ولی دلم گرفته،میترسم باردار نشم😭

(دستان کوچکت بازکننده بزرگترین گره هاست)،یا حضرت علی اصغر واسطه شو وبرا خانمهای منتظر دعاکن ان شاءالله خدا دامن همه شون سبز کنه🌹🌹🌹با کلی سختی و درمان و نذر و نیاز باردارشدم،دعاکنید سالم باشه و قلبش تشکیل بشه😣ان شاءالله پسردار بشم میزارم محمدحسین،برای حاجتم صلوات بفرستید،ممنون
2191
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2184
2189
1872
2178
2190
2037
2181
2117
2052
2108