موضوع بحث

ععععععع من نمیدونستم 😁😁😁 نخند 😒

| مشاهده متن کامل بحث + 638 بازدید | 65 پست
1396/11/02
|
08:52
بله مرسی :) اینم میدونستی که ترکیه رییس جمهورش (اردوغان به ظاهر آدم) هر روز حمله میکنه به کردای سور ...

😔 شما کُردی؟

به شب نشینے ِخرچَنگ هاے مُرכابے چگونه رَـᓆـص ڪُنـכ ماهے ِزُلال پَرَست ، رسیـכه ها چه غریب و نچیـכه مے اُـᓅـتنـכ به پاے هَرزه علـᓅ هاے باغِ ڪال پَرَست
چه مشکلی با کردا داره؟ کردایه ترکیه رو هم تو فشار و تبعیض میزاره؟


بله خوب اوناهم تو فشار شدیدین

میخواد شهر عفرین که دست کردای سوریه س رو از کردا بگیره و شهر خال شه

درحالی که همین عفرین شده پناه گاه هزارارن کرد آواره

دیروز هم چنتا کرد فرار کرده بودن سمت مرز لبنان که اونجا از شدت سرما فوت شدن

 (بـــژی کـــورد)دیــاکو...کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب.به همون اولین بارها.اولین دیدارمون اولین باری که حرف زدیم اولین باری که دستای همو گرفتیم اولین باری که به همدیگه گفتیم دوست دارم اولین قرامون اولین باری که زیر یک سقف بودیم دلم میخواد برگردم به همون زمان... باز این اولین بارهارو تجربه کنم...اولین باری که جواب آزمایشم مثبت شد دقیقا برگردیم به اون روزی که دکتر گفت برو سقط کن...کاش اون روزی که اولین بچه مون مارو تنها گذاشت منم میمردم...کاش همون لحظه قلب منم تا ابد می ایستاد...چون همون اولین بارهای شیرینو باتو تجربه کردمو حس مادر شدنو برای چن هفته فهمیدم... کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب و همونجا متوقفش کنم...


😔 شما کُردی؟


بله من کردم...

ما کردا ی ایران که زلزله سرمون میاد

کردای عراق که چن سال داعش ولشون نکرد

کردای ترکیه که نمیتونن جنب بخورن

الانم کردای سوریه از داعش رها شدن اردوغان افتاده به جونشون

 (بـــژی کـــورد)دیــاکو...کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب.به همون اولین بارها.اولین دیدارمون اولین باری که حرف زدیم اولین باری که دستای همو گرفتیم اولین باری که به همدیگه گفتیم دوست دارم اولین قرامون اولین باری که زیر یک سقف بودیم دلم میخواد برگردم به همون زمان... باز این اولین بارهارو تجربه کنم...اولین باری که جواب آزمایشم مثبت شد دقیقا برگردیم به اون روزی که دکتر گفت برو سقط کن...کاش اون روزی که اولین بچه مون مارو تنها گذاشت منم میمردم...کاش همون لحظه قلب منم تا ابد می ایستاد...چون همون اولین بارهای شیرینو باتو تجربه کردمو حس مادر شدنو برای چن هفته فهمیدم... کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب و همونجا متوقفش کنم...
بله مرسی :) اینم میدونستی که ترکیه رییس جمهورش (اردوغان به ظاهر آدم) هر روز حمله میکنه به کردای سور ...

ترکیه پ.ک.ک.که یه گروه تروریستی رو میزنه

شرایط اقتصادی جوری شده که😕:ندای درونمو وفرستادم تو یه شرکت منشی شده.👰کودک درونم و گذاشتم سر چهارراه فال میفروشه💁خودمم باپرایدمسافرکشی میکنم🚖اون روی سگمم تو یه باغ نگهبانی میده🐕😁
بله خوب اوناهم تو فشار شدیدین میخواد شهر عفرین که دست کردای سوریه س رو از کردا بگیره و شهر خال ...چه دنیایی شده یه غریبه با توپ و تانک آدمو از سرزمینش بیرون کنه ... 

کردها هیچ گروهی رو ندارن که حمایتشون کنه؟ 

ترکیه پ.ک.ک.که یه گروه تروریستی رو میزنه


ببخشید من نمیتونم چیزی بگم چون بعدا پیگیری کنن بدون هیچ دلیلی بهم میگن سیاسی 

 (بـــژی کـــورد)دیــاکو...کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب.به همون اولین بارها.اولین دیدارمون اولین باری که حرف زدیم اولین باری که دستای همو گرفتیم اولین باری که به همدیگه گفتیم دوست دارم اولین قرامون اولین باری که زیر یک سقف بودیم دلم میخواد برگردم به همون زمان... باز این اولین بارهارو تجربه کنم...اولین باری که جواب آزمایشم مثبت شد دقیقا برگردیم به اون روزی که دکتر گفت برو سقط کن...کاش اون روزی که اولین بچه مون مارو تنها گذاشت منم میمردم...کاش همون لحظه قلب منم تا ابد می ایستاد...چون همون اولین بارهای شیرینو باتو تجربه کردمو حس مادر شدنو برای چن هفته فهمیدم... کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب و همونجا متوقفش کنم...
چه دنیایی شده یه غریبه با توپ و تانک آدمو از سرزمینش بیرون کنه ...  کردها هیچ گروهی رو ندارن ک ...


فعلا آمریکا

ببخشید من نمیتونم چیزی بگم فقط نگران هم زبونامم همین 

 (بـــژی کـــورد)دیــاکو...کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب.به همون اولین بارها.اولین دیدارمون اولین باری که حرف زدیم اولین باری که دستای همو گرفتیم اولین باری که به همدیگه گفتیم دوست دارم اولین قرامون اولین باری که زیر یک سقف بودیم دلم میخواد برگردم به همون زمان... باز این اولین بارهارو تجربه کنم...اولین باری که جواب آزمایشم مثبت شد دقیقا برگردیم به اون روزی که دکتر گفت برو سقط کن...کاش اون روزی که اولین بچه مون مارو تنها گذاشت منم میمردم...کاش همون لحظه قلب منم تا ابد می ایستاد...چون همون اولین بارهای شیرینو باتو تجربه کردمو حس مادر شدنو برای چن هفته فهمیدم... کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب و همونجا متوقفش کنم...
درضمن پ ک ک تروریستی نیس اونا کردن و لطفا دیگه چیزی نگین

نیست؟؟؟؟؟؟؟😏

شرایط اقتصادی جوری شده که😕:ندای درونمو وفرستادم تو یه شرکت منشی شده.👰کودک درونم و گذاشتم سر چهارراه فال میفروشه💁خودمم باپرایدمسافرکشی میکنم🚖اون روی سگمم تو یه باغ نگهبانی میده🐕😁

خدایی ما اطلاعاتمون خوبه.. کشورای اطرافمون و میشناسیم.. اونبار نشون میداد تو بلوار هالیوود از امریکایی میپرسیدن کانادا کجاس.. برزیل کجاس؟ کره شمالی کجاست؟ میگفت رو نقشه نشونم بده!!! بلد نبودن!!

نه نیست


دلنیا جیان لی گره هیچی دگل مله اون زور سیره

 (بـــژی کـــورد)دیــاکو...کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب.به همون اولین بارها.اولین دیدارمون اولین باری که حرف زدیم اولین باری که دستای همو گرفتیم اولین باری که به همدیگه گفتیم دوست دارم اولین قرامون اولین باری که زیر یک سقف بودیم دلم میخواد برگردم به همون زمان... باز این اولین بارهارو تجربه کنم...اولین باری که جواب آزمایشم مثبت شد دقیقا برگردیم به اون روزی که دکتر گفت برو سقط کن...کاش اون روزی که اولین بچه مون مارو تنها گذاشت منم میمردم...کاش همون لحظه قلب منم تا ابد می ایستاد...چون همون اولین بارهای شیرینو باتو تجربه کردمو حس مادر شدنو برای چن هفته فهمیدم... کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب و همونجا متوقفش کنم...

نازانم چهت نویسایه شرمنده ،،،،،له ای  گروه فره سیری؟؟؟؟کردی ما کجا و کوردی شما کجا اخخخخخ،کورد واقعی ایوین

فقط 8 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
  به قول دوستان نی نی سایتی باردار نیستم تیکر تولد عشقمه  

بچه ها سیا۳۰ش نکنید پلیز 😁

به شب نشینے ِخرچَنگ هاے مُرכابے چگونه رَـᓆـص ڪُنـכ ماهے ِزُلال پَرَست ، رسیـכه ها چه غریب و نچیـכه مے اُـᓅـتنـכ به پاے هَرزه علـᓅ هاے باغِ ڪال پَرَست
دلنیا جیان لی گره هیچی دگل مله اون زور سیره

فقط کورد فره بدبخته بخوا،هیچ کس هیچ کاره ناتانه بکه،شرمنده من فقط چند کلمه بلدم جافی اما عاشق خلقی کوردم مخصوصا سنندج ومهابادو....خیلی قشنگ حرف میزنن،کوردی کرمانشاهی زانم فقط،هههه

فقط 8 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
  به قول دوستان نی نی سایتی باردار نیستم تیکر تولد عشقمه  
نازانم چهت نویسایه شرمنده ،،،،،له ای  گروه فره سیری؟؟؟؟کردی ما کجا و کوردی شما کجا اخخخخخ،کورد ...


گفتم چیزی نگو بحث سیاسی میشه

من بوکانی ام اصلا نفهمیدین چی گفتم؟

 (بـــژی کـــورد)دیــاکو...کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب.به همون اولین بارها.اولین دیدارمون اولین باری که حرف زدیم اولین باری که دستای همو گرفتیم اولین باری که به همدیگه گفتیم دوست دارم اولین قرامون اولین باری که زیر یک سقف بودیم دلم میخواد برگردم به همون زمان... باز این اولین بارهارو تجربه کنم...اولین باری که جواب آزمایشم مثبت شد دقیقا برگردیم به اون روزی که دکتر گفت برو سقط کن...کاش اون روزی که اولین بچه مون مارو تنها گذاشت منم میمردم...کاش همون لحظه قلب منم تا ابد می ایستاد...چون همون اولین بارهای شیرینو باتو تجربه کردمو حس مادر شدنو برای چن هفته فهمیدم... کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب و همونجا متوقفش کنم...
فقط کورد فره بدبخته بخوا،هیچ کس هیچ کاره ناتانه بکه،شرمنده من فقط چند کلمه بلدم جافی اما عاشق خلقی ک ...


من خلکی بوکان م :)

 (بـــژی کـــورد)دیــاکو...کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب.به همون اولین بارها.اولین دیدارمون اولین باری که حرف زدیم اولین باری که دستای همو گرفتیم اولین باری که به همدیگه گفتیم دوست دارم اولین قرامون اولین باری که زیر یک سقف بودیم دلم میخواد برگردم به همون زمان... باز این اولین بارهارو تجربه کنم...اولین باری که جواب آزمایشم مثبت شد دقیقا برگردیم به اون روزی که دکتر گفت برو سقط کن...کاش اون روزی که اولین بچه مون مارو تنها گذاشت منم میمردم...کاش همون لحظه قلب منم تا ابد می ایستاد...چون همون اولین بارهای شیرینو باتو تجربه کردمو حس مادر شدنو برای چن هفته فهمیدم... کاش میتونستم زمانو برگردونم عقب و همونجا متوقفش کنم...
گفتم چیزی نگو بحث سیاسی میشه من بوکانی ام اصلا نفهمیدین چی گفتم؟

نه بخدا نفهمیدم،از اون موقع همش دارم کلمه کلمه معنی میکنم،من تو خونه کوردی حرف میزنم حتی به بچه‌هام دارم یاد میدم،ولی اینی که نوشتی خیلی سخت بود،ممنونم بخاطر تذکر ت.اصلا اهل سیاسیت نیستم ولی خوب هموطنه هم زبانه خیلی سخته دیدن این عکسها

فقط 8 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
  به قول دوستان نی نی سایتی باردار نیستم تیکر تولد عشقمه  
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید