848
648


836
933

اون

من متعقدم که مرد باید عاشقتر باشه😁

درسته که هیچکس ندید وقتی خوردی زمین بلند شدی و خودتو تکوندی و با همه زخمات ادامه دادی درسته که حواس هیچکس بهت نیست ولی تحمل کن. صبر داشته باش...
دوستی نمی دونم چرا بعد ازدواج عشق اولیه کمرنگ نیشه یا فقط برای من این طوری😐

چیزی دیدی؟؟؟یا همینجوری؟؟؟؟

من فک کنم عشق تموم نمیشه.یا کمرنگ نمیشه.مگر به دلیلی

شرمندم جوانی...چقد تلخ تو را میگذرانم😞
929

شوهرم 😁

چون من میتونم دو رو نبودشو تحمل کنم ولی اون میگه همش دعا دعا میکردم ساعت کاریم تموم شه بیام خونه بیشت😁

اه چقدر این تاپیک نوشابه باز کنی داره چندشه یه جوریه😁

.کلیک کنید و تاپیک آزار روحی زنان با پسر زایی را بخوانید و نشر دهید..عشق من و تو بعد از ازدواج شروع شد...هنگامی که از هم دور میشدیم اشک و نگرانی را در چشمانت خوب دیدم...تو که رفتی بالشتت را در آغوش کشیدم ...چند تاره موی مشکی که روی آن بود را برداشتم و نوازش کردم و بعد در اتاق را محکم بستم تا عطر تو فرار نکند...من تو را دوست نداشتم و تو عاشق من نبودی اما تا یواشکی از پشت پرده دیدمت عاشقت شدم و تو بدون اینکه از قبل مرا ببینی به ناگاه مجنون شدی..
936
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

923
949
950
947
891
726
931
24
948
917
224
939
823
844
745
83
909
263